کتاب خمس
تقسیم خمس و مستحقّین آن
احتساب دین، مالیات و... به جای خمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

احتساب دین، مالیات و... به جای خمس

احکام خمس

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احتساب دین، مالیات و... به جای خمس

احتساب دین، مالیات و... به جای خمس

[سؤال 5376]‏ ‏ ‏ 2621‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 6 / 1361‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله‏

‏ضمن عرض سلام؛ شخصی دین فقیر صغیری را پرداخته که بعداً به وجوه شرعی‏‎ ‎‏حساب کند، آیا این کار شرعی خواهد بود یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، نمی تواند بعداً پول پرداختی را بابت بدهی شرعی خود حساب نماید.

[سؤال 5377]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1681

‏3. این جانب مبلغی را که حدود سه هزار تومان است از یک سید عیالمند طلب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 685

‏دارم که قرار بود در تاریخ 1 / 7 / 61 بدهد و چون نداشته، هنوز نداده است، آیا امام‏‎ ‎‏اجازه می دهند که به جای خمس حساب کنم؟ هر طور می توانند دستور فرمایند.‏

بسمه تعالی، در فرض فقیر بودن او، مجازید بابت سهم سادات خود محسوب نمایید.

[سؤال 5378]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2447

‏4. زیدی از سید فقیری طلبکار است؛ آیا می تواند از بابت خمس حساب نماید یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است و اگر مورد ابتلا است اجازه بگیرند.

[سؤال 5379]‏ ‏ ‏ 2622‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم حضرت مستطاب آیت الله‌ پسندیده، دامت برکاته‏

‏خواهشمند است فتوای حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی فی العالمین، امام‏‎ ‎‏خمینی را در دو مسأله ذیل اعلام فرمایید. متشکر و ممنونم.‏

‏1. سیدی که استحقاق خمس داشته، مبلغی به عنوان قرض از شخصی گرفته و آن‏‎ ‎‏شخص، مبلغ مزبور را به عنوان خمس به او داده و به او اظهار ننموده؛ لکن پس از یک‏‎ ‎‏سال، آن آقای سید بدهی خود را به آن شخص داده و او هم دریافت نمود. اکنون‏‎ ‎‏تکلیف این وجه چه چیز است؟ آیا به خود آن سید باید داده شود یا به سیدی دیگر؟‏

بسمه تعالی، اگر مجاز در پرداخت خمس به شخص مشارٌالیه بوده، پول دریافتی را باید به همان شخص برگرداند.

‏2. شخصی که تراکتور داشته، به اجاره داده که زمین را شخم نمایند؛ مبلغی به عنوان اجرت شخم زنی‏‎ ‎‏دریافت نموده؛ بعداً معلوم شده که زمین مورد شخم، غصبی بوده و در زمین غصب شخم می زده.‏‎ ‎‏اکنون تکلیف اجرتی که دریافت نموده، به فرضی که عالم به غصبیت بود و به فرضی که جاهل بوده چه‏‎ ‎‏چیز است؟ ‏

بسمه تعالی، اجرت را مالک است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 686

[سؤال 5380]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6791

‏2. یکی از طلبکاران بقی‏‏ۀ‏‏ طلب خود را با یکی از حضرات مجتهدین محلی به‏‎ ‎‏عنوان سهم مبارک امام علیه السلام دست به دست کرده، اینک که بنده استطاعت پرداخت دارم‏‎ ‎‏آیا شرعاً این مبلغ را باید بپردازم؟ و در صورت وجوب، به چه کسی بدهم؟‏

بسمه تعالی، اگر حواله ای را شما قبول نکرده اید و ضمانتی ننموده اید شما باید بدهی خود را به طلبکار بپردازید و طلبکار، قرض خودش را بابت سهم امام به حاکم شرع بپردازد.

[سؤال 5381]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7266

‏2. مطابق قوانین مالیاتی در صورت امتناع از پرداخت مالیات مشکلات و‏‎ ‎‏تضییقاتی مانند توقیف اموال و دارایی و صدور اجرائیه و امثال آن عارض بدهکار‏‎ ‎‏می شود از طرف دیگر حاکم شرع می تواند شخص را مجبور به پرداخت وجوه شرعیه‏‎ ‎‏بنماید، آیا اخذ دو نوع مالیات از یک مال معین مشروع است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، دادن مالیات کفایت از خمس نمی کند.

