وضعیت دستگاه قضایی طاغوت
شیوۀ رسیدگی و عدم رعایت موازین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

شیوۀ رسیدگی و عدم رعایت موازین

شیوۀ رسیدگی و عدم رعایت موازین

‏ ‏

‏ ‏

عدم رعایت شرایط قضا

‏شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب بسیاری نیز هست که ما ذکر‏‎ ‎‏نکردیم. شما همان کمال عقل و عدالت را ببینید و مقایسه کنید با‏‎ ‎‏حال قاضیان امروز ما که بسیاری از آنها جوانانی هستند که حتی از‏‎ ‎‏شرب مسکرات که به گفتۀ خدا و اطبا قوای دماغیه را مختل می کند‏‎ ‎‏احتراز نمی کنند؛ کسانی که از مجلسهای سینما و تئاتر و قمار و هر چه‏‎ ‎‏شما بهتر می دانید پشت میز قضاوت بیایند، باید از آنها چه‏‎ ‎‏توقعی داشت؟ می خواهید اینها با این خرجهای هنگفت امروزی که‏‎ ‎‏حتماً حقوق دولت با زندگانی پر عیش و نوش آنها تکافو نمی کند و‏‎ ‎‏هیچ ایمان و تقوایی هم در کار نیست حقوق مردم را حفظ کنند و‏‎ ‎‏حق کشی نکنند و از رشوه احتراز کنند؟ هر کس این احتمال را دربارۀ‏‎ ‎‏این قاضیان جوان ما بدهد از قانون خرد بیرون رفته. هر کس جزئی‏‎ ‎‏سر و کاری با دادگسترهای این کشور دارد مطلب را بهتر از ما می داند،‏‎ ‎‏نیازمند به گفتن و نوشتن نیست. شاید گفته شود در زمان سابق هم‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 160

‏که قضاوت به دست آخوندها بود بسیاری مراعات این شرایط را‏‎ ‎‏نمی کردند و رشوه می گرفتند و حکمهای بیجا می دادند. می گوییم‏‎ ‎‏درست است که آن وقت هم به قانون اسلام عمل درست نمی شد، ولی‏‎ ‎‏این را نباید گناه قانون حساب کرد. اگر دولت اسلامی تشکیل‏‎ ‎‏می شد البته جلوگیری از آن خود سریها هم می شد؛ لکن هیچ گاه‏‎ ‎‏نگذاشتند دولت حق تشکیل شود تا قانونهای آن به جریان بیفتد و از‏‎ ‎‏حق کشیها جلوگیری شود.(240)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شیوۀ نادرست رسیدگی قضایی

‏اگر کسی گرفتار دادگستری فعلی ایران یا سایر کشورهای مشابه آن شود،‏‎ ‎‏یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبی را ثابت کند. وکیل متبحری که در‏‎ ‎‏جوانی دیده بودیم می گفته محاکمه ای را که بین دو دسته است من تا‏‎ ‎‏آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگستری می چرخانم! و‏‎ ‎‏بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد! الان درست همین طور شده‏‎ ‎‏است؛ مگر در مورد پرونده هایی که اعمال نفوذ می شود، که البته‏‎ ‎‏بسرعت، ولی به ناحق، رسیدگی و تمام می شود. قوانین فعلی‏‎ ‎‏دادگستری برای مردم جز زحمت، جز بازماندن از کار و زندگی، جز‏‎ ‎‏اینکه استفاده های غیرمشروع از آنها بشود، نتیجه ای ندارد. کمتر‏‎ ‎‏کسی به حقوق حقۀ خود می رسد. تازه در حل و فصل دعاوی همۀ جهات‏‎ ‎‏باید رعایت شود، نه اینکه [فقط] هر کس به حق خود برسد. باید‏‎ ‎‏ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگی و کارهای طرفین دعوی ملاحظه شود؛ و‏‎ ‎‏هر چه ساده تر و سریعتر انجام بگیرد. دعوایی که آن وقتها قاضی شرع‏‎ ‎‏در ظرف دو ـ سه روز حل و فصل می کرد، حالا در بیست سال هم تمام‏‎ ‎‏نمی شود! در این مدت جوانان، پیرمردان و مستمندان، باید هر روز صبح‏‎ ‎‏تا عصر به دادگستری بروند، و در راهروها و پشت میزها سرگردان‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 161

