سلام آیا امام خمینى توانسته است سازمان جدیدى در اخلاق و سیاست ایجاد نماید یا خیر؟

با توجه به شرایط اجتماعى و اخلاقى موجود در زمان زندگانى امام خمینی (س)، دو مفهوم اخلاق و سیاست در اندیشه ایشان مورد بررسى قرار گرفت و ایشان موفق شدند با توجه به جامعیت اسلام در عرصه ‏هاى سیاسى و غیرسیاسى، نظریه‏ پردازى در خصوص تشکیل حکومت، اولویت نقش مردم در تغییرات سیاسى و استفاده از سیاست و ارائه راه‏هاى سیاسى در کنار شیوه‏ هاى اخلاقى در بهبود اوضاع، تغییرات اساسى در مناسبات اخلاق و سیاست ایجاد کنند. این تغییرات در کتابهای اخلاقی ایشان مانند شرح جنود عقل و جهل و همچنین بیانات و پیامها که در مجموعه صحیفه امام منتشر شده است قابل بهره برداری می باشد.

. انتهای پیام /*