[سؤال 5382]‏ ‏ ‏ 2623‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏آیا می توان در زمان حاضر (که دولت، اسلامی است) مالیاتی را که از کارمندان‏‎ ‎‏دولت دریافت می شود به جای یکی از دو سهمین (امام و سادات) و یا هر دو به‏‎ ‎‏حساب آورد؟‏

بسمه تعالی، مالیات به جای سهمین محسوب نمی شود.

[سؤال 5383]‏ ‏ ‏ 2624‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 11 / 1361‏

‏محضر محترم حضرت آیت الله‌ العظمی آقای پسندیده، مدّ ظله العالی، سلام‏‎ ‎‏علیکم، این جانب مغازه ای دارم در کشور قطر که فرزندانم در آن کار می کنند و از‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 687

‏درآمد آن، خودم و فرزندانم زندگی می کنیم و عایدات آن را به ایران می آورند. در سال‏‎ ‎‏59، دو سال پس از پیروزی انقلاب، مبلغی (در حدود دویست هزار تومان) از درآمد‏‎ ‎‏نامبرده توسط فرزندم در فرودگاه مهرآباد به عنوان پول غیر مجاز توقیف شد و به‏‎ ‎‏حساب دولت در آمد. وجه مزبور بین 4 نفر بود (خودم و 3 فرزند دیگرم) آیا اکنون که‏‎ ‎‏به دستم نرسیده، به آن وجوهات تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا که بنده حساب سال خود‏‎ ‎‏را دارم و آیا وجه مزبور درعوض بدهکاری وجوهات که باید بپردازم، می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چنانچه وسط سال بوده یا کوتاهی در ادای خمس نشده، ضامن نیست و در هر صورت، وجه مذکور عوض خمس حساب نمی شود.

[سؤال 5384]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2132

‏4. مالیات بر ارث و مالیات مزروعی و اصلاحات ارضی (آب و زمین) که بدون‏‎ ‎‏اخذ بها به دهقانان داده شده، آیا به جای وجوهات شرعیه محسوب می شود؟‏

بسمه تعالی، مالیات، بابت سهمین شریفین محسوب نیست.

[سؤال 5385]‏ ‏ ‏ 2625‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 2 / 1361‏

‏خدمت زعیم عالی قدر، آیت الله‌ آقای حاج سید روح الله‌ خمینی، دام ظله العالی‏

‏پس از تقدیم سلام و عرض ارادتمندی، صحت و سعادت جناب عالی را از خدای‏‎ ‎‏بزرگ خواستارم. خداوند سایۀ شما را بر سر ما مستدام بدارد. آیا مالیاتی که به دولت‏‎ ‎‏اسلامی می دهم، سهم مبارک امام حساب می شود؟ ‏

بسمه تعالی، مالیات بابت سهمین محسوب نمی شود.

[سؤال 5386]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4178

‏5. آیا مالیات بر درآمد سالیانه که به وسیلۀ دولت اخذ می شود، خمس محسوب‏‎ ‎‏می شود یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، مالیات بابت سهمین محسوب نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 688

[سؤال 5387]‏ ‏ ‏ 2626‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 5 / 1361‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏با سلام؛ پدر یکی از شهدا با مراجعۀ خود استفتا می کند:‏

‏1. آیا خمس که بدهکارند، می توانند در مقابل مالیات دارایی دولتی بپردازند؟‏

بسمه تعالی، خمس را به حساب مالیات نمی توان داد.

‏2. یک حسینیه ای از طرف شهرضایی ها در مشهد مقدس ساخته می شود، آیا اجازه می فرمایند که از‏‎ ‎‏سهم امام، مبلغی به ساختمان و خرید زمین این حسینیه کمک کنند؟‏

بسمه تعالی، خود صاحبان وجوه باید با تعیین مقدار، استجازه نمایند.

