فصل اول: زندگی نامه
تدریس دروس حوزوی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : عراقچی، علی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1389

زبان اثر : فارسی

تدریس دروس حوزوی

اجازه از مراجع

‏مراجع عظام تقلید و اساتید بزرگ در قم، گاهی اجازه‌نامه کتبی از قبیل‏‎ ‎‏اجازه اجتهاد، نقل حدیث و یا اجازه در امور حسبیه به شاگردان خود‏‎ ‎‏می‌دهند، من چون نیازی به این امور نداشتم، نگرفتم. یک وقت مرحوم‏‎ ‎‏آقای اراکی به من فرمودند: یک چیزی برای شما بنویسم، عرض کردم:‏‎ ‎


کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 12

‏من که نمی‌‌خواهم به جایی بروم تا نیازی به این امور داشته باشم. شما‏‎ ‎‏همین قدر که بنده را مجاز می‌دانید، کافی است. فرمودند: مجازید. در‏‎ ‎‏اوایل مرجعیت حضرت امام وقتی در خدمتشان بودم، این موضوع مطرح‏‎ ‎‏شد، ایشان فرمودند: جایی می‌خواهید بروید؟ گفتم: نخیر، قم هستم و‏‎ ‎‏اجازه کتبی نمی‌خواهم. فرمودند: مجازید. از آقای گلپایگانی نیز به‏‎ ‎‏صورت شفاهی اجازه داشتم. همین طور از آقای سیستانی و آقای صافی‏‎ ‎‏اجازه شفاهی دارم. آقای شیخ علی افتخاری که مرد بسیار وارسته‌ای‏‎ ‎‏است و امام جماعت مدرسه‌ آقای گلپایگانی می‌باشد، به نمایندگی از‏‎ ‎‏آقای سیستانی به من اجازه داد. بنابراین بنده از هیچ یک از آقایان مراجع‏‎ ‎‏اجازه کتبی ندارم، همه به صورت شفاهی است.‏

‎ ‎

کتابپرتو آفتاب: خاطرات حضرت آیت الله حاج شیخ علی عراقچیصفحه 13