کتاب زکات
زکات بدن
مصرف زکات فطره
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مصرف زکات فطره

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف زکات فطره

مصرف زکات فطره

[سؤال 3830]‏ ‏ ‏ 1891‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏از آستان ولی عصر ـ عجل الله‌ تعالی فرجه الشریف ـ استقلال ایران و همه ممالک‏‎ ‎‏اسلامی را در زیر سایه آن رهبر بزرگ انقلاب خواستاریم.‏

‏1. در مورد زکات فطره امر مبارک اجرا شده و به حساب 200 ریخته شد، آیا‏‎ ‎‏مخلوط شدن این فطریه که در اختیار افراد گذاشته می شود، چنانچه بعضی از آنان از‏‎ ‎‏سادات مستضعف باشند اشکالی ندارد؟‏

بسمه تعالی، با این که صرف آن تحت نظر حاکم شرع و ضوابط شرعیه است اشکال ندارد.

‏2. آیا از ردّ مظالم و زکات مال به حساب قبلی که برای خسارت دیدگان در انقلاب افتتاح شده بود‏‎ ‎‏می توان پرداخت یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏3. اگر شخصی در افعال نماز کثیرالظن باشد، حکم کثیر الشک را دارد یا حکم دیگری دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم شک را دارد، مگر وسوسه باشد که نباید اعتنا کند.

[سؤال 3831]‏ ‏ ‏ 1892‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 20 / 7 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏با آرزوی موفقیت و طول عمر و عزّت دارین برای آن حضرت‏

‏محترماً به استحضار می رساند که در خمینی شهر، مردم شهیدپرور، فطریۀ خود را‏‎ ‎‏به حساب بازسازی مناطق جنگی واریز نموده اند و چون مقدار پول، قابل تفکیک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 601

‏نمی باشد خواهشمند است دستور شرعی آن را صادر نمایید. ومن الله‌ توفیق‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

[سؤال 3832]‏ ‏ ‏ ‏----> 17

‏3. مبالغی به عنوان رد مظالم و زکات فطره بر ذمه ام می باشد؛ اجازه بفرمایند‏‎ ‎‏تدریجاً به حساب 100 تقدیم نمایم.‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 3833]‏ ‏ ‏ 1893‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً؛ به عرضتان می رسانیم که ما اهالی قریه کلایه از توابع قزوین، زکات فطریه‏‎ ‎‏را جمع آوری کردیم و در قریۀ خودمان فقیر وجود ندارد؛ ولی حمام غیر بهداشتی و‏‎ ‎‏جادۀ تمام خراب و مدرسۀ راهنمایی نیمه تمام داریم، آیا اجازه می فرمایید که این پول‏‎ ‎‏در همین جا مصرف شود؟ والسلام‏

‏خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، خدا نگهدار‏

بسمه تعالی، مجازید.

[سؤال 3834]‏ ‏ ‏ ‏----> 5746

‏3. منزلی جهت سکونت عالم محل، به وسیلۀ مؤمنین خریداری شده است و وقف‏‎ ‎‏گردیده و عالم، متدین و عامل به وظایف اسلامی است و منزل مذکور، نیاز به تعمیر‏‎ ‎‏دارد. آیا از زکات فطره می توان جهت تعمیر آن اقدام نمود یا خیر؟ و چنانچه از زکات‏‎ ‎‏فطره نشود، از سهم امام علیه السلام اجازه می فرمایند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که عالم محل، تمکن از تعمیر خانه ندارد، زکوات فطره را به او بدهند تا صرف تعمیر خانه نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 602

[سؤال 3835]‏ ‏ ‏ 1894‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا فطره را می توان صرف تعمیر مسجد نمود یا برای جبهۀ جنگ فرستاد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ اگر چه بهتر است در صورت وجود فقیر در محل، به فقرا بدهند.

[سؤال 3836]‏ ‏ ‏ ‏----> 5429

‏8. زکات فطریه را می توان کمک ساختمان یا تعمیر مسجد یا حسینیه یا مدرسه یا‏‎ ‎‏به حساب دولت ریخت؟‏

بسمه تعالی، صرف در تعمیر لازم ساختمان مسجد مانع ندارد.

[سؤال 3837]‏ ‏ ‏ 1895‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏ضمن عرض سلام‏

‏نامه ای توسط انجمن اسلامی روستای دامنه، به دفتر استفتائات امام، به شمارۀ 38‏‎ ‎‏در تاریخ 5 / 5 / 61 در مورد سؤال شرعی فرستاده شده و تا کنون جوابی نرسیده. لذا‏‎ ‎‏سؤال را دومرتبه کتباً نوشته و از آن دفتر محترم، تقاضای جواب می نمایم.‏

‏روستای دامنه دارای لوله کشی آب است البته از زمان طاغوت، ولی قسمتی از ده‏‎ ‎‏که نوساز است و احتیاج مبرم به آب آشامیدنی دارد، از این آب لوله کشی محرومند.‏‎ ‎‏انجمن اسلامی ده از هیچ راهی نتوانسته این کمبود را جبران نماید و اهالی آن جا نیز‏‎ ‎‏فقیرند؛ لذا زکات فطریه را جمع آوری نموده و قصد دارد آن را در این راه مصرف‏‎ ‎‏نماید. آیا جایز است یا نه؟ توضیح بفرمایید. والسلام‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، زیر نظر نماینده ای از حاکم شرع مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 603

[سؤال 3838]‏ ‏ ‏ 1896‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 5 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏ضمن آرزوی سلامت و طول عمر حضرت امام از خداوند متعال، احتراماً‏‎ ‎‏معروض می دارد: نظر به این که بعضی از روستاهای کشور، از نظر امکانات رفاهی‏‎ ‎‏اولیه، در مضیقه می باشند، آیا از نظر شریف امام می توان زکات فطره را جهت احداث‏‎ ‎‏درمانگاه، جاده، مسجد و امثال این ها مصرف نمود یا خیر؟‏

‏مقتضی است نظر شریف امام را ذیل همین ورقه مرقوم بفرمایید.‏

بسمه تعالی، مصرف زکات فطره، همان مصرف زکات مال است و صرف آن، در مصالح عامۀ مسلمین مانع ندارد؛ ولی بهتر است در صورت وجود فقیر محتاج، به مصرف فقرا برسانند.

[سؤال 3839]‏ ‏ ‏ 1897‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 6 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متّعنا الله‌‏‎ ‎‏بطول بقائه، ضمن عرض سلام‏

‏با تقدیم ادعیۀ خالصانه و بهترین تحیت به حضور آن امام، معروض می دارد:‏‎ ‎‏مبلغی از بابت فطریۀ روزه، جهت مصرف و کمک به مناطق زلزله زدۀ کرمان دریافت‏‎ ‎‏شده. در موقع مصرف، معلوم شد که به آن صورت نیازی نیست. بفرمایید: آیا این مبلغ‏‎ ‎‏را می توان در مناطق جنگ زده و جبهه ها مصرف و خرج نمود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، صرف مبلغ مزبور در جبهه ها مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 604