فصل اول: تاریخچه بسیج
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

‎ ‎

‏ ‏

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

قیام مردم

در برابر رژیم شاه 

‏لکن بحمدالله مطلب گذشت و آقای اسدالله عَلم‏‎[1]‎‏ متنبه شدند که مطلب‏‎ ‎‏را باید خاتمه داد و بحمدالله خاتمه دادند. ما هم خاتمۀ مطلب را تقدیر‏‎ ‎‏می کنیم که بحمدالله بدون یک جنگ و نزاع، بدون ریختن یک قطره‏‎ ‎‏خون، چنین مطلبی که با قیام بزرگ ملتی توأم بود که تمام عشایر حرکت‏‎ ‎‏کنند، یک سیلی کسی نخورد. در یک قیام و جنگ موضعی و کوچک، با‏‎ ‎‏اینکه هزار نفر مجتمع می شوند، گاهی چند نفر کشته می شوند، پنجاه‏‎ ‎‏نفر زخمی می دهند؛ معقول نیست در یک قیام بیست میلیونی، از دماغ‏‎ ‎‏کسی خون نچکد؛ دولت نمی داند این را کی حفظ کرد، بیایند ببینند‏‎ ‎‏کاغذهایی که آمده، اشخاصی که آمدند با ما صحبت کردند، چه نوشتند و‏‎ ‎‏چه گفتند؛ اشخاصی با چشمهای گریان، آمدند گفتند: «شما دستور‏‎ ‎‏بدهید، همان حیات روحی را تأمین بدهید تا ببینید چه می شود».‏‎ ‎‏گفتیم ما اهل حرفها نیستیم. اگر یک کلمه صادر شده بود، انفجار ظاهر‏‎ ‎‏می شد و این آتش را کی خاموش کرد؟ چرا نمی خواهند باور کنند؟ چرا‏‎ ‎‏این پشتوانه را با هر نحوی می خواهند بشکنند؟ چرا با تمام قوا این قوّه‏‎ ‎‏بزرگ را، که پشتیبان استقلال است، می خواهند بشکنند؟ خدا می داند‏‎ ‎‏من متأسفم. این روحانیت است که با این وضع ساخته است و دارد‏‎ ‎‏خدمت به استقلال مملکت می کند. چرا باید متوجه نباشند که فرهنگ‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 8

‏ما را به این روز کشانده اند؟ چرا خود را مستند نمی کنند به این‏‎ ‎‏روحانیت؟ چرا از مرگ یک عالِم، عالَم متشنج می شود‏‎[2]‎‏؛ ولی از شکست‏‎ ‎‏دولت، مردم چراغان می کنند؟! دولت باید طوری باشد که اگر شکست‏‎ ‎‏خورد، مردم عزا بگیرند و برای حفظش قیام کنند.‏

‏     اینها نمی توانند جلب منفعت خودشان را بکنند. اگر مردم دیدند‏‎ ‎‏اینها نفع مسلمین را می خواهند، با قرضه های ملی و فروش خانه هایشان‏‎ ‎‏برای مصالح مسلمین خرج می کنند.(10)‏

11 / 9 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمادگی تجمع مردم با فرمان فقیه 

‏از ری نوشتند ما پنج هزار نفر با کفن آماده ایم؛ از جاپلق‏‎[3]‎‏ نوشتند ما صد‏‎ ‎‏هزار نفریم، مهیای دستور شماییم؛ از لرستان نوشتند طایفه هایی با کفن‏‎ ‎‏حاضریم. مردم بیدارند؛ یک مملکت بیدار، عقب افتاده است؟ شما خلع‏‎ ‎‏سلاح کنید، بیاییم در تهران؛ شما بگویید ما یک اجتماع می خواهیم در‏‎ ‎‏شرق، ما می گوییم یک اجتماع می خواهیم در غرب؛ بیایید قم، شما‏‎ ‎‏بگویید ما یک اجتماع می خواهیم در اینجا، ما می گوییم یک اجتماع‏‎ ‎‏می خواهیم در خاک فرج‏‎[4]‎‏، در دو فرسخی؛ شما نزدیک، ما دور. بروید‏‎ ‎‏خوزستان، جای دیگر، تا بفهمند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ این پشتوانه را از دست ندهند. من‏‎ ‎‏به شاه مملکت نصیحت می کنم این قوه را از دست ندهند.‏‏(11)‏

