فصل ششم: هشدارها و رهنمودها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          فصل ششم: هشدارها و رهنمودها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ پرهیز از گروه گرایی و ورود در احزاب سیاسی ‏

‏ ممانعت از نفوذ دشمن در صف قوای مسلح ‏

‏ رعایت اخلاق در عملکرد قوای مسلح ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 189

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 190