[سؤال 5388]‏ ‏ ‏ 2627‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس مرجع کبیر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی‏

‏محترماً؛ خاطر مبارک را به عرایض زیر معطوف می دارد: ‏

‏در حکومت اسلامی به رهبری آن زعیم عالی قدر چند نوع مالیات باید پرداخت‏‎ ‎‏نمایم؟ خمس درآمد را به پیشگاه مجتهد جامع الشرایط تقدیم نماییم یا به دولت؟ ما‏‎ ‎‏چند برادر جمع المال دارای بیست و یک نفر عائله هستیم و شغل بقالی داریم و همه‏‎ ‎‏ساله خمس درآمد خود را با نظارت امام جماعت پارس آباد رسیدگی و به حضور‏‎ ‎‏مجتهد تقدیم و رسید مبارک دریافت نموده ایم. در مورخ‏‏ۀ‏‏ 11 / 9 / 60 دارایی، مالیات‏‎ ‎‏سه سال بعد از انقلاب را با تهدید خواستار شد و برای سال پنجاه و هشت مبلغ ده‏‎ ‎‏هزار و هفتصد تومان از ما گرفت. این جانب به ارائه سند پرداخت مبادرت کردم. ولی‏‎ ‎‏هنگام‏‎ ‎‏عرض حال بنده را مرتجع و ارتجاعی نامیدند. از محضر مقدس بنیان گذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی استدعا داریم امر به ابلاغ نمایند که مبلغ بالا را به خمس قبول‏‎ ‎‏می فرمایند یا خیر؟ تکلیف امت مسلمان را در این موارد روشن فرمایند.‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 689

بسمه تعالی، مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است و مالیات به جای وجوه شرعیه محسوب نمی شود. 

[سؤال 5389]‏ ‏ ‏ 2628‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 4 / 1361‏

‏دفتر محترم امام خمینی، دامت برکاته‏

‏محترماً معروض می دارم که پروندۀ مالیاتی این جانب تا سال 1356، بیست هزار‏‎ ‎‏تومان بوده؛ و امسال یک مرتبه، برای هر سال حقیر، سیصد و سی و دو هزار تومان‏‎ ‎‏صورت آورده اند که پرداخت آن برای بنده مقدور نیست و به مقامات مربوط هم‏‎ ‎‏مراجعه شده؛ از تقبل آن مسامحه می نمایند. لذا خواهشمند است نظر امام عزیز را‏‎ ‎‏مرقوم فرموده که می توانم مازاد وجه بالا را بابت وجوهات محسوب نمایم یا نه؟‏

بسمه تعالی، مالیات، بابت وجوه شرعیه محسوب نمی شود.

[سؤال 5390]‏ ‏ ‏ 2629‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 9 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً به عرض می رساند که این جانب کارمند آموزش و پرورش هستم و هر ماه،‏‎ ‎‏قریب به یک هزار تومان از حقوق بنده را به عنوان مالیات کسر می نمایند؛ آیا در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی که تمام ارگان های دولت، روحانی و مجتهد و یا قریب به اجتهاد‏‎ ‎‏هستند و پولی که به عنوان مالیات کسر می شود در جای خود مصرف می گردد، آیا بنده‏‎ ‎‏می توانم این کسری حقوق را به عنوان سهم امام علیه السلام و همچنین سهم سادات عظام‏‎ ‎‏محسوب نمایم؟ و در ضمن بنده آن قدر قدرت و توانایی مالی ندارم که بتوان هم از‏‎ ‎‏حقوق بنده به عنوان مالیات کسر کنند و هم حقوقات شرعیه را بپردازم، خواهشمند‏‎ ‎‏است دو کلمه مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، مالیات، بابت سهم امام و سهم سادات محسوب نمی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 690

[سؤال 5391]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1277

‏6. همان گونه که استحضار دارید، کارکنان دولت در موقع دریافت حقوق، مالیات‏‎ ‎‏می پردازند. آیا این مالیات با توجه به این که دولت اسلامی است، می تواند به جای‏‎ ‎‏مقداری از خمس محسوب گردد؟‏

بسمه تعالی، مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نمی شود.

