کتاب نماز
شرایط امام جماعت
حکم اقتدا به صاحبان عذر و نقص عضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حکم اقتدا به صاحبان عذر و نقص عضو

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم اقتدا به صاحبان عذر و نقص عضو

حکم اقتدا به صاحبان عذر و نقص عضو

[سؤال 3267]‏ ‏ ‏ 1607‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 4 / 1361‏

‏حضرت مستطاب جناب آیت الله‌ العظمی امام خمینی، پس از ابلاغ سلام و دعا،‏‎ ‎‏لطفاً به دو سؤال زیر جواب مرقوم فرمایید:‏

‏1. اقتدا به امامی که حال قیام و رکوع او یکسان باشد به جهت خمیدگی قامتش،‏‎ ‎‏چه صورت دارد؟ واگر در قیام گاهی از حالت خمیدگی برخیزد و دوباره به حالت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 332

‏رکوع رود به جهت همان عذر، چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، کسانی که وظیفه شان راست ایستادن درنماز است، نمی توانند اقتدا کنند.

‏2. بانک های قرض الحسنه برای وام دادن، به هر مقدار پولی که می دهند، دودرصد پول به عنوان کارمزد‏‎ ‎‏ـ نه سود ـ اخذ می کنند واگر قرار باشد این کارمزد را نگیرند، هزینۀ مخارج صندوق از قبیل مزد‏‎ ‎‏کارمندان و هزینۀ خرید دفاتر و اوراق وغیره تهیه نمی گردد. وام گرفتن از این بانک ها و باز کردن حساب‏‎ ‎‏درآن ها چه صورت دارد؟ والسلام علینا وعلی عباد الله‌ الصالحین‏

بسمه تعالی، وام گرفتن اشکال ندارد و کارمزد اگر اسماً کارمزد باشد و در حقیقت برگردد به همان بهرۀ وام، حرام است؛ وگرنه اشکال ندارد.

[سؤال 3268]‏ ‏ ‏ 1608‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 8 / 1362‏

‏محضر مقدّس امام امّت، حضرت آیت الله‌ العظمی روح الله‌ الموسوی، دام ظله‏

‏با توجه به این که این جانب یکی از طلاب حوزۀ علمیه خراسان می باشم و در‏‎ ‎‏حدود 11 سال مسئولیت امام جماعت را در ادارات و مساجد و غیره قبول می نمودم‏‎ ‎‏ولی دست راست این جانب در طفولیت به خاطر افتادن در تنور آتش از ناحیه پنجۀ‏‎ ‎‏دست راست دچار سوختگی و نهایتاً جمع و سرانگشت ها افتاده و فقط بند آخر‏‎ ‎‏انگشت ها باقیمانده و سربند آخر انگشت ها روی زمین قرار می گیرد، تکلیف‏‎ ‎‏این جانب در خصوص گذشته و آینده که امام جماعت بشوم چیست؟ ‏

بسمه تعالی، چنانچه کف دست سالم است و روی زمین می رسد کافی است.

[سؤال 3269]‏ ‏ ‏ 1609‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 333

‏به خدمتتان معروض می دارم، انگشت بزرگ دست راست این جانب به وسیلۀ‏‎ ‎‏جرّاح بریده شده و چهار انگشت باقیمانده بنابراین تا حدودی جمع شده اند و کاملاً‏‎ ‎‏کف انگشتان در سجده به زمین نمی آید؛ با توجه به این که یکی از طلبه های حوزه‏‎ ‎‏می باشم آیا می توانم امامت نماز را انجام دهم یا نه؟ به طور روشن حکمش را بیان‏‎ ‎‏فرموده و با مهرتان مزین فرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر به طور متعارف کف دست بر زمین قرار نمی گیرد، احوط آن است که امامت برای افراد سالم ننماید.

[سؤال 3270]‏ ‏ ‏ 1610‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 8 / 1361‏

‏محضر مقدّس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله الوارف‏

‏لطفاً نظر مبارک را در سه مسأله ذیل بیان فرمایید.‏

‏اول: این جانب یک روحانی هستم؛ در پی شرکت در جبهۀ حق علیه باطل، یک‏‎ ‎‏پای خودم را از زانو از دست دادم. حال با توجه به این وضع، آیا می توانم امام جماعت‏‎ ‎‏بشوم یا نه؟‏

‏دوم: در صورت بودن پای مصنوعی، آیا می توانم امام جماعت بشوم یا نه؟‏

‏سوم: با این وضع، در حوزه مشغول درس بشوم یا این که در جبهه، مشغول تبلیغ‏‎ ‎‏بشوم؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، نمی توانید برای دیگران امامت نمایید؛ و در انتخاب اشتغال به تبلیغ یا ادامۀ تحصیل، اختیار با خود شما است. ان  شاء الله‌ موفق و مأجور باشید.

[سؤال 3271]‏ ‏ ‏ ‏----> 144

‏3. برادری که دارای یک یا دو عضو قطع است، آیا می تواند امام جماعت برادران‏‎ ‎‏دیگر شود؟ اگر نمی شود آیا می تواند برای برادرانی که مثل خود هستند به عنوان‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 334

‏امام  جماعت بایستد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر قطع عضو موجب شده که نماز اختیاری نمی تواند بخواند مثلاً در سجده هفت موضع روی زمین قرار نمی گیرد نمی تواند امام جماعت شود مگر برای مثل خودش.

[سؤال 3272]‏ ‏ ‏ 1611‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏چه می فرمایید در این مسأله شرعیه که یک نفر عالم دست راستش را از مرفق‏‎ ‎‏ندارد و در موقع سجده بازویش به زمین می رسد؛ آیا در ایّام تبلیغات که دهات می رود‏‎ ‎‏جایز است که امام جماعت بشود و یا این که جایز نیست. جواب مسأله را مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید که مورد لزوم است. ‏

بسمه تعالی، نمی تواند امامت کند.

[سؤال 3273]‏ ‏ ‏ 1612‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی دامت برکاته‏

‏بعد از سلام آیا شخص ناقص می تواند امام کامل شود؛ مثلاً کسی واحدة الید یا‏‎ ‎‏واحدة الرجل است می تواند امام جماعت شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست.

[سؤال 3274]‏ ‏ ‏ ‏----> 168

‏2. آیا [من که کنترل ادرارم را ندارم] می توانم به عنوان امام جماعت مسجد باشم؟‏‎ ‎‏چون من قبل از اعزامم، امام جماعت روستایمان بودم.‏

بسمه تعالی، شخص مسلوس نمی تواند برای دیگران امام جماعت شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 335