11 / 9 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری مردم

در برابر دشمنان 

‏قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. لیکن لازم‏‎ ‎

 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 9

‏است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده،‏‎ ‎‏مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده تر کنند،‏‎ ‎‏که اگر خدای نخواسته دستهای ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود‏‎ ‎‏قطع کنند.(12)‏

11 / 9 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشکیل اجتماعات مردمی 

‏خدمت ذی شرافت حضرت مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای‏‎ ‎‏حاج شیخ محمد حسن نجفی ـ دامت برکاته‏

‏     به عرض عالی می رساند، پس از اهدای تحیت و سلام، چون همکاری‏‎ ‎‏و اجتماع آقایان حضرات علمای اعلام ـ دامت برکاتهم‌ ـ در ترویج شریعت‏‎ ‎‏مقدسه همیشه مورد نظر شارع مقدس اسلام بوده است، و از این طریق‏‎ ‎‏ـ‌خصوص در این برهۀ از زمان ـ بهتر می توان در مقابل دشمنان شرع انور‏‎ ‎‏عمل مثبتی انجام داد، لذا در نظر گرفته شده است که ان شاءالله به اطلاع‏‎ ‎‏حضرات آقایان علمای اعلام برسانیم که در هر هفته یک شب اجتماعی‏‎ ‎‏داشته باشند، و برای این منظور شب یکشنبه در نظر گرفته شده است. و‏‎ ‎‏به غالب بلاد ایران ـ بلکه خارج ایران نیز ـ این تصمیم ابلاغ گردیده است.‏‎ ‎‏ان شاءالله حضرت مستطاب عالی هم اقدام فرمایید در رفسنجان‏‎ ‎‏شبهای یکشنبه مجلس مزبور تشکیل شود. و چنانچه مجدداً مطلب‏‎ ‎‏لازمی بود، به اطلاع آقایان محترم خواهد رسید.(13)‏

16 / 4 / 43 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

مبارزه با صهیونیستها

‏سؤال: ‏‏[‏‏اکنون که دست صهیونیسم در کلیۀ شئون حیاتی ایران مسلمان‏‎ ‎‏نفوذ کرده است به نظر حضرتعالی اساسی ترین راهی که ملت مسلمان‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 10

‏ایران برای قطع دست اسرائیل در ایران باید به آن دست بزند چه‏‎ ‎‏می باشد؟ تا در نتیجه برادران ایرانی ما هم بتوانند با پیکار‌جویان‏‎ ‎‏فلسطین همگام گردند.‏‏]‏

‏جواب:‏‏ بسم الله الرحمن الرحیم. راه اساسی این است که مردم مسلمان‏‎ ‎‏ایران داد و ستد خود رابا ایادی صهیونیسم و دیگر عوامل استعمار که در‏‎ ‎‏ایران هستند قطع کنند و از لحاظ مادی و روحی آنان را در فشار بگذارند‏‎ ‎‏و تمام روزنه های حیاتی را بر آنان تنگ سازند و خلاصه علیه آنان به نبرد‏‎ ‎‏اقتصادی دست بزنند و نیز در دیگر زمینه ها با آنان مبارزه کنند تا‏‎ ‎‏سرانجام مجبور شوند کلیۀ روابط خود را با ایران و خلق مسلمان آن قطع‏‎ ‎‏نمایند و در نتیجه ملت ایران بتواند همه امکانات مادی و معنوی خود را‏‎ ‎‏در اختیار مجاهدان فلسطین بگذارند.(14)‏

19 / 7 / 47 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم سازماندهی قیام 

‏باید حالا که ایران قیام کرده است ـ و خداوند توفیق بدهد به آنها ـ باید‏‎ ‎‏نظام داشته باشد این؛ بی نظام نباید باشد. روابط باید باشد بین حوزۀ قم،‏‎ ‎‏حوزۀ تهران و همۀ شهرستانها. روابط می خواهد. سازمان باید بدهید به‏‎ ‎‏این قیام؛ متفرقات نباشد. سازمان داشته باشد که اگر یک روزی قم‏‎ ‎‏ایستاد، تمام ملت بایستد. متفرق نباشید؛ جناحها همه با هم‏‎ ‎‏بشوند.(15)‏

23 / 2 / 57 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وحدت جناحها

در قیام 

‏تمام جناحها با هم بشوند. سازمانِ واحد باشد. یک حزبِ الهی در مقابل‏‎ ‎‏«حزب رستاخیز» ـ حزبِ خدا، حزبِ اَلله . همه با هم باشید، همه با هم‏‎ ‎


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 11

‏صحبت کنید، همه با هم قیام کنید، همه با هم قعود کنید. هر دسته ای‏‎ ‎‏عَلٰی حده و آن برای خودش و آن برای خودش، غلط است امروز.‏‎ ‎‏روحانیین با آنها، آنها با روحانیین، دانشگاهی با شما، شما با دانشگاهی،‏‎ ‎‏بازاری با همه، کارگر با همه.(16)‏

23 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد، تکلیف الهی

‏تکلیف است، تکلیف الهی است، باید با هم باشید. باید این جناحها روابط‏‎ ‎‏زیرزمینی باهم داشته باشند بزرگانشان. باید آشکارا نباشد، زیرزمینی‏‎ ‎‏باشد روابطشان اما روابط داشته باشند که اگر یکوقتی بنا شد صحبت‏‎ ‎‏کنند، همه صحبت کنند. اگر یکوقتی بنا شد که هَجْمه کنند، همه هجمه‏‎ ‎‏کنند. اگر یکوقتی بنا شد ساکت باشند، همه ساکت باشند. دست واحد‏‎ ‎‏باشند، نه متفرقات. آن یکی حزب بخواهد درست کند، آن یکی ـ مثلاً فرض‏‎ ‎‏کنید‌ ‏‏ـ‏‏ چه درست کند، این صحیح نیست. ما همه باید ید واحد باشیم،‏‎ ‎‏مسلمین باید ید واحد باشند. اگر مسلمین ید واحد باشند، کسی نمی تواند‏‎ ‎‏مقابل این جمعیت قیام کند؛ هیچ غلطی نمی توانند بکنند. نه اینها، ممالک‏‎ ‎‏بزرگ هم غلطی نمی توانند بکنند اگر اینها ید واحد باشند.(17)‏

10 / 3 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکست در برابر ملت 

‏در برابر ملت، نه ارتش و نه هیچ قدرتی نمی تواند بایستد. مگر تاکنون‏‎ ‎‏شاه با اتکای به ارتش حکومت خود را تحمیل نکرده است؟ و می بینیم‏‎ ‎‏شکست خورده است.(18)‏

18 / 8 / 57 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 12

شکست دیکتاتور به دست ملت 

‏ملت ایرانْ مقابل حزب و مقابل حزب ساز و مقابل تانک و توپ و مسلسل‏‎ ‎‏ایستاد و مجبور کرد این آدم دیکتاتور را به آنکه از حزبش صرف نظر بکند‏‎ ‎‏و حزب را کَاَنْ لَمْ یَکُنْ فرض کند.(19)‏

1 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی ملت در مقابل توپ و تانک

‏ما باید اقامۀ عدل بکنیم. عذر نیست که ما قوه نداریم؛ این ملت‏‎ ‎‏قوۀ‌ماست. این ملتی بود که با مشت جلوی تانک و توپ را گرفت؛‌کشته‏‎ ‎‏هم داد. البته افتخار می کنیم به آنها؛ رحمت می فرستیم. ما هم کشته‏‎ ‎‏می شویم ان شاءالله . روز سکوت نیست، روز فعالیت است. هر کس در هر‏‎ ‎‏منصبی که هست، در هر مقامی که هست نباید ساکت باشد. این فریادی‏‎ ‎‏که اینها می زنند ـ زنها را شما ببینید چه فریاد می زنند، مردها چه فریاد‏‎ ‎‏می زنند‏‎[5]‎‏‌ ـ اینها پشتوانۀ شما هستند «شَکَّرَالله ُ سَعْیَهُمْ». اگر اینها نبودند ما‏‎ ‎‏هیچ قدمی برنمی داشتیم؛ اینهایند که ما را وادار می کنند به قدم‏‎ ‎‏برداشتن.(20)‏

13 / 11 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحصیل پیروزی با همت زنان و مردان

‏ ‏‏رحمت خدا بر شما شیردلانی که به همت والای شما اسلام از قید اسارت‏‎ ‎‏بیگانه بیرون آمد! سلام خدای تبارک و تعالی بر ملت ایران، بانوان آنها و‏‎ ‎‏مردان آنها! شما بانوانِ شجاعْ دوشادوش مردانْ پیروزی را برای اسلام‏‎ ‎‏بیمه کردید. من از تمام زنهای ایران، تمام بانوان ایران و از بانوان قم‏‎ ‎‏تشکر می کنم. خداوند از شما راضی باشد. امام عصر از شما دلخوش‏‎ ‎‏باشد. شما با بچه های کوچک خودتان در خیابانها آمدید و از اسلام‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 13

‏پشتیبانی کردید. من اخبار قم و سایر بلاد را می شنیدم؛ من اخبار‏‎ ‎‏«چهارمردان»‏‎[6]‎‏ را می شنیدم. من در خودم غرور احساس می کنم برای‏‎ ‎‏این شجاعتها. بانوان ایران و بانوان قم و سایر بلاد، در این پیروزی‏‎ ‎‏پیشقدم هستند. آنها مردان‌را تشجیع کردند. مردان ما مرهون‏‎ ‎‏شجاعتهای شما زنهای شیردل هستند.(21)‏

13 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیوستن مردم به‌یکدیگر

‏شما ملت ایران، شما ملت بزرگ ایران، همان معنایی که در صدر اسلام‏‎ ‎‏بود محقق کردید. ابتدا از مدرسۀ فیضیه بلند شد صدا؛ و مدرسۀ فیضیه‏‎ ‎‏را خراب کردند؛ جوانهای ما را بعضشان را شهید کردند؛ لکن استقامت‏‎ ‎‏اسباب این شد که شکست نخوردند؛ شکست روحی نخوردند. این‏‎ ‎‏استقامت موجب شد که اقشار، بعضی به بعض پیوستند، دعوتهای‏‎ ‎‏اسلامی را به جان خریدند و شنیدند، و این قطره ها به هم پیوستند و‏‎ ‎‏سیل عظیمی ایجاد کردند.(22)‏

21 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

17شهریور، تکرار‌تاریخ عاشورا 

‏خاطرۀ تلخ 17 شهریور 57 و خاطره تلخ روزهای بزرگی که بر امت گذشت‏‎ ‎‏میوۀ شیرین سرنگونی کاخهای استبداد و استکبار و جایگزینی پرچم‏‎ ‎‏جمهوری عدل اسلامی را به بار آورد. مگر نه آن است که دستور آموزندۀ‏‎ ‎‏«کُلُّ یَومٍ عاشُورا و کُلُّ أَرضٍ کَربَلا»‏‎[7]‎‏ باید سرمشق امت اسلامی باشد. قیام‏‎ ‎‏همگانی در هر روز و در هر سرزمین، عاشورا قیام عدالتخواهان، با عددی‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 14

‏قلیل و ایمانی و عشقی بزرگ، در مقابل ستمگران کاخ نشین و مستکبران‏‎ ‎‏غارتگر بود و دستور آن است که این برنامه سرلوحۀ زندگی است در‏‎ ‎‏هرروز و در هر سرزمین. روزهایی که بر ما گذشت عاشورای مکرر بود و‏‎ ‎‏میدانها و خیابانها و کوی و برزنهایی که خون فرزندان اسلام در آن‏‎ ‎‏ریخت، کربلای مکرر. و این دستور آموزنده، تکلیفی است و مژده ای.‏‎ ‎‏تکلیف از آن جهت که مستضعفان، اگر چه با عده ای قلیل، علیه‏‎ ‎‏مستکبران، گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت شیطانی عظیم، مأمورند‏‎ ‎‏چونان سرور شهیدان قیام کنند. و مژده که شهیدان ما را در شمار‏‎ ‎‏شهیدان کربلا قرار داده است؛ و مژده که شهادت رمز پیروزی است. 17‏‎ ‎‏شهریور، مکرر عاشورا و میدان شهدا، مکررِ کربلا و شهدای ما، مکررِ‏‎ ‎‏شهدای کربلا و مخالفان ملت ما، مکررِ یزید و وابستگان او هستند. کربلا‏‎ ‎‏کاخ ستمگری را با خون درهم کوبید؛ و کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی‏‎ ‎‏را فرو ریخت.(23)‏

