نظام دفاعی و گسترش اسلام
نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: فیلم

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)

نظام دفاعی صد میلیونی (جهانی)

 

 

ایجاد وحدت کلمه

‏پیغمبر اسلام، همان طوری که خودشان طریقۀ مبارزه شان بوده است،‏‎ ‎‏باید آنها هم تَبَع باشند، تبع اسلام باشند. اگر وحدت کلمۀ خودشان را‏‎ ‎‏حفظ کنند، اگر این اختلافات جزئی موسمی را کنار بگذارند، اگر همه با‏‎ ‎‏هم همدست بشوند ـ هفتصد میلیون می گویند که جمعیت هست، اما‏‎ ‎‏هفتصد میلیون متفرق به قدر یک میلیون هم نیستند؛ هفتصد میلیون‏‎ ‎‏متفرق به درد نمی خورد؛ هزارها میلیون متفرق هم به درد نمی خورد؛‏‎ ‎‏اما اگر این هفتصد میلیون، دویست میلیونش، چهارصد میلیونش، با هم‏‎ ‎‏دست بدهند، دست برادری بدهند، حدود و ثغورشان را حفظ کنند،‏‎ ‎‏حدود خودشان را حفظ کنند لکن در جامعۀ اسلامی که مشترک مابین‏‎ ‎‏همه است، در کلمۀ توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی‏‎ ‎‏که مشترک بین همه است با هم توحیدِ کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه‏‎ ‎‏کنند، دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند؛ دیگر هندو به کشمیر طمع‏‎ ‎‏نمی کند. این برای این است که نمی گذارند شما متحد بشوید...‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 74

‏دستهایی که می خواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، می خواهند‏‎ ‎‏ثروت شما را به رایگان ببرند، می خواهند ذخایر تحت الارضی و‏‎ ‎‏فوق الارضی شما را به یغما ببرند، آنها نمی گذارند که عراق و ایران با هم‏‎ ‎‏متحد بشود؛ ایران و مصر با هم متحد بشود؛ ترکیه و ایران با هم متحد‏‎ ‎‏بشود؛ همه شان با هم وحدت کلمه پیدا کنند. نخواهند گذاشت.‏

‏     ولی شما تکلیفتان این نیست؛ رؤسا تکلیفشان این است که بنشینند‏‎ ‎‏با هم تفاهم کنند، حدود و ثغور خودشان را حفظ کنند، هر کدام حدود و‏‎ ‎‏ثغورشان محفوظ، لکن آن دشمن خارجی که به شما اینقدر ضرر وارد‏‎ ‎‏می کند در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید کلمه بکنید، یک مشت‏‎ ‎‏یهودی دزد در فلسطین است، بیش از یک میلیون از مسلمین را ده‏‎ ‎‏سال، بیشتر از ده سال است که متفرق کرده اند و ممالک اسلامی‏‎ ‎‏نشسته اند با هم عزا گرفته اند، اگر توحید کلمه باشد چطور می توانند‏‎ ‎‏اینها، این یک مشت یهود دزد، چطور می توانند فلسطین شما را از‏‎ ‎‏دستتان بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار‏‎ ‎‏بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید، چطور هندوی بدبخت می تواند کشمیر‏‎ ‎‏عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کاری از آنها نیاید؟(142)‏

23 / 8 / 44

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم اتحاد

بین مسلمین 

‏در شرایط اسف انگیز فعلی بر هر مسلمانی لازم است که کلیۀ نیروهای‏‎ ‎‏خویش را برای آزاد کردن سرزمینهای اشغال شده و انتقام از اشغالگران‏‎ ‎‏به کار گیرند. «والله ولی التوفیق»، و جای تردید نیست که وظیفه یک نفر‏‎ ‎‏مسلمانی که در دورترین نقطه های جهان به سر می برد همان وظیفه ای‏‎ ‎‏است که خلق مسلمان فلسطین امروز به آن مسئول است، مسلمانان به‏‎ ‎‏مثابۀ دست واحدند و همه در مسئولیت عمومی یکسانند. تفرقه جویی و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 75

‏نژادپرستی در کار نیست و بین ملتهای اسلامی هیچ گونه امتیازی وجود‏‎ ‎‏ندارد، جز تقوا و پرهیزگاری، گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین‏‎ ‎‏شماست.‏‎[1]‎ حَسْبُنَاالله ُ وَ نِعْمَ الْوَکیل.‎[2]‎‏(143)‏

19 / 7 / 47 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

چاره اندیشی برای خلاصی 

‏اکنون که به واسطۀ سستی و سهل انگاری ملتهای اسلامی، چنگال‏‎ ‎‏خبیث استعمار تا اعماق سرزمینهای بزرگ ملت قرآن فرو رفته و تمام‏‎ ‎‏ثروت و مخازن بزرگ ما در قشر ملی بودن به کام آنان فرو می ریزد،‏‎ ‎‏فرهنگ مسموم استعمار تا اعماق قصبات و دهات ممالک اسلامی رخنه‏‎ ‎‏کرده فرهنگ قرآن را عقب زده و نوباوگان ما را فوج فوج در خدمت‏‎ ‎‏بیگانگان و مُسْتَعمِرین درمی آورد، و هر روز با نغمۀ تازه با اسامی فریبنده‏‎ ‎‏جوانان ما را منحرف می کند، بر شما ملت عزیز اسلام که برای ادای‏‎ ‎‏مناسک حج در این سرزمین وحی اجتماع کرده اید لازم است از فرصت‏‎ ‎‏استفاده کرده به فکر چاره باشید. برای حل مسائل مشکلۀ مسلمین‏‎ ‎‏تبادل نظر و تفاهم کنید.‏

‏     باید توجه داشته باشید که این اجتماع بزرگ که به امر خداوند تعالی‏‎ ‎‏در هر سال در این سرزمین مقدس فراهم می شود، شما ملتهای مسلمان‏‎ ‎‏را مکلف می سازد که در اهداف مقدسۀ اسلام، مقاصد عالیۀ شریعت‏‎ ‎‏مطهره و در راه ترقی و تعالی مسلمین و اتحاد و پیوستگی جامعۀ اسلامی‏‎ ‎‏کوشش کنید. در راه استقلال و ریشه کن کردن سرطان استعمار، همفکر‏‎ ‎‏و هم پیمان شوید. گرفتاریهای ملل مُسْلم را از زبان اهالی هر مملکت‏‎ ‎‏شنیده و در راه حل مشکلات آنان از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنید.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 76

‏برای فقرا و مستمندان کشورهای اسلامی فکری کنید. برای آزادی‏‎ ‎‏سرزمین اسلامی فلسطین از چنگال صهیونیسم، دشمن سرسخت‏‎ ‎‏اسلام و انسانیت، چاره اندیشی کنید. از مساعدت و همکاری با مردان‏‎ ‎‏فداکاری که در راه آزادی فلسطین مبارزه می کنند غفلت نورزید.‏

‏     بر دانشمندانی که در این اجتماع شرکت می کنند، از هر کشوری که‏‎ ‎‏هستند، لازم است برای بیداری ملتها بیانیه های مستدلی با تبادل نظر‏‎ ‎‏صادر کرده و در محیط وحی بین جامعۀ مسلمین توزیع نمایند، و نیز در‏‎ ‎‏کشورهای خود پس از مراجعت، نشر دهند؛ و در آن بیانیه ها از سران‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی بخواهند که اهداف اسلام را نصب عین خود قرار داده‏‎ ‎‏اختلافات را کنار گذاشته برای خلاصی از چنگال استعمار چاره‏‎ ‎‏بیندیشند.(144)‏

بهمن 1349 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مسلمین، درهم شکنندۀ دشمن 

‏اگر این جویهایی که، این نهرهایی که پیدا شده است از این قطرات، با هم‏‎ ‎‏اتصال پیدا بکنند و یک سیلی تشکیل بدهند قدرت زیاد می شود که‏‎ ‎‏حالا این سیل خروشنده می شود و ممکن است که بکَند یک درختهایی‏‎ ‎‏را، یک بناهایی را خراب کند با خروش خودش؛ و اگر اینها همه به هم‏‎ ‎‏اتصال پیدا بکنند و این رودخانه ها همه با هم اتصال پیدا کنند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ به‏‎ ‎‏شکل یک دریا درآید، قدرت بسیار زیاد خواهد شد که یک موجش‏‎ ‎‏کشتیها را می شکند.‏

‏     ... اگر این قدرت، قدرت صد میلیونی عرب با هم مجتمع بشوند،‏‎ ‎‏امریکا هم نمی تواند کاری بکند، اروپا هم نمی تواند، هیچ جا نمی تواند‏‎ ‎‏کاری بکند؛ لکن مجتمع نیستند.(145)‏

9 / 8 / 57 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77

انسجام

برای خنثی سازی توطئه ها 

‏باید بیدار بشوند نسل جوان. توجه پیدا کند نسل جوان به این نقشه های‏‎ ‎‏شیطانی که می ریزند. الآن در اروپا شما چندین هزار جمعیت دارید؛ این‏‎ ‎‏چندین هزار جمعیت اگر چنانچه با یک مقصد راه بروند؛ یعنی شما در‏‎ ‎‏فرانسه هستید، یک دستۀ دیگر در آلمان هستند، یک دستۀ دیگر‏‎ ‎‏امریکا هستند، اینها همه با یک مقصد حرکت بکنند، کارهایشان‏‎ ‎‏منسجم باشد، یک نظام داشته باشد، و اینها با هم یک نقشه را بخواهند‏‎ ‎‏پیاده بکنند، خیلی کار از آنها می آید. مع الأسف نیست یک همچو‏‎ ‎‏چیزی.(146)‏

9 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بیداری ملتها

‏مسلمین باید بیدار بشوند، ملتها. دولتها را من از اکثرشان مأیوس‏‎ ‎‏هستم، لکن ملتها باید بیدار بشوند، و همه تحت لوای اسلام و تحت‏‎ ‎‏سیطرۀ قرآن باشند. الحمدلله مسلمین هم عده شان قریب یک میلیارد‏‎ ‎‏هست، و هم ممالکشان یک ممالکی است غنی، ثروتمند و هم افرادشان‏‎ ‎‏افراد لایق.(147)‏

30 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حج،

محفل چندین میلیونی 

‏یک مشکل دیگر عدم رابطۀ بین ملتهاست. ملتها با هم روابطشان یا هیچ‏‎ ‎‏نیست، یا کم است. تمام مؤمنین به حسب فرمان خدا برادرند؛ برادرها‏‎ ‎‏باید از حال برادرها مطّلع باشند. برادرها باید مشکلات برادرشان را حل‏‎ ‎‏کنند. اسلام در عین حالی که نقشۀ این مطلب را، که تفاهم بین همۀ‏‎ ‎‏قشرها باشد، کشیده است، و آن مسأله حج است، فریضۀ حج که تمام‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی را موظف کرده است که افراد مستطیعشان بروند به‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 78

‏مکه، آنجا هم مواقف متعدده فراهم کرده اسباب را که تفاهم باشد،‏‎ ‎‏مسلمین مع الأسف غفلت دارند. اگر دولتها بخواهند یک مجلسی را از‏‎ ‎‏دویست نفر آدم از بلاد مختلفه جمع بکنند، چه زحمتها و چه خرجها‏‎ ‎‏باید تحمل کنند تا اینکه دویست نفر جمع بشود در یک نقطه ای‏‎ ‎‏بخواهند که یک محفلی در آن نقطه درست کنند، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏یک محفل چندین میلیونی برای مسلمین تهیه کرده است و گفته است‏‎ ‎‏بروند همه در آنجا، و همه هم برادرند. مؤمنها اِخوه هستند، برادرند، و‏‎ ‎‏چنانچه این برادرها به حال هم رسیدگی نکنند، این قصور از اسلام‏‎ ‎‏نیست؛ قصور از ماست.‏

‏     اگر ما آن مواقفی که اسلام قرار داده است و مردم را هدایت کرده است‏‎ ‎‏به آن مواقف، آن مواقف را حفظ کنیم، اسلام پیش می رود؛ ممالک‏‎ ‎‏اسلامی مشکلاتش حل می شود؛ دیگران به ما نمی توانند طمع کنند؛‏‎ ‎‏یک میلیارد جمعیت مسلم، اسیر یک مشت اشخاص یا دولتهای کذا‏‎ ‎‏نمی شوند. یک میلیارد جمعیت با داشتن خزائن ـ با داشتن خزائن‏‎ ‎‏زیرزمینی ـ و با داشتن پشتوانۀ ایمان، ایمان به خدا، یک همچو قدرت‏‎ ‎‏بزرگ مادی و معنوی که برای هیچ جا نیست برای مسلمین هست، اگر‏‎ ‎‏استفاده نکنند، خودشان قصور یا تقصیر کرده اند. مسلمین باید وضع‏‎ ‎‏خودشان را تغییر بدهند.(148)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت تشکیل حزب جهانی مستضعفین

