کتاب خمس
احکام خمس
قصد قربت در خمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قصد قربت در خمس

قصد قربت در خمس

[سؤال 3840]‏ ‏ ‏ 1898‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا در خمس قصد قربت معتبر است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، معتبر است.

‏2. اگر کسی می داند که زید خمس بدهکار است و از مال زید بدون اطلاع او برداشت و بابت خمس به‏‎ ‎‏حاکم شرع داد و حاکم هم اطلاع نداشت که این عمل فضولی است آیا ذمه زید بری می شود یا خیر و‏‎ ‎‏آیا فرق است بین این که زید بعد از اطلاع این عمل را امضا کند و بین این که بگوید راضی نبوده و نیستم‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، کفایت نمی کند و فرقی بین دو صورت ذکر شده نیست، بلی اگر عین مال موجود باشد صاحب مال می تواند فعلاً بابت خمس حساب کند.

‏3. در ذکر رکوع و سجود که مستحب است به وتر ختم شود اگر دو تسبیحه کبرا بگویند و یک تسبیحه‏‎ ‎‏صغرا عمل به این مستحب شده یا این که هر کدام از دو تسبیحه اگر به وتر ختم شود به مستحب عمل‏‎ ‎‏شده.‏

بسمه تعالی، بعید نیست عمل شده باشد.

[سؤال 3841]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2215

‏2. در سؤال فوق، در خمس اول قصد قربت لازم است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در خمس قصد قربت معتبر است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 3

[سؤال 3842]‏ ‏ ‏ 1899‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اشخاصی که برای وجوهات خود چک می دهند، در موقع دادن چک اگر قصد‏‎ ‎‏قربت و نیت کنند کافی است یا این که هر وقت چک نقد شد خودش نیت کند یا وکیل‏‎ ‎‏بگیرد که آن وقت نیت کند و همچنین مُهر نان که به فقرا داده می شود بابت کفاره که‏‎ ‎‏نان بگیرند این مُهر حکم پول را دارد که باید فقیر موثق باشد تا او را وکیل کنند نان‏‎ ‎‏بخرد یا این که حکم خود نان را دارد که به دادن مهر اگر نیت و قصد قربت کردند کافی‏‎ ‎‏باشد، به هر حال طریق صحیح که باید عمل شود هم راجع به چک و هم مُهر بیان‏‎ ‎‏فرمایید.‏

بسمه تعالی، در چک قصد قربت در وقت دادن چک کافی است و در مهر حکم پول را دارد که باید طرف را وکیل کند و قصد قربت را هم وکیل داشته باشد احتیاطاً و در هر صورت خود شخص باید در وقت دادن مهر قصد قربت کند.

[سؤال 3843]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1890

‏24. آیا در خمس هم مانند زکات قصد قربت معتبر است یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید با قصد قربت باشد.

[سؤال 3844]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2384

‏3. فرق بین خمس و زکات را بفرمایید چیست؟‏

بسمه تعالی، در رساله مذکور است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 4صفحه 4