16 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت، ثمرۀ قیام 

‏همین قیامها بود که امروز می بینید در یک مجلس، گروههای مختلف‏‎ ‎‏مجتمع می شوند با مقصد واحد. همین قیامها بود که مابین دانشگاه و‏‎ ‎‏مدارس قدیمی ما را جوش داد، و مابین قشرهای مختلف را جوش داد،‏‎ ‎‏به طوری که همه با حال وحدت و با وحدت اراده، و با وحدت مقصد این‏‎ ‎‏راه را طی کردند و تا اینجا رساندند. و به این نحو که ملت ما الآن زنده است‏‎ ‎‏و راه خودش را یافته است این راه را هم طی خواهد کرد و نهضت را به‏‎ ‎‏ثمرهای انسانی ـ اسلامی خواهد رساند.(24)‏

9 / 8 / 58 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 15

15 خرداد،

مبدأ بیداری مردم 

‏در عین حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما بود لکن این موهبت هم‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند‏‎ ‎‏به صدای روحانیون. و در همه جا، در همۀ مملکت این نهضت شروع کرد‏‎ ‎‏و مبدأش از همان 15 خرداد بود.(25)‏

14 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام به حکمِ مجتهد

‏در قریب صد سال سابق دیدند که یک پیرمردی در یکی از دهات عراق‏‎ ‎‏«سامره» وقتی که دید ایران در معرض فشار خارجی ها هست و آن‏‎ ‎‏قرارداد ننگین را در آن زمان بسته بودند، این پیرمرد که در کنج یک ده‏‎ ‎‏بود یک سطر نوشت و همۀ قوای خارج و داخل نتوانستند در مقابل این‏‎ ‎‏یک سطر استقامت کنند. آن، مرحوم میرزای بزرگ‏‎[8]‎‏ بود - رحمه الله - که‏‎ ‎‏در سامرّه تحریم کرد تنباکو را. برای اینکه تقریباً ایران را در اسارت گرفته‏‎ ‎‏بودند به واسطۀ قرارداد تنباکو. و ایشان یک سطر نوشت که تنباکو حرام‏‎ ‎‏است. و حتی بستگان خود آن جائر‏‎[9]‎‏ هم و حرمسرای خود آن جائر هم‏‎ ‎‏ترتیب اثر دادند به آن فتوا و قلیانها را شکستند. و در بعضی جاها‏‎ ‎‏تنباکوهایی که قیمت زیاد داشت در میدان آوردند و آتش زدند و‏‎ ‎‏شکست دادند بر آن قراردادی، و لغو شد قرارداد. و یک همچو چیزی را‏‎ ‎‏اینها دیدند که یک روحانی پیرمرد در کُنج یک دهی از دهات عراق یک‏‎ ‎‏کلمه می نویسد و یک ملت قیام می کند و قراردادی که ما بین شاه جائر و‏‎ ‎‏انگلیسها بوده است، به هم می زند، و یک قدرت این طوری دارد‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 16

‏روحانیت. باز ملاحظه کردند که در وقتی که انگلیسها هجوم آورده بودند‏‎ ‎‏به عراق و عراق را در معرض استعمار قرار داده بودند، یک پیرمرد به‏‎ ‎‏مردم امر کرد و حکم دفاع داد و قیام کردند مردم و ملت عراق را نجات‏‎ ‎‏دادند.(26)‏

26 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

به هم پیوستن

ملت و ارتش 

‏روز 22 بهمن روزی بود که ارتش و ملت به هم پیوستند. و روزی بود که‏‎ ‎‏ارتش از طاغوت به الله برگشت، و با تکبیر و پشتیبانی امت بر طاغوت‏‎ ‎‏غلبه کرد. و این معنا باید سرمشق ما باشد در تمام زندگی که اگر یک‏‎ ‎‏ملتی همۀ قشرهایش با هم بودند و یکپارچه بودند، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند در مقابل آنها ایستادگی کند و آسیبی به آنها برساند.(27)‏

