مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏نام اثر: امام خمینی و حکومت اسلامی (مصاحبه های علمی)‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‏چاپ: چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم‏

‏چاپ اول: زمستان 1378‏

‏تیراژ: 2000‏

‏قیمت: 1500 تومان ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مصاحبه های علمیصفحه 1