کتاب نماز
احکام خلل در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام خلل در نماز

احکام خلل در نماز

[سؤال 1497]‏ ‏ ‏ ‏----> 7002

‏10. در احکام نماز احیاناً دیده می شود که با جهل به مسأله، در چیزهایی که رکن‏‎ ‎‏نماز باطل نمی شود، مثل این که شخصی با ندانستن مسأله، سر ابهام پاها را به زمین‏‎ ‎‏متصل ننماید و با ناخن بلند و یا با دامن پا، نماز خوانده است؛ در توضیح المسائل‏‎ ‎‏است که «اگر با جهل به مسأله باشد نمازش صحیح است»؛ آیا قانونی دارد در امثال این‏‎ ‎‏امور که اگر شرایط یا اجزای نماز به سبب جهل مسأله مطابق حکم شرعی انجام نشده‏‎ ‎‏باشد نماز صحیح باشد مگر در چند جا، یا قانون این جور باشد: هرچه از اجزای نماز‏‎ ‎‏یا شرایط آن با جهل به مسأله مطابق حکم شرعی نباشد باطل است؛ مگر در چند جا؛ یا‏‎ ‎‏این که هیچ قانونی کلی ندارد؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است، در هر مورد به رساله مراجعه کنید.

[سؤال 1498]‏ ‏ ‏ ‏----> 294

‏2. شخصی بعد از نماز عشا یقین کرد که یکی از وضوهایش، از صبح تا شب باطل‏‎ ‎‏بوده؛ مثلاً مسح نکشیده؛ تکلیفش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در وقت نماز مغرب و عشا یقین کرده، نماز مغرب و عشا را به جا آورد و کفایت می کند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 177

[سؤال 1499]‏ ‏ ‏ 690‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 7 / 1361‏

‏خدمت رهبر عزیز انقلاب اسلامی ایران‏ 

‏1. شخص جاهل مقصری در موقع وضو گرفتن تا مچ دست آب می ریخته و دست‏‎ ‎‏بر آن می کشیده و دست به لای انگشتان و بالای آن ها نمی کشیده و یقین ندارد که آب‏‎ ‎‏به لای انگشتان می رسیده یا نه؛ چون شستن دست قبل از صورت را یک بار حساب‏‎ ‎‏می کرده؛ آیا نمازهایی که خوانده قضا دارد یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید قضا نماید. 

‏2. در شرایط امروز، امر به معروف افراد ناشناسی که نمی دانیم اثر دارد یا نه، وظیفه چیست؟‏

بسمه تعالی، در فرض احتمال اثر و اجتماع سایر شرایط، واجب است. 

‏3. آیا ترک درس طلبگی باعث تعرب بعد الهجره می شود؟ ‏

بسمه تعالی، خوب است بدون عذر شرعی ترک نکنند.

[سؤال 1500]‏ ‏ ‏ 691‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضور رهبر انقلاب امام خمینی، سلام علیکم‏

‏من یک سؤال داشتم و آن این که حدود 3 سال از عمرم هرگاه به خاطر جنابت‏‎ ‎‏محتاج غسل می شدم، این طور فهمیده بودم که هر وقت غسل کنم عیبی ندارد و لازم‏‎ ‎‏نیست فوری غسل کنم؛ با این که آب کاملاً در اختیارم بود. و تا موقعی که غسل‏‎ ‎‏نمی کردم تمام نمازهایم را با تیمم می خواندم؛ حتی تا 3 روز. و ضمناً فکر می کردم که‏‎ ‎‏مسأله را درست می دانم. آیا حالا باید نمازهایم را‏‎ ‎‏دوباره بخوانم؟ ‏

بسمه تعالی، نمازهایی که در حال جنابت و پیش از غسل خوانده شده قضا دارد.

[سؤال 1501]‏ ‏ ‏ ‏----> 1932

‏7. شما در قسمتی از توضیح المسائل فرموده اید: «هر جای نماز سهواً یا عمداً‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 178

‏اشتباه شود نماز باطل است». ولی در مسأله شمارۀ 1239 فرموده اید: «اگر چیزی غلط‏‎ ‎‏خوانده شود و دوباره صحیح گفته شود سجدۀ سهو ندارد». لطفاً در این مورد مرا‏‎ ‎‏راهنمایی کنید.‏

بسمه تعالی، آنچه از مسأله 1239 نقل کرده اید صحیح است و جای قسمت اول را بنویسید تا توضیح داده شود و زیاد کردن یا ترک ارکان نماز، موجب بطلان نماز است؛ چه عمدی باشد و چه سهوی.

[سؤال 1502]‏ ‏ ‏ ‏----> 647

‏2. آیا فقط در صورت اشتباه داشتن در حمد یا سوره باید نمازها را دوباره به جا‏‎ ‎‏آورد یا در صورت اشتباه داشتن در سایر قسمت های نماز نیز باید نماز را دوباره‏‎ ‎‏خواند.‏

بسمه تعالی، در غیر ارکان نماز اگر سهو و اشتباهی رخ داده، نماز اعاده ندارد.

