فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏مقدمه...‌أ‏

فرمان هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگانهای اجرایی...1

جامعه مدنی، حقوق مردم و حقوق شهروندی

‏حجت الاسلام و المسلمین سید محمّد خاتمی...7‏

حقوق مردم در حکومت دینی

‏آیت‌الله سید حسن خمینی...11‏

نگاهی به حقوق مردم در اسلام

‏آیت الله یوسف صانعی...23‏

حقوق مردم در نظام ولایتی و وکالتی

‏آیت‌الله محمد علی گرامی...35‏

جایگاه تاثیر گذاری مردم در حکومت اسلامی

‏آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی...47‏

لزوم رعایت چند اصل در نظام جمهوری اسلامی

‏آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی...67‏

جایگاه مردم در جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی

‏حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حیدر علی جلالی خمینی...77‏

پاسداشت کرامت انسانی و حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

‏حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی...93‏

نظری به چند مولفه مهم در باب رعایت حقوق مردم

‏حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی...101‏

حق انتخاب و حق انتقاد مردم در حکومت اسلامی

‏حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور...115‏

رعایت حقوق مردم در حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی

‏دکتر حمید انصاری...121‏

حفظ اندیشه امام خمینی از تحریف

‏دکتر علی مطهری...135‏

جایگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی


کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه V

‏دکتر حسین مهرپور...139‏

سخنی پیرامون همایش بین‌المللی حقوق مردم در اندیشه امام خمینی

‏حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده...147‏

حقوق شهروندی از منظر امام خمینی

‏دکتر سید محمدرضا بهشتی...151‏

حقوق شهروندی و حق الناس در اندیشه امام خمینی و علمای مشروطه

‏دکتر داود فیرحی...157‏

ویژگی نظریه امام خمینی در زمینه حقوق انسانی و حقوق مردم

‏دکتر محمد حسن ضیائی‌فر...165‏

جایگاه مردم در منظومه فکری امام خمینی

‏حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار...173‏

حریم و حقوق مردم در اندیشه امام خمینی

‏دکتر نجفقلی حبیبی...181‏

چند مولفه مهم در باب حقوق مردم از منظر امام خمینی

‏محمد نبی حبیبی...185‏

جایگاه و حقوق زنان در حکومت اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خمینی

‏دکتر معصومه ابتکار...195‏

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

‏دکتر الهام امین‌زاده...201‏

دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره زنان

‏دکتر نسرین مصفا...205‏

کرامت انسانی در قرآن کریم و اندیشه امام خمینی

‏دکتر بهروز رشیدی...209‏

حقوق مردم در حکومت دینی با نگاهی به دغدغه‌ها و نگرانی‌های امام خمینی

‏علی داستانی بیرکی...213‏

حقوق شهروندی و دولت قانون مدار در اندیشه امام

‏دکتر محمد جعفر حبیب زاده...221‏

سازگاری نظریۀ ولایت فقیه مبتنی بر قرائت نصب با حقوق مردم درحاکمیت

‏حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد فخار طوسی...229‏


کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه VI

نسبت میان حقوق شهروندی و ولایت فقیه

‏دکتر مهدی میرزازاده...235‏

جایگاه مردم در رهبری سیاسی امام خمینی؛ از حقوق محوری تا وظیفه گرایی

‏دکتر سیدرضا شاکری...247‏

ضرورت بازخوانی مستمر آراء و اندیشه‌های امام خمینی(ره

‏سید علی قادری...253‏

‎ ‎

کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه VII