فهرست اعلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

فهرست اعلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست اعلام

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست گروه‌ها و احزاب

فهرست اماکن

فهرست کتب و نشریات

فهرست اشخاص

 

 


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 389


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 390

فهرست گروه‌ها و احزاب

‏ائمه جماعات همدان..........2‏

‏ائمه جمعه..........56، 57، 58، 371، 372‏

‏اصفهانی‌ها...63‏

‏امریکایی / امریکایی‌ها...71، 209، 258‏

‏انبیا..........75، 76، 323، 328‏

‏انجمن‌های ایالتی و ولایتی..........200، 203، 207، 208، 210، 214،‏‎ ‎‏230، 235، 253‏

‏انصار..........210‏

‏انگلیسی‌ها..........78، 86، 134، 209، 220، 258 ‏

‏اهل بیت پیغمبر(ص)..........50، 66، 72، 375‏

‏اهل تسنن..........29، 117، 119‏

‏اهل کتاب..........67‏

‏بازاریان تهران..........135، 217‏

‏بازاریان همدان..........1، 2، 42، 44، 55، 64، 65، 72، 73‏‎ ‎‏110، 238‏

‏بسیجیان..........374‏

‏بهائیت..........39، 330، 332، 333‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 391

‏پادشاهان قاجار..........74، 81، 82‏

‏تجار عراقی..........61‏

‏تجار هندی..........61‏

‏حزب توده ایران..........136، 137، 303، 304، 366‏

‏حزب کومله..........57، 375‏

‏خوانین..........21، 40، 82، 215، 216، 218‏

‏دانشجویان مسلمان لندن..........46‏

‏دموکرات‌ها..........375‏

‏دولت موقت..........368، 370‏

‏رزمندگان اسلام..........16، 374، 375، 376، 377، 378، 381‏

‏رژیم بعثی عراق..........273، 378، 381‏

‏رژیم شاه..........41، 42، 45، 201، 221، 226،‏‎ ‎‏240، 272، 273، 274، 277، 280،‏‎ ‎‏ 284، 285، 290، 304، 332، 334،‏‎ ‎‏337، 340، 350، 354، 363، 378،‏‎ ‎‏ 385‏

‏روحانیون / روحانیت..........8، 66، 67، 73، 74، 75، 77، 79،‏‎ ‎‏80، 119، 127، 128، 130، 134،‏‎ ‎‏ 135، 136، 137، 142، 192، 203،‏‎ ‎‏ 215، 226، 228، 229، 232، 234،‏‎ ‎‏ 243، 264، 279، 295، 296، 299،‏‎ ‎‏ 304، 305، 310، 311، 315، 318،‏‎ ‎‏ ‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 392

‏319، 321، 322، 328، 357، 374،‏‎ ‎‏..........387‏

‏روشنفکران..........319، 322‏

‏سادات آل کبود بیجار..........43‏

‏سازمان اطلاعات و امنیت کشور..........201، 243، 244، 262، 267، 271،‏‎ ‎‏ 280، 281، 283، 285، 290، 291،‏‎ ‎‏ 294، 305، 309، 330، 331، 332،‏‎ ‎‏ 334، 335، 351، 353، 354‏

‏سازمان مجاهدین خلق ایران..........57، 58، 62، 303، 305، 362،‏‎ ‎‏ 368، 381‏

‏ساواک ‏‏...‏‏ سازمان اطلاعات و امنیت کشور‏

‏شاهزادگان صفوی..........22‏

‏شاهزادگان قاجار..........22، 81، 82‏

‏شیعه..........59، 104، 117، 118، 119، 231،‏‎ ‎‏..........273، 277‏

‏صفویه..........21‏

‏صنف توتون فروشان..........70، 72‏

‏طلاب علوم دینی..........8، 13، 24، 29، 32، 45، 51، 65،‏‎ ‎‏ 81، 87، 88، 90، 92، 107، 111،‏‎ ‎‏ 114، 116، 121، 122، 128، 156،‏‎ ‎‏ 165، 191، 194، 196، 199، 207،‏‎ ‎‏ 223، 224، 225، 226، 227، 228،‏‎ ‎‏ 229، 232، 237، 242، 243، 258،‏‎ ‎‏..........‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 393

‏264، 265، 272، 275، 290، 295،‏‎ ‎‏ 296، 316، 332، 337، 339، 341،‏‎ ‎‏ 342، 343، 345، 346، 349، 350،‏‎ ‎‏ 351، 354، 355، 356‏

‏عشایر لرستان..........132‏

‏علما و فقهای سلف..........276‏

‏علما و فقهای شیعه..........118، 276‏

‏علما..........19، 22، 32، 60، 62، 65، 75، 76،‏‎ ‎‏ 99، 118، 130، 143، 171، 173،‏‎ ‎‏ 180، 192، 205، 213، 221، 228،‏‎ ‎‏ 229، 232، 237، 238، 239، 240،‏‎ ‎‏ 245، 268، 270، 271، 272، 273،‏‎ ‎‏ 274، 276، 277، 278، 284، 289،‏‎ ‎‏ 295، 298، 299، 300، 304، 305،‏‎ ‎‏ 313، 317، 318، 319، 333، 365،‏‎ ‎‏ 384‏

‏علمای اصفهان..........270‏

‏علمای اهل تسنن..........118‏

‏علمای ترکیه..........233‏

‏علمای تهران..........152، 270، 278‏

‏علمای روشنفکر..........140‏

‏علمای کرمانشاه..........71‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 394

‏علمای نجف..........112، 247‏

‏علمای همدان..........1، 19، 20، 22، 23، 28، 36، 55،‏‎ ‎‏ 60، 89، 93، 196، 212، 213، 372‏

‏فدائیان اسلام..........140، 141، 142، 143، 144، 145،‏‎ ‎‏ 146، 147، 148، 149، 152، 153،‏‎ ‎‏ 223، 350‏

‏فدائیان خلق..........57، 303‏

‏فراعنه / فرعونیان..........75، 76‏

‏کشاورزان..........215، 216‏

‏کمونیست‌ها..........136، 303، 304، 305‏

‏متفقین..........84، 85، 86‏

‏مجلس خبرگان رهبری..........20‏

‏مجلس شورای ملی..........261، 284‏

‏مراجع تقلید..........12، 13، 98، 104، 128، 144،‏‎ ‎‏ .150، 181، 195، 196، 200، 208،‏‎ ‎‏ 213، 214، 215، 217، 218، 221،‏‎ ‎‏ 228، 229، 230، 239، 243، 245،‏‎ ‎‏ 247، 254، 263، 264، 265، 267،‏‎ ‎‏ 268، 271، 272، 273، 274، 275،‏‎ ‎‏ 288، 333، 345، 351، 356، 357‏

‏مسیحیان / مسیحی‌ها..........62، 64‏

‏مشروطه‌خواهان..........212‏

‏مکتب‌خانه‌های قدیمی..........2، 6، 21، 69‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 395

‏ملی گرایان..........139‏

‏منافقین ‏‏...‏‏ سازمان مجاهدین خلق ایران..........‏

‏همدانی‌ها..........63، 372، 373‏

‏هیأت امنای مسجد قبا..........321‏

‏هیأت‌های مؤتلفه اسلامی..........38، 266‏

‏یهودی‌ها..........60، 61، 63، 64، 65، 66، 79‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 396