[سؤال 5392]‏ ‏ ‏ 2630‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در شرایط حاضر که هنوز نظام مالیاتی اسلامی تدوین و تصویب نشده است‏‎ ‎‏تکلیف کارمندان دولت و سایر کسانی که باید طبق قوانین موجود مالیات بدهند، در‏‎ ‎‏زمینۀ پرداخت خمس و زکات چه می باشد؟‏

بسمه تعالی، مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نمی شود.

[سؤال 5393]‏ ‏ ‏ 2631‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 31 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً معروض می دارد: مالیات هایی که دولت جمهوری اسلامی از ما اصناف‏‎ ‎‏بازار و غیره اخذ می نماید آیا سهم مبارک امام، غیر از سهم سادات محسوب می شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ حکم الله‌ را بیان فرمایید. در خاتمه، ادامۀ عمر عزیز آن امام را از خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خواستاریم.‏

بسمه تعالی، مالیات بابت سهمین محسوب نمی شود.

[سؤال 5394]‏ ‏ ‏ 2632‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 24 / 3 / 1361‏

‏محترماً معروض می دارد: بعد از سلام، سلامتی حضرت عالی را از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی خواستارم. در ثانی، مالیاتی که دولت جمهوری اسلامی از اصناف بازار اخذ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 691

‏می نماید، آیا سهمین محسوب می شود یا خیر؟ حکم الله‌ را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، از سهمین محسوب نمی شود.

[سؤال 5395]‏ ‏ ‏ 2633‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 11 / 1361‏

‏حضرت امام خمینی، رهبر محترم مسلمانان جهان‏

‏ضمن عرض سلام؛ استحضار می دهد حال که دولت مملکت ایران اسلامی زیر‏‎ ‎‏نظر آن رهبر عظیم الشأن اداره می شود، می توان مالیات کسبی سالیانۀ خود را از خمس‏‎ ‎‏متعلقه پرداخت نمود یا خیر؟ در صورت منفی بودن، چنانچه مصلحت می باشد جهت‏‎ ‎‏روشن شدن حقیر ذیلاً مرقوم فرمایید. ‏

بسمه تعالی، مالیات، بابت خمس محسوب نمی شود.

[سؤال 5396]‏ ‏ ‏ 2634‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی  ‏ ‏ 20 رمضان 1402 ق ‏

‏جماران، محضر مبارک حضرت آیت الله‌ امام خمینی ‏

‏همان طوری که مستحضرید دولت جمهوری اسلامی از حقوق ماهانه ای که به‏‎ ‎‏کارمندان خود می دهد، مبلغی را کسر و به نام مالیات برداشت می نماید و عملاً تنها‏‎ ‎‏حقوق بگیرها هستند که این مالیات را می دهند، از نظر شرعی پرداخت این مالیات‏‎ ‎‏جزء کدام یک از وجوهات (خمس، زکات و غیره) محسوب می گردد؟‏

بسمه تعالی، مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نیست. 

[سؤال 5397]‏ ‏ ‏ 2635‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 9 / 1361‏

‏جناب مستطاب، حضرت آیت الله‌ العظمی الخمینی، دام ظله العالی‏

‏محترماً پس از عرض سلام و ارادت، استدعا دارم به مسائل زیر پاسخ مرحمت‏‎ ‎‏فرمایید:‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 692

‏1. آیا شخص کاسب که حساب سال دارد و خمس می دهد، مالیات بر درآمد‏‎ ‎‏دولت را هم باید بدهد یا نه؟‏

بسمه تعالی، مالیات، بابت خمس محسوب نمی شود.

‏2. در جنسی که برای شیرین کردن ـ مانند بادام ـ آن را خیس می کنند و دیگ آن بیش از صد کیلو بادام‏‎ ‎‏می گیرد، پس از خیس کردن، در آب آن فضلۀ گربه دیده شود، آن بادام و آب پاک است یا بادام و دیگ را‏‎ ‎‏باید تطهیر کرد؟‏

بسمه تعالی، اگر فضله در آب است و آب در بادام نفوذ کرده، نجس است.

