فصل ششم: نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی
حمایت از قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

حمایت از قوای مسلح

‎ ‎

‏ ‏

حمایت از قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از ملت و قوای مسلح 

‏از ملت شریف مبارز ایران و قوای مسلحه نظامی و انتظامی و برادران‏‎ ‎‏پاسدار و پیش مرگان اسلام و سپاه، بسیج و روحانیون و غیر روحانیون‏‎ ‎‏عزیزی که در جبهۀ نبرد رفته و فداکاری می کنند شکرگزارم. و از عزیزانی‏‎ ‎‏که در سطح کشور با کمکهای شایان، تقدیر مادی و معنوی به برادران‏‎ ‎‏مجاهد خود می نمایند تقدیر و تشکر می کنم و از خداوند تعالی نصرت‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین را خواستارم و انتظار نصرت و فرج نهایی را دارم.(548)‏

12 / 7 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 295

تشکر از ملت در حمایت و همراهی قوای مسلح 

‏شما در تاریخ نگاه کنید از صدر تاریخ تا آخر، اگر پیدا کردید یک جایی را‏‎ ‎‏که زنها و زنهای جوانی که حالا باید ـ فرض کنید که ـ بروند سراغ‏‎ ‎‏جوانی شان، و پیرزنش، پیرمردش، پیرزنش، اینطور کوشش کند در‏‎ ‎‏اینکه پشتیبانی از ارتشش بکند، پشتیبانی از پاسدارهایش بکند. شما‏‎ ‎‏کجا ‏‏[‏‏سراغ دارید‏‏]‏‏؟ اگر سراغ دارید، بگویید ما هم بفهمیم. کجا شما‏‎ ‎‏همچو چیزی دارید که دوش به دوش مردها و پاسدارها و ژاندارمری و‏‎ ‎‏ارتش و همۀ قوای مسلح، دوش به دوش اینها، زنها هم همراهی‏‎ ‎‏بکنند؟(549)‏

 6 / 8 / 59 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ملت، پشتیبان جنگ و قوای مسلح 

‏ارتش ما و قوای مسلّح ما و پاسدارهای ما و همۀ اینها پشتوانه شان همۀ‏‎ ‎‏ملت است. الآن شما می بینید سرتاسر مملکت ما در حال جنگند،‏‎ ‎‏دخترهای توی خانه هایشان هم در حال جنگند؛ برای جنگیها دارند کار‏‎ ‎‏می کنند. یک همچو مملکتی که ارتشش با ملتش یک است، رؤسایش با‏‎ ‎‏دیگران برادرند، اینها همه خدمتگزار هستند نسبت به ملتشان، ملتشان‏‎ ‎‏از آنها پشتیبانی می کند، یک همچو ملتی از چی می ترسد؟ شما مطمئن‏‎ ‎‏باشید.(550)‏

12 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مردم

از قوای مسلح

به خاطر اسلام 

‏الآن که شما در جبهه های جنگ هستید و ارتشیهای ما، که خداوند‏‎ ‎‏نصرتشان بدهد، در مراکز فعال هستند، الآن کی هست که دارد از آنها‏‎ ‎‏پشتیبانی می کند؟ آن زنهایی که برای شما نان می پزند و آن مردمی که‏‎ ‎‏برای شما پول می دهند و آن مردمی که برای شما ذخیره می دهند و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 296

‏آنقدر چیزها را می فرستند. همین مردم مسلمانند. شما ببینید در‏‎ ‎‏تلویزیونتان که یک زنی که ده تا تخم مرغ آورده، دارد می آورد می دهد‏‎ ‎‏همین را. یک بچه ای که ده تومان دارد این را می دهد. اینها برای چه اینها‏‎ ‎‏را می دهند؟ اینها برای اسلام است، برای کشور اسلامی است. ...‏

