۶پرتال امام خمینی(س):  "آزادی" یکی از اساسی ترین شعارهای انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود که نمود آن را در شعار "استقلال"، "آزادی"، "جمهوری اسلامی" می‌توان مشاهده نمود. امام خمینی با همین شعار راهبردی و روشنگریهای مستمر خود توانستند بسیج سیاسی و مردمی را در انقلاب اسلامی، شکل دهند. ایشان با تمام وجود معتقد به آزادی بویژه "آزادی بیان" و "آزادی مطبوعات" و "آزادی قلم" بودند و بر نقش "بیدارگر مطبوعات"، تاکید داشتند. با یک بررسی اجمالی در دیدگاههای ایشان در اثر ارزنده صحیفه امام، می‌توان به اثبات این مدعا پرداخت. اما در مواردی که قلمهایی به دنبال سو استفاده از آزادی و زیر پا گذاشتن خطوط قرمز نظام اسلامی بودند، آنها را بر نمی‌تابید. این خطوط قرمز، از نظر امام "شکستن وحدت مردمی"، "اختلاف انگیزی"، "شایعه پراکنی"، "گمراه کردن ملت"، "سواستفاده از آزادیهای مردمی"، "مقاصد شوم راست و چپ"، "مقاصد صهیونیستی" و... بودند. در اینجا از بین انبوه نظرات امام در بحث آزادی بیان، تنها به یک جمله از ایشان، بسنده می‌کنیم و بررسی عمیق‌تر را بر عهده‌ی سؤال کننده محقق می‌گذاریم...
۱. "روزنامه‌هایی که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه‌هایی که نوشته‌شان گمراه کننده نباشد، آزادند. " (صحیفه امام، ج ۵، ص ۵۲۱).

. انتهای پیام /*