‏من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این پیشنهاد را‏‎ ‎‏عمل بکنند، این اسباب این می شود که روابط ان شاءالله کم کم پیدا بشود. و‏‎ ‎‏او ایجاد یک «حزب مستضعفین»، تمام مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر‏‎ ‎‏مُسْلم ـ این دولتهای غیراسلامی که به مردم ظلم می کنند؛ ملتها اینطور‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 79

‏نیستند. ملت مثلاً امریکا، ملت فرانسه، آنها که ظلمی نمی خواهند بکنند.‏‎ ‎‏این که ظلم می کند، آن که خلاف می کند، دولتها هستند. آنها هم‏‎ ‎‏مستضعفینشان گرفتار مستکبرین است ـ اگر یک حزبی در عالَم پیدا بشود،‏‎ ‎‏یک حزب عالَمی، حزب مستضعفین، که همان «حزب الله » است، این مشکل‏‎ ‎‏رفع بشود. با رفع این دو اشکال، تمام مشکلات مسلمین رفع می شود؛ هیچ‏‎ ‎‏قدرتی با این قدرتها نمی تواند مقابله بکند.‏‏(149)‏

2 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد همه جانبه

و رهایی از استعمار

‏من امیدوارم که مسلمانان جهان در آستان قرن حاضر، گرفتاریهای خود‏‎ ‎‏و منشأ آن را بدرست ادراک کنند؛ و با اتحاد همه جانبه و اتکال به اسلام و‏‎ ‎‏در زیر پرچم پرافتخار آن از قید و بندهای استعمارگران رهایی‏‎ ‎‏یابند.(150)‏

8 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به مسلمانان

‏ای مسلمانان جهان! چه شد شما را که در صدر اسلام با عدۀ بسیار کم،‏‎ ‎‏قدرتهای عظیم را شکستید و امت بزرگ اسلامی ـ انسانی ایجاد نمودید،‏‎ ‎‏اکنون با قریب یک میلیارد جمعیت و دارا بودن مخازن بزرگی که‏‎ ‎‏بالاترین حربه است در مقابل دشمن، اینچنین ضعیف و زبون‏‎ ‎‏شدید؟(151)‏

3 / 8 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پیوستن مسلمین

به وحدت اسلامی 

‏ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به دست هم دهید و به‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 80

‏خدای بزرگ رو آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه مستکبران و‏‎ ‎‏متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید. ای زائران خانۀ خدا، در مواقف و‏‎ ‎‏مشاعر الهی به هم بپیوندید و از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان را بخواهید.(152)‏

3 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت اتحاد مستضعفین جهان 

‏هان ای ملتهای جهان که همه مستضعفید! از جای برخیزید و حق خود‏‎ ‎‏را بستانید و از عربده های قدرتمندان نهراسید که خداوند با شماست و‏‎ ‎‏زمین ارث شماست. و وعدۀ خداوند متعال تخلف ناپذیر است. از خداوند‏‎ ‎‏تعالی غلبۀ محرومین را خواستار و وحدت کلمۀ اهل حق را‏‎ ‎‏امیدوارم.(153)‏

15 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بسیج،

الگوی مسلمانان 

‏من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین‏‎ ‎‏جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد.(154)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد ممالک اسلامی 

‏مبارک آن روزی است که تمام دولتهای اسلامی با ملتها با هم باشند و‏‎ ‎‏همه با هم، هم صدا و همه باهم، هم مقصد و اسلام را در همه جا زنده کنند‏‎ ‎‏و همۀ ممالک اسلامی متحد شوند تا اینکه دست ابرقدرتها را از ممالک‏‎ ‎‏خودشان قطع کنند.(155)‏