‏ ‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

فهرست اماکن

‏آبادان..........377‏

‏آبشار گنج نامه و استخر همدان..........195‏

‏آذربایجان..........96، 346، 347‏

‏آلمان..........120، 121‏

‏اراک..........217‏

‏اروپا..........120، 300، 325‏

‏اروند رود..........273، 377‏

‏اسد آباد..........47‏

‏اسرائیل..........61، 278، 332، 352، 364‏

‏اسلام شهر..........226‏

‏اصفهان..........21، 73، 82، 97، 129، 230، 239،‏‎ ‎‏..........245، 270، 350‏

‏الوند قلی بیجار (روستا) ..........217‏

‏امامزاده یحیی همدان..........1، 37‏

‏امریکا..........46، 120، 121، 129، 176، 185،‏‎ ‎‏..........215، 220، 258، 278، 304، 332،‏‎ ‎‏..........352، 364، 386، ‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 397

‏انگلستان / انگلیس..........46، 78، 127، 129، 134، 220،‏‎ ‎‏..........230، 233، 234، 300‏

‏اوقاف بروجرد..........297‏

‏اوقاف قم..........297‏

‏اهواز..........367‏

‏ایران..........22، 40، 44، 45، 46، 58، 60، 67،‏‎ ‎‏ 71، 76، 78، 80، 81، 83، 84، 85،‏‎ ‎‏ 86، 102، 115، 116، 117، 118،‏‎ ‎‏ 130، 136، 140، 198، 209، 220،‏‎ ‎‏ 231، 232، 242، 258، 262، 266،‏‎ ‎‏ 272، 273، 274، 275، 278، 279،‏‎ ‎‏ 291، 294، 296، 300، 316، 351،‏‎ ‎‏ 358، 361، 362، 363، 364، 367،‏‎ ‎‏ 382، 386، 387‏

‏بازار بزازهای همدان..........64‏

‏بازار تهران..........2، 236‏

‏بازار قم..........17، 350، 379‏

‏باغ عباس آباد همدان..........195‏

‏باغ ملک تهران..........132‏

‏بروجرد..........32، 97، 98، 99، 101، 103، 104،‏‎ ‎‏ 109، 132، 155، 177، 238، 297‏

‏بغداد..........274‏

‏بهشت زهرا..........58، 176، 364‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 398

‏بهشت معصومیه قم..........218‏

‏بیت المقدس..........63‏

‏بیجار..........15، 43، 217، 286، 332، 333‏

‏بیمارستان سهامیه قم..........88‏

‏بیمارستان فیروز آبادی تهران..........91، 92، 101‏

‏بیمارستان گلپایگانی قم..........222، 247‏

‏پادگان ابوذر..........374‏

‏پادگان هوایی شاهرخی همدان (نوژه)..........286، 287، 289‏

‏پاریس..........47، 58، 282، 358، 361، 362،‏‎ ‎‏..........363، 364، 380‏

‏تبریز..........239، 245، 243، 351، 354، 356،‏‎ ‎‏..........371‏

‏تپّه مصلّی همدان..........51‏

‏ترکیه..........11، 78، 80، 232، 233، 262،‏‎ ‎‏..........263، 264، 265، 267، 271، 272،‏‎ ‎‏..........345، 436، 364، 384‏

‏توابع رفسنجان..........15‏

‏تویسرکان..........201، 282، 336‏

‏تهران..........187‏

‏جاده ساوه..........196‏

‏جزیره موریس..........86‏

‏جماران..........182، 382‏

‏جولان..........22‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 399

‏چهار راه بیمارستان ‏‏...‏‏ میدان شهدا قم..........‏

‏چهار مردان قم..........163، 302، 346‏

‏حرم امام رضا(ع)..........33‏

‏حرم حضرت عبدالعظیم(س)..........83، 91، 92، 196‏

‏حرم حضرت معصومه(س)..........12، 32، 80، 83، 95، 96، 107،‏‎ ‎‏..........113، 166، 184، 186، 217، 247،‏‎ ‎‏..........263، 265، 268، 314، 355‏

‏حسینیه ارشاد..........134، 145، 310، 311، 312، 313،‏‎ ‎‏..........315، 318، 319، 320، 321، 323،‏‎ ‎‏..........347‏

‏حسینیه تولیت قم..........134‏

‏حوزه آخوند همدان ‏‏...‏‏ مدرسه آخوند همدان‏

‏حوزه علمیه قم..........13، 79، 190، 201‏

‏حوزه علمیه مشهد..........105، 129‏

‏حوزه علمیه نجف..........37، 40، 97، 123، 129، 162،‏‎ ‎‏..........272، 273، 276‏

‏حوزه علمیه همدان..........10، 20، 192‏

‏خرم آباد..........156‏

‏خرمشهر..........377، 381‏

‏خمین..........128، 216‏

‏خور..........29‏

‏خیابان ارم قم..........209، 210، 251، 343، 347‏

‏خیابان خیام تهران..........283‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 400

‏خیابان غیاثی تهران..........281‏

‏دار التبلیغ اسلامی قم..........338، 339، 340، 341، 342، 343،‏‎ ‎‏..........344، 345‏

‏دار الترویج قم..........337، 338، 339‏

‏دانشگاه الازهر مصر..........117، 118، 119‏

‏دانشگاه بوعلی همدان..........38‏

‏دریاچه ساوه..........233‏

‏دماوند..........15‏

‏رادیو معارف..........17‏

‏روستای امیر آباد کبودر آهنگ..........39‏

‏روستای شاهنجران همدان..........48‏

‏روستای علی زمان همدان..........52، 53‏

‏روستای نوار همدان..........40‏

‏روستای وشنوه قم..........105، 137‏

‏روسیه..........130، 220‏

‏روم..........231‏

‏سامرا..........29‏

‏سردشت..........56، 57‏

‏سفارت ایران در کنیا..........296‏

‏سقز..........375‏

‏سقیفه..........210‏

‏سنندج..........367‏

‏شرکت ترانسفورت نو..........314‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 401

‏شلمچه..........378‏

‏شمیرانات..........191‏

‏شوروی..........136، 137، 231‏

‏شهر ری..........219‏

‏شهرداری تهران..........377‏

‏شیخان قم..........152‏

‏شیراز..........53، 82، 229، 230، 239، 245،‏‎ ‎‏..........282‏

‏صفائیه قم..........240‏

‏عباس آباد همدان..........40‏

‏عراق..........134، 273، 274، 291، 345، 361،‏‎ ‎‏..........380، 381‏

‏عربستان..........299‏

‏غار علی صدر..........48‏

‏فاو..........377، 378‏

‏فرانسه..........46، 58، 300، 318، 362، 379‏

‏فرودگاه مهرآباد..........135‏

‏فلسطین..........61‏

‏قاسم آباد رفسنجان..........15‏

‏قبرستان «قم نو» ‏‏...‏‏ قبرستان حاج شیخ قم..........‏

‏قبرستان حاج شیخ قم..........2‏

‏قبرستان علی بن جعفر قم..........17‏

‏قبرستان وادی السلام قم..........1، 2، 248‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 402

