کتاب نماز
نماز مسافر
حدود اماکن تخییر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حدود اماکن تخییر

حدود اماکن تخییر

[سؤال 3112]‏ ‏ ‏ ‏----> 2764

‏20. در باب نماز یکی از مکان های تخییر از جهت قصر و اتمام مسجد الحرام و‏‎ ‎‏مسجد النبی می باشد این حکم اختصاص به مسجد الحرام و مسجد النبی دارد یا در‏‎ ‎‏تمام مکه و مدینه تخییر می باشد؟‏

بسمه تعالی، اختصاص به مسجد دارد.

[سؤال 3113]‏ ‏ ‏ ‏----> 2744

‏10. مسافر در مسجد الحرام و مسجد النبی که از اماکن اربعه تخییر هستند مخیر‏‎ ‎‏است بین قصر و اتمام، آیا این حکم اختصاص به مسجد النبی و مسجد الحرام دارد یا‏‎ ‎‏شامل جمیع شهر مکه و مدینه منوره می شود و بر فرض اختصاص ملحقات به‏‎ ‎‏مسجدین شریفین همان حکم را دارد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اختصاص به مسجد دارد و احوط اکتفا به مقدار اصلی آن ها است نه ملحقات.

[سؤال 3114]‏ ‏ ‏ ‏----> 2827

‏5. نماز در مسجد الحرام و مسجد النبی که تمام است، منحصر به حدود زمان‏‎ ‎‏رسول اکرم است و یا تا زمان ائمه را شامل می گردد؟ یا به لفظ اسم مسجد الحرام با‏‎ ‎‏توسعۀ فعلی هم نماز تمام است.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 269

بسمه تعالی، احوط، اقتصار بر مسجد اصلی است، گرچه در تمام مسجد فعلی هم همان حکم را دارد.

[سؤال 3115]‏ ‏ ‏ ‏----> 2818

‏3. حدود مسجد النبی و مسجد الحرام را که مسافر، بین نماز قصر و اتمام، مخیّر‏‎ ‎‏است، معین فرمایید.‏

بسمه تعالی، در جایی که بر مسجد اصلی، اضافه شده احتیاط، قصر است؛ اگر چه تمام خواندن هم صحیح است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 270