21 / 5 / 59 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81

اجتماع،

تحت لوای اسلام 

‏من امیدوارم که ممالک اسلامی در این وقتی که دنیا یک تحولی پیدا‏‎ ‎‏کرده است و مستضعفین بیدار شدند و بسیاری از ممالک، استقلال از‏‎ ‎‏سایر ممالک پیدا کرده اند ما مسلمین هم که جمعیتمان اگر هم باشیم‏‎ ‎‏بیشترین جمعیت را داریم، و ذخایرمان بزرگترین ذخایر است، و‏‎ ‎‏افرادمان افراد بزرگ و برجسته است، بتوانیم با وحدت اسلامی و زیر‏‎ ‎‏تعالیم قرآن مجید با هم مجتمع باشیم. در عین حال که همه در ممالک‏‎ ‎‏خودمان استقلال داشته باشیم، لکن تمام مجتمع باشیم تحت لوای‏‎ ‎‏اسلام و توحید و نگذاریم که دستهای ابرقدرتها در ممالک ما حکومت‏‎ ‎‏کند و ما زیر پرچم آنها باشیم.(156)‏

4 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خوف دشمن

از اتحاد مسلمین 

‏اینها می بینند که در تمام دنیا، در حتی سیاههای خود امریکا،‏‎ ‎‏زمزمه های فنای آنها دارد بلند می شود. اینها دیدند که اسلام قدرتی‏‎ ‎‏دارد که خودش به پیش می رود و خودش مردم را و جناحهای متدین را و‏‎ ‎‏جناحهای مظلومین را بسیج می کند ـ و ان شاءالله ، با این قیامِ همگانی‏‎ ‎‏مستضعفین جهان فاتحۀ ابرقدرتها خوانده خواهد شد. اینها از این‏‎ ‎‏می ترسند. اینها به ایران کار ندارند، به ملت ایران کار ندارند؛ اینها به‏‎ ‎‏اسلام کار دارند. ملت ایران چون سمبل اسلام است و با هدایت اسلام‏‎ ‎‏قیام کرده است و این قیام صادر شده است به کشورهای دیگر و هر یک از‏‎ ‎‏کشورها قیام کرده اند و درصدد قیام هستند و پشتیبانی می کنند از این‏‎ ‎‏قیام انسانی ـ اسلامی ایران، آنها خوف این را دارند که در منطقه، بلکه در‏‎ ‎‏همۀ جهان منافع خودشان را و سلطۀ خودشان را از دست بدهند.(157)‏

26 / 7 / 60 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 82

ید واحد بودن

بر ضد مستکبرین 

‏امروز ایران ثابت کرد که ما با همۀ ملتهای اسلامی و با همۀ مستضعفان‏‎ ‎‏جهانی، با همۀ آنها هستیم و خود را از آنها و آنها را از خود می دانیم و با‏‎ ‎‏کسانی که بخواهند تهاجم کنند یا به ایران یا به جاهای دیگری، ما با آنها‏‎ ‎‏در جنگ هستیم. ما همۀ ممالک اسلامی را از خود می دانیم و خودمان را‏‎ ‎‏هم از ممالک اسلامی می دانیم. ما می خواهیم به امر خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی، همه با هم مجتمع باشیم و همه «ید‌واحده» باشیم بر ضد‏‎ ‎‏مستکبرین جهان.(158)‏

11 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد،

عامل پیروزی 

‏اگر مسلمانها با هم باشند هیچ کس نمی تواند به اینها تعرّض کند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه یک میلیارد جمعیت ‏‏[‏‏هستند‏‏]‏‏ با دارایی زیاد، با مخازن زیاد. ...‏‎ ‎‏خوب چه شده است که ما باید همه مان تحت سلطۀ دو تا ابرقدرت‏‎ ‎‏باشیم؟ خوب، علت این است که ما به قرآن گوش نکردیم. ...‏

‏     اینها ندیدند که ایران ـ در صورتی که یک جای کوچکی است و‏‎ ‎‏جمعیتش سی و چند میلیون است، در مقابل یک میلیارد جمعیت ـ‏‎ ‎‏اینها ندیدند که ایران وقتی که با هم منسجم شدند، همۀ برادرها با هم‏‎ ‎‏مجتمع شدند و آن اختلافاتی که می شود داشت و اختلافاتی که برای ما‏‎ ‎‏ایجاد کرده بودند کنار گذاشتند و یکدل و یکجهت یک امپراتوری 2500‏‎ ‎‏ساله را با آنهمه قدرت و با آنهمه موافق ‏‏[‏‏سرنگون کردند‏‏]‏‏.(159)‏

8 / 10 / 60 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ضرورت اتحاد و انسجام مسلمین 