‏باشند؛ آخرش هم معلوم نمی شود که چه شد. هر کدام که زرنگتر و‏‎ ‎‏برای رشوه دادن دست و دلبازتر باشند، کار خود را به ناحق هم که شده‏‎ ‎‏زودتر از پیش می برند؛ وگرنه تا آخر عمر باید بلاتکلیف و سرگردان‏‎ ‎‏بمانند.(241)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدور احکام جائرانه

‏من خوف داشتم که اگر در موضوع بیدادگری نسبت به حجت الاسلام‏‎ ‎‏آقای طالقانی‏‎[1]‎‏ و جناب آقای مهندس بازرگان‏‎[2]‎‏ و سایر دوستان کلمه ای‏‎ ‎‏بنویسم، موجب تشدید امر آنها شود و ده سال زندان به پانزده سال‏‎ ‎‏تبدیل گردد. اینک که حکم جائرانۀ دادگاه تجدیدنظر صادر شد، ناچارم‏‎ ‎‏از اظهار تأسف از اوضاع ایران عموماً، و از اوضاع دادگاه خصوصاً. به قدری‏‎ ‎‏خلاف قوانین و مقررات در دادگاهها جریان دارد که موجب تأسف و‏‎ ‎‏تعجب است: محاکمات سرّی، حبسهای قبل از ثبوت جرم، بی اعتنایی‏‎ ‎‏به دفاع مظلومین. اینجانب و اشخاص با وجدان و با دیانت متأسفیم از‏‎ ‎‏مظلومیت این اشخاص که به جرم دفاع از اسلام و قانون اساسی محکوم‏‎ ‎‏به حبسهای طویل المدت شده، و باید با حال پیری و نقاهت در زندان،‏‎ ‎‏برای اطفای شهوات دیگران، به سر برند.(242)‏

18 / 1 / 43

*  *  *


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162

حاکمیت ارتجاع قرون وسطایی

‏آیا ملت مسلمان می داند که در حال حاضر عده ای از علما و مبلغین و‏‎ ‎‏طلاب و بسیاری از مسلمین بیگناه در زندانها به سر می برند، و برخلاف‏‎ ‎‏قوانین آنها را بدون رسیدگی مدتهای مدیدی زندانی کرده اند؟ و مرجعی‏‎ ‎‏نیست که به این وضع هرج و مرج ارتجاعی قرون وسطایی خاتمه دهد.‏‎ ‎‏اینها دنبال قتل عام 15 خرداد، 12 محرم، است که جراحت آن از قلب‏‎ ‎‏ملت پاک نخواهد شد.(243)‏

4 / 8 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حبسهای غیرقانونی

‏در رژیم سابق، عده ای محبوس بودند. عده ای گرفتار بودند. حالا هم‏‎ ‎‏عده ای محبوسند. این شک ندارد. اما کیها هستند؟ در رژیم سابق کیها‏‎ ‎‏حبس بودند و در رژیم حالا کیها حبس هستند؟ چه گروهی در رژیم‏‎ ‎‏سابق اعدام می شدند؟ ما ببینیم در رژیم سابق کی اعدام می شد و در این‏‎ ‎‏رژیم کی اعدام می شود؟ این را دیگر حساب نمی کنند اینها. سربسته‏‎ ‎‏می گویند که خیال می کنند جوانها بازی می خورند از این حرفها. در رژیم‏‎ ‎‏سابق، آنهایی را که می کشتند، بهترین جوانهای ما و متعهد و مُسْلِم،‏‎ ‎‏برای اینکه می گفتند که خلاف نکنید، می گفتند که مملکت ما را به باد‏‎ ‎‏ندهید. علمای اسلام بودند. این آقای منتظری مدتها در حبس بود. آن‏‎ ‎‏مرحوم آقای طالقانی مدتها در حبس بود و امثال اینها زیاد. آنهایی که‏‎ ‎‏اعدام شدند چه اشخاصی اعدام شدند؟ مرحوم سعیدی‏‎[3]‎‏ اعدام شد و‏‎ ‎‏امثال اینها. از همین علمایی که در همۀ اطراف اینها گرفتند و در بعضی‏‎ ‎‏وقتها در حبس بودند. این آقای لاهوتی که الآن در ‏‏[‏‏سپاه‏‏]‏‏ پاسداران‏‎ ‎‏هست، ایشان مدتها حبس بود. و چه زجرهایی این مرد دیده است و چه‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 163

