فصل سوم: ویژگیها و منزلت بسیجی
ویژگیهای بسیجیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

ویژگیهای بسیجیان

ویژگیهای بسیجیان 

 

‏ ‏

شهادت طلبی

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 132