‏قبرستان وادی السلام نجف..........1، 248‏

‏قبرستان یهودیان همدان..........62‏

‏قزوین..........130، 217، 288‏

‏قم..........2، 3، 10، 12، 13، 15، 17، 23،‏‎ ‎‏..........24، 25، 27، 30، 31، 32، 33، 35،‏‎ ‎‏..........36، 38، 40، 42، 43، 55، 56، 57،‏‎ ‎‏..........60، 73، 77، 78، 79، 80، 81، 87،‏‎ ‎‏..........90، 92، 93، 95، 96، 97، 98، 99،‏‎ ‎‏..........100، 101، 102، 103، 104، 105،‏‎ ‎‏..........106، 107، 109، 111، 116، 119،‏‎ ‎‏..........122، 128، 129، 131، 132، 134،‏‎ ‎‏..........137، 140، 141، 142، 144، 147،‏‎ ‎‏..........151، 152، 155، 156، 157، 162،‏‎ ‎‏..........163، 165، 181، 182، 184، 188،‏‎ ‎‏..........190، 191، 192، 194، 196، 197،‏‎ ‎‏..........201، 207، 209، 210، 212، 217،‏‎ ‎‏..........218، 238، 239، 240، 241، 242،‏‎ ‎‏..........243، 245، 247، 248، 251، 254،‏‎ ‎‏..........259، 261، 263، 264، 266، 267،‏‎ ‎‏..........270، 271، 272، 274، 275، 282،‏‎ ‎‏..........283، 286، 288، 289، 290، 291،‏‎ ‎‏..........295، 297، 298، 314، 316، 321،‏‎ ‎‏..........326، 327، 330، 331، 332، 333،‏‎ ‎‏..........‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 403

‏337، 338، 339، 343، 344، 345،‏‎ ‎‏..........346، 350، 351، 352، 354، 356،‏‎ ‎‏..........361، 364، 365، 366، 367، 368،‏‎ ‎‏..........369، 371، 372، 378، 379، 380‏

‏کاخ سعد آباد..........363‏

‏کاخ نیاوران..........363‏

‏کارخانه برق حاج ناصر همدان..........86‏

‏کاظمین..........274‏

‏کبودر آهنگ..........15، 17، 35، 40، 241، 242، 286،‏‎ ‎‏..........287، ‏

‏کتاب فروشی «بینش» همدان..........8‏

‏کتابخانه آستان قدس..........292‏

‏کتابخانه آقای مرعشی نجفی قم..........292، 293‏

‏کتابخانه امیرالمؤمنین نجف..........293‏

‏کتابخانه مدرسه فیضیه..........339‏

‏کتاب‌فروشی ایرانشهر همدان..........49‏

‏کتاب‌فروشی طباطبایی قم..........210‏

‏کربلا..........26، 375، 376‏

‏کردستان..........43، 57، 58، 367‏

‏کرمان..........333، 334‏

‏کرمانشاه..........71، 140‏

‏کنیا..........296‏

‏کوچه آقازاده قم..........166‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 404

‏کوچه آیت الله گلپایگانی قم..........163‏

‏کوچه حرم قم..........217‏

‏کویت..........361، 362‏

‏لرستان..........132‏

‏لندن..........46، 86‏

‏مجلس خبرگان رهبری..........20‏

‏مجلس شورای ملی..........261، 284‏

‏مجمع تقریب بین المذاهب الاسلامی..........117‏

‏محلات..........191، 229‏

‏مدرسه آخوند همدان..........7، 8، 20، 21، 24، 25، 45‏

‏مدرسه آقای بروجردی نجف..........275‏

‏مدرسه آقای دامغانی همدان..........21، 24‏

‏مدرسه آیت الله حجت..........116‏

‏مدرسه آیت الله گلپایگانی قم..........12، 13، 135‏

‏مدرسه ‌المهدی قم..........13‏

‏مدرسه الهادی قم..........13‏

‏مدرسه امام باقر(ع) قم..........13‏

‏مدرسه امام رضا(ع) قم..........13‏

‏مدرسه برهان شهر ری..........92‏

‏مدرسه تدین همدان..........7‏

‏مدرسه چهار باغ اصفهان..........21‏

‏مدرسه حجتیه قم..........96، 221، 222‏

‏مدرسه حضرت عبدالعظیم تهران..........219‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 405

‏مدرسه حقانی قم..........122‏

‏مدرسه خان قم..........120، 121، 355‏

‏مدرسه‌ رسول اکرم قم..........13‏

‏مدرسه زنگنه همدان..........20، 45، 47‏

‏مدرسه شهید مطهری تهران..........341‏

‏مدرسه صدوق قم..........13‏

‏مدرسه طالبیه تبریز..........343‏

‏مدرسه علوی تهران..........364، 365، 366‏

‏مدرسه کرمانی‌ها قم..........13‏

‏مدرسه مروی تهران..........29، 52، 299‏

‏مدرسه معصومیه قم..........13‏

‏مدرسه حجتیه قم..........96، 221، 222‏

‏مدرسه دارالشفاء قم..........10، 93، 100، 140، 145، 183،‏‎ ‎‏..........184، 185، 222، 226‏

‏مدرسه سپهسالار تهران ‏‏...‏‏ مدرسه شهید مطهری تهران‏

‏مدرسه فیضیه قم..........12، 14، 16، 55، 88، 89، 95، 96،‏‎ ‎‏..........100، 122، 142، 145، 147، 148،‏‎ ‎‏..........155، 156، 158، 167، 182، 183،‏‎ ‎‏..........184، 185، 188، 199، 221، 222،‏‎ ‎‏..........224، 225، 226، 228، 229، 232،‏‎ ‎‏..........238، 240، 241، 242، 243، 253،‏‎ ‎‏..........256، 260، 275، 292، 295، 296،‏‎ ‎‏..........322، 330، 339، 353، 354، 355،‏‎ ‎‏..........385‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 406

‏مرز خسروی..........273‏

‏مرکز اسناد انقلاب اسلامی..........17‏

‏مزینان..........317‏

‏مسجد آقا شیخ خیرالله تویسرکان..........282‏

‏مسجد آیت الله تألهی تویسرکان..........282‏

‏مسجد اتفاق تهران..........14‏

‏مسجد اعظم قم..........128، 165، 207، 255، 259، 292،‏‎ ‎‏..........349، 380‏

‏مسجد الجواد تهران..........314‏

‏مسجد امام حسن عسکری(ع) قم..........110، 197، 321، 347، 354، 355‏

‏مسجد امام خمینی تهران..........141‏

‏مسجد امام قم..........141، 166، 347، 355‏

‏مسجد بالا سر حرم..........12، 32، 33، 80، 165، 247، 265‏

‏مسجد پاچنار تهران..........283‏

‏مسجد پامنار تهران..........14‏

‏مسجد پیغمبر همدان..........56‏

‏مسجد تختی بیجار..........15‏

‏مسجد جامع بیجار..........15‏

‏مسجد جامع / مسجد جمعه همدان..........20، 32، 35، 36، 49، 56، 64‏

‏مسجد حلوایی بیجار..........15‏

‏مسجد سلماسی قم..........124، 125، 126، 127، 166، 175‏

‏مسجد سید عزیز الله تهران..........236‏

‏مسجد سید نصر الدین تهران..........15، 283‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 407

‏مسجد شاه تهران ‏‏...‏‏ مسجد امام خمینی تهران‏

‏مسجد فاطمیه قم..........102، 263‏

‏مسجد فیل مشهد..........361‏

‏مسجد قبا تهران..........15، 314، 319، 320، 321، 323‏

‏مسجد محمدیه قم..........166‏

‏مسجد موسی بن جعفر(ع) تهران..........281‏

‏مسجد میرزا محمد انواری همدان..........59‏

‏مشهد ..........32، 33، 53، 105، 122، 129،‏‎ ‎‏..........132، 191، 239، 245، 264، 350،‏‎ ‎‏..........361‏

‏مصر..........117، 351‏

‏مکه..........63، 299، 300‏

‏ملایر..........217‏

‏منزل امام خمینی قم..........196، 199، 213، 225، 226، 237،‏‎ ‎‏..........243، 244، 250، 260، 261، 262،‏‎ ‎‏..........263، 294، 346، 347، 355، 368،‏‎ ‎‏..........370، 371، 382‏

