زندان و عفو مجرمین
عفو مجرمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

عفو مجرمین

عفو مجرمین

‏ ‏

‏ ‏

بخشش گناهان صغیره

‏گفته ام من مکرر. و گناه صغیره در مقابل گناه کبیره نه. مسأله در این وقت‏‎ ‎‏دروغ گفتن است که شما آن روز می گفتید؛ نه، مسأله این نیست. در یک‏‎ ‎‏همچو وضعیتی که یک اشخاصی داریم که جنایتکارند آن کبیره است،‏‎ ‎‏اینکه من می گویم آن کبیره است، مقابل آن جنایتکارها صغیره است.‏‎ ‎‏این صغیره و آن صغیره، این صغیره و آن کبیره، غیر از این است و لهذا ما‏‎ ‎‏که می گوییم صغیره را ما بخشیدیم معنایش این است که مادون‏‎ ‎‏آن جنایتکار و خیانتکار است.(105)‏

1 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عفو به شرط ابراز ندامت

‏به اعضای حزب دمکرات، و کردهای غیور و پاکدل که از طرف سران‏‎ ‎‏توطئه گر این احزاب و خیانتگران به اسلام و ملت اغفال شده اند، اعلام‏‎ ‎‏می شود در صورتی که خائنان را رها کرده و به ملت و به اسلام بپیوندند و‏‎ ‎‏خود را به پادگانها و مقامات انتظامی معرفی کرده سلاح خودشان را‏‎ ‎‏تحویل دهند، مورد عفو واقع می شوند، و اگر سران خائن را دستگیر و‏‎ ‎‏تحویل دهند، پاداشی بزرگ به آنها می دهم. و در صورتی که در مخالفت‏‎ ‎‏با ملت و دولت پایداری کنند به سزای اعمال ضد اسلامی خود می رسند‏‎ ‎‏و با شدت با آنان عمل می شود.(106)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دیدگاه اسلام دربارۀ عفو

سؤال:‏[‏‏مذهب اسلام همیشه به خداوند رحیم اشاره می نماید. آیا تصور‏‎ ‎‏می فرمایید که عدالت خلق هم نسبت به سرنوشت جاسوسان امریکایی‏‎[1]‎‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81

‏قبل یا بعد از محاکمۀ آنان با گذشت رفتار خواهد کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشتهای زیادی دارد. در‏‎ ‎‏موقعش برای مجرمهایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف‏‎ ‎‏عفو دارد. از آن طرف برای مجرم در قوانین اسلام حد قرار داده شده‏‎ ‎‏است و جزا قرار داده شده است. بنابراین اینها اگر چنانچه مجرم باشند و‏‎ ‎‏جرمشان ثابت باشد، به حسب اسلام جزا برایشان هست. لکن بر ولی امر‏‎ ‎‏است که در بعضی وقتها که صلاح می داند عفو بکند. ما هم چنانچه امریکا‏‎ ‎‏مجرم ما را تحویل ما بدهد و اموالی که در آنجاها هست و جلوگیری‏‎ ‎‏کرده اند، یا در بانکهای آنها هست، به ما تحویل بدهند، ما بر فرض اینکه‏‎ ‎‏اینها مجرم باشند، همچنین اختیاری از طرف شارع داریم به اینکه عفو‏‎ ‎‏بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم.(107)‏

8 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شأن صدور و دامنۀ فرمان عفو

‏نقشۀ تضعیف روحانیت متعهد و تضعیف قوای انتظامی است به اسم‏‎ ‎‏ساواکی و وابسته به رژیم طاغوتی.‏

‏     لهذا من برای احساس خطر و جلوگیری از این نقشۀ شوم و حفاظت‏‎ ‎‏کشور عزیز و اسلام بزرگ، کلیۀ قشرهایی که دستشان به خون بیگناهی‏‎ ‎‏آغشته نشده و امر به قتل نفوس نکرده و شکنجه گر نبوده و امر به شکنجۀ‏‎ ‎‏منتهی به قتل نکرده و از بیت المال و اموال مردم سوءاستفاده ننموده، در‏‎ ‎‏آستانۀ سال جدید عفو عمومی نمودم؛ چه نظامی و چه سایر قوای‏‎ ‎‏انتظامی و چه ساواکی و چه روحانی نمای وابسته و پیوسته به رژیم سابق.‏‎ ‎‏از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات مسئول‏‎ ‎‏و نه گروه غیرمسئول. و جناب آقای رئیس جمهور‏‎[2]‎‏ موظف هستند که از‏‎ ‎


