بلی! نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمینی شامل مجموعه 22 جلدی صحیفه امام (بیانات، پیام ها ، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی و نامه ها) و نیز کلیه آثار مکتوب آن حضرت و بعضی تقریرات دروس ایشان به انضمام قرآن، ترجمه صحیفه امام (عربی و انگلیسی)، 280 تصویر و... زندگینامه (فارسی و عربی) به انضمام کتاب حدیث بیداری و... تهیه شده است که از مشخصات آن می توان به جستجوی سریع با امکان تهیه محدوده، سابقه جستجو، انواع عبارات ترکیبی با عملگرهای منطقی «و»، «یا» «نه» و امکان انحصاری نزدیک و قبل اشاره نمود.
امکان تهیه این نرم افزار در مراکز فروش موسسه از جمله: موسسه چاپ و نشر عروج واقع در خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، تلفن 66404873 و همچنین در فروشگاه حرم مطهر حضرت امام وجود دارد.

. انتهای پیام /*