فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ
پرورش روح و جسم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پرورش روح و جسم

پرورش روح و جسم

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد تحرک و خروج از سستیها

‏اصل جنگ، که واقع می شود، ولو تحمیلی است این جنگ، لکن جنگ‏‎ ‎‏وقتی که واقع می شود، انسان را از آن خستگی و از آن چیزهایی که سست‏‎ ‎‏می کند انسان را، از آن سستیها و خستگیها بیرون می آید و فعالیت می کند‏‎ ‎‏و جوهرۀ انسان، که باید همیشه متحرک و فعال باشد، بروز می کند. در‏‎ ‎‏استراحت و در راحت و در این امور، انسان هی کسل می شود، هی خمود‏‎ ‎‏می شود، قوای انسان خمود می شود، خصوصاً آنهایی که به عیّاشی‏‎ ‎‏عادت دارند یا به رفاه عادت دارند، آنها دیگر بدتر خواهند شد. لکن‏‎ ‎‏وقتی که جنگی در کار می آید و حماسه ای وجود پیدا می کند و تاریک‏‎ ‎‏می شود شب و روشن می شود روز و توپ انداخته می شود و اینها،‏‎ ‎‏انسان را از آن حال خمودی و از آن حال سستی بیرون می کند و انسان آن‏‎ ‎‏واقع خودش را، که فعال است و متحرک، آن واقع را بروز می دهد.(1086)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بروز شجاعت انسان

‏در هر صورت، جنگ خیلی خوب است از یک جهت و آن این است‏‎ ‎‏که انسان را، شجاعتی که در باطن انسان است بروز می دهد و تحرک‏‎ ‎‏برای انسان حاصل می شود. انسان از آن خمودی بیرون می آید.(1087)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیداری ملت ایران

‏جنگ برای ما، ما را بیدار کرد. آن رخوت و سستی اگر پیدا می شد،‏‎ ‎‏دوباره برگشت به یک قرصی و محکمی.(1088)‏

14 / 8 / 59


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 650

ایجاد تحرک عمومی در ملت ایران

‏البته در این سالی که به ما گذشت ماجراهای زیاد، گرفتاریهای زیاد‏‎ ‎‏برای ملت ما رخ داد. ولی من به نظرم می رسد تا گرفتاریها نباشد،‏‎ ‎‏سختیها نباشد، جنگها نباشد و کشتار دادنها و سایر اثرات آن نباشد،‏‎ ‎‏انسان از آن خمودی و از آن راحت طلبی ـ‌که در ذاتش هست‌ بیرون‏‎ ‎‏نمی آید. البته جنگ و لواحق آن بسیار ناگوار بود برای ملت ما، لکن در‏‎ ‎‏ازای او جوانهای ما، آنهایی که در جبهه ها می گذرانند و مردمی که‏‎ ‎‏جنگ را لمس می کنند، آنچنان مقاومتی از خودشان به خرج دادند که‏‎ ‎‏متوقع نبود. و این از برکات زحمتها و ناگواریهای جنگ و لواحق‏‎ ‎‏جنگ بود. اگر در یک رژیمهایی که ملت شرکت نداشتند با دولت در‏‎ ‎‏همۀ امور و حاضر در صحنه نبودند در همۀ گرفتاریها و زحمتها‏‎ ‎‏جنگی واقع می شد، فقط در یک کناری بود، بدون اینکه تحرکی از‏‎ ‎‏خود ملت و جوانهایی که احتیاج به تحرک دارند واقع می شد، این‏‎ ‎‏جنگ بیفایده بود. و اما امروز تمام ملت ما،نه فقط جوانها و آنهایی که‏‎ ‎‏در جبهه ها هستند، بلکه پیرمردها و پیرزنها و دختر و بچه های نابالغ‏‎ ‎‏در صحنۀ گرفتاریها و در صحنۀ جنگ حاضرند و همه خود را در‏‎ ‎‏جبهه می بینند.(1089)‏

28 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خروج جوانان از سستی

‏این جنگ پیش آمد و یک سال و نیم تقریباً طول کشیده است و ثمرات‏‎ ‎‏بزرگی برای ما داشته است که اول غافل بودیم و کم کم متوجه شدیم.‏‎ ‎‏یکی از ثمرات بزرگ این، این تحرک بی سابقه ای است که در‏‎ ‎‏جوانهای ما در جبهه ها و پشت جبهه ها این تحرک بزرگ حاصل شده‏‎ ‎‏است و کأنّه از آن رخوت و سستی که برای اشخاصی است که‏‎ ‎‏نشسته اند و کارهای معمولی را می کنند، این رخوت و سستی از بین‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 651

‏رفته است و جای خودش را به فعالیت و تحرک داده است که امروز‏‎ ‎‏ارتش ما، سپاهیان ما، بسیج ما و عشایر ما و ملت ما، چه در جبهه و چه‏‎ ‎‏در خارج جبهه، فعالند و متحرک و در مقابل همۀ ناگواریها ایستاده اند‏‎ ‎‏و جنگ را برای خودشان گوارا می دانند.(1090)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد عشق به شهادت در ملت

‏امروز ایران یکپارچه تحرک است، یکپارچه فعالیت است، یکپارچه‏‎ ‎‏هوای عشق به شهادت و هوای عالَم غیب است. در رژیمهای سابق،‏‎ ‎‏اسمی از این مسائل نبود.(1091)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

الهی شدن ملت

‏الآن من گاهی که وصیتنامۀ بعض از شهدا را می بینم یا وضع جبهه ها را‏‎ ‎‏می بینم یا شعارهایی که در جبهه ها ـ‌همان شبی که فردا احتمال دارد‏‎ ‎‏که شهید بشوند‌ می بینم، می بینم که ملت، الهی شده است.(1092)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحول معنوی مردم ایران

‏این تحول، تحولی است که شرق و غرب نمی توانند بفهمند. آنها هر‏‎ ‎‏چیزی می توانند بفهمند، همین در سطح مادیت اشیا را ارزیابی‏‎ ‎‏می کنند که کدام پیروز شد، کدام پیروز نشد. در سطح معنویت اینها‏‎ ‎‏نمی توانند اصلاً تصور کنند که یک کشور چهل میلیونی چطور‏‎ ‎‏متحول شده است به یک چیزی که جوانهایشان را می دهند و گریه‏‎ ‎‏می کنند که کاش یکی دیگر هم داشتند. دست و پایشان را از دست‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 652

‏داده اند و تأثرشان به این است که من ندارم که باز ‏‏[‏‏به جبهه‏‏]‏‏ بروم! و‏‎ ‎‏این صحنه های بسیار نورانی که در جبهه ها ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ شما که هستید،‏‎ ‎‏بهتر از ما می دانید که چه صحنه هایی است.(1093)‏

22 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نجات از انحطاط فرهنگی

‏آن چیزی که به ملت ما خدای تبارک و تعالی عنایت فرموده است‏‎ ‎‏بسیار است. از آن جمله نجات از آن انحطاط فرهنگی