‏مهدیه تهران..........315‏

‏میدان امام همدان ..........21، 54، 383‏

‏میدان بهارستان تهران..........133، 136‏

‏میدان پهلوی همدان ‏‏...‏‏ میدان امام همدان‏

‏میدان خراسان تهران..........281‏

‏میدان شهدا قم..........244، 339، 347‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 408

‏نجف آباد..........269، 270‏

‏نجف..........1، 11، 22، 23، 29، 37، 38، 40،‏‎ ‎‏..........41، 45، 47، 62، 97، 98، 99،‏‎ ‎‏..........100، 112، 123، 129، 140، 150،‏‎ ‎‏..........162، 169، 173، 178، 232، 239،‏‎ ‎‏..........247، 248، 264، 265، 272، 273،‏‎ ‎‏..........274، 275، 276، 278، 279، 280،‏‎ ‎‏..........288، 291، 292، 293، 305، 318،‏‎ ‎‏..........346، 353، 358، 361، 364، 365‏

‏نیروگاه قم..........13‏

‏هامبورگ..........120، 121‏

‏همدان..........1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 15، 16، 19،‏‎ ‎‏..........20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27،‏‎ ‎‏..........28، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37،‏‎ ‎‏..........38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45،‏‎ ‎‏..........47، 48، 49، 51، 52، 53، 54، 55،‏‎ ‎‏..........56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63،‏‎ ‎‏..........64، 65، 66، 68، 72، 73، 77، 81،‏‎ ‎‏..........84، 85، 86، 87، 89، 93، 94، 96،‏‎ ‎‏..........100، 105، 106، 107، 109، 110،‏‎ ‎‏..........131، 155، 163، 164، 172، 181،‏‎ ‎‏..........182، 189، 190، 191، 192، 193،‏‎ ‎‏..........194، 195، 196، 198، 208، 209،‏‎ ‎‏..........212، 213، 217، 220، 233، 238،‏‎ ‎‏..........‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 409

‏239، 240، 241، 242، 243، 246،‏‎ ‎‏..........268، 282، 284، 286، 287، 293،‏‎ ‎‏..........315، 331، 332، 334، 342، 371،‏‎ ‎‏..........372، 373، 380، 383‏

‏هندوستان..........351‏

‏یخچال قاضی قم..........210، 226، 243، 290، 294، 298،‏‎ ‎‏..........382‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 410

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتب و نشریات

‏آب حیات..........16‏

‏اسرار الصلوه..........352‏

‏اسرار هزار ساله..........203‏

‏اسفار..........124، 125، 126، 165‏

‏اسلام شناسی..........317‏

‏اصول فلسفه و روش رئالیسم..........124‏

‏با مخاطب‌های آشنا..........328‏

‏بیع..........173‏

‏تاریخ معجم..........6‏

‏تفسیر المیزان..........127، 155، 322‏

‏توضیح المسائل امام خمینی..........201، 344‏

‏جامع المقدمات..........8، 9، 10‏

‏حاشیه..........12‏

‏در پرتو کلام معصوم..........15‏

‏راه طی شده..........137، 322‏

‏رسائل..........2، 3، 11، 12، 31، 41، 55، 158،‏‎ ‎‏..........163‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 411

‏رساله آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی..........8‏

‏سلمان پاک..........25‏

‏سیوطی..........5، 12، 140، 255‏

‏شرح تجرید..........324‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل..........160‏

‏شرح لمعه..........11، 48، 112‏

‏شرح منظومه..........29‏

‏شفا..........125، 126‏

‏شفق سرخ..........71‏

‏شهید جاوید..........304، 305، 306، 307، 308، 309‏

‏طلب و اراده..........163، 194‏

‏عنایه الاصول..........273‏

‏عوامل ملا محسن..........35‏

‏فیلسوف نماها..........304‏

‏قرآن..........6، 7، 13، 25، 27، 31، 62، 98،‏‎ ‎‏..........120، 139، 149، 161، 193، 202،‏‎ ‎‏..........224، 226، 233، 236، 242، 254،‏‎ ‎‏..........284، 291، 315، 381‏

‏قوانین..........112‏

‏کتاب اربعین..........190‏

‏کتاب امثله و صرف میر..........8، 9‏

‏کتاب حج..........326‏

‏کتاب عروه..........58، 59، 199‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 412

‏کشف اسرار..........75، 203‏

‏کفایه..........5، 11، 12، 27، 31، 36، 97، 178،‏‎ ‎‏..........273‏

‏کویر..........317، 318‏

‏گلستان..........6‏

‏لؤلؤ و مرجان..........233‏

‏مصباح الفقیه..........22، 48‏

‏معالم..........10، 11، 12، 45، 46‏

‏مفاتیح..........224، 381‏

‏مکاسب..........2، 3، 11، 12، 31، 41، 55، 112،‏‎ ‎‏..........163، 173، 275، 291‏

‏مناسک حج..........16‏

‏منظومه..........29، 324‏

‏نهج البلاغه..........62، 190، 224‏

‏وسائل الشیعه..........172، 314‏

‏وسیله..........199‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 413

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست اشخاص

‎ ‎

‏آتاتورک ‏‏...‏‏ کمال پاشا، مصطفی‏

‏آخوند اردکانی ‏‏(مؤسس مدرسه آخوند همدانی)‏‏..........20‏

‏آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین..........97، 130، 141، 168، 178، 213،‏‎ ‎‏..........273‏

‏آخوند ملا علی ‏‏...‏‏ معصومی همدانی، علی‏

‏آدم(ع)، پیامبر..........149، 150، 307‏

‏آذری قمی، احمد (آیت الله)..........57، 201، 268‏

‏آشتیانی، جلال الدین..........164، 291‏

‏آقازاده، محمد..........33‏

‏آل طه، حسین..........222‏

‏آمیرزا اسدالله حجت ‏‏...‏‏ دریایی، اسدالله‏

‏آیودا (همدان ـ یهودی)..........63‏

‏ابراهیم(ع) (پیامبر)..........237‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 414

‏ابن سینا، حسین بن عبدالله..........19، 125، 126، 324‏

‏ابوذر غفاری، جندب بن جناره..........324‏

‏احمد شاه ‏‏...‏‏ احمد قاجار، شاه ایران‏

‏احمد قاجار، شاه ایران..........74‏

‏اراکی، ابوالحسن..........299‏

‏اراکی، عبدالنبی..........247، 248، 249‏

‏اراکی، علی..........229‏

‏اراکی، علی..........299‏

‏اراکی، محمد علی (آیت الله العظمی)..........12، 167، 177، 178، 195، 198،‏‎ ‎‏..........201، 213، 241‏

‏ارانی، تقی..........136، 304‏

‏استادی، رضا (آیت الله)..........306، 307‏

‏اسد آبادی، جمال الدین ‏‏...‏‏ جمال الدین اسد آبادی‏

‏اسفندیاری، ثریا..........129‏

‏اسلامی، قاسم..........315‏

‏اشراقی، شهاب الدین..........188، 192، 246، 290، 302‏

‏اشراقی، محسن..........337، 338‏

‏اشراقی، محمد تقی..........32، 102، 188، 302‏

‏اصفهانی، اسدالله..........199‏

‏اصفهانی، سید ابوالحسن ‏‏(آیت الله العظمی)‏‏..........8، 98، 99، 100، 102، 109، 115،‏‎ ‎‏..........123، 162، 249، 250‏