[سؤال 5398]‏ ‏ ‏ 2636‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با توجه به این که دولت اسلامی است و پشتیبانی از آن تکلیف شرعی است؛ آیا‏‎ ‎‏مالیاتی را که باید به دولت پرداخت نمود، می توان به جای خمس محسوب کرد؟‏

بسمه تعالی، دادن مالیات، کفایت از خمس نمی کند.

[سؤال 5399]‏ ‏ ‏ 2637‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 7 / 1361‏

‏مسئول محترم دفتر امام خمینی‏

‏پس از عرض سلام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای امام خمینی، مدّ ظله العالی‏‎ ‎‏و سایر خدمتگزاران اسلام؛ به استحضار می رساند که این جانب با خواهرم مالک دو‏‎ ‎‏باب خانۀ موروثی مشاع مخمس بودیم که به خاطر تبدیل به احسن نمودن و جدا‏‎ ‎‏کردن سهممان، یکی از آن ها را در دو سال پیش به مبلغ 000 / 350 / 3 ریال و دیگری را‏‎ ‎‏در 4 ماه پیش به مبلغ 000 / 850 / 5 ریال فروختیم. لکن قیمت حال حاضر همین‏‎ ‎‏خانه ها هر کدام حدود 800 الی 900 هزار تومان می باشد. ‏

‏بنابراین در حال حاضر به هیچ ترتیبی قدرت خرید خانه های مورد نظر را نداریم؛‏‎ ‎‏لذا از آن جایی که چندین سال است که وجوهات خود را خدمت آیت الله‌ پسندیده‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 693

‏پرداخت می نمایم و سال من نیز برای احتساب خمس نزدیک می باشد، تقاضا‏‎ ‎‏می نمایم با توجه به مسائل زیر، طبق نظر امام، بنده را راهنمایی فرمایید تا به همان نحو‏‎ ‎‏عمل نمایم:‏

‏1. اولاً این جانب کارمند بوده و از بابت مالیات و بیمه، حدود 000 / 30 ریال در ماه‏‎ ‎‏پرداخت می نمایم و حال که بحمدالله‌ حکومت اسلامی می باشد، پرداخت هم مالیات‏‎ ‎‏و هم خمس از نظر امام چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، مالیات به جای خمس محسوب نمی شود.

‏2. ثانیاً چون در حال حاضر توانایی خرید خانه وجود ندارد، مقداری از پول خانه را به دایی ام قرض‏‎ ‎‏داده و ایشان بنده را در امر تولید، مشارکت داده اند که خود هم در ساعات فراغت عملاً به ایشان کمک‏‎ ‎‏می نمایم. لذا فرض بفرمایید در آخر سال این جانب از محل حقوق و کسب 000 / 500 ریال یا بیشتر‏‎ ‎‏سود ببرم؛ آیا با توجه به این که حتی توانایی خرید خانۀ اولیۀ خود را هم ندارم و اگر خانه ای هم بخرم،‏‎ ‎‏می باید از وام بانکی هم استفاده نمایم و تا سال ها مقروض باشم، باید خمس سود امسال و سال های‏‎ ‎‏دیگر را ـ اگر که وضع به همین صورت باشد ـ پرداخت نمایم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، سر سال باید خمس سود تجارت را که باقیمانده، بردارند.

[سؤال 5400]‏ ‏ ‏ 2638‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 9 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، با احترام؛ این جانب مقلد حضرت امام می باشم و سؤالاتی برایم‏‎ ‎‏مطرح می باشد که خواهشمندم پاسخ لازم را ارسال فرمایید:‏

‏1. همه ماهه طبق قوانین و مقررات جاری مملکتی، از حقوق، مالیات دریافت‏‎ ‎‏می شود، آیا این مالیات که به حساب خزانۀ دولت جمهوری اسلامی واریز می شود را‏‎ ‎‏می توان به حساب خمس محسوب کرد؟‏

بسمه تعالی، مالیات، بابت خمس محسوب نمی شود.

