کتاب طهارت
احکام اموات
کفن کردن میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کفن کردن میت

کفن کردن میت

[سؤال 656] ----> 6337

‏6. برای کفن و دفن و مراسم ختم روز سوم، هفتم و چهلم در مسجد و بر مزار آنان‏‎ ‎‏مبالغی مصرف شده است؛ آیا والدین زن مرحومه و والدین مرد مرحوم مجاز هستند‏‎ ‎‏از اثاثیۀ منزل مقداری به فروش برسانند و هزینه های یاد شده را برداشت کنند؟ ‏

بسمه تعالی، مخارج کفن و دفن، به طور متعارف از ترکه برداشته می شود. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 292

[سؤال 657] ----> 6399

‏5. متوفی هیچ گونه وصیتی ننموده است؛ آیا برای مخارج سوم، هفتم، چهلم، سال‏‎ ‎‏و سایر مراسم می توان از درآمد حاصل کارگاه و یا از طریق فروش ماترک ـ که حقوق‏‎ ‎‏صغیر و کبیر تفکیک نشده است ـ تصرف و مصرف نمایند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تجهیز میت در حد متعارف مناسب با شأن او مانع ندارد ولی در مخارج سوم و غیره از مال صغار جایز نیست.

[سؤال 658] ----> 2732

‏3. خرج کفن و دفن ایشان حدود سی هزار تومان مقداری بیشتر شده است، آیا‏‎ ‎‏خمس و زکات تعلق می گیرد یا خیر؟ در ضمن اگر شوهر خرج کرده باشد و طلب کند،‏‎ ‎‏شرایط آن چگونه است؟‏

بسمه تعالی، مخارجی که شده اگر متعارف بوده و از درآمد بین سال شده، خمس ندارد و آنچه را شوهر خرج کرده، نمی تواند از کسی مطالبه کند، مگر این که به دستور دیگران خرج کرده باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 293