‏اهانتهایی دیده است. در تبعید فضلای این حوزه، علمای این حوزه،‏‎ ‎‏دانشمندهای این حوزه در تبعید بودند. این طرف، آن طرف، اینها را‏‎ ‎‏می بردند و تبعید می کردند. آنهایی که حبس بودند در آن وقت، این سنخ‏‎ ‎‏مردم بودند. آنها هم که اعدام شدند آن جور اشخاص بودند. آنها هم که‏‎ ‎‏تبعید شدند، آن جور اشخاص بودند. حالا بیاییم این طرف قضیه را‏‎ ‎‏ببینیم که فرقی مابین حالا و آن وقت نیست. اعدام شده است هویدا،‏‎ ‎‏نصیری. اینها برای او دارند سینه می زنند.(244)‏

14 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دادگستری، کانون فساد

‏شما وضع دادگستری را نمی دانید چه خبر بوده است. ما هم درست الآن‏‎ ‎‏نمی دانیم که وضع دادگستری چه خبر بود. شاید از همه جاها فساد‏‎ ‎‏دادگستری بیشتر بوده. حالا بخواهیم این دادگستری را یکدفعه‏‎ ‎‏متحولش کنند به یک دادگستری اسلامی، افراد لازم دارد، کار لازم دارد‏‎ ‎‏و باید با تدریج، کمک، کمک می خواهد؛ یعنی ملت، روحانیت ـ خصوصاً ـ‏‎ ‎‏در باب قضاوت، روحانیت باید خیلی کمک بکند و الحمدلله ، مشغول هم‏‎ ‎‏هستند برای اینکه تهیه بکنند.(245)‏

24 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم مشروعیت قوانین شاهنشاهی

‏هر چه قوانین در آن رژیمهای سابق بوده است. تقریباً، بسیاری از‏‎ ‎‏قوانین، قوانین جزایی و سیاسی اش که همه در بسیاری از قوانینشان بر‏‎ ‎‏خلاف مسیر اسلام بوده است، یا متصدیان قضا اشخاصی بودند که‏‎ ‎‏برخلاف موازین اسلام متصدی قضا شدند و در نار هستند.(246)‏

*  *  *

11 / 3 / 61

‏ ‏

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 164

  • )) آیت الله سیدمحمود طالقانی (1289ـ 1358 ه . ش.) از علمای مبارز و مجاهد که عمری را در زندان و تبعید در دوران ستمشاهی سپری کرد. وی پس از پیروزی انقلاب به ریاست شورای انقلاب و عضویت مجلس خبرگان برگزیده شد و در مرداد 1358 امامت جمعۀ تهران را عهده دار شد. آثار متعددی در زمینۀ تفسیر قرآن و مسائل اجتماعی، سیاسی از وی برجای مانده است.
  • )) مهندس مهدی بازرگان (1286 ـ1374 ه . ش.) پایه گذار «نهضت آزادی ایران» و از فعالان مبارزات سیاسی بود. وی پس از پیروزی انقلاب به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب شد و پس از اشغال لانۀ جاسوسی امریکا در 13 / 8 / 58 استعفا کرد. آثار متعددی در زمینۀ قرآن و مسائل اجتماعی، سیاسی از وی برجای مانده است.
  • )) آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی (1308ـ1349 ه . ش.) از روحانیون آگاه و مبارز که در جریان افشاگری علیه سرمایه گذاری صهیونیستها در ایران توسط رژیم دستگیر و به شهادت رسید.