[سؤال 5401]

‏2. بر اساس تقاضای کارمندان، هر ماهه یک روز حقوق کسر و به حساب‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 694

‏جنگ زدگان یا بازسازی مناطق جنگی واریز می کنند، آیا می شود این مقدار را هم به‏‎ ‎‏حساب خمس در نظر گرفت؟‏

بسمه تعالی، محسوب نمی شود.

[سؤال 5402]

‏3. آیا می شود مالیات هایی از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر مستغلات را به‏‎ ‎‏حساب خمس منظور نمود؟‏

بسمه تعالی، حکم آن گذشت.

‏4. با توجه به این که مقلد امام هستم و دوست دارم مستقیماً خمس خود را تقدیم امام نمایم و از طرفی‏‎ ‎‏امکان دسترسی و شرف یابی به حضور امام ممکن نیست، لذا مستدعی است در صورتی که امکان‏‎ ‎‏واریز به حساب بانکی باشد، شمارۀ حساب بانکی و نام بانک را اعلام فرمایید.‏

بسمه تعالی، می توانید به حساب شمارۀ هزار مؤسسۀ تعاون اسلامی قم حواله کنید.

‏5. این جانب دارای یک دستگاه خانۀ شخصی و یک دستگاه ماشین پیکان شخصی می باشم؛ ضمناً‏‎ ‎‏نزدیک به یک صد هزار تومان بدهکار هستم و ماهیانه حدود شش هزار و هشت صد تومان خالص،‏‎ ‎‏حقوق دریافت می کنم و دارای همسر و چهار فرزند می باشم؛ خواهشمندم طریقۀ محاسبۀ خمس‏‎ ‎‏اموال و دارایی این جانب را بفرمایید؟ و این که آیا شرعاً موظف هستم که خمس پرداخت نمایم؟ البته با‏‎ ‎‏توجه به مخارج سنگین در این موقعیت زمانی، هزینۀ زندگی در سطح بالا و پس انداز خیلی کم می باشد.‏

بسمه تعالی، برای حساب خمس نزدیکی از وکلای مسلّم الوکاله این جانب بروید و تصفیه کنید.

[سؤال 5403]‏ ‏ ‏ 2639‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 11 / 1361‏

‏محضر مبارک مرجع عالی قدر و رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت الله‌ امام خمینی،‏‎ ‎‏دامت برکاته ‏

‏با درود و سلام به محضر مرجع عالی قدر عالم اسلام؛ این جانب ساکن ماسال از‏‎ ‎‏توابع رشت، مبلغی سهم امام در پیش خود دارم و در محل سکونت ما هم دو باب‏‎ ‎‏مسجد و یک مسجد جمعه جهت برگزاری نماز جمعه در دست ساختمان است و‏‎ ‎‏مبالغی کسری بودجه دارند، آیا از پولی که از سهم امام در پیش خود دارم، می توانم در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 695

‏مساجد فوق الذکر خرج نمایم؟ و اگر نمی توانم خرج نمایم، به وسیلۀ چه کسی و یا‏‎ ‎‏چه شمارۀ بانکی به حضورتان تقدیم بدارم؟ و آیا مالیاتی که دولت اسلامی از ما‏‎ ‎‏می گیرد، از خمس اموال ما حساب می شود یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، با تعیین مقدار بدهکاری، تحصیل اجازه نمایید و مالیات، عوض خمس محسوب نمی شود.

[سؤال 5404]‏ ‏ ‏ 2640‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 23 / 3 / 1361‏

‏دفتر امام خمینی، لطفاً به سؤال زیر پاسخ دهید:‏

‏این جانب یک قطعه زمین موروثی داشتم و آن را فروختم، آیا باید زکات و یا‏‎ ‎‏وجوهاتی دیگر بپردازم؟ و اگر مثلاً ادارۀ دارایی از من مالیات دریافت کرده، باز به چه‏‎ ‎‏نحوه می شود؟ ‏

بسمه تعالی، زمین زکات ندارد و اگر یقین ندارد که متعلَّق خمس باشد، خمس هم ندارد و مالیات، مربوط به مقرّرات دولت اسلامی است و بابت خمس و زکات حساب نمی شود.