‏اصفهانی، عبدالجواد..........184‏

‏اصفهانی، محمد حسین..........169، 171‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 415

‏افتخاری، علی..........13‏

‏امام باقر(ع) ‏‏...‏‏ محمد بن علی(ع)، امام پنجم‏

‏امام حسن عسگری(ع) ‏‏...‏‏ حسن بن علی(ع)، امام یازدهم‏

‏امام حسن(ع) ‏‏...‏‏ حسن بن علی(ع)، امام دوم‏

‏امام حسین(ع) ‏‏...‏‏ حسین بن علی(ع)، امام سوم‏

‏امام خمینی..........اکثر صفحات‏

‏امام زمان(عج)..........23، 46، 55، 80، 122، 147، 150،‏‎ ‎‏..........247، 249، 251، 252، 265، 278،‏‎ ‎‏..........279، 302، 330، 335، 357، 378،‏‎ ‎‏..........382، 383، 385، 386‏

‏امام سجاد(ع) ‏‏...‏‏ علی بن حسین(ع)، امام چهارم‏

‏امام صادق(ع) ‏‏...‏‏ جعفر بن محمد(ع)، امام ششم‏

‏امام موسی صدر ‏‏...‏‏ صدر، سید موسی‏

‏امامی، جواد..........17‏

‏امامی، حسن..........17‏

‏امانی، سعید..........266‏

‏امینی، عبدالحسین..........293‏

‏انصاری همدانی، علی..........36‏

‏انصاری، جواد..........53، 54، 55‏

‏انصاری، رضا..........36، 37، 45‏

‏انصاری، محمد علی..........316، 317‏

‏انصاری، مرتضی (از علمای همدان)..........36‏

‏انصاری، مرتضی (از وعاظ معروف قم)..........101، 222، 223‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 416

‏انواری (هیأت مؤتلفه)..........266‏

‏انواری، ابوالفتح..........39‏

‏انواری، ابوالفضل..........39‏

‏انواری، زین العابدین..........39، 40‏

‏انواری، محمد..........38، 39، 60‏

‏انواری، محمود..........39‏

‏انواری، محی الدین..........38، 39، 40‏

‏انواری، یحیی..........39‏

‏اوسطی همدانی، علی..........31، 217‏

‏ایزدی، تقی..........48، 49، 50، 51، 52، 54، 77، 106‏

‏بادامچیان، اسدالله..........266‏

‏بادامی (از بازاریان همدان)..........51‏

‏بازرگان، مهدی..........137، 138، 303، 322، 367، 368‏

‏بافقی، محمد تقی (آیت الله)..........80‏

‏بحرالعلوم، محمد مهدی بن مرتضی..........99‏

‏بدیع الزمان بن زین العابدین..........43‏

‏برقعی قمی، علی اکبر..........219‏

‏برقعی، قم..........101‏

‏بروجردی، سید حسین (آیت الله العظمی)..........10، 11، 32، 33، 35، 44، 87، 97،‏‎ ‎‏..........98، 99، 100، 101، 102، 103،‏‎ ‎‏..........104، 105، 106، 107، 108، 109،‏‎ ‎‏..........110، 111، 112، 114، 115، 116،‏‎ ‎‏..........117، 118، 119، 120، 121، 122،‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 417

‏..........123، 124، 125، 127، 128، 129،‏‎ ‎‏..........130، 131، 132، 133، 134، 135،‏‎ ‎‏..........137، 138، 140، 144، 145، 146،‏‎ ‎‏..........147، 149، 150، 151، 152، 153،‏‎ ‎‏..........155، 156، 157، 158، 162، 163،‏‎ ‎‏..........165، 171، 172، 173، 177، 178،‏‎ ‎‏..........184، 186، 188، 189، 191، 196،‏‎ ‎‏..........197، 198، 199، 200، 201، 202،‏‎ ‎‏..........207، 219، 226، 236، 247، 258،‏‎ ‎‏..........288، 295، 297، 302، 309، 310،‏‎ ‎‏..........322، 330، 343، 344، 360‏

‏بروجردی، علی محمد..........212، 238‏

‏بروجردی، مهدی..........189‏

‏بطحائی، علی اصغر..........73، 77‏

‏بنی صدر، سید ابوالحسن..........40، 41، 45، 46، 47، 239، 379،‏‎ ‎‏..........380، 381‏

‏بنی صدر، سید نصرالله (آیت الله)..........40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 239‏

‏بنی صدر، فتح الله خان..........47‏

‏بهاء الدینی، سید رضا (آیت الله)..........188‏

‏بهاری همدانی، محمد حسین..........24، 25‏

‏بهاری، باقر..........24، 25‏

‏بهجت، محمد تقی (آیت الله العظمی)..........102‏

‏پاشا، علی..........49، 282‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 418

‏پایین شهری، مهدی..........203‏

‏پسندیده، سید مرتضی (آیت الله)..........290، 291، 327، 328، 351، 380،‏‎ ‎‏..........382‏

‏پهلوی، اشرف..........258‏

‏پهلوی، رضا ‏‏...‏‏ رضاشاه‏

‏پهلوی، محمدرضا ‏‏...‏‏ شاه‏

‏پیامبر اکرم(ص) ‏‏...‏‏ محمد بن عبدالله پیامبر اسلام(ص)‏

‏تبریزی، صادق..........115‏

‏تربتی، علی اکبر..........289، 290‏

‏تقوی (قم)..........142‏

‏تقی‌زاده، حسن..........67، 76‏

‏توسلی، محمد رضا..........191، 373‏

‏توکلی (قم)..........40‏

‏تولیت، ابوالفضل..........131‏

‏تویسرکانی، محمد علی..........9‏

‏تهرانی، صادق..........290‏

‏تهرانی، عباس(آیت الله)..........12، 114، 115، 116، 125، 232،‏‎ ‎‏..........233‏

‏تهرانی، مجتبی (آیت الله)..........291، 292، 293، 294‏

‏ثابتی همدانی، علی..........15، 16، 17، 35، 222، 224، 226،‏‎ ‎‏..........241، 242، 360، 376، 377‏

‏ثابتی، ابوالقاسم..........35‏

‏ثابتی، علی اکبر..........34‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 419

‏ثابتی، علی..........11، 16، 33‏

‏ثابتی، محمد تقی..........34‏

‏ثابتی، محمد..........29، 30، 31، 34، 173، 189، 224،‏‎ ‎‏..........226، 242، 360، 367، 377‏

‏ثابتی، مهدی..........34‏

‏جعفر بن محمد(ع)، امام ششم..........50، 118، 119، 123، 153، 221،‏‎ ‎‏..........222‏

‏جلالی، محمد..........35‏

‏جمال الدین اسد آبادی..........301، 302‏

‏جمال عبدالناصر..........351‏

‏جنّتی، احمد (آیت الله)..........271‏

‏جنگلی، میرزا کوچک خان ‏‏...‏‏ میرزا کوچک خان، یونس بن میرزا بزرگ‏

‏جواد بن شفیع (آیت الله العظمی)..........12، 113، 116، 352‏

‏جوادی آملی، عبدالله (آیت الله)..........124، 164‏

‏جوادی، محمد..........60‏

‏چهلستونی، میرزا عبدالله (آیت الله)..........17، 151، 152‏

‏حائری، عبدالکریم (آیت الله العظمی)..........3، 23، 24، 26، 28، 30، 31، 79،‏‎ ‎‏..........80، 81، 88، 99، 110، 121، 150،‏‎ ‎‏..........152، 164، 167، 184، 186، 189،‏‎ ‎‏..........195، 210، 211، 238، 254، 267،‏‎ ‎‏..........336‏

