فصل دوم: تاریخ حوزه، علمای همدان و دوران رضاخان
اهداف رضاخان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عراقچی، علی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

اهداف رضاخان

اهداف رضاخان

‏از همان اول روشن بود که رضاخان در اجرای این برنامه‌ها از خارج‏‎ ‎‏دستور می‌گیرد. هدف او همراهی با سیاست‌های آتاتورک در ترکیه بود‏‎ ‎‏تا ایران نیز مثل آن کشور، لامذهب بشود. این‌ها عامل و مزدور انگلیس‏‎ ‎‏در منطقه بودند و به مردم هم تلقین کرده بودند که ما ملت ضعیفی‏‎ ‎‏هستیم و بدون انگلیس همه از گرسنگی خواهیم مرد. همه این را باور‏‎ ‎‏کرده بودند؛ چون نمی‌توانستیم نفت استخراج کنیم و از طرفی تمام‏‎ ‎‏زندگی ما به نفت وابسته بود. از این رو، تصور عدم حضور انگلیس در‏‎ ‎‏کشور برای بسیاری از تحصیل‌کرده‌ها و توده مردم سخت بود. به همین‏‎ ‎‏خاطر اغلب کارخانه‌های مهم شرکت‌های بزرگ مثل شرکت نفت، به نام‏‎ ‎‏ایران و انگلیس بود؛ یعنی همه‌کاره در این کشور، انگلیسی‌ها بودند. از‏‎ ‎‏سال‌ها پیش سیاست نفوذ در مراکز اجرایی و اقتصادی ایران ادامه داشت‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 78

‏و در واقع برنامه‌های ضددینی رضاخان از قبیل کشف حجاب،‏‎ ‎‏متحدالشکل کردن مردم، ممنوعیت روضه و منبر و خلع لباس روحانیت،‏‎ ‎‏در جهت تکمیل پروژه‌های شیطانی قبلی بود. سرانجام کار را به جایی‏‎ ‎‏رساندند که فعالیت‌های حوزه و روحانیت به کلی محدود و تعطیل شد.‏

‏اغلب زنان بی‌‌حجاب شدند، حتی دختران دبیرستانی که مکلف هم‏‎ ‎‏بودند، باید بدون حجاب و احیاناً نیمه عریان در دبیرستان‌ها حاضر‏‎ ‎‏می‌شدند. این در حالی بود که زنان یهودی‌ برای استفاده از چادر آزاد‏‎ ‎‏بودند از چادر استفاده کنند. یادم می‌آید که یهودی‌ها خیلی دیرتر از‏‎ ‎‏مسلمانان چادرهایشان را برداشتند و این نشان می‌داد که با آنان کاری‏‎ ‎‏نداشتند، هدف اصلی مسلمانان بودند.‏

‎ ‎

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 79