[سؤال 1503]‏ ‏ ‏ ‏----> 5619

‏6. آیا نمازی را که انسان به قصد احتیاط خوانده می تواند دوباره بخواند؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. ولی اگر از روی وسوسه باشد اعتنا نکند.

[سؤال 1504]‏ ‏ ‏ ‏----> 324

‏3. من ابتدا نحوۀ نشسته نماز خواندن را دقیق نمی دانستم؛ به این صورت که فکر‏‎ ‎‏می کردم نحوۀ نشستنی که موقع خواندن حمد و سوره هست با نحوۀ نشستنی که موقع‏‎ ‎‏خواندن تشهد هست فرق دارند و با مقایسه با نماز ایستاده، موقع تشهد خواندن،‏‎ ‎‏قدری خم می شدم (از حالت نشسته)، و موقع قیام برای خواندن حمد و سوره، کامل‏‎ ‎‏می نشستم و مدتی نمازها را به این نحو می خواندم تا بعدها که مسأله را دانستم. آیا در‏‎ ‎‏مدتی که چنین نماز می خوانده ام نمازم ایراد دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، نماز صحیح است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 179

[سؤال 1505]‏ ‏ ‏ 692‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام بر امام زمان و بر نایب بر حق آن حضرت و با درود بر روان‏‎ ‎‏پاک شهدا از صدر اسلام تا کنون، سؤالاتی از آن حضرت دارم که به عرضتان‏‎ ‎‏می رسانم.‏

‏1. اگر شخصی ذکر مستحبی را به نیت این که درست است در نماز بگوید و بعداً‏‎ ‎‏متوجه شود که آن ذکر مستحبی را صحیح نگفته آیا نماز صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله نماز صحیح است.

‏2. آیا شخصی که تحت تکفل پدر خویش است و مالی از خویش ندارد می تواند نذر کند یا خیر؟ و اگر‏‎ ‎‏نذری کرده باید به آن عمل کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که متعلق نذر مقدور باشد، نذر صحیح و واجب الوفاء است.

‏3. در مورد نذر و عهد کردن اگر شخص صیغۀ آن را به آن صورتی که در رساله های عملیه است ادا نکند‏‎ ‎‏آیا نذر منعقد می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، منعقد نمی شود.

‏4. کسی که نذر می کند یک هفته نافله شب به جا آورد و معین نمی کند که چه هفته ای، آیا پس از‏‎ ‎‏خواندن نافله شب در چند شب می تواند مابقی را نخواند و از نو از هفته ای دیگر بخواند؟‏

بسمه تعالی، اختیار هفته دیگر برای عمل به نذر مانع ندارد.

‏5. کسی که نذر می کند یک هفته نافلۀ شب به جا آورد اگر نصف شب بیدار شد و صدایی شنید و به‏‎ ‎‏خیال این که این صدا صدای اذان است نافلۀ شب را به جا نیاورد ولی بعداً فهمید که این صدا صدای‏‎ ‎‏قرآنی بوده که قبل از اذان پخش می شود، در این صورت آیا کفاره دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مسأله کفاره ندارد.

[سؤال 1506]‏ ‏ ‏ 693‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 11 / 1361‏

‏اگر شخصی بعد از مدتی مثلاً در 60 سالگی بفهمد که قرائت نمازش غلط بوده‏‎ ‎‏است، آیا اعادۀ تمام نمازها واجب است یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 180

بسمه تعالی، نمازهای گذشته در فرض مرقوم اعاده ندارد.

[سؤال 1507]‏ ‏ ‏ 694‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 3 / 1367‏

‏ای امام عظیم الشأن حفظک الله‌ للإسلام والمسلمین وأطال عمرک إلی ظهور‏‎ ‎‏المهدی علیه السلام.‏

‏در اکثر رساله های توضیح المسائل حضرت عالی که اخیراً هم چاپ گردیده، با‏‎ ‎‏یکی از رساله های توضیح المسائل که قبلاً چاپ شده و هم اکنون هم چاپ می شود‏‎ ‎‏اختلاف فتوا و یا تجدید نظر آن حضرت دیده می شود، برای نمونه مسألۀ 1001: اگر‏‎ ‎‏انسان کلمه ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده،‏‎ ‎‏نمازش صحیح است و به احتیاط مستحب دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته‏‎ ‎‏قضا نماید و در بیشتر رساله های توضیح المسائل دارد که نمازش باطل است و باید اگر‏‎ ‎‏وقت گذشته قضا نماید. خواهشمند است برای روشن شدن وظیفۀ مقلدین و ناشرین‏‎ ‎‏توضیح المسائل فتوای اخیر را تعیین فرمایید. نصرت آن حضرت را که نصرت اسلام‏‎ ‎‏می باشد از خداوند قادر متعال خواهانم.‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال نماز صحیح است و اعاده و قضا واجب نیست، اگرچه احوط است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 181