فصل چهارم: مسئولیتهای اخلاقی
صبر و استقامت در دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

صبر و استقامت در دفاع

صبر و استقامت در دفاع 

‎ ‎

‏ ‏

استقامت،

عامل پیروزی 

‏این تحول روحی که برای شما ملت حاصل شده است حفظ کنید.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

‏استقامت کنید، نگه دارید این تحول انسانی که بالاتر از تحولهای فعال‏‎ ‎‏خارجی است. این تحولی که شما را برای رسیدن به آمال مشتاق کرد که‏‎ ‎‏خون بدهید، این تحول انسانی که شما برای برادرانتان حاضرید جان‏‎ ‎‏بدهید و حاضرید مال بدهید و حاضرید وقت صرف کنید، این تحول مهم‏‎ ‎‏بود؛ این تحول بالاتر از اصل مبارزه بود. تحول نفسانی؛ تحول روحی؛‏‎ ‎‏تحول انسانی؛ این تحول را حفظ کنید؛ مستقیم باشید، استقامت کنید.‏‎ ‎‏دشمن در توطئه است. دشمن در حال توطئه و نقشه است. اگر استقامت‏‎ ‎‏نکنید، اگر این تحول را حفظ نکنید، شاید خدای نخواسته دشمن پیروز‏‎ ‎‏شود. این تحول روحی، این تحول انسانی، این تحولی که اساس پیروزی‏‎ ‎‏شما بود، این تحول را حفظ کنید تا پیروز شوید.‏

‏     خداوند ان شاءالله به شما سلامت و سعادت عنایت کند، و استقامت‏‎ ‎‏که بالاترین نعمت است. قیام برای خدا، و استقامت در آن قیام. تا اینجا قیام‏‎ ‎‏کردید و پیروز شدید؛ اگر استقامت کنید پیروز خواهید شد. اگر استقامت‏‎ ‎‏کنید این عددی که در صدد توطئه هستند ریشه کن خواهند شد.‏‏(387)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت در فداکاری 

‏ملت ایران باید توجه داشته باشند که برای اسلام دارند خدمت می کنند.‏‎ ‎‏فرق مابین ما و آنها این است که ما انگیزه مان اسلام است. اشخاصی که در‏‎ ‎‏اسلام خدمت کردند و جنگ کردند و فداکاری کردند، از صدر اسلام تا‏‎ ‎‏حالا تاریخشان محفوظ است. پیغمبر اکرم از همۀ این گرفتاریهایی که ما‏‎ ‎‏داشتیم بیشتر گرفتاری داشت. چندین ماه یا چند سال در حبس بود‏‎ ‎‏ایشان. در شعب ابوطالب محصور بود و مع ذلک، مقاومت کرد و باید‏‎ ‎‏مقاومت کند.(388)‏

8 / 7 / 59 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205

استقامت

در جنگ و دفاع

‏ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ همه‏‎ ‎‏شرافتهاست بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد، استقامت‏‎ ‎‏در جهاد داشته باشد. استقامت معنایش این است که اگر گرفتاریهایی‏‎ ‎‏پیدا شد در جهاد، اگر در جنگهایی که پیش می آید برای یک ملتی که‏‎ ‎‏می خواهد شرافتنمند باشد، می خواهد اسلام را و نهضت اسلامی را به‏‎ ‎‏ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته باشد. در مشکلات سستی نکند.‏‎ ‎‏این امر خداست. خدای تبارک و تعالی، که دفاع را بر همۀ ملت و بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین واجب کرده است، و ما هم الآن در آن امر واقع شده ایم که دفاع‏‎ ‎‏می کنیم از شرافت خودمان، دفاع می کنیم از اسلام عزیز. همان که امر‏‎ ‎‏فرموده است که دفاع کنید، به همۀ ملتها امر فرموده است که پایدار‏‎ ‎‏باشید، استقامت کنید. رسول اکرم در عین حالی که بالاترین موجود بود‏‎ ‎‏در استقامت، و حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در روایتی وارد شده است‏‎ ‎‏که ما در جنگها هر وقت که فشار برایمان می آمد به رسول خدا پناه‏‎ ‎‏می بردیم، در عین حال خدای تبارک و تعالی می فرماید که: ‏فَاسْتَقِمْ کَمٰا‎ ‎اُمِرْتَ،‎[1]‎‏ امر می کند که پایدار باش! نلغزاند تو را چیزی. آنجایی که می رسد‏‎ ‎‏به اینکه تو و امّت، پایدار باشید، پیغمبر می فرماید که: «من به واسطۀ این‏‎ ‎‏آیه پیر شدم» برای اینکه استقامت، مشکل است و من گرچه توانم‏‎ ‎‏استقامت کنم و افرادی هم می توانند، ولی همۀ ملت اطمینان نیست که‏‎ ‎‏بتواند مستقل باشد، مستقیم باشد، استقامت در امر از خود امر مشکلتر‏‎ ‎‏است. چه بسا پیروزیهایی که برای یک ملتی پیش می آید برای اینکه‏‎ ‎‏استقامت در آن امر که موجود شده است ندارند، سستی می کنند، آن‏‎ ‎‏پیروزی از دست شان می رود.(389)‏

