پاسخ: با توجه به چند نکته زیر، رجوع فرد به مجتهد روشن می شود:
1- مفاد مراد از مجتهد چیست؟ به طور خلاصه مجتهد ، شخصی متخصص در دین و احکام دینی است که به دلیل سالها تلاش و کوشش در این راه ، توانایی آن را دارد که احکام دین را در عبادات ، احوال شخصی، معاملات و ... بیان کند.
2- هر فرد مسلمان موظف است که دستورات دینی خود را انجام دهد، نماز بخواند، روزه بگیرد، رعایت حرام و حلال دین را در زندگی بنماید و ... ، و برای انجام این دستورات نیاز دارد آن را از کسی فرا گیرد و آن فرد باید به آن آگاه باشد، و آن مطالب را از منابع اصلی دین یعنی قرآن و حدیث پیغمبر(ص) و اهل بیت او و ... بدست آورده باشد.
3- رجوع غیر متخصص در هر مورد به فرد متخصص و آگاه در آن رشته، حکم عقل انسانی می باشد، بنابراین رجوع هر فرد مسلمان که خود در احکام دین تخصص ندارد به فرد آگاه و متخصص {مجتهد} ، به حکم عقل می باشد.
4- قرآن مجید نیز به ما تذکر و آموزش می دهد که ولاتقف ما لیس لک به علم، از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن {اسراء/ 36} فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از آگاهان بپرسید، اگر نمی دانید.{نحل /43} و...
5- روایات رسیده از معصومین نیز سفارش به پیروی از علم و عالم کرده اند و به ویژه به ما سفارش کرده اند که در موارد احکام دین و دستورات آن به فقها و راویان حدیث {عالمان و مجتهدان} رجوع کنیم، مانند: هر کس از فقهاء خود نگهدار، نگهبان دین، مخالف هوای نفس، فرمانبردار مولای خویش باشند، بر مردم است که از آنها تقلید کنند. ( الاجتهاد والتقلید، امام خمینی، ص 70) و یا ائمه (ع) به برخی اصحاب خود دستور می دادند که فتوا دهند و یا به دیگران می گفتند به آنها رجوع کنید مانند دستور فتوا دادن ابان بن تغلب یا ارجاع به یونس بن عبدالرحمن و زکریابن آدم و زراره و ... (الاجتهاد و التقلید، ص 74 و 85تا 88)

. انتهای پیام /*