24 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی مردم

با نثار خون 

‏به مجرد اینکه یک ملتی که پانزده خرداد را با پانزده هزار نفر شهید‏‎ ‎‏ـ‌به طوری که گفته شده است ـ پشت سر گذاشته است و 17 شهریور را با‏‎ ‎‏آنهمه کشتاری که در میدان شهدا شد، پشت سر گذاشته است و ابداً کنار‏‎ ‎‏ننشسته، البته بین پانزده خرداد تا زمانی که باز ‏‏[‏‏انقلاب‏‏]‏‏ شد، این‏‎ ‎‏طولانی شد؛ یک مقداری طولانی شد، لکن از آن وقتی که نهضت دوباره‏‎ ‎‏شروع ‏‏[‏‏به رشد‏‏]‏‏ کرد، خوب 17 شهریور یک قضیه ای بود برای ما ـ و‏‎ ‎‏فرداست ظاهراً 17 شهریور ـ آن یک قضیه ای بود برای ایران و کسانی که‏‎ ‎‏مطلع از اسلام نیستند و روحیۀ مردم مسلم را نمی دانند؛ خیال‏‎ ‎‏می کردند شاید آن وقت دیگر خوب، تمام شد، سرکوب شدند و رفتند‏‎ ‎‏سراغ کارشان؛ چندین هزار نفر را در میدان شهدا به مسلسل بستند و‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 17

‏مسأله دیگر تمام شد، و ما دیدیم که دنبال او زیادتر شد همۀ چیزها؛‏‎ ‎‏یعنی، قدرت ملت، که همان قدرت اسلام است و قدرت الهی است، هیچ‏‎ ‎‏ابداً تزلزل در آنها پیدا نشد و دنبال کردند مطلب را. در هر مطلبی که‏‎ ‎‏پیش می آید، ما می بینیم که این ملت ما مستعدتر می شوند و بهتر پیش‏‎ ‎‏می روند.‏

‏     بنابراین، اگر تزلزل از ناحیۀ این است که افراد زیاد کشته شده اند، در‏‎ ‎‏17 شهریور و پانزده خرداد هم چندین هزار کشته شده است و اگر این‏‎ ‎‏است که شخصیتها از بین رفته اند، البته ما متأسفیم و می دانیم که‏‎ ‎‏شخصیتهای بزرگی از دست رفته اند و یادشان گرامی! لکن ‏‏[‏‏از بین‏‎ ‎‏رفتن‏‏]‏‏ شخصیتها اسباب این نمی شود، که یک مملکتی که سی و چند‏‎ ‎‏میلیون جمعیت دارد و همه مصمم و همه حاضر، یک افرادی که وقتی که‏‎ ‎‏همین شخصیتها به شهادت می رسند، خانواده هایشان و برادرهایشان و‏‎ ‎‏بچه های کوچکشان می آیند و صحبت می کنند و دلداری به مردم‏‎ ‎‏می دهند؛ بچۀ کوچک می آید، می گوید که مردم باید به انسجام خودشان‏‎ ‎‏ادامه بدهند. یک همچو کشوری که اینطوری شده ـ و این از برکت اسلام‏‎ ‎‏است که مردم اینطوری در صحنه حاضرند.(28)‏

16 / 6 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 18

  • )) اسدالله علم (1298 ـ 1357 ه‌. ش.) از ملاکین بزرگ منطقه جنوب استان خراسان که در سال 1341 به نخست وزیری رسید و سپس به مقام وزارت دربار شاهنشاهی رسید؛ وی در فروردین 1357 به علت سرطان درگذشت.
  • )) اشاره به احساسات مردم در فوت آیت الله بروجردی، از مراجع بزرگ شیعه.
  • )) ناحیه ای در اصفهان.
  • )) یکی از محله های قم.
  • )) اشاره به صدای مردمی که در خارجِ محل سخنرانی امام شعار می دادند و تظاهرات می کردند.
  • )) از محله های قدیمی قم که پیر و جوان و خرد و کلانشان در جریان انقلاب، عرصه را بر عوامل حکومت نظامی تنگ کرده بودند.
  • )) هر روزی عاشورا و هر زمینی کربلاست.
  • )) میرزای شیرازی مرجع تقلید شیعیان که در سال 1890 میلادی در مخالفت با قرارداد منعقده بین ناصرالدین شاه و شرکت انگلیسی رژی مبنی بر واگذاری امتیاز پنجاه ساله تنباکو با صدور فتوای کوتاهی موجبات لغو قرارداد را فراهم کرد. فتوای میرزای شیرازی به این شرح بود: «الیوم استعمال توتون وتنباکو بأیّ نحوٍ کان (به هر صورتی که باشد) حرام و در حکم محاربه با امام زمان (عج) می باشد».
  • )) ناصرالدین شاه قاجار.