8 / 10 / 59 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 206

فعالیت در پیشبرد اسلام 

‏ما باید فعال باشیم، ما باید به پیش برویم. اگر ما یک قدم سست کنیم،‏‎ ‎‏آنها یک قدم جلو می آیند. اگر یک قدم ما عقب برویم، آنها ده قدم جلو‏‎ ‎‏می آیند. ما باید ارتشمان و ژاندارمریمان و پاسدارانمان و بسیجمان و آن‏‎ ‎‏کسانی که از عشایر به اینها متصل اند و اینها، فعالانه جلو برویم و اگر یک‏‎ ‎‏وقت سستی کنیم، آنها می آیند جلو، اگر یک قدم عقب بگذاریم آنها‏‎ ‎‏می آیند جلو، آنها ده قدم می آیند جلو. ما باید با کمال شدت و با کمال‏‎ ‎‏شجاعت باید در میدانهایی که دفاع از اسلام دارید می کنید، این‏‎ ‎‏تفاله های امریکا را از کشور خودتان بیرون بریزید.(390)‏

11 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نترسیدن از هیچ قدرتی 

‏اکنون بر ملت شریف و مبارز ایران است که در مقابل تمام توطئه ها و‏‎ ‎‏شرارتها بایستند و همان طور که با قیام و انقلاب خود دست قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ و تفاله های آنان را از ایران قطع کردند، برای ادامۀ انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏خود و برای اقامۀ عدل الهی از هیچ قدرتی و شرارتی هراس به خود راه‏‎ ‎‏ندهند.(391)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

استقامت عمومی

تا پیروزی نهایی 

‏استقامت کند ملت ما. استقامت کند دانشگاه ما. استقامت کند حوزه های‏‎ ‎‏علمی قدیمۀ ما. استقامت کنند ارتش و همه چیز ما؛ ملت ما. که‏‎ ‎‏استقامت اسباب این می شود که ادامه پیدا کند این نهضت و انقلاب، و به‏‎ ‎‏همه جا سرایت کند. ... ملت ما در این انقلابی که کرده است، تا حالا‏‎ ‎‏استقامت کرده است، و بحمدالله تا حالا پیروز شده است. شما پیروزید در‏‎ ‎‏دنیا. شما مطرح شده اید در دنیا. در همۀ گوشه های دنیا، دولتهای دنیا از‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 207

‏شما یک نحو هراسی دارند که مبادا یک وقت ملتهایشان مثل شما بشود.‏‎ ‎‏شما تا حالا پیروزید. استقامت کنید تا پیروزی نهایی به دستتان‏‎ ‎‏بیاید.(392)‏

28 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حضور جوانان در جنگ 

‏جوانهای ما بروند دنبال جنگ. جوانهای ما این طور نباشد که بگویند‏‎ ‎‏تمام شد و رفت سراغ کارش. خیر، تمام نشده، امریکا دنبال کار است.‏‎ ‎‏الآن امریکا به میدان آمده. البته میدانی که او می آید، آن میدان صحیحی‏‎ ‎‏نیست. آن برای انتخاباتی که حالا می خواهد بشود، از این حرفها زیاد‏‎ ‎‏می زند. لکن ما باید توجه بکنیم که سر و کارمان با یک جنگی است که‏‎ ‎‏سرنوشت یک ملت را این درست می کند. و باید هر چه زودتر این را تمام‏‎ ‎‏کنیم. و این، به این است که جوانهای ما بروند به جبهه ها، ننشینند که،‏‎ ‎‏این طور نباشد که بنشینند که دیگران برایشان کار کنند. همه مان‏‎ ‎‏مسئول هستیم.(393)‏

11 / 11 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرروت پرنگه داشتن

جبهه ها

‏از قراری که به من گفته اند مثلاً همینهایی که بسیجی هستند فکر کردند‏‎ ‎‏که ایام عید را بیایند به اینجا. خوب، شما مشغول یک عبادت بزرگ‏‎ ‎‏هستید الآن، شما بخواهید جبهه را اگر خدای نخواسته رها کنید و برای‏‎ ‎‏عید چند روزی هم بیایید اینجا، خوب، چه بکنید. عید! چه عیدی شما‏‎ ‎‏دارید؟ شمایی که در آنجا آن طور گرفتار هستید و در آنجا بمبهای‏‎ ‎‏مسموم به سر شما می ریزند، خوب، شما چه عیدی دارید که حالا بیایید‏‎ ‎‏برای عید جبهه را خالی بکنید؟ جبهه را قوی نگه دارید. عید شما‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 208

