کتاب حج
حج تمتع
ماندن شب در منی (بیتوته)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ماندن شب در منی (بیتوته)

ماندن شب در منی (بیتوته)

[سؤال 5942]‏ ‏ ‏ 2843‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی دام ظله، سلام علیکم لطفاً به دو سؤال‏‎ ‎‏زیر جواب مرحمت فرمایید.‏

‏1. سیدی المعظم چه می فرمایید نسبت به شخصی که قبل از غروب آفتاب شب‏‎ ‎‏سیزده از منی خارج شده و بعد از ساعتی ـ کم و بیش ـ به منی مراجعت می نماید. آیا‏‎ ‎‏واجب است شب را بماند و فردایش رمی جمرات بنماید؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

‏2. سیدی ممکن است نسبت به رمی جمرات توجهی کامل معطوف دارید. در این دو سال اخیر ما‏‎ ‎‏شاهد هتک حرمت خانم ها بوده ایم و در رمی جمرۀ عقبه دو زن و مردی از بین رفته اند. البته ممکن‏‎ ‎‏است حجاج محترمی که مشرف بوده اند، توضیحات بیشتری خدمتتان عرضه دارند. آنچه مسلم است‏‎ ‎‏از هر صد نفری یک نفر نمی تواند به طریق صحیح رمی نماید، خصوصاً افرادی که نایب از چند نفر‏‎ ‎‏عاجز هستند. اگر انسان پس از حضور نزد جمرات، متوجه هلاکت و هتک گردد، اجازه می فرمایید‏‎ ‎‏ریگ هایش را دورتر از جمره رمزاً بیندازد، یا آن که دستور دیگری می فرمایید؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 193

بسمه تعالی، سؤال کاملاً معلوم نشد و شخص باید به طوری رمی کند که ریگ های او به جمره اصابت نماید و می تواند در وقت خلوت، یا در طبقه فوقانی رمی کند.

[سؤال 5943]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏6. افرادی که در شب یازدهم ذی حجه در منی هستند و می خواهند بروند مکه‏‎ ‎‏و  بقیه اعمال حج تمتع را انجام دهند؛ قبل از نیمه شب می توانند از منی خارج شوند‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

بسمه تعالی، قبل از نصف شب جایز نیست.

[سؤال 5944]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2764

‏7. افرادی که بعد از ظهر روز عید قربان از منی به مکه می روند تا بقیۀ اعمال حج‏‎ ‎‏تمتع را انجام دهند؛ چه موقعی باید در منی حاضر باشند؟‏

بسمه تعالی، اول شب.

[سؤال 5945]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1622

‏7. شب هایی را که باید در منی بیتوته کرد، آیا تمام شب لازم است یا قسمتی از آن‏‎ ‎‏هم کفایت می کند؟‏

بسمه تعالی، مقدار واجب از غروب آفتاب است تا نصف شب.

[سؤال 5946]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2825

‏3. در شب یازدهم و دوازدهم بعد از توقف کوتاه در منی برای طواف و سایر افعال‏‎ ‎‏واجب به مکه می توان رفت یا نه؟‏

بسمه تعالی، بعد از نصف شب جایز است.

[سؤال 5947]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2770

‏7. به طوری که مستحضرید بلندی های منی را اخیراً تسطیح و بدان ملحق نموده که‏‎ ‎‏سال گذشته گروه هایی از حجاج در آن قسمت ها بیتوته نمودند تمنا دارد نظر مبارک را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 194

‏در این قبیل امکنه بیان فرمایند و آیا می توان به علامت ها و نشانه هایی که به عنوان‏‎ ‎‏وادی محسّر یا منی و... گذاشته اند اعتماد نمود و آن را ملاک قرار داد.‏

بسمه تعالی، اگر از منی است بیتوته در آن صحیح است.

[سؤال 5948]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2807

‏6. آیا وقوف در منی شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه اگر در جاهایست که‏‎ ‎‏مشکوک است از منی است یا نه، و اقامت رسمی کاروان ها در آن جا دلیل خواهد بود‏‎ ‎‏یا نه، و همچنین تقصیر یا حلق نمودن در چنین مکان هایی چگونه است؟‏

بسمه تعالی، باید احراز شود که از منی است و قول اهل محل معتبر است.

[سؤال 5949]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2068

‏4. مسأله گویی به حجاج گفته که در بیتوته در منی وظیفه این است که یا اول شب تا‏‎ ‎‏نصف شب در منی باشید یا از نصف شب تا صبح و اتفاقاً خودش و جمعی چند سال‏‎ ‎‏چنین عمل می کردند عصر عید مکه می آمدند و تا اعمال را انجام می دادند و مراجعت‏‎ ‎‏می کردند به منی همین قدر می شد که نصف شب نشده وارد منی می شدند و حال‏‎ ‎‏متوجه شده که نظر مبارک شما نسبت به این قسم احتیاط دادن کفاره است آیا اولاً این‏‎ ‎‏کفاره لازم است یا خیر؟ و ثانیاً تکلیف مسأله گو با دیگران چیست و آیا رجوع به غیر‏‎ ‎‏شما در این گونه موارد مسقط کفاره می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، در مفروض سؤال احتیاط واجب دادن کفاره است و مسأله گو ضامن کفارۀ دیگران نیست لیکن باید مسأله را برای کسانی که اشتباه برای آن ها نقل کرده بیان کند و رجوع بعد از عمل مسقط کفاره نیست.

[سؤال 5950]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2821

‏2. در مناسک در احکام بیتوته در منی در مسأله 16 آمده: «اگر پیش از نصف شب‏‎ ‎‏خارج شدند یا از اول شب قدری خارج بودند، احتیاط آن است که قربانی کنند، گرچه‏‎ ‎‏بعید نیست عدم وجوب»، و حال این که در سؤال و جواب هایی که اخیراً به مناسک‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 195

‏ملحق شده، در احکام منی، سؤال یازدهم چنین است: «مسأله گویی به حجاج گفته که‏‎ ‎‏در بیتوتۀ در منی وظیفه این است که از اول شب تا نصف شب، یا از نصف شب تا‏‎ ‎‏صبح باشد و خودش این عمل را انجام داده»، در جواب آمده که «احتیاط واجب دادن‏‎ ‎‏کفاره است؛» جمع بین «عدم وجوب کفاره» و «احتیاط واجب دادن کفاره است»،‏‎ ‎‏چگونه است؟ و یا این که مورد مسأله اول و دوم فرق دارد؟‏

بسمه تعالی، گرچه دو مسأله در دو موضوع است و بین دو مسأله منافاتی نیست و مسأله مناسک، مربوط به دیر آمدن به منی از سر شب یا خارج شدن از منی قبل از نصف شب است و مسأله دیگر، مربوط به نیامدن قسمت اول شب به منی و آمدن کمی آخر آن برای مبیت نصف دوم شب است، لکن در تحریرالوسیله احتیاط وجوبی است که باید به آن عمل شود.

[سؤال 5951]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2825

‏2. زنان و پیرمردانی که در رفتن از منی به مکه بعد از روز دوازدهم ذی حجه، به‏‎ ‎‏علت کثرت جمعیت به مشقت می افتند، آیا می توان آن ها را قبل از ظهر حرکت داد‏‎ ‎‏یا نه؟‏

بسمه تعالی، با وجود عذر مانع ندارد. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 196