‏ما همه می خواهیم تابع قرآن کریم و اسلام عزیز باشیم و قرآن کریم و‏‎ ‎‏اسلام عزیز همه چیز ما را اداره می کند. عبرت بگیرند از این وحدت کلمۀ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 83

‏ایران و این اتحادی که در ایران پیدا شده است بین همه طوایف که آن‏‎ ‎‏همه مشکلات را که از همه عالم رو به ما آورده است حل کردند و حل‏‎ ‎‏می کنند. ببینند که یک وحدت در یک جمعیت کم و در یک محیط‏‎ ‎‏کوچک چطور دنیا را متوجه به خودش کرده است و چطور قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ را از خودش ترسانده است. اگر این قدرت سی و چند میلیونی‏‎ ‎‏ضمیمه بشود به قدرتهای سایر کشورهای اسلام که یک میلیارد ـ تقریباً ـ‏‎ ‎‏جمعیت هستند، این سیل بزرگ یک میلیارد جمعیتی را اگر منسجم‏‎ ‎‏بشوند، کی می تواند درهم بشکند؟(160)‏

20 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم

اتکال به بیگانه

برای اجرای اسلام 

‏و وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته‏‎ ‎‏باشید‌که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و‏‎ ‎‏پیاده‌کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که‏‎ ‎‏آزادی و استقلال را تحقق می بخشد قیام کنید. و علمای اعلام و خطبای‏‎ ‎‏محترم کشورهای اسلامی دولتها را دعوت کنند که از وابستگی به‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ خارجی خود را رها کنند و با ملت خود تفاهم کنند؛ در‏‎ ‎‏این صورت پیروزی را در آغوش خواهند کشید. و نیز ملتها را دعوت به‏‎ ‎‏وحدت کنند؛ و از نژادپرستی که مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و با‏‎ ‎‏برادران ایمانی خود در هر کشوری و با هر نژادی که هستند دست‏‎ ‎‏برادری‌دهند که اسلام بزرگ آنان را برادر خوانده. و اگر این برادری‏‎ ‎‏ایمانی با همت دولتها و ملتها و با تأیید خداوند متعال روزی تحقق‏‎ ‎‏یابد،‌خواهید دید که بزرگترین قدرت جهان را مسلمین تشکیل‏‎ ‎‏می دهند. به امید روزی که با خواست پروردگار عالم این برادری و برابری‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 84

‏حاصل شود.‏‎[3]‎‏(161)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نظام دفاعی جهانی 

‏وصیت من به همۀ مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شماها‏‎ ‎‏نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا‏‎ ‎‏قدرتهای خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما‏‎ ‎‏و شماها لااقل در این صد سال اخیر، که بتدریج پای قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏جهانخوار به همۀ کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده‏‎ ‎‏است مشاهده کردیم یا تاریخهای صحیح برای ما بازگو کردند که هیچ‏‎ ‎‏یک از دوَل حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملتهای‏‎ ‎‏خود نبوده و نیستند؛ بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به‏‎ ‎‏ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هر چه کرده اند برای منافع‏‎ ‎‏شخصی یا گروهی نموده؛ یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و‏‎ ‎‏طبقات مظلوم کوخ و کپرنشین از همۀ مواهب زندگی حتی مثل آب و نان‏‎ ‎‏و قوت لایموت محروم بوده، و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه و‏‎ ‎‏عیاش به کار گرفته اند؛ و یا آنکه دست نشاندگان قدرتهای بزرگ بوده اند‏‎ ‎‏که برای وابسته کردن کشورها و ملتها هرچه توان داشته اند به کار گرفته و‏‎ ‎‏با حیله های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و‏‎ ‎‏منافع آنان را تأمین نموده اند و ملتها را عقب مانده و مصرفی بار آوردند و‏‎ ‎‏اکنون نیز با این نقشه در حرکتند.‏

‏     و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان‏‎ ‎‏جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی‏‎ ‎‏ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان نترسید؛ و حکام جنایتکار که دسترنج‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 85

‏شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می کنند از کشور خود برانید؛‏‎ ‎‏و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید و همه در‏‎ ‎‏زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان‏‎ ‎‏به دفاع برخیزید؛ و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و‏‎ ‎‏مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به جای‏‎ ‎‏خود خواهید نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید‏‎ ‎‏رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.(162)‏

