کتاب خمس
4ـ خمس منفعت کسب
نحوۀ محاسبۀ خمس اموال کسانی که چند رشته کسب دارند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نحوۀ محاسبۀ خمس اموال کسانی که چند رشته کسب دارند

احکام خمس / آنچه که خمس در آن واجب است

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نحوۀ محاسبۀ خمس اموال کسانی که چند رشته کسب دارند

نحوۀ محاسبۀ خمس اموال کسانی که چند رشته کسب دارند

[سؤال 4563]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1616

‏4. کسی است که دو محل درآمد یا چند محل درآمد دارد؛ مثلاً حقوق دولتی می گیرد‏‎ ‎‏و ماشین هم به کرایه می دهد، یا دو مغازه دارد که هر یک دخل و خرجش و ربح و‏‎ ‎‏خسرانش جدا است و مخارجش را از یکی تأمین می کند، مگر آن که مضطر به دیگری‏‎ ‎‏شود؛ و شروع به کسب دوم در ضمن سال خمسی کسب اول است. آیا می تواند دو‏‎ ‎‏سال خمسی قرار دهد یا الزاماً یک سال باید قرار دهد که همان سال کسب اول است؟‏

بسمه تعالی، می تواند برای هر یک، سال جداگانه قرار دهد ولی در فرض سؤال، زیان در یکی از سود در دیگری جبران نمی شود.

[سؤال 4564]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2313

‏9. پدر و پسری است که در زندگی نسبت به همدیگر نهایت احترام قائل می شوند‏‎ ‎‏و یک جا تا به حال زندگی نموده اما تا حدی حساب مداخل هر یک در دست خود‏‎ ‎‏می باشد و سال خمس هر دو هم به نحو اشتراک یک روز بوده، آیا در آخر سال دخل‏‎ ‎‏هر کدام را با قرض دیگری می شود کسر و انکسار کرد یا هر کدام مداخل و قروضشان‏‎ ‎‏مربوط به خودشان است.‏

بسمه تعالی، اگر شرکت نداشته اند هر کدام دخل و خرجشان علی  حده است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 324