کتاب طهارت
شرایط وضو
مباح بودن آب وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مباح بودن آب وضو

احکام وضو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

مباح بودن آب وضو

مباح بودن آب وضو

[سؤال 299] 146

 ‏بسمه تعالی‏

‏ضمن تقدیم سلام و احترامات فائقه، سلامتی و طول عمر آن رهبر بزرگوار را از‏‎ ‎‏خداوند منّان مسألت داریم.‏

‏این جانب به نمایندگی از طرف اهالی محل، از حضرت عالی استدعا دارم نظر‏‎ ‎‏خویش را در رابطه با مسأله ذیل بیان فرمایید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 141

‏در قریۀ ما مدتی است شخصی آب را لوله کشی نموده و مردم نیز پس از خرج زیاد‏‎ ‎‏این آب لوله کشی را به منازل خویش در بالای کوه برده اند؛ ولی الآن کشف شده آبی‏‎ ‎‏که در منبع می رود، مخلوطی است از آب ملکی و آب تقسیم اراضی.‏

‏علی هذا؛ مردم ده، تا کنون از این آب استفاده نموده اند و اکنون که متوجه شده اند‏‎ ‎‏آب، مخلوط به حرام است، بلاتکلیف مانده اند. روشن بفرمایید که تکلیف مردم از‏‎ ‎‏این  به بعد چیست و تا کنون که از این آب، وضو گرفته و غسل نموده اند چه‏‎ ‎‏باید  بکنند؟‏

‏یادآوری می شود که مالکین آب تقسیم اراضی، بعضی معلوم و بعضی مجهول‏‎ ‎‏می باشند. ‏

بسمه تعالی، اعمال گذشته محکوم به صحت است و اگر علم به غصب ندارند تصرفات اشکال ندارد.

[سؤال 300] ----> 1325

‏4. وضو گرفتن از آب هواپیما رضایت مهمان دار را لازم دارد یا خیر؟ و اگر راضی‏‎ ‎‏نبود وضو باطل است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، تصرف زاید بر مقدار متعارف، منوط است به اجازۀ متصدیان هواپیما ودر این صورت بدون اجازه وضو صحیح نیست.

[سؤال 301] ----> 4495

‏2. اهل محلی قسمتی از رشتۀ قنات خود را جزو صحن مسجد قرار داده اند و برای‏‎ ‎‏حفر چاه مسجد که هم مسجد استفاده نماید، هم به حمام برود از مردم جبراً پول‏‎ ‎‏گرفته اند و نیز برای زمین حمام از مردم پول گرفته اند آیا غسل و وضو صحیح است‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر آب مباح باشد، غسل و وضو صحیح است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 142