فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش

          فصل چهارمنظم و سازمان در ارتش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب

‏      ‏مفهوم سلسله مراتب

      وظایف سازمانی

      انطباق با موازین اسلام

      اخلاق فرماندهان

      هماهنگی و وحدت عمل


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130