[سؤال 5405]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1279

‏6. سؤال می شود آیا از نظر حضرت عالی مالیات های پرداخت شده به دولت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی از خمس یا سهم مبارک امام علیه السلام محسوب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، مالیات بابت سهمین محسوب نمی شود.

[سؤال 5406]‏ ‏ ‏ 2641‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 4 / 1361‏

‏کارکنان و مسئولین دفتر حضرت امام خمینی، سلام علیکم‏

‏تقاضا دارد به چند مسأله شرعی جواب مرقوم فرمایید:‏

‏1. آیا کارمند دولت که هر ماه مبلغی به عنوان مالیات از حقوقش کسر می گردد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 696

‏می تواند در موقع پرداخت خمس آن مبلغ را به حساب آورد؟‏

بسمه تعالی، مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نمی شود.

‏2. زن و مرد کارمندی هستند که فقط یکی از آن ها خمس می پردازد و هر دو مشترکاً وسایل خانه را‏‎ ‎‏خریداری می کنند؛ تکلیف خواندن نماز در خانه و استفاده از وسایلی مثلاً فرشی که روی آن نماز‏‎ ‎‏خوانده می شود چیست؟‏

بسمه تعالی، در صورت یقین به وجود خمس در آن مال تا خمس ادا نشود نمی توانند تصرف کنند.

‏3. آیا می توان مبلغی از سهم امام علیه السلام را به خویشاوندان فقیر غیر سید پرداخت کرد؟ اگر چنین چیزی‏‎ ‎‏ممکن است چه مقدار از کل آن را می توان در این خصوص پرداخت؟‏

بسمه تعالی، منوط به اجازه مرجع تقلید است.

‏4. آیا کمک به جبهه ها یا حساب 100 امام از پول خمس مجاز است؟‏

بسمه تعالی، عجالتاً اجازه نمی دهم.

[سؤال 5407]‏ ‏ ‏ 2642‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 5 / 1361‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، نایب به حق حضرت مهدی (عج)‏

‏محترماً؛ به عرض می رساند به علت نداشتن مسکن و فقر مالی، پدر خانم‏‎ ‎‏این جانب در حال تهیه مسکنی می باشد. و این طور که متوجه شده ام ایشان خمس‏‎ ‎‏نمی دهد. البته قبل از انقلاب مالیات دولت طاغوت را پرداخت نمی کرده، ولی خمس‏‎ ‎‏پرداخت می کرده است. اکنون توجیه می کند که چون دولت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می باشد، مالیات همان خمس می باشد و به همین دلیل خمس پرداخت نمی کند.‏‎ ‎‏مشخص نمایید آیا در چنین منزلی نماز باطل است یا خیر؟ همچنین در چنین منزلی‏‎ ‎‏سکونت گزیدن چه حکمی دارد؟ البته منزل را واگذار به دخترش می کند.‏

بسمه تعالی، مالیات بابت خمس محسوب نمی شود و اگر منزل از پول غیر  مخمس تهیه شود، تا در مقدار خمس از مرجع تقلید کسب اجازه نکنند و خمس پرداخت نشود، نمی توانند در آن منزل تصرف نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 697

[سؤال 5408]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 7384

‏4. هر ماه نزدیک به ‏‏ از حقوق این جانب به عنوان مالیات کسر می گردد و به‏‎ ‎‏صندوق جمهوری اسلامی واریز می گردد؛ آیا این مبلغ جزء خمس محسوب‏‎ ‎‏می گردد؟ و اگر نمی گردد، جزء چه محسوب می گردد؟ توضیح این که در نماز جمعۀ‏‎ ‎‏روز 26 / 9 / 61 آقای رفسنجانی در این باره صحبت کردند، ولی برای من روشن نشد‏‎ ‎‏زمانی که جهت پر نمودن بیت المال، خمس گرفته می شد، آیا مالیات درآمد نیز گرفته‏‎ ‎‏می شد.‏

بسمه تعالی، مالیات به جای خمس محسوب نمی شود.