‏     من وقتی که نگاه می کنم به تلویزیون که نشان می دهد آنهایی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏که برای همین ارتش و برای همین سپاه پاسداران ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏ و برای همۀ‏‎ ‎‏اینهایی که در جبهه هستند زحمت می کشند؛ زنها، مردها، بچه ها،‏‎ ‎‏پیرمردها، من این را به فال نیک می گیرم که اجتماع است با هم. شما‏‎ ‎‏پیروزید ان شاءالله .(551)‏

25 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قلوب ملت،

حامی حکومت

و قوای مسلح 

‏اگر زمان محمدرضا یک جنگی واقع می شد، مثلاً فرض کنید در اهواز‏‎ ‎‏واقع می شد، در خراسان برایش زنها نان می پختند؟! دعا می کردند که‏‎ ‎‏ـ‌ان شاء الله ـ شکست بخورد. حالا وضع این طوری است. در کجای دنیا‏‎ ‎‏شما سراغ دارید یک همچو مطلبی. یک همچو پشتیبانی مردم از‏‎ ‎‏حکومت، از ارتش. سراغ نداریم ما جایی در این، نظیر نداشته است این،‏‎ ‎‏در تاریخ هم نمی توانید پیدا بکنید. از بچه های کوچکی که ده تومان‏‎ ‎‏دارند می دهند برای ارتشی که آنجا، قوای مسلّحه ای که آنجا کار‏‎ ‎‏می کنند. با آن پیر زن هشتاد ساله ای که چند تا تخم مرغ دارد، اینها‏‎ ‎‏ارزش دارد. ارزش اینها زیاد است، و ما باید حفظ کنیم این ارزش را.‏‎ ‎‏پیروزی مملکت ما برای همین ارزشهاست. این پیروزی قلوب، بالاتر از‏‎ ‎‏پیروزی کشور است. ... این پشتیبانیهای عظیمی که مردم می کنند، و آن‏‎ ‎‏حضوری که خودشان دارند و خودشان هست. از خودشان می دانند همه‏‎ ‎‏چیز را. ارتش را از خودشان می دانند. همه چیز را از خودشان می دانند.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 297

‏این باید حفظ بشود تا حفظ بشویم. تا کشورتان حفظ بشود. و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته، این از دست ما برود، ما برمی گردیم به آن طوری که اوّل‏‎ ‎‏بودیم.(552)‏

 15 / 9 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به حمایت ملت در جنگ

‏و الآن هم بحمدالله ملت پشتیبان همه هستند. پشتیبان همۀ ارگانهای‏‎ ‎‏دولتی هستند. هم راجع به دولت و هم راجع به ارتش و همه، مردم الآن‏‎ ‎‏از خودشان اینها را می دانند. شما احتمال این را می دادید که اگر یک‏‎ ‎‏جنگی پیش بیاید، همۀ ایران دنبال این باشند که کمک بکنند؟ همچو‏‎ ‎‏چیزی در آن وقت نبود. اگر یک چیزی پیش می آمد از همه طرف، اگر‏‎ ‎‏نمی کردند یک کاری که دولت را از بین ببرند، همراهی دیگر نمی کردند.‏‎ ‎‏الآن می بینید بچه، بزرگ، پیرزن، می آورند چیزهایی که دارند، تمام آن‏‎ ‎‏چیزی که دارند می آورند می گویند اینها را برای جنگزده ها. اینها برای‏‎ ‎‏ارتش، اینها برای چه. اینها یک چیزهای نمونه ای است که آنهایی که‏‎ ‎‏چشم و دلشان باز است ـ نه آنهایی که کوردل هستند ـ این را باید ببینند.‏‎ ‎‏می گویند جمهوری اسلامی عین سابق ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏. حالا شما یک همچو‏‎ ‎‏چیزی در تمام طول تاریخ، الآن هم در تمام دنیا یک همچو چیزی را که‏‎ ‎‏مردم با روی گشاده، خودشان برای لشکرشان، برای ملتشان، برای‏‎ ‎‏دولتشان همه شان دست به هم بدهند، عمل بکنند. جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏بهتر از این چی؟(553)‏