15 / 3 / 68 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل

ارتش مشترک مسلمین

‏اگر ان شاءالله آن وحدت بین مسلمین و دولتهای کشورهای اسلامی که‏‎ ‎‏خداوند تعالی و رسول عظیم الشأنش خواسته اند و امر به آن و اهتمام در‏‎ ‎‏آن فرموده اند حاصل شود، دولتهای کشورهای اسلامی با پشتیبانی‏‎ ‎‏ملتها می توانند یک ارتش مشترک دفاعیِ بیش از صد میلیونیِ‏‎ ‎‏تعلیم دیدۀ ذخیره و یک ارتش دهها میلیونی زیر پرچم داشته باشند، که‏‎ ‎‏بزرگترین قدرت را در جهان به دست آورند. و اکنون که این حاصل‏‎ ‎‏نیست، دولتهای اسلامی منطقه و حواشی آن می توانند یک ارتش‏‎ ‎‏ذخیره ده ها میلیونی و یک ارتش بیش از ده میلیونیِ تحت پرچم برای‏‎ ‎‏دفاع از کشورهای اسلامی داشته باشند، که این نیز فوق قدرتهاست. و‏‎ ‎‏امید است دولتهای منطقه، با قطع نظر از زبان و نژاد و مذهب، فقط تحت‏‎ ‎‏پرچم اسلام در این امر فکر کنند و طرح آن را بریزند؛ و از ننگ خضوع در‏‎ ‎‏برابر ابرقدرتها نجات یابند، و شیرینی استقلال و آزادی را بچشند. و برای‏‎ ‎‏به دست آوردن چنین قدرتی لازم است هر یک از دولت ها با تفاهم با‏‎ ‎‏ملت خود برای دفاع از کشورشان یک چنین طرح حیاتبخشی را در‏‎ ‎‏دست مطالعه قرار دهند؛ و از کشور اسلامی ایران در این امر که مدافع‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 86

‏کشورهای خود و برادران اسلامی خویش است الهام بگیرند.(163)‏

12 / 6 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد، موجب ناکامی دشمن 

‏شما اگر با هم متحد بشوید، همین حکومت های عرب با هم متحد‏‎ ‎‏بشوند، سایر مسلمین هم همراه آنها هستند، ما هم همراه آنها هستیم.‏‎ ‎‏متحد باید بشوند ـ بشوند ـ و امریکا را بگویند تو چکاره هستی که آمدی‏‎ ‎‏خلیج فارس را می خواهی اداره بکنی؟ به تو چه ربط دارد؟ شوروی‏‎ ‎‏چکاره است که از آن ور آمده است و افغانستان را می خواهد فرمانفرمایی‏‎ ‎‏در آن بکند؟ به چه مناسبت؟ برای این است که اینها استفاده می کنند از‏‎ ‎‏نادانی یک دسته و از خیانت یک دسته. یک دسته نادانند، یک دسته‏‎ ‎‏خائن، یک دسته مردم بیچاره هم که گرفتار در دست اینها هستند،‏‎ ‎‏نمی توانند کاری انجام بدهند.(164)‏

13 / 7 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل

هسته های مقاومت

در سراسر کشور

‏به یاری خداوند تعالی از قطرات پراکندۀ پیروان اسلام و توان معنوی‏‎ ‎‏امت محمد ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و امکانات کشورهای اسلامی باید‏‎ ‎‏استفاده کرد و با تشکیل هسته های مقاومت حزب الله در سراسر جهان‏‎ ‎‏اسرائیل را از گذشتۀ جنایت بار خود پشیمان و سرزمینهای غصب شدۀ‏‎ ‎‏مسلمانان را از چنگال آنان خارج کرد.(165)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تشکیل

حکومت بزرگ اسلامی 

‏باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 87

‏این شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید‏‎ ‎‏هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و‏‎ ‎‏غرب ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و‏‎ ‎‏خوب می توان اسلام را فاتح جهان نمود. شما باید بدانید که کارتان به‏‎ ‎‏پایان نرسیده است، انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاریهای‏‎ ‎‏شماست.(166)‏

2 / 9 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 88

  • )) حجرات  /  13.
  • )) بخشی از آیۀ 173 سورۀ آل عمران: «خداوند برای ما کافی است و او چه خوب سرپرستی است».
  • تاریخ نگارش وصیتنامه 26 / 11 / 61 و تاریخ قرائت آن 15 / 3 / 68 درج گردیده است.