[سؤال 5409]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3807

‏3. شرکت نفت ماهانه مبالغ زیادی در حدود 800 تومان به نام مالیات بر درآمد به‏‎ ‎‏نسبت حقوق از تمام کارکنان اعم از کارگر و کارمند کسر می کند. ضمناً عده ای نیز‏‎ ‎‏دارای سال می باشند که خود حقوق شرعیه را سر سال می پردازند. آیا این مالیات ها را‏‎ ‎‏به جای وجوهات می توان حساب کرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، محسوب نمی شود.

[سؤال 5410]‏ ‏ ‏ 2643‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏محضر مبارک امام امت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏به شرف عرض می رساند که این جانب با داشتن شصت سال سن و چهار سر‏‎ ‎‏عائله؛ یک دکان میخ فروشی در خیابان آبکوه مشهد دارم. از طرف دارایی حوزۀ 16، با‏‎ ‎‏درآمد روزانۀ 750 ریال ممیزی شده و مبلغ دو هزار تومان مالیات تعیین قطعی گردید.‏‎ ‎‏چون دولت جمهوری اسلامی است؛ اگر عدل است و یا نیست تسلیم هستم، از آن‏‎ ‎‏مقام عالی استدعا دارم که این وجه را بابت خمس اجازه فرمایید که تأدیه نمایم. ‏

بسمه تعالی، مالیات به جای خمس محسوب نمی گردد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 698

[سؤال 5411]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2203

‏2. اگر موجر به ادارۀ دارایی جمهوری اسلامی مالیات سپرده را به اندازۀ خمس‏‎ ‎‏بپردازد، وظیفۀ الهی او در این صورت چه می باشد؟ ‏

بسمه تعالی، مالیات کفایت از خمس نمی کند.

[سؤال 5412]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2068

‏23. در هدی‏‏ۀ‏‏ منبر اگر دعوت کنندگان از سهم امام علیه السلام که مجازند بدهند یا سید از‏‎ ‎‏سهم سادات بدون کسب اجازه از منبری که آیا رضایت دارد یا ندارد بری الذمه‏‎ ‎‏می شوند یا لازم است بدون اجازه قبلی از غیر وجوه بدهند.‏

بسمه تعالی، در مورد قرارداد اجرت یا استحقاق اجرة المثل و همچنین در مواردی که متعارف است به منبری اجرت می دهند نمی تواند سهم مبارک یا سهم سادات را بابت آن حساب کند.

[سؤال 5413]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 37

‏2. مبلغی که به عنوان کمک به جبهه ها (جنگ زده ها) تقدیم می شود آیا می توانم‏‎ ‎‏مال خمس حساب نمود یا نه؟‏

بسمه تعالی، عجالتاً اجازه نمی دهم.

[سؤال 5414]‏ ‏ ‏ 2644‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 12 / 1362‏

‏ریاست محترم دفتر امام خمینی‏

‏با تقدیم عرض سلام خدمت رهبر عالی قدر مسلمانان جهان حضرت امام خمینی‏‎ ‎‏و امت مسلمان و درود بر رزمندگان شجاع اسلام و شما برادران و خواهران‏‎ ‎‏زحمت کش در راه اسلام و سلام به روان پاک شهیدان راه حق؛ طول عمر و سلامتی‏‎ ‎‏برای امام امت و پیروزی هرچه زودتر رزمندگان اسلام را از درگاه حضرت احدیّت‏‎ ‎‏مسألت می نمایم.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 699

‏این جانب به عرض می رسانم چک ناقابلی ضمیمۀ نامه است که به منظور خمس‏‎ ‎‏می فرستم. ضمناً به عرض می رسانم که بنده مدت 17 سال است که مقیم کشور هلند‏‎ ‎‏می باشم و در این جا مشغول کار هستم حقوقی را که دریافت می کنم مالیات آن را کم‏‎ ‎‏می کنند؛ در این صورت نمی دانم آیا خمس به این حقوق تعلق می گیرد یا خیر؟‏‎ ‎‏خواهشمندم چون من مقلد امام خمینی می باشم، این مسأله را در صورت امکان برایم‏‎ ‎‏بنویسید.‏

بسمه تعالی، به پولی که نوشته اید خمس واجب نمی شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 700