‏آنوقتی است که شما جبهه را محکم نگه دارید و آنها را از صحنه بیرون‏‎ ‎‏بکنید. و ان شاءالله فتح بزرگتر و فتح نهایی را بکنید. ان شاءالله عیدها‏‎ ‎‏بعد می آید برای شما در همین جا، جبرانش را ان شاءالله خواهید‏‎ ‎‏کرد.(394)‏

14 / 12 / 62 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ایستادگی برای حفظ اسلام 

‏مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه ها به‏‎ ‎‏خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام‏‎ ‎‏بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است.‏

‏     مردم انقلاب کردند، باید پای زحماتش هم بنشینند. مردم،‏‎ ‎‏پیغمبران و پیغمبر اسلام را و ابراهیم را در نظر بگیرند، ببینند که با آنها‏‎ ‎‏چه مخالفت ها شد، ولی دست از هدفشان نکشیدند. اگر ما مسلمانیم،‏‎ ‎‏باید دنباله روی آنها باشیم. دنباله روی از آنان که فقط روزه و نماز و‏‎ ‎‏مسجد نیست. دنباله روی از آنان مبارزه برای حفظ اساس اسلام است.‏‎ ‎‏باید برای حفظ اساس اسلام تا آخر ایستاد و پیشروی کرد.(395)‏

18 / 6 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غرور پیروزی، عامل سستی 

‏باید به ملت عزیز و مسئولین محترم و رزمندگان سلحشورمان تذکر دهم‏‎ ‎‏این است که با وجود اینکه در تمامی جبهه های نبرد پیروزی و برتری با‏‎ ‎‏شماست و خواب راحت از چشم عفلقیان گرفته شده، ولی این پایان راه‏‎ ‎‏دفاع مقدس از کشور اسلامی و دفع تجاوز نیست. مسئولین و فرماندهان‏‎ ‎‏ارتش و سپاه و بسیج با استفاده از امکانات مادی و معنوی خود، با تزلزل‏‎ ‎‏سخت و عمیق حاکم بر پیکر پوسیدۀ عراق، در جبهه های جنگ،‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 209

‏خصوصاً در نبرد قهرمانانۀ «فاو»، به نبرد بی امان خود و مقاومت تا سقوط‏‎ ‎‏صدامیان ادامه دهند؛ و با وحدت و انسجام کامل در صفوفی به هم‏‎ ‎‏پیوسته امان را از آنان سلب نمایند؛ و خدای ناکرده غرور از پیروزیها‏‎ ‎‏باعث سستی در تکلیف یا بی دقتی در برنامه ها نگردد.(396)‏

15 / 1 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مضطرب کردن دشمن 

‏شما در جبهه ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن، اگر بگذارید‏‎ ‎‏آرامش پیدا کند می رود و تجهیز زیادتر می کند و شمارا به زحمت‏‎ ‎‏می اندازد . باید نگذارید که او یک شب از اضطراب بیرون بیاید، الآن در‏‎ ‎‏اضطراب هستند ، نگذارید که آنها از اضطراب بیرون بیایند. ‏

‏     و ثانیاً، همۀ ملت ایران باید در این امر شرکت داشته باشند.(397)‏

 28 / 4 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مهلت ندادن به دشمن 

‏ملت ایران باید به فکر باشد، اگر لحظه ای سستی کند تا ابد لِه است. الآن‏‎ ‎‏که صدام رو به جهنم دارد می رود و ان شاءالله ، خواهد رفت، وقت این‏‎ ‎‏است که شما جدیتتان زیادتر بشود، چه قوای مسلحه از هر صنف که‏‎ ‎‏هستند و چه ملت و چه این بسیج، اگر مهلت بهش بدهید ـ هر روزی که‏‎ ‎‏مهلت می دهید ـ او را تقویت می کنند و کار مشکلتر می شود. باید مهلت‏‎ ‎‏بهش نداد، سستی نباید کرد؛ مردم در اتصال به جبهه ها و جبهه ها در‏‎ ‎‏فعالیت. هر روزی که تعویق بیفتد، این قصه مشکلتر می شود. و شما باید‏‎ ‎‏فکر کنید و نگذارید کار مشکل بشود.(398)‏

8 / 3 / 66 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 210

  • )) هود  /  112.