فصل پنجم: ارتش و مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: ارتش و مردم

          فصل پنجمارتش و مردم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ حمایت مردم از ارتش

‏      ‏پشتیبانی ارتش از ملت


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166