‏حائری، مرتضی (آیت الله)..........96، 121، 184، 188، 202، 210،‏‎ ‎‏..........211، 213، 236، 262، 263، 357‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 420

‏حائری، مهدی..........121، 188‏

‏حاج ترخانی‌ها (هیأت امنای مسجد قبا)..........320، 321‏

‏حاج حسن ‏‏(رئیس صنف توتون فروشان همدان)‏‏..........70، 72‏

‏حاج داداش ‏‏(برادر خانم آیت الله مرعشی نجفی)‏‏..........187‏

‏حاج رضایی، طیب..........240، 241، 252‏

‏حاج سید جوادی (فرمانده پایگاه نوژه)..........287، 288‏

‏حاجی حسینی همدانی ‏‏(تاجر ـ واعظ همدانی)‏‏..........73‏

‏حبیبی (همدان)..........195‏

‏حبیبی، حسن..........380‏

‏حجت، سید محمد (آیت الله العظمی)..........33، 59، 87، 88، 90، 91، 92، 93،‏‎ ‎‏..........94، 95، 96، 100، 116‏

‏حجی شعبان (یهودی بازاری)..........63‏

‏حر ریاحی..........241‏

‏حسن بن علی(ع)، امام دوم..........153، 275‏

‏حسن بن علی(ع)، امام یازدهم..........197، 321، 354‏

‏حسین بن علی(ع)، امام سوم..........25، 83، 153، 228، 229، 275،‏‎ ‎‏..........279، 304، 307، 316، 326، 375،‏‎ ‎‏..........376‏

‏حسینی بهشتی، سید محمد (آیت الله)..........121، 122، 124، 125، 269، 360‏

‏حسینی تهرانی، محمد..........53، 55‏

‏حسینی مرندی، صادق..........247، 248، 249، 250‏

‏حسینیان، محمد..........9، 10، 11، 87، 92، 93، 114، 156‏

‏حضرت عباس بن علی(س)..........61، 331، 384‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 421

‏حضرت عبدالعظیم(ع) ‏‏...‏‏ عبدالعظیم بن عبدالله(ع)‏

‏حضرت علی(ع) ‏‏...‏‏ علی بن ابی‌طالب(ع)، امام اول‏

‏حضرت عیسی مسیح(ع)..........64‏

‏حضرت فاطمه(س) ‏‏...‏‏ فاطمه زهرا(س)‏

‏حکیم، سید محسن (آیت الله العظمی)..........201، 272، 274، 275‏

‏حلبی، محمود..........329، 330، 331، 334، 335، 336‏

‏حمیدی، هاشم..........28، 60، 293، 372‏

‏حوا(ع)..........149، 150‏

‏خاتمی، سید محمد ..........11‏

‏خامنه‌ای، سید علی (آیت الله)..........17، 293، 385، 386‏

‏خزعلی، ابوالقاسم (آیت الله)..........254، 271، 311، 312‏

‏خسروشاهی، ابراهیم..........125‏

‏خلخالی، صادق (آیت الله)..........225، 349، 350‏

‏خمینی، سید احمد..........294‏

‏خمینی، سید مصطفی (آیت الله)..........123، 158، 163، 165، 173، 174،‏‎ ‎‏..........175، 176، 182، 183، 184، 185،‏‎ ‎‏..........192، 193، 209، 244، 259، 263،‏‎ ‎‏..........349، 350، 354، 356‏

‏خوانساری، جواد..........36‏

‏خوانساری، حسن..........37‏

‏خوانساری، سید احمد (آیت الله العظمی)..........151، 236‏

‏خوانساری، محمد تقی (آیت الله العظمی)..........3، 33، 87، 95، 96، 100، 134،‏‎ ‎‏..........141، 144، 148، 167، 177، 178،‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 422

‏..........195، 196، 197، 198، 236، 239،‏‎ ‎‏..........256، 264‏

‏خوانساری، موسی..........36‏

‏خویی، سید ابوالقاسم (آیت الله العظمی)..........36، 169، 170، 201، 272‏

‏دامغانی عالمی، محمد‌تقی..........24، 55، 56، 57‏

‏دامغانی، علی..........23، 24، 48، 55‏

‏دامغانی، محمد علی..........55‏

‏داود بن میسا، پیامبر..........385‏

‏دایان، موشه..........61‏

‏دباغ (از بازاریان همدان)..........238‏

‏دباغ، حسن..........281‏

‏دباغ، مرضیه..........49، 281، 282‏

‏دریایی جولانی، محمد..........22‏

‏دریایی، اسدالله..........23‏

‏دستغیب، سید عبدالحسین (آیت الله)..........53، 55، 229‏

‏دعوتی، ابوالفتح..........296، 297، 298‏

‏دعوتی، علی..........296، 298‏

‏رازینی، حسن..........38‏

‏راسل، برتر اندراسل..........325‏

‏ربانی شاهنجرانی، میرزا ابوالقاسم..........45، 47‏

‏ربانی شیرازی، عبدالرحیم (آیت الله)..........265، 267، 268، 360‏

‏رزم آرا، علی..........141‏

‏رسولی همدانی، رسول..........9، 55، 60‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 423

‏رشید پور (قم)..........122‏

‏رضاشاه..........6، 19، 21، 45، 50، 66، 67، 68،‏‎ ‎‏..........69، 70، 71، 73، 74، 75، 77، 78،‏‎ ‎‏..........79، 80، 81، 82، 83، 84، 86، ..........132، 152، 153، 211، 235، 295،‏‎ ‎‏..........329، 384‏

‏رضایی، اسماعیل..........240، 241، 252‏

‏رفیعی اراکی، باقر..........11‏

‏روحانی، محمد صادق (آیت الله العظمی)..........355‏

‏زائنی، حسن..........73، 77‏

‏زاهدی، ابوالفضل..........110، 354، 355‏

‏زاهدی، اردشیر..........41‏

‏زنجانی، احمد (آیت الله)..........94، 95، 96، 107، 148، 183، 256‏

‏زنجانی، غلامرضا..........221، 268‏

‏سادات، محسن..........17‏

‏سبحانی، جعفر (آیت الله)..........175، 176، 179، 360‏

‏سبزواری (از بازاریان همدان)..........55‏

‏ستوده، محمدتقی (آیت الله)..........9‏

‏سحابی، هادی..........7‏

‏سعید، حسن..........152‏

‏سعیدی خراسانی، سید محمدرضا ‏‏(آیت الله)‏‏..........146، 268، 269، 271، 281، 282،‏‎ ‎‏..........284‏

‏سلیمان، بن داوود، پیامبر..........385‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 424

‏سید بحر العلوم ‏‏...‏‏ بحر العلوم، محمد مهدی بن مرتضی‏

‏سیستانی، سید علی (آیت الله العظمی)..........13‏

‏شاپور، رضا..........320‏

‏شاه عباس دوم ‏‏...‏‏ عباس صفوی دوم، شاه ایران‏

‏شاه محمود (از پهلوانان قم)..........147‏

‏شاه..........28، 38، 41، 42، 43، 45، 46، 47،‏‎ ‎‏..........81، 83، 86، 101، 129، 131،‏‎ ‎‏..........134، 136، 137، 140، 141، 142،‏‎ ‎‏..........148، 149، 151، 185، 200، 201،‏‎ ‎‏..........207، 208، 211، 214، 215، 218،‏‎ ‎‏..........219، 221، 223، 224، 225، 226،‏‎ ‎‏..........228، 229، 230، 231، 233، 236،‏‎ ‎‏..........239، 240، 253، 254، 257، 258،‏‎ ‎‏..........272، 273، 274، 275، 279، 280،‏‎ ‎‏..........284، 285، 286، 287، 288، 290،‏‎ ‎‏..........303، 304، 318، 329، 330، 331،‏‎ ‎‏..........332، 334، 335، 336، 337، 338،‏‎ ‎‏..........340، 341، 350، 351، 352، 353،‏‎ ‎‏..........354، 356، 358، 361، 363، 385‏

‏شاه‌آبادی، محمد..........126‏

‏شاهرودی، سید محمود (آیت الله العظمی)..........239، 272‏

‏شبیری زنجانی، موسی (آیت الله العظمی)..........94، 95، 167‏

‏شریعتمداری، سید کاظم (آیت الله العظمی)..........201، 202، 221، 239، 264، 265،‏‎ ‎‏..........268، 269، 338، 339، 340، 341،‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 425

‏..........343، 344، 345، 346، 347، 356،‏‎ ‎‏..........359، 360‏

‏شریعتی، علی..........310، 311، 313، 315، 316، 317،‏‎ ‎‏..........319، 322، 323، 325، 326، 327،‏‎ ‎‏..........328‏

‏شریف امامی، جعفر..........357‏

‏شفتی بیدآبادی، محمد باقر..........178‏

‏شلتوت، محمود بن محمد نقی..........117، 119‏

‏شماعی، محمد..........226، 227‏

‏شمر..........306‏

‏شیخ بهایی، محمد بن حسین..........318‏

‏شیخ حیدر (از علمای همدان)..........40‏

‏شیخ طوسی ‏‏...‏‏ طوسی، محمد بن حسن‏

‏شیرازی، حسن..........10‏

‏صابری همدانی، احمد..........20‏

‏صاحب الداری (مدیر وقت مدرسه فیضیه)..........297، 298‏

‏صاحب الزمانی (نماینده مردم اسد آباد)..........47‏

‏صافی، علی (آیت الله العظمی)..........13، 16، 17‏

‏صانعی، حسن..........245، 248‏

‏صدر، اسماعیل (آیت الله)..........104‏

‏صدر، رضا (آیت الله)..........96، 188‏

‏صدر، سید موسی (آیت الله)..........11، 96، 188، 364‏

‏صدر، صدر الدین (آیت الله العظمی)..........32، 33، 87، 95، 96، 100، 103،‏‎ ‎‏..........104، 142، 143، 144، 188‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 426

‏صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم..........164، 165‏

‏صدوقی یزدی، محمد (آیت الله)..........11، 184، 187، 363‏

‏صفوی اصفهانی، شهاب..........368‏

‏صفی، رضا..........188‏

‏طالقانی، سید محمود (آیت الله)..........136، 269، 303‏

‏طاهری خرم آبادی، علی..........147، 148، 223‏

‏طاهری، حسن..........60‏

‏طباطبایی یزدی، سید کاظم (آیت الله)..........130‏

‏طباطبایی، سید اسدالله..........209، 210‏

‏طباطبایی، سید محمد حسین (علامه)..........123، 124، 125، 126، 187، 317،‏‎ ‎‏..........318‏

‏طوسی، محمد بن حسن..........112، 118، 170، 204، 318‏

‏طوسی، نصیر الدین ‏‏...‏‏ نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد‏

‏ظل السلطان، مسعود میرزا بن ناصر..........81، 230‏

‏عارف قزوینی، ابوالقاسم..........76‏

‏عالمی دامغانی، محمد علی..........24‏

‏عالمی سمنانی، محمد علی..........11‏

‏عالمی، محسن..........17‏

‏عباس صفوی دوم، شاه ایران..........83‏

‏عبدالرزاقی، میرزا (روضه خوان)..........73‏

‏عبدالعظیم بن عبدالله(ع)..........83، 91، 92، 196‏

‏عبدالناصر، جمال ‏‏...‏‏ جمال عبدالناصر‏

‏عراقچی، ابوالحسن..........2‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 427

‏طباطبایی قمی، سید حسین ‏‏(آیت الله العظمی)‏‏..........102، 114، 132، 141‏

‏عراقچی، ابوالقاسم..........2، 8‏

‏عراقچی، علی..........1‏

‏عراقچی، محمد علی..........2، 3، 4‏

‏عراقچی، محمد..........1، 2‏

‏عراقچی، محمود..........2‏

‏عراقچی، مهدی..........2‏

‏عراقی، ضیاء الدین (آیت الله)..........41، 168، 169، 171‏

‏عراقی، مجتبی..........339، 354‏

‏عراقی، مهدی..........266، 267‏

‏عرب، موسی..........148‏

‏عرفات، یاسر..........366‏

‏عسکر اولادی، حبیب الله..........266‏

‏عشقی، محمد رضا بن ابوالقاسم..........71‏

‏علامه امینی ‏‏...‏‏ امینی، عبدالحسین‏

‏علامه طباطبایی، سید محمد حسین ‏‏...‏‏ طباطبایی، سید محمد حسین‏

‏علامه مجلسی ‏‏...‏‏ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی‏

‏علما، تقی..........186‏

‏علما، رضا..........186‏

‏علمایی، سید رضا..........211‏

‏علمی، محمود..........226‏

‏علوی گرگانی ‏‏(داماد آقای انصاری) (آیت الله)‏‏..........316‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 428

‏علی بن ابی‌طالب(ع)، امام اول..........1، 119، 120، 153، 161، 231،‏‎ ‎‏..........293، 304، 326‏

‏علی بن حسین(ع)، امام چهارم..........43‏

‏عمّانی همدانی، محمد..........367، 377‏

‏عندلیب (از منبری‌های همدان)..........20، 43، 61‏

‏فارسی، جلال الدین..........379‏

‏فاضل (از علمای همدان)..........34، 93، 94‏

‏فاضل قفقازی (پدر فاضل لنکرانی)..........187‏

‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏‏(آیت الله العظمی)‏‏..........98، 187‏

‏فاطمه زهرا(س)..........16، 17، 58، 176، 210، 260، 262‏

‏فاطمی قمی، حسین (آیت الله)..........113، 139، 140‏

‏فتحعلی قاجار، شاه ایران..........83‏

‏فرید محسنی اراکی، حسن..........216، 217‏

‏فضل الله نوری..........130، 301، 387‏

‏فلسفی، محمد تقی..........141‏

‏فیروزآبادی، رضا (آیت الله)..........91، 273‏

‏فیض قمی (آیت الله)..........141‏

‏قاضی، حسین (آیت الله)..........187‏

‏قدوسی، علی (آیت الله)..........122‏

‏قرائتی، محسن..........25‏

‏قرهی، علی..........382‏

‏قطب‌زاده، صادق..........381‏

‏قمی، سید حسین (آیت الله) ‏‏...‏‏ طباطبایی قمی، سید حسین (آیت الله)‏

‏قمی، محمدتقی (آیت الله)..........117‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 429

‏قوام السلطنه، احمد..........139‏

‏کاشانی، سید ابوالقاسم (آیت الله)..........127، 128، 129، 132، 133، 134،‏‎ ‎‏..........135، 136، 138، 141، 144، 148‏

