کتاب خمس
تقسیم خمس و مستحقّین آن
قبول خمس از طرف مستحق و برگرداندن آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

قبول خمس از طرف مستحق و برگرداندن آن

احکام خمس

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قبول خمس از طرف مستحق و برگرداندن آن

قبول خمس از طرف مستحق و برگرداندن آن

[سؤال 5415]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4384

‏3. آیا اگر سیدی مقداری سهم سادات را قبول کند و به شخص برگرداند، می شود‏‎ ‎‏این سهم سادات را به غیر سادات پرداخت یا خیر؟‏

بسمه تعالی، سید نمی تواند سهم سادات را قبول کند و به شخص برگرداند.

[سؤال 5416]‏ ‏ ‏ 2645‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. شخصی اموالش را حساب کرد باید مبلغ صد هزار تومان بابت سهم امام علیه السلام‏‎ ‎‏بدهد ولی قلبش راضی نمی شود وکیل حاکم شرع می گوید پنجاه هزار تومان را بدهید‏‎ ‎‏بعداً باقی را به شما می بخشم وقتی که مبلغ پنجاه هزار تومان را گرفت می گوید یک‏‎ ‎‏قران بخشیده نمی شود باید باقی را به تدریج بدهید. بفرمایید این وکیل شرع آیا‏‎ ‎‏معصیت کرده یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، وجوه شرعیه قابل بخشش نیست.

‏2. شخصی دو صد رأس گوسفند دارد و دو صد هزار تومان املاک زراعی جهت مخارج خود خریده تا‏‎ ‎‏به حال ابداً وجوهات نداده و فعلاً می خواهد اموالش را حساب کند اما محصول تمام این دارایی‏‎ ‎‏مخارج اقتصادی او را کفاف نمی کند می شود نصف اموالش را حساب کرد و نصف دیگرش جهت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 700

‏مخارجاتش حساب نکرد یا خیر باید تمام دارایی او را حساب کرد؟‏

بسمه تعالی، باید خمس همه را بدهد بلی اگر واقعاً وضع او طوری باشد که به دادن خمس زندگی مناسب با حالش را نتواند ادامه دهد واجب نیست خمس بدهد.

‏3. یک نفر امام و یک نفر مأموم، در نماز جماعت امام شک سه و چهار می نماید، مأموم شک چهار و‏‎ ‎‏پنج می نماید تکلیف آنان چیست؟‏

بسمه تعالی، با رجوع هر یک از امام و مأموم به دیگری بنا را بر چهار بگذارند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 701