مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین فروغ السادات رحیم پور. ــ  تهران:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381. 603 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترچهل ودوم)ISBN:  978 - 964 - 335 - 538 - 8فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 569 ـ 603 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره عرفا (انسان) ـ ـ نظریه درباره امامت ـ ـ نظریه درباره ولایت. 2. انسان (عرفان). 3. امامت. 4. ولایت. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار                امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی. ب. رحیم پور، فروغ السادات، گردآورنده. ج. عنوان.      8  الف  787  الف /5/ 1574   DSR                                              0842/ 955                    کتابخانه ملی ایران                                                            12997 ـ 81 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏   ‏ کد/ م 1498

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترچهل‌ودوم)       

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:   فروغ السادات رحیم پور

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ چهارم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:  22000 تومان

      

    ‎  ‎‏             ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابامامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV