کتاب طهارت
واجبات غسل
عدم کفایت غسل جمعه از وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عدم کفایت غسل جمعه از وضو

احکام غسل

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عدم کفایت غسل جمعه از وضو

عدم کفایت غسل جمعه از وضو

[سؤال 521] 244

 ‏بسمه تعالی‏ ‏4 / 7 / 1361 ‏

‏محضر مبارک امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، دامت برکاته العالیه، با ابلاغ سلام‏‎ ‎‏و تبریک عیدین سعیدین قربان و غدیر به پیشگاه آن پیشوای عالی مقام .‏

‏1. آیا با غسل جمعه می توان نماز گزارد؟‏

بسمه تعالی، غسل جمعه مجزی از وضو نیست.

‏2. در مسأله شمارۀ 383 توضیح المسائل فرموده اید: «در صورتی که انسان، پول حمامی را از پولی‏‎ ‎‏پرداخت نماید که خمس آن را نداده، غسل او باطل است» در صورتی که انسان قصد عدم تخمیس را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 237

‏ندارد ولی به تأخیر انداخته است، غسل او چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر تأخیر زاید بر حدی باشد که مجاز است، در حکم عدم پرداخت است و غسل در فرض سؤال، باطل است.

‏3. شنیدن سرودهایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.

‏4. آیا می توان بهرۀ پس انداز بانک را به حساب جنگ زدگان واریز نمود یا به مستمندان پرداخت؟ در این‏‎ ‎‏صورت، دین ساقط است؟‏

بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ گرفتن آن جایز نیست و اگر گرفت و از برگرداندن به صاحب واقعی آن مأیوس است باید از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

‏5. استفادۀ کم از وسایل بیت المال مسلمین چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است و بدون اجازۀ قانونی مسئولین مربوطه جایز نیست.

‏6. آیا رد مظالم را باید تحت نظر فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع پرداخت یا خیر؟‏

بسمه تعالی، منوط به اجازۀ حاکم شرع است.

‏7. استفاده از امکنه و تأسیسات رفاهی که توسط جهاد و سپاه و ارتش در مناطق جنگی در اختیار‏‎ ‎‏نیروهای رزمی قرار می گیرد و انسان نمی داند که صاحب آن راضی هست یا خیر چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر احتمال بدهید که مسئولین به وجه شرعی عمل نموده اند و یا آن که ضرورت دفاع ایجاب کند، اشکال ندارد.

‏8. آیا تیمم بدل از غسل که به علت بی آبی انجام می گیرد پس از دسترسی به آب هم اعتبار دارد یا باید با‏‎ ‎‏دسترسی آب، غسل نمود؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، با دسترسی به آب، تیمم باطل می شود.

‏9. آیا جواب نامه همچون سلام واجب است؟‏

بسمه تعالی، حکم رد سلام را ندارد.

‏10. اقتدا به ائمۀ جماعتی که انسان آن ها را نمی شناسد و به همین دلیل، خلاف عدالت آن ها محرز و‏‎ ‎‏مشخص نیست، صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، صحت اقتدا و جماعت، منوط به احراز عدالت امام جماعت است.

‏11. کسانی که در جبهه هستند نمازشان شکسته است؛ آیا هنگام مرخصی که به وطن خود می روند و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 238

‏کمتر از ده روز اقامت می کنند باید تمام بخوانند یا شکسته؟‏

بسمه تعالی، در وطن، نماز تمام است اگر چه کمتر از ده روز بمانند.

‏12. اگر قضا و کفارۀ روزه را در چند رمضان (چند سال) به تأخیر انداخت همان قضا و کفاره کافی است‏‎ ‎‏یا چند برابر می شود و جریمه دارد؟‏

بسمه تعالی، قضا و کفارۀ افطار عمدی، تکرار ندارد ولی تأخیر قضا تا ماه رمضان سال بعد کفاره دارد.

‏13. تصرف در فوق العاده ای که به علتِ بودن در منطقۀ جنگی، برابر مقررات ارتش، به انسان تعلق‏‎ ‎‏می گیرد جایز است یا باید با نظر مجتهد عادل متصرف شد؟‏

بسمه تعالی، در حکم حقوقی است که دولت به کارمندان می پردازد و اذن حاکم شرع لازم نیست.

‏14. اقامۀ صلات جمعه به نظر حضرت عالی واجب است یا مستحب؟‏

بسمه تعالی، نماز جمعه واجب تخییری است.

‏15. استفاده از غنائم کم ارزش جنگی به صورت شخصی اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، غیر از مهمات و ادوات جنگی، چیزهای مختصر را مقاتلین می توانند برای خود بردارند.

‏16. قبل از دخول وقت، می توان وضو گرفت؟‏

بسمه تعالی، به منظور با وضو بودن اشکال ندارد.

‏17. آیا آفتاب، تمام اشیای نجسی را که عین نجاست در آن نیست، پاک می کند؟‏

بسمه تعالی، غیر منقول و آنچه که در حکم غیر منقول است، با تابش آفتاب پاک می شود و تفصیل آن در رساله مذکور است.

‏18. اعتنا به شک افرادی که وسوسه دارند در امور پاکی و نجسی چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، وسوسه از شیطان است؛ نباید به آن اعتنا شود.

‏19. اگر نمازگزار اذکار مستحب را صحیح تلفّظ ننماید نماز او چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، نماز باطل نمی شود.

[سؤال 522] ----> 187

‏2. من از امام جماعتی شنیدم که شما جایز دانسته اید نماز با غسل های مستحبی ـ از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 239

‏جمله غسل جمعه ـ را و من مدت ها است با غسل جمعه نیز نماز می خوانم، لطفاً‏‎ ‎‏روشن بفرمایید.‏

بسمه تعالی، غیر غسل جنابت، بقیۀ غسل ها؛ خواه واجب باشد، یا مستحب، کافی از وضو نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 240