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 82

‏این هرج و مرج موجود اکیداً با قوۀ قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را‏‎ ‎‏از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند. و جناب آقای قدوسی‏‎[3]‎‎ ‎‏دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه‏‎ ‎‏هستند به دادگاه احضار و به وسیلۀ آقای رئیس جمهور آنان را الزام به‏‎ ‎‏حضور، و عدالت را دربارۀ آنان اجرا کنند. ‏

‏     و اما اشخاصی که متهم هستند به یکی از امور فوق که مورد‏‎ ‎‏عفو نمی توانند باشند، احدی حق تعرض به آنان را ندارد جز‏‎ ‎‏محاکم صالح، و مأمورین از قِبَل آن محاکم برای تحویل به محاکم و‏‎ ‎‏تمام محاکم ایران موظفند که پس از اتمام پروندۀ متهم، پرونده‏‎ ‎‏یا رونوشت آن را به تهران نزد آقای قدوسی، دادستان کل انقلاب‏‎ ‎‏بفرستند برای رسیدگی نهایی. و آقای قدوسی موظفند هیأت یا‏‎ ‎‏هیأتهایی مرکب از قضات شرع تشکیل دهند، و رسیدگی به این‏‎ ‎‏قسم پرونده ها بکنند و حکم عدل اسلامی را جاری نمایند. و جناب‏‎ ‎‏آقای رئیس جمهور پس از رسیدگی به جرایم محکومین که در زندان‏‎ ‎‏هستند، به گروههایی که لایق تخفیف هستند یک درجه تخفیف دهند،‏‎ ‎‏و آنانی را که می شود آزاد کرد، آزاد کنند. و باید تذکر دهم که این عفو‏‎ ‎‏و تخفیف، مشروط است به آنکه این اشخاص پس از عفو و آزادی،‏‎ ‎‏مرتکب اعمال سابق خود یا مشابه آن نشوند، و الاّ علاوه بر مجازات‏‎ ‎‏جرم فعلی، مجازات جرم سابق نیز اعاده می شود. و من از عموم‏‎ ‎‏برادران ایمانی می خواهم که برای رضای خداوند تعالی از انتقامجویی و‏‎ ‎‏بهانه گیری اجتناب کنند، و به پیروی از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏عفو و اغماض را شیوۀ خود قرار دهند. و من از جوانان عزیز می خواهم که‏‎ ‎‏از خود عطوفت نشان دهند و از شیوۀ احسان که مرضیِّ خداوند است و‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 83

‏قرآن کریم بر آن تأکید فرموده، پیروی کنند.(108)‏

28 / 12 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خطای عفو غیرمستحقین

‏اگر ما آن خطا را نکرده بودیم که هی آمدند به من گفتند، هی گفتند، هی‏‎ ‎‏گفتند این مصلحت اندیشان که «اینهایی که، سازمانیهایی که آدم‏‎ ‎‏نکشته اند و چه نکرده اند، عفو بشوند» این عفو بر خطا واقع شد، و اینها‏‎ ‎‏ریختند مشغول توطئه شدند. یک جمعیتی که در دست ما بودند‏‎ ‎‏رهایشان کردیم. یک دسته ای را که باید بگیریم دیگر نگرفتیم.(109)‏

29 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گذشت و اغماض در رسیدگی

‏از جناب حجت الاسلام آقای موسوی، رئیس محترم دیوان عالی کشور،‏‎ ‎‏می خواهم تا به عموم دادستانها و قضات محترم ابلاغ کنند که علاوه بر‏‎ ‎‏اسامی تهیه شده برای آزادی، در اسرع وقت ممکن و حداکثر تا دو ماه‏‎ ‎‏به پرونده ها رسیدگی نموده، و لیست اسامی زندانیانی که به حسب‏‎ ‎‏شرع مقدس عفوشان مانعی ندارد تهیه و نزد اینجانب بفرستند.‏‎ ‎‏لازم است مسئولین امور در تهیۀ این لیست سختگیری ننمایند و هرچه‏‎ ‎‏بیشتر کوشش نمایند تا زندانیان به مردم عزیز ما ملحق شده و همگام‏‎ ‎‏با آنان راه انقلاب اسلامی را بپیمایند. مقتضی است تأکید کنم تا در این‏‎ ‎‏امر مسامحه نشود. و همانطور که قبلاً تذکر دادم دادستانیها و محاکم‏‎ ‎‏قضایی موظفند در اسرع وقت ممکن به پرونده هایی که به عللی رسیدگی‏‎ ‎‏به آن به تعویق افتاده است رسیدگی نموده و آنان را در اولویت قرار‏‎ ‎‏دهند.(110)‏

