کتاب طهارت
احکام غسل
غسل مسّ میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غسل مسّ میت

غسل مسّ میت

[سؤال 577] 261

 ‏بسمه تعالی‏ 

‏حضور محترم رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی دامت برکاته ‏

‏ضمن عرض سلام به استحضار حضرت عالی می رساند، چون مسأله هایی برای‏‎ ‎‏بعضی از رزمندگان اسلام در جبهۀ حق علیه باطل پیش آمده که بی جواب مانده و‏‎ ‎‏چون مسأله ای است شرعی که تمامی رزمندگان با آن مواجه هستند، لذا بر آن شدیم تا‏‎ ‎‏سؤال را خدمت شما مطرح نماییم و نظر شما را بیابیم تا به وظیفه شرعی خود عمل‏‎ ‎‏نماییم.‏

‏1. با توجه به این که اکثر افراد عراق به زور به جنگ با ما آمده اند و امکان آن هم‏‎ ‎‏می رود که بعضی از آن ها به طرف ما تیراندازی نکرده باشند، آیا مسّ جسد مرده افراد‏‎ ‎‏عراقی که در جبهه حق علیه باطل کشته می شوند غسل دارد یا خیر؟ در هر دو حالت‏‎ ‎‏گرم بودن جسد و یا سرد بودن آن توضیح فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر بعد از سرد شدن آن ها را مسّ نمایند، غسل مسّ میت واجب می شود.

‏2. رزمندگان هنگام رفتن به مرخصی در تهران مواجه شده اند با افراد بی حجاب و یا نوارفروش هایی که‏‎ ‎‏نوارهای موسیقی و مبتذل خوانندگان طاغوتی را روشن می کنند و آن هم در پشت بلندگوها، که در‏‎ ‎‏روحیۀ بعضی از آنان اثر سوء می گذارد و اکثراً از این موضوع شکایت می نمایند، بفرمایید وظیفه شرعی‏‎ ‎‏ما در قبال دیدن این صحنه ها چیست؟ و آیا نبایستی به مسئولین مملکتی در این مورد تذکرات لازم‏‎ ‎‏داده شود؟ با توجه به این که آن طور که شنیده شد اکثر این افراد از وابستگان سابق گروهک ها و یا‏‎ ‎‏طاغوت زدگان می باشند.‏

بسمه تعالی، لازم است تذکر دهند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 261

‏3. افرادی که در جبهه ها مسئولیت رانندگی خودروها را دارند چه آن افرادی که شغلشان در موطنشان‏‎ ‎‏رانندگی است و چه آن افرادی که شغلشان رانندگی نیست و به حکم وظیفه شرعی در جبهه خودرو‏‎ ‎‏تحویل گرفته اند، نماز خواندنشان چه صورتی دارد؟ آیا بایستی شکسته بخوانند یا کامل؟‏

بسمه تعالی، اگر کارشان در جبهه رانندگی در مقدار مسافت یا اعم از آن است نمازشان تمام است، هرچند در محل خود راننده نباشند.

[سؤال 578] 262

 ‏بسمه تعالی‏

‏وقتی که میت را غسل دادند بدن میت پاک می شود چرا غسل در شخص غسال‏‎ ‎‏واجب می شود این اشکال را مردم سنی مذهب به ما مردم شیعه کرده اما ما مردم‏‎ ‎‏جواب قانع کننده نداریم امید داریم که جواب این موضوع برای ما روشن شود.‏

بسمه تعالی، اگر قبل از غسل دادن میت به تمام اغسال، مسّ بدن میت کرده غسل مسّ میت لازم است. 

[سؤال 579] ----> 1854

‏5. بدن افرادی که به وسیلۀ منافقین یا تصادف قطعه قطعه شده، باید قطعات بدن او‏‎ ‎‏را غسل بدهند یا باید تیمم بدل از غسل میت بدهند؟‏

بسمه تعالی، اگر غسل ممکن است، باید غسل بدهند به تفصیلی که در رساله مذکور است.

[سؤال 580] ----> 6613

‏2. بچه که میت را مسّ کرده اگر بالغ شد کسی به او گفت غسل مسّ میت بر تو‏‎ ‎‏واجب است در بچگی تو میت را مسّ کرده بودی اگر بچه گفت من برای آن زمان‏‎ ‎‏غسل نمی کنم نماز این بچه باطل است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر به حجّت شرعی بر او ثابت باشد که غسل بر ذمه او است بدون غسل نماز او صحیح نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 262

[سؤال 581] ----> 4924

‏3. بچه نابالغی که مسّ میت کرده می تواند با وضوی تنها، مسّ خط قرآن و اسم‏‎ ‎‏خدا و... نماید؟‏

بسمه تعالی، بچه نابالغ تکلیف ندارد.

[سؤال 582] 263

 ‏بسمه تعالی‏ ‏30 / 6 / 1361‏

‏احتراماً؛ مقام عالی را مستحضر می سازد: طی مطالعۀ رساله و تحریر الوسیلۀ مرجع‏‎ ‎‏و رهبر عالی قدر، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی علی رؤوس المستضعفین به‏‎ ‎‏مسأله ای برخوردیم که ظاهراً دو متن با یکدیگر منافات دارند. توضیح آن که در ذیل‏‎ ‎‏مسأله 1 فصل فی غسل مسّ المیت در تحریر الوسیله می فرمایند: «وأمّا القطعة المبانة‏‎ ‎‏من المیت، فکلّ ما کان یوجب مسّه الغسل فی حال الاتصال، یکون کذلک حال‏‎ ‎‏الانفصال». در حالی که ذیل مسأله 528 توضیح المسائل چنین آمده است: «... ولی اگر‏‎ ‎‏قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد، برای مسّ آن غسل واجب نیست».‏

‏لازم به تذکر است که حاشیه حضرت امام مدّ ظله بر عروة الوثقی، طبق کتابی که در‏‎ ‎‏اختیار این جانب است، با متن توضیح المسائل مطابقت دارد.‏

‏خواهشمند است مورد فوق را به عرض حضرت امام ـ روحی فداه ـ رسانده و با‏‎ ‎‏صدور اوامر مقتضی معظّم له این جانب را ارشاد کنید. ‏

بسمه تعالی، مطابق عبارت تحریر الوسیله عمل نمایید و عبارت مذکوره از توضیح المسائل، مربوط به جزء جدا شده از حیّ است. 

[سؤال 583] ----> 287

‏2. آیا مسّ شهیدی که تازه از جبهه به دیارش می آورند، غسل دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر در جبهه به شهادت رسیده، مسّ او غسل ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 263