در پاسخ سئوال به نکات زیر توجه نمایید: 1-مراد از جهاد ابتدایی، اقدام به دعوت اسلام به صورت مسلحانه است، و دیگر صورتهای جهاد و دفاع، جهاد ابتدایی محسوب نمی شوند، به عنوان مثال مبارزه با حاکم ستمگر ، یا اجانب مسلط بر جامعه مسلمین جهاد ابتدایی محسوب نمی شود. 2-آنچه از آثار امام(س) به دست می آید، این است که ایشان برای فقیه، ولایت بر جهاد ابتدایی را معتقد نبودند. و در تحریرالوسیله، کتاب امربه معروف و نهی از منکر، همۀ وظایف سیاسی و حکومتی را برای فقیه به غیر از جهاد ابتدایی ثابت می دانند ( تحریرالوسیله ج 1 ص 459). و در دیگر آثار نیز سخنی از جهاد ابتدایی نکرده اند. 3- بر اساس ادلّه ای که در کتابهای ایشان برای ولایت فقیه ، عقلاً و نقلاً آمده است، نیز نمی تواند ولایت فقهاء را برای جهاد ابتدایی ثابت کند،

. انتهای پیام /*