22 / 11 / 60


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 84

برنامه ریزی مقدمات عفو

‏من امروز می خواهم تأکید کنم در این امر که راجع به این محبوسین‏‎ ‎‏ـ البته به استثنای آنهایی که ما به حسب امر خدا نمی توانیم عفو کنیم ـ‏‎ ‎‏باز تأکید کنم که زودتر این قضیه تمام بشود و آقای موسوی‏‎[4]‎‏ به همه جا،‏‎ ‎‏همۀ شهرستانها سفارش کنند که زودتر این کار را انجام بدهند و‏‎ ‎‏رسیدگی زودتر بشود تا ان شاءالله ، برای عید جدید یک عدۀ چشمگیری‏‎ ‎‏از اینها و اگر می شود، همۀ آنهایی که می شود، آنها را عفو کرد. حالا گناه‏‎ ‎‏دارند، یک گناهی است که قابل عفو است، انحراف دارند انحرافی است که‏‎ ‎‏قابل عفو است، تهیه کنند و برای عید جدید که می آید بفرستند تا‏‎ ‎‏ان شاءالله ، اینها عفو بشوند.(111)‏

3 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عفو گروهکهای ضدانقلاب

‏من در آن نوشته ای‏‎[5]‎‏ هم که نوشتم راجع به، ضد انقلاب را استثنا کردم. و‏‎ ‎‏من مع ذلک گاهی می بینم سؤال می کنند که راجع به اینها چی. خوب، من‏‎ ‎‏از اول گفتم که آنها حسابشان از این مسائل جداست. آنها نه عفوی حالا در‏‎ ‎‏کار است برایشان مگر اینکه خیلی تشخیص بدهند که نه، دیگر حالا منقلب‏‎ ‎‏شده واقعاً؛ والاّ ما نمی توانیم حالا با ضد انقلاب یک جوری رفتار کنیم که‏‎ ‎‏فردا باز یک اجتماعی بکنند و یک غائله ای برای ایران ایجاد کنند، برای‏‎ ‎‏اسلام ایجاد کنند. اسلام به ما اجازه نمی دهد این را.‏‏(112)‏

18 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رویّه بر عفو و رحمت

‏متصدیان امور و شورای عالی قضایی و ستاد پیگیری کوشش نمایند که با‏

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 85

‏سرعت به زندانها و حال زندانیان رسیدگی نموده و از کسانی که از‏‎ ‎‏عفوشان ضرری به جمهوری اسلامی نمی خورد و مستحق عفو هستند‏‎ ‎‏صورتی تهیه و عفو آنان را تسریع نمایند. و کسانی که اسلام برای آنان‏‎ ‎‏جزا مقرر فرموده، تکلیفشان را تعیین کنند و پس از اجرای حکم خدا، اگر‏‎ ‎‏فساد ایجاد نمی کنند، آزادشان نمایند، و بالاخره رویه را بر عفو و رحمت‏‎ ‎‏قرار دهند. لکن با مفسدان و گروهکهای فاسد و مفسد با شدت عمل،‏‎ ‎‏رفتار کنند، مگر آنکه توبه کنند و ثابت شود که توبۀ آنها جدی است که با‏‎ ‎‏ضمانت می شود آزاد کرد.(113)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

22 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فوریت رسیدگی و عفو

‏شورای عالی قضایی و ستاد پیگیری در بررسی وضع زندانیان تسریع‏‎ ‎‏نمایند. و هر کس استحقاق عفو دارد به فوریت معرفی نمایند تا عفو‏‎ ‎‏شوند و به زندگی آزاد خود ادامه دهند، و ان شاءالله عضو فایده بخش و‏‎ ‎‏فعال برای میهن خود گردند.(114)‏

22 / 11 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 86

  • )) اشاره به جاسوسهای امریکایی که در حادثۀ اشغال لانۀ جاسوسی امریکا دستگیر شده بودند.
  • )) سید ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی ایران که در 25 / 3 / 60 از ریاست جمهوری عزل شد.
  • )) شهید آیت الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب که در روز 14 / 6 / 60 توسط عوامل گروهک منافقین به شهادت رسید.
  • )) آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور.
  • )) مراد، فرمان هشت ماده ای خطاب به مسئولان بلندپایۀ قضایی و مملکتی است که در ص 115ـ 119 همین کتاب درج شده است.