 16 / 10 / 59

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دفاع از میهن،

برای رضای خدا 

‏به تمامی شما و خواهران و برادرانی که در محیط جنگ به زندگانی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 298

‏دلاورانۀ خود ادامه می دهید و از کشته شدن به دست دشمنان خدا در‏‎ ‎‏راه خدا ترسی ندارید و با چنگ و دندان از میهن عزیزتان برای رضای‏‎ ‎‏خدا دفاع می کنید و موجب دلگرمی رزمندگان اسلام می شوید و همه‏‎ ‎‏چیز خود را در طَبَق اخلاص قرار داده اید و با فداییهای مکرر صحنه های‏‎ ‎‏شجاعت و شهامت را در تاریخ سراسر مبارزات بی امانتان ثبت نموده و‏‎ ‎‏می نمایید و با درس فداکاری و رشادت به مستضعفین جهان می آموزید‏‎ ‎‏که وعدۀ خدا بر حکومت پابرهنگان جهان حق است، به شما که با‏‎ ‎‏مبارزات خویش روی ابرقدرتها و قدرتها را سیاه کردید، درود می فرستم‏‎ ‎‏و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم.(554)‏

1 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی مردم

با قوای مسلح

در جنگ 

‏لشکر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ و دفاع هستند، تمام‏‎ ‎‏کشور ما یکپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهی با ارتش و همراهی با‏‎ ‎‏قوای مسلّحه مشغول هستند.(555)‏

13 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور همه اقشار در صحنه، معجزه و هدیه ای الهی 

‏تمام ملت ما،نه فقط جوانهاو آنهایی که در جبهه ها هستند، بلکه‏‎ ‎‏پیرمردها و پیرزنها و دختر و بچه های نابالغ در صحنۀ گرفتاریها و در‏‎ ‎‏صحنۀ جنگ حاضرند و همه خود را در جبهه می بینند.‏

‏     من وقتی در تلویزیون می بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند‏‎ ‎‏به همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلّح ارزشی‏‎ ‎‏برای‌آنها در دلم احساس می کنم که برای کس دیگری نمی توانم این طور‏‎ ‎‏ارزش قائل بشوم. کارهایی که آنها می کنند یک کارهایی است که دنبالش‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 299

‏توقع اینکه یک مقامی داشته باشند، یا یک پستی را اشغال کنند، یا یک‏‎ ‎‏چیزی از مردم خواهش کنند، هیچ این مسائل نیست. بلکه سربازان‏‎ ‎‏گمنامی هستند که در جبهه ها باید گفت مشغول به جهاد هستند. و ما‏‎ ‎‏اگر‌فایده ای از این جمهوری اسلامی نداشتیم الاّ همین حضور ملت به‏‎ ‎‏همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در امور همه، این یک‏‎ ‎‏معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد. و‏‎ ‎‏این یک هدیۀ الهی است که بدون اینکه دستهای بشر در آن دخالت‏‎ ‎‏داشته باشند خدای تبارک و تعالی به ما اعطا فرموده است. و ما باید‏‎ ‎‏قدر‌این نعمت را بدانیم؛ و اقتدا کنیم به این زنها و بانوان و بچه های‏‎ ‎‏پشت‌جبهه و آنهایی که در خود شهرهای مخروبه و نیمه مخروبه‏‎ ‎‏حاضرند. ماها باید از اینها اخلاق اسلامی و ایمان و توجه به خدا را یاد‏‎ ‎‏بگیریم.(556)‏

28 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملت، پشتیبان جنگ

‏ایران امروز یک ملت است که دسته ای از آن خدمتگزارانی هستند که‏‎ ‎‏تدبیر امور کشور و دفاع از آن را با ارادۀ ملت به عهده دارند، و ملت نیز خود‏‎ ‎‏را عهده دار پشتیبانی از آنان می داند. چنانچه در طول مدت پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب، سراسر کشور عزیز از زن و مرد، کوچک و بزرگ، در مشکلات‏‎ ‎‏دولت و ارتش، سهیم و در رفع آنها هم قدم و همفکر بودند، و در جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی و چه در جبهه و چه در پشت جبهه تمام ملت در دفاع از کشور‏‎ ‎‏سهیم می باشند و ارادۀ چنین ملتی در سرنوشت کشور و در جنگ و صلح‏‎ ‎‏تعیین کننده است.(557)‏

