احکام وقف
کیفیت عمل به وقف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کیفیت عمل به وقف

کیفیت عمل به وقف

[سؤال 8560]‏ ‏ ‏ 4664‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 11 / 1360‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله‏‎ ‎‏العالی، پس از عرض سلام‏

‏مزرعۀ موقوفه ای است که طبق وقف نامه های مربوطه، حدود آن مشخص است و‏‎ ‎‏تقریباً دو سوم آن، تحت کشت و بقیه اش زمین موات است که کشاورزان مزرعه،‏‎ ‎‏جهت دامداری و تعلیف گوسفند از آن استفاده می کرده و اجاره اش را به موقوفه‏‎ ‎‏پرداخته اند. آیا اراضی موات مذکور از نظر شرعی، حریم مزرعۀ موقوفه است و باید‏‎ ‎‏عمل به وقف شود یا خیر؟ ‏

‏از خداوند متعال، پیروزی اسلام و طول عمر رهبر عزیزمان را خواستارم.‏

بسمه تعالی، باید به همان نحو که عمل می شده عمل شود.

[سؤال 8561]‏ ‏ ‏ 4665‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 9 / 1361‏

‏حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏زمینی در میان مردم مشهور است به وقفیت برای سیدالشهدا و معمول است که‏‎ ‎‏عائدش را در ماه محرّم در مسجد خرج می کنند، اما اصل مورد استفاده وقف به طور‏‎ ‎‏کامل مشخص نیست. حالیه بفرمایید: آیا باید مثل گذشته صرف مجلس‏‎ ‎‏سیدالشهدا علیه السلام در مسجد بکنیم یا این که صرف سایر مخارج مسجد و تعمیر مسجد‏‎ ‎‏هم می شود کرد؟‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، مثل گذشته عمل نمایند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 342

[سؤال 8562]‏ ‏ ‏ 4666‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 8 / 1361‏

‏ساحت مقدس نایب الامام، آیت الله‌ العظمی خمینی، ادام الله‌ ظله علی رؤوس‏‎ ‎‏المسلمین و روحی فداک‏

‏با کمال احترام به عرض عالی می رساند: موازی یک حبه آب از قنات ده نو میرزا‏‎ ‎‏هادی با یک قطعه زمین مربوط به آن، واقع در محدودۀ شهر شهربابک، حدود سی و‏‎ ‎‏شش سال قبل که این جانب به یاد دارم، به عنوان وقف بر حمام گودگز به اجاره داده‏‎ ‎‏می شد و حدود سی سال است که آب و زمین مزبور در اجارۀ فدوی قرار گرفت و‏‎ ‎‏این جانب اجاره بهای آن را به نحوی که به این جانب گفته شده بود، به صرف تعمیر‏‎ ‎‏حمام و یا کمک معاش حمامی پرداخت می کردم و امسال اجارۀ آن را به عهدۀ شخص‏‎ ‎‏دیگری محوّل نمودم. تقریباً در سال 1348 شمسی، حمام جدیدی از طرف عمّال‏‎ ‎‏دولت وقت با پولی از محل صدی پنج درآمد اهالی و غیره ساخته شد و حمام قدیمی‏‎ ‎‏خراب و بی استفاده ماند. از آن زمان تا کنون، وجه اجاره بهای آب و زمین مزبور که‏‎ ‎‏بهای مقدار پنجاه من تبریز گندم در هر سال است، نزد این جانب مانده است. ضمناً این‏‎ ‎‏طور که تنها یکی از معمرین محل می گوید، این آب و زمین از زنی باقیمانده است که‏‎ ‎‏وارثی نداشته و خودش در زمان حیات می گفته است که وقف روضه خوانی باشد،‏‎ ‎‏ولی تا زنده بوده است صیغه ای نخوانده و به تصرف وقف نداده و اکنون زمین و آب‏‎ ‎‏مزبور هیچ نوع وقف نامه ای ندارد. بعد از حیات او احتمالاً مستأجر آن، دو سه سالی‏‎ ‎‏روضه خوانی را انجام داده است تا در زمان رضا شاه پهلوی که از یک طرف، املاک‏‎ ‎‏می بایست به ثبت برسند و از طرفی دولت به غصب، جلوی وقفیات را می گرفته است،‏‎ ‎‏حمام گودگز که قبلاً وقف بوده، به اسم ملکی شخصی به ثبت رسیده و موقوفات آن‏‎ ‎‏حمام، من جمله زمین و آب مذکور، به نام وقف بر این حمام ثبت شده است. با توجه‏‎ ‎‏به این که حمام جدید، کوچک است و اکنون از نظر خرج تعمیر و یا کمک معاش‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 343

‏حمامی خودکفا است ولی جهت توسعۀ آن (که تا حدی لازم است) جز وقفیات‏‎ ‎‏حقیقی آن، محلی برای پرداخت مخارج ندارد و وقفیات حقیقی آن طبق قانون‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی دورۀ طاغوت با بهای بسیار ناچیزی به مستأجر فروخته شده و‏‎ ‎‏مستأجر مزبور امروز از این بابت کسی را نمی شناسد و اجاره بهایی نمی پردازد،‏‎ ‎‏مستدعی است تعیین فرمایند که زمین و آب مزبور آیا مجهول المالک است و در این‏‎ ‎‏صورت، اجاره بهایی که نزد این جانب است به کجا باید تحویل شود و یا وقف‏‎ ‎‏روضه خوانی است و در این صورت، متولی و مأمور اجرای وقف که تا کنون هیچ گاه‏‎ ‎‏معلوم نبوده است چه کسی است و یا از موقوفات حمام محسوب می شود و در این‏‎ ‎‏صورت، متولی چه کسی است و اجاره بها تحویل چه کسی شود و یا چگونه بر خرج‏‎ ‎‏حمام برسد؟ و ضمناً عملی که این جانب تا سال 1348 در مورد خرج اجاره بها انجام‏‎ ‎‏داده ام، چه حکمی دارد؟ ‏

‏زیاده عرضی نیست؛ التماس دعا دارم. والسلام‏

بسمه تعالی، به هر نحو متعارف بوده عمل شود و چنانچه متولی خاص ندارد، اختیار آن با حاکم شرع است.

[سؤال 8563]‏ ‏ ‏ 4667‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 1 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی دامت برکاته‏

‏احتراماً معروض می دارد تعداد سه باب دکان متعلق به پدر این جانب بوده که اخیراً‏‎ ‎‏برادران ناتنی این جانب با در آوردن وقف نامه ای ادعا نموده اند که دکاکین فوق به‏‎ ‎‏تولیت این جانب وقف گردیده است، آیا مجرد وقف نامه دلیل بر وقف شرعاً می باشد‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مجرد وقف نامه اعتبار شرعی ندارد، مگر آن که موجب اطمینان باشد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 7صفحه 344