‏کاشانی، مصطفی (آیت الله)..........11‏

‏کاشی، علی..........361‏

‏کافی، احمد..........315‏

‏کرباسچی، غلامحسین..........290‏

‏کروبی، مهدی..........266، 269‏

‏کسروی، احمد..........77، 141، 296‏

‏کلانتر، احمد..........269‏

‏کمال پاشا، مصطفی..........78، 232، 384‏

‏کمالوند خرم آبادی، روح الله (آیت الله)..........156‏

‏کمپانی اصفهانی، محمد حسین ‏‏...‏‏ اصفهانی، محمد حسین‏

‏کمره‌ای، محمد باقر..........219، 220‏

‏کوثر نیا (عضو انجمن ضد بهاییت)..........333‏

‏گلپایگانی، جمال (آیت الله)..........250‏

‏گلپایگانی، سید محمدرضا ‏‏(آیت الله العظمی)‏‏..........11، 13، 105، 108، 153، 166،‏‎ ‎‏..........167، 171، 201، 202، 210، 222،‏‎ ‎‏..........223، 224، 227، 235، 247، 264،‏‎ ‎‏..........268، 307، 356‏

‏لواسانی، سید صادق (آیت الله)..........186، 290‏

‏ماسینیون، لوئی..........322‏

‏متقی همدانی، محمد..........247‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 430

‏متکلم، غلام..........213‏

‏مجاهد، محمد..........130‏

‏مجاهدی تبریزی، محمد (آیت الله)..........11، 184‏

‏مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی..........318‏

‏محدثی (دانشجو)..........297‏

‏محقق داماد، محمد (آیت الله)..........105، 108، 120، 121، 166، 167،‏‎ ‎‏..........199، 202، 236، 344‏

‏محقق، محسن..........59‏

‏محلاتی، بهاء الدین (آیت الله)..........239‏

‏محمد بن عبدالله، پیامبر اکرم(ص).......... 315، 318، 319، 326‏

‏محمد بن علی(ع)، امام پنجم..........50، 123‏

‏محمدی، احمد..........116‏

‏محمدی، حسین..........116‏

‏مدرّس، سید حسن..........131‏

‏مدرسی ‏‏(دکتر ـ رئیس بیمارستان سهامیه قم)‏‏..........88‏

‏مدنی، سید اسدالله (آیت الله)..........56، 371‏

‏مرعشی‌نجفی، سید شهاب‌الدین ‏‏(آیت الله)‏‏..........44، 187، 239، 263، 292، 293،‏‎ ‎‏..........307، 356‏

‏مسجد جامعی، ضیاء..........17‏

‏مسجد جامعی، محمد حسین (آیت الله)..........246‏

‏مشکینی، میرزا علی(آیت الله)..........11، 13، 112، 113، 158، 167،‏‎ ‎‏..........271، 306، 307، 308، 309، 343،‏‎ ‎‏..........360‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 431

‏مصباح، محمد تقی (آیت الله)..........325‏

‏مصدق، محمد..........46، 127، 129، 133، 134، 135،‏‎ ‎‏..........136، 137، 138، 139، 282، 328‏

‏مطهری، مرتضی (آیت الله)..........124، 128، 129، 160، 233، 269،‏‎ ‎‏..........310، 311، 312، 313، 314، 315،‏‎ ‎‏..........318، 325، 341‏

‏معاویه بن ابی سفیان، خلیفه اموی..........275، 304‏

‏معصومه بنت موسی الکاظم(س)..........80، 83، 101، 113‏

‏معصومی همدانی، علی‏‏(آیت الله)‏‏..........5، 20، 23، 25، 26، 27، 28، 29،‏‎ ‎‏..........30، 31، 35، 38، 44، 47، 59، 65،‏‎ ‎‏..........77، 99، 189، 190، 192، 212،‏‎ ‎‏..........213، 233، 286‏

‏معیر الممالک..........22‏

‏مغنیه، محمد جواد (آیت الله)..........339‏

‏مفتح، محمد (آیت الله)..........9، 10، 40، 313، 314، 315، 321،‏‎ ‎‏..........322، 360‏

‏مکارم شیرازی، ناصر (آیت الله العظمی)..........304، 360‏

‏ملاصدرا ‏‏...‏‏ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم‏

‏ملایری، شهاب..........212‏

‏ملکی تبریزی، ‏

‏منتظری، حسینعلی (آیت الله العظمی)..........204، 265، 267، 269، 270، 306،‏‎ ‎‏..........308، 309، 310، 360، 378‏

‏منصور، محمد..........65، 111‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 432

‏منصور، محمود..........65‏

‏موسوی لاری، سید عبدالواحد ..........11‏

‏موسوی همدانی، محمد باقر..........155، 246، 322، 367‏

‏موسوی، سید ابوالحسن ‏

‏موسوی، سید موسی..........244‏

‏موسی، پیامبر یهود..........202، 318‏

‏مولانا، عبدالحمید..........201‏

‏میرباقری، ابراهیم..........296‏

‏میرزاده عشقی ‏‏...‏‏ عشقی، محمدرضا بن ابوالقاسم‏

‏میرزا کوچک‌خان، یونس بن میرزا بزرگ..........302‏

‏میرزای شیرازی، محمد حسن بن محمود..........29، 230، 231‏

‏میلانی، سید محمد هادی (آیت الله)..........200، 239، 264، 315‏

‏نائینی، محمد حسین..........41، 168، 169‏

‏ناصر الدین قاجار، شاه ایران..........24، 82، 83، 218، 230‏

‏ناطق نوری، علی اکبر..........269، 372‏

‏نجف آبادی، نعمت الله (آیت الله)..........305، 306‏

‏نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد..........318‏

‏نواب صفوی، سید مجتبی (شهید)..........140، 142، 143، 144‏

‏نوروزی، محمد..........226‏

‏نوری همدانی، حسین (آیت الله)..........311، 312، 317، 360، 371‏

‏نوری، بهاء‌الدین..........29‏

‏نوری، حسین (آیت الله)..........233، 371‏

‏نوری، عبدالنبی (آیت الله)..........29‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 433

‏نوری، فضل الله ‏‏...‏‏ فضل الله نوری‏

‏نیرو، علی..........287‏

‏نیّری، حسن..........17، 36، 57، 308، 376‏

‏واحدی، سید عبدالحسین (شهید)..........140، 142، 143، 145، 146، 148‏

‏وثوق الدوله، حسن..........139‏

‏هارون (برادر حضرت موسی(ع))..........202‏

‏هاشمی (پدر زن آقای ثابتی)..........224‏

‏هاشمی رفسنجانی، اکبر (آیت الله)..........226، 228، 240، 241، 256، 267،‏‎ ‎‏..........268، 385‏

‏هاشمی، مصطفی..........35‏

‏هاشمی‌نژاد، سید عبدالکریم..........361‏

‏هزاوه‌ای همدانی، محسن..........145، 237، 319، 372‏

‏هژیر..........141‏

‏همایونی (از کارگردانان حسینیه ارشاد)..........311‏

‏همدانی درجزینی، حسینقلی..........22‏

‏همدانی، بدیع الزمان..........19‏

‏همدانی، رضا..........22، 35، 48‏

‏همدانی، عباس..........143‏

‏همدانی، عبدالمجید..........62‏

‏همدانی، فضل الله..........184، 185‏

‏همدانی، محمد تقی..........35‏

‏هندی، سید نورالدین..........351‏

‏هویدا، امیر عباس..........264‏


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 434

‏هیدجی (استاد حوزه مروی تهران)..........29‏

‏یاسر عرفات ‏‏...‏‏ عرفات، یاسر‏

‏یزدی، ابراهیم..........381‏

‏یزید بن معاویه..........153، 304‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 435