درآمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قاضی زاده، کاظم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

درآمد

‏ ‏

درآمد


‏امام خمینی نامی ماندگار در تاریخ معاصر است. آثار وجودی دوران زندگانی نود ساله امام،‏‎ ‎‏به ویژه در دهه های اخیر، به گونه ای است که او را به حقیقتی زنده و پویا برای عصرها و نسل های‏‎ ‎‏پس از خود تبدیل کرده است. عشق و علاقۀ وافر امت اسلامی و حتی غیر مسلمانان به تجدید‏‎ ‎‏خاطرۀ نو به نو با آن امام راحل، حکایت از استمرار حیات پویا و تأثیر علمی درازپای ایشان‏‎ ‎‏دارد. نام گذاری سال 1378 به نام «امام خمینی» توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رئیس‏‎ ‎‏جمهور محبوب و همراهی و همدلی مردم در برگزاری با شکوه و شایستۀ برنامه های مختلفِ‏‎ ‎‏یک صدمین سال گرد تولد امام، در همین راستا موجه و قابل تفسیر است.‏

‏بزرگداشت امام، به ویژه در سال امام ابعاد گوناگونی را می طلبد اما مهم ترین آن ها بازخوانی‏‎ ‎‏اندیشه های نورانی و استوار امام و معرفی آن هابه نسل جوان و طالب حقیقت است. در میان‏‎ ‎‏اندیشه ها و دیدگاه های امام، بازشناسی اندیشه های حکومتی ایشان اهمیتی خاص و جایگاهی‏‎ ‎‏ویژه دارد که خود برخاسته از دو دلیل است: اول آن که بزرگ ترین دست آورد علمی امام، بنیان‏‎ ‎‏نهادن جمهوری اسلامی ایران بر ویرانه های رژیم سلطنتی است که از رهیافت ایشان به تعامل‏‎ ‎‏دین و حکومت و نگرش ایشان به حکومت اسلامی در عصر غیبت سر چشمه گرفته است. در‏‎ ‎‏استمرار این راه نیز، مبانی نظری جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز از نظریه پردازی ایشان‏‎ ‎‏در باب حکومت تأثیر پذیرفته است. روشن است که اندیشه هایی که علت محدثه و مبقیۀ‏‎ ‎‏انقلاب بوده، شایسته تأمل، بازشناسی و ترویج است. دوم آن که اندیشه های امام در این عرصه،‏‎ ‎‏در حجمی وسیع و در دوران های مختلفِ قبل از شروع مبارزات، دوران مبارزه و پس از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب و به گونه های مختلفِ کتاب، مصاحبه، سخنرانی و اعلامیه ارائه شده است. بی تردید‏‎ ‎‏تدوین، تبیین و ارائه به روزِ این مجموعۀ ارزشمند، کاری بایسته و شایسته است؛ به ویژه آن که‏‎ ‎‏نظام جمهوری اسلامی ایران برای پویایی و پایایی خود سخت بدان نیازمند است.‏

‏کنگره ‏«امام خمینی و اندیشۀ حکومت اسلامی»‏ برای پاسخ گویی به این نیاز پی ریزی شد و‏‎ ‎‏در مدت یک سال از آغاز برنامه ریزی تا زمان برگزاری، فعالیت های علمی گوناگونی را در قالب،‏‎ ‎‏مقالات، مصاحبه های علمی، مناظره های تلویزیونی، مأخذشناسی، تهیۀ متون علمی و انتشار‏‎ ‎‏هشت شماره نشریۀ ‏«اندیشه حکومت»‏ سامان بخشید. در تولید و سامان دهی این فعالیت ها،‏‎ ‎‏قبل از هر چیز از بذل محبت و مشارکت علمی آیات عظام، استادان و فضلای بزرگوار حوزه و‏‎ ‎‏استادان و دانشجویان فرهیختۀ دانشگاه بهره بردیم.‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مصاحبه های علمیصفحه 5

‏برنامه ریزی این کنگره با اشراف و مساعدت تولیت محترم آستان مقدس امام خمینی،‏‎ ‎‏حضرت ‏حجة الاسلام والمسلمین حاج سیدحسن خمینی‏ و با حسن تدبیر مسئولان محترم‏‎ ‎‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به ویژه قائم مقام محترم مؤسسه، ‏جناب آقای حاج حمید‎ ‎انصاری‏ آغاز گردید. در ادامه نیز مساعدت های ستاد یک صدمین سال گرد میلاد امام خمینی، به‏‎ ‎‏ویژه مسئول محترم ستاد، ‏حجة الاسلام والمسلمین حاج محمدعلی انصاری‏ رفیق راه شد.‏‎ ‎‏بی تردید اشراف علمی ‏حضرت آیة الله معرفت‏، دبیر محترم کنگره و ارشادات ایشان بر اتقان و‏‎ ‎‏اعتبار علمی مکتوبات کنگره افزود.‏

‏اینک آن چه پیش رو دارید مجموعه مصاحبه های علمی کنگره با مراجع معظم تقلید،‏‎ ‎‏عالمان حوزه و اساتید دانشگاه است. موضوع هر مصاحبه با توافق شخصیت مصاحبه شونده در‏‎ ‎‏یکی از محورهای پنج گانۀ مبانی کلامی حکومت اسلامی، مبانی اصولی و قواعد فقهی، فلسفۀ‏‎ ‎‏سیاسی، ولایت فقیه و روحانیت و دولت تعیین گردیده است. البته در تمام این موارد طرح و‏‎ ‎‏بررسی دیدگاه های امام راحل نیز مورد توجه و بعضاً محور بحث بوده است.‏

‏تغییر متن گفتاری به نوشتاری و ویراستاری آن مستلزم کمی تغییر بوده است. البته بعضی از‏‎ ‎‏مصاحبه ها در نهایت به رویت مصاحبه شونده رسیده است، امّا متأسفانه در تمام موارد این‏‎ ‎‏بازبینی ممکن نشد. گروهی از فضلای گرامی واحد مصاحبه های علمی را در طراحی سؤالات‏‎ ‎‏مناسب و شرکت در جلسات یاری کردند. در این جا لازم است از مسئولان واحد مصاحبۀ علمی،‏‎ ‎‏فضلای همکار و دیگر دوستانی که در تهیه این مصاحبه ها ما را یاری رساندند، هم چنین همۀ‏‎ ‎‏عزیزانی که مراحل مختلف پیاده کردن نوار، ویراستاری، حروف چینی، مقابله و بازبینی و چاپ‏‎ ‎‏اثر را بر عهده داشتند تشکر کنیم. در پایان نیز از کلیه اساتیدی که با بزرگواری دعوت کنگره را‏‎ ‎‏پذیرفتند سپاس گزاریم و از آنانی که به رغم مراجعه های مکرر از پذیرش جلسۀ مصاحبه سرباز‏‎ ‎‏زدند گله مندیم. امیدواریم مباحث جدیدی که در لابه لای مصاحبه های علمی به چشم می خورد‏‎ ‎‏پاسخ های مناسبی برای ذهن پرسش گر نسل جوان و حقیقت جو محسوب شود و از این رهگذر‏‎ ‎‏روح بلند امام عزیز شاد گردد.‏

‎ ‎کاظم قاضی زاده

قائم مقام دبیر و مسئول کمیتۀ علمی کنگره

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مصاحبه های علمیصفحه 6