مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1395

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‏ ‏

‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏ ‏

‏ ‏

ویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) (مصاحبه های علمی)

گردآورنده:‏ کمیته علمی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)‏

ناشر:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج ( وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س))‏

چاپ اول: ‏1395‏

شمارگان: ‏1000 نسخه‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابویژه نامه همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س): مصاحبه های علمیصفحه IV