 12 / 1 / 60 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 300

وظیفۀ مردم، قدردانی از قوای مسلح 

‏قدردانی از مجاهدات قوای مسلح یکی از وظایف اسلامی ـ انسانی است‏‎ ‎‏که ملت‌شریف از آن غافل نیستند و شما هر چه به قدرت و پیشروی خود‏‎ ‎‏و شکست دشمن‌بیفزایید، ملت به تقدیر و تشکر و پشتیبانی خود‏‎ ‎‏می افزاید. خداوند تعالی پشت و‌پناه شما و ملت یار وفادارتان‏‎ ‎‏می باشد.(558)‏

 27 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حمایت ملت از قوای مسلح 

‏و من به همۀ شماها و به همۀ ملت ایران اطمینان می دهم که مادامی که‏‎ ‎‏شما توجهتان به اسلام است و مادامی که خودتان در صحنه حاضر‏‎ ‎‏هستید، ‏‏[‏‏پیروز می باشید‏‏]‏‏ همان طوری که الآن هستید و الآن جنگ‏‎ ‎‏وقتی که در ایران بپاشد و تحمیل شد بر ایران می بینیم که سرتاسر کشور‏‎ ‎‏مردم حاضر هستند درصحنۀ جنگ، آن که پشت جبهه هست خدمت‏‎ ‎‏می کند به جنگجویان و آنهایی که در آنجا هستند با کمال جدیت و‏‎ ‎‏اخلاص و با روحیۀ بزرگ مشغول فعالیت هستند و بحمدالله در این‏‎ ‎‏روزهای اخیر هم، پیروزیهای چشمگیری به دست آوردند. باید شماها‏‎ ‎‏که در پشت جبهه هستید توجه کنید که تقویت کنید روحیۀ ارتش را،‏‎ ‎‏روحیۀ پاسداران را، و روحیۀ همه رزمندگانی که در آنجا هستند، چه از‏‎ ‎‏جهاد سازندگی و چه از توده های مردم و عشایر. باید همان طوری که تا‏‎ ‎‏حالا پشتیبانی اظهار کردید، از این به بعد هم حاضر باشید و پشتیبانی‏‎ ‎‏خودتان را از این قوای مسلح اعلام کنید و عمل کنید و همین طور راجع‏‎ ‎‏به جنگزده ها، همان طوری که تاکنون مشغول بودید به اینکه همراهی‏‎ ‎‏کنید، از این به بعد هم همراهی کنید و نگذارید به این جنگزده هایی که از‏‎ ‎‏خانمانشان آواره شدند، بد بگذرد.(559)‏

 7 / 2 / 60 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 301

ضرورت پشتیبانی قوای مسلح 

‏بر ملت عزیز رزمنده است که از قوای مسلح پشتیبانی کنند و در همکاری‏‎ ‎‏و کمک به آنان از پای ننشینند و آنان را در این فداکاری و عبادت‏‎ ‎‏ارزشمند روحیه دهند، که فتح و ظفر ان شاءالله تعالی نزدیک است.‏‎ ‎‏شرف و عزت از آن شما و ننگ و خذلان از آن دشمنان اسلام است.(560)‏

15 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تشویق

و تکریم رزمندگان 

‏باز از ملت شریف خاضعانه می خواهم که جنگ را فراموش نکنند و‏‎ ‎‏برادران ارتشی و سپاهی و سایر رزمندگان عزیز در جبهه ها را با تمام‏‎ ‎‏وجود تشویق و تکریم نمایند. و شما سربازان دلاور اسلام در پادگانها و‏‎ ‎‏پایگاهها در جبهه ها و پشت جبهه ها هوشیارانه جریانات ضدانقلاب را‏‎ ‎‏دنبال کنید.(561)‏

28 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری ملت

با قوای مسلح 

‏همان‌طوری که شما کوشش می کنید در راه اسلام و فداکاری می کنید در‏‎ ‎‏راه کشور اسلامی خودتان، همۀ ملت هم در پشت جبهه با شما همکار‏‎ ‎‏هستند و همفکر هستند و پشتیبان شما هستند و ارتش و سپاه و سایر‏‎ ‎‏قوای مسلح وقتی که پشتوانه شان یک ملت شد، این آسیب پذیر نخواهد‏‎ ‎‏بود.(562)‏

 6 / 4 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حمایت از قوای مسلح 

‏اگر ما یک قدم سست کنیم، آنها یک قدم جلو می آیند. اگر یک قدم ما‏‎ ‎‏عقب برویم، آنها ده قدم جلو می آیند. ما باید ارتشمان و ژاندارمریمان و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 302

‏پاسدارانمان و بسیجمان و آن کسانی که از عشایر به اینها متصل اند و‏‎ ‎‏اینها، فعالانه جلو برویم و اگر یک وقت سستی کنیم، آنها می آیند جلو،‏‎ ‎‏اگر یک قدم عقب بگذاریم آنها می آیند جلو، آنها ده قدم می آیند جلو. ما‏‎ ‎‏باید با کمال شدت و با کمال شجاعت باید در میدانهایی که دفاع از اسلام‏‎ ‎‏دارید می کنید، این تفاله های امریکا را از کشور خودتان بیرون بریزید؛‏‎ ‎‏این تکلیف آنها. و تکلیف اشخاصی که در پشت جبهه هستند، تکلیف‏‎ ‎‏آنها هم همین است که با آنها همراهی کنند. اگر یک قوای مسلحه ای‏‎ ‎‏ببیند که ملت با اوست، پشتیبان اوست فعالیتش چندان برابر خواهد‏‎ ‎‏شد. شما باید افهام کنید به آنها که ما پشتیبان شما هستیم و هستید.‏‎ ‎‏شما ملت اسلام نشان دادید به همۀ دنیا که ما یک ملتی هستیم که با‏‎ ‎‏ارتشمان پیوند داریم و با قوای مسلحمان پیوند داریم و ما در پشت جبهه‏‎ ‎‏به آنها خدمت می کنیم و آنها در جبهه به ما و به اسلام.‏

‏     نباید ما فراموش کنیم که در جنگ با امریکا هستیم.(563)‏

 11 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدرشناسی ملت 

‏ملت ایران می داند که نیروهای مسلح ما در حال بزرگترین عبادات‏‎ ‎‏هستند.(564)‏

 18 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورداری قوای مسلح

از حمایت مردم 

‏اینطور نیست که شما کار کنید و دیگران استفاده کنند. پیروزی شما،‏‎ ‎‏پیروزی همۀ ملت است و ملت از شما قدردانی می کند. امروز به دنبال شما‏‎ ‎‏دعا زیاد است و بعد از خدا، امید است شما مملکتتان را حفظ ‏‏کنید.(565)‏

 21 / 5 / 60 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 303

برادری ملت

با قوای مسلح 

‏ارتشمان از خودمان است، سپاه پاسدارمان از خودمان است، قوای دیگر‏‎ ‎‏مسلحمان از خودمان است، مردم هم با آنها برادر هستند و با هم هستند‏‎ ‎‏در خوبی و بدی.(566)‏

 27 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی

با رزمندگان 

‏اینطور است که در آن طرف کشور، در طرف غرب و جنوب کشور جنگ‏‎ ‎‏است، از شرق و شمال کشور همراهی می شود، همراهی افراد می شود،‏‎ ‎‏همراهی خواربار می شود، همه جور همراهی با آنها می شود.(567)‏

 8 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت

دفاعی مردم،

عامل پیروزی 

‏شما می بینید که مردم، توده های میلیونی مردم، چقدر خوبند. و من با‏‎ ‎‏جرأت می توانم عرض کنم که در طول تاریخ یک همچه وضعی در هیچ‏‎ ‎‏جا نبوده است؛ یعنی، ایران با سی و چند میلیون جمعیت ـ به‏‎ ‎‏استثنای‌یک اقلیت بسیار کم ـ متحول شده اند به یک کشور اسلامی که‏‎ ‎‏همه در فکر این هستند که اسلام در اینجا تحقق پیدا بکند و در همه‏‎ ‎‏چیزی که برای دولت پیش می آید، مشکلاتی که برای دولت پیش‏‎ ‎‏می آید، پیشقدم هستند و گمان نکنید که جای دیگری بلکه در‏‎ ‎‏عصرهای‌دیگر، یک همچه مسأله ای بوده. شما اگر ملاحظه بکنید این‏‎ ‎‏داوطلبی از برای رفتن به جبهه ها و این با آغوش باز شهادت را پذیرفتن،‏‎ ‎‏این در زمانهای سابق حتی در زمان رسول الله و حتی زمان امیر‏‎ ‎‏المؤمنین ـ سلام الله علیه ـ به این شکل نبوده است. می بینیم که در قرآن‏‎ ‎‏از این اشخاصی که پیغمبر دعوت می کرده است که بیایید برای جنگ،‏‎ ‎‏عذر می خواستند که امروز نه فردا، حالا گرم است، حالا چطور است،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 304

‏قرآن آنها را ذکر می کند که اینها مردمی هستند یک وقتی بهانه‏‎ ‎‏می گرفتند که ما برگردیم، کار داریم، عایله مان چطور است. قرآن‏‎ ‎‏می فرماید که نه، اینها می خواهند فرار کنند، فرار در کار بوده، عدم‏‎ ‎‏اطاعت زیاد بوده است در کار. زمان حضرت امیر که بالاتر، زمان ائمه‏‎ ‎‏دیگر هم که می بینید که مردم آنطور نبوده اند. برای حضرت امیر در کوفه‏‎ ‎‏هم ملاحظه کردید که آنطور اطاعتی که باید بکنند نداشتند و حضرت‏‎ ‎‏امیر از آنها شکایت می کند.‏

‏     ... اگر نبود این همراهی توده ها، نمی توانست حکومت برقرار باشد و‏‎ ‎‏نمی توانستند ارتش این جنگ را به اینطور که الآن به پیروزی رسانده اند‏‎ ‎‏به پیروزی برسانند. این اسباب تشکر است از همه.(568)‏

 19 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معنویت،

پایه حمایت مردم 

‏همه می دانیم که ارتش ایران و سایر قوای مسلح از پشتیبانی بی دریغ ملت‏‎ ‎‏در سراسر کشور آنچنان برخوردارند که در طول تاریخ، بی نظیر یا بسیار‏‎ ‎‏کم نظیر است. گمان ندارم کسی بتواند ادعا کند که ملتی جز ملت عظیم‏‎ ‎‏الشأن ایران از کوچک و بزرگ و زن و مردِ سراسر کشور اینگونه پشتیبان‏‎ ‎‏قوای مسلح خود باشند و ایثارگر و داوطلب به جبهه های جنگ برای‏‎ ‎‏فداکاری و شهادت سبقت گیرند. و گمان ندارم هیچ معیاری جز عقیده به‏‎ ‎‏مکتب و ایثار در راه خدا و هدف معنوی قادر به حل این معما باشد‏‏.‏‏(569)‏

 29 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی مردم

از قوای مسلح 

‏ملت عزیز نیز قدر این فداکاران را ـ که شب و روز خود را برای حراست از‏‎ ‎‏اسلام و کشور و حفاظت آنان صرف می کنند ـ بدانند و از آنان قدردانی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 305

‏نمایند.(570)‏

 6 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت عشایر

از رزمندگان 

‏درود بر شما شیرمردان و شیرزنانی که با بسیج عشایر و ارسال کمکهای‏‎ ‎‏مالی و همکاریهای دیگر، چه در خط مقدم جبهه و چه در پشت جبهه،‏‎ ‎‏موجبات دلگرمی رزمندگان دلیر ما را فراهم ساخته و پشتوانۀ محکمی‏‎ ‎‏برای جنگجویان و وسیله ای برای کشف و خنثی کردن توطئه های‏‎ ‎‏دشمنان ما گشته اید.(571)‏

 15 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زاغه نشینان، پشتیبان جبهه ها

‏همین زاغه نشینانی که من یادم نمی رود که وقتی در تلویزیون دیدم از یک‏‎ ‎‏خانه ای از این زاغه ها یک عده ای پیرمرد و پیرزن و بچه و اینها بیرون آمدند‏‎ ‎‏و یکی از آنها پرسید که کجا می روید، گفتند می رویم تظاهر، تظاهرات.‏‎ ‎‏همینها بودند که ناهار روزشان و شام شبشان را نداشتند، لکن با همت‏‎ ‎‏والای خودشان، با آن قدرت معنوی الهی خودشان در آن رژیم بیرون آمدند‏‎ ‎‏و شهید دادند و فاتح شدند، و در جمهوری اسلامی هم همینها هستند که‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنند و در جبهه ها و پشت جبهه ها محکم ایستاده اند.‏‏(572)‏

 18 / 2 / 62 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حفظ خاطره عاشورا

‏ملت بزرگ ما باید خاطرۀ عاشورا را با موازین اسلامی هر چه شکوهمندتر‏‎ ‎‏حفظ نماید و به برکت آن و ارزش بی حساب ثارالله با حضور در صحنه،‏‎ ‎‏انقلاب عظیم خود را هر چه پایدارتر نگه دارد و از پشتیبانی قوای مسلح‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 306

‏ در جبهه و پشت جبهه، دست جنایتکاران را از میهن خویش قطع نماید‏‎ ‎‏و طمع غارتگران جبار را برای همیشه ببُرد و با پشتیبانی از نیروهای‏‎ ‎‏نظامی و انتظامی، توطئه های گروهکهای منحرف از اسلام را کشف و به‏‎ ‎‏مقامات مربوطه گزارش دهد.(573)‏

15 / 3 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقدیر از رزمندگان اسلام 

‏من ضمن تشکر و تقدیر فراوان از نیروهای مردمی و بسیجیان جان بر کف و‏‎ ‎‏سپاهیان محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ و ارتش قدرتمند و مقاوم و سپاهیان‏‎ ‎‏قهرمان و دلاور و روحانیون و جهادگران و امدادگران و خبرنگاران و نیروهای‏‎ ‎‏انتظامی کمیته و‌شهربانی و ژاندارمری و همۀ کسانی که در پشت جبهه ها به‏‎ ‎‏تقویت و تدارک رزمندگان همت گماشته اند و نیز با تقدیر و تشکر وافر از‏‎ ‎‏رزمندگان عملیات کربلای 4 و 6 و خصوصاً کربلای 5 که واقعاً حماسه ها‏‎ ‎‏آفریدند و حیرت و تعجب همۀ جهانیان را‌برانگیخته اند و بر‌مستحکمترین‏‎ ‎‏دژها و موانع و مدرنترین‌سلاحها یورش بردند و دلاورانه در مصاف با دشمن‏‎ ‎‏زبون جنگیدند و امیران و افسران و درجه داران و سربازان‌بیشماری از‏‎ ‎‏دشمن را به اسارت گرفته اند و هم اکنون نیز به نبرد خود ادامه می دهند و‏‎ ‎‏دل انبیا و پیامبر اسلام و مولای خود حضرت صاحب الامر را شادمان‏‎ ‎‏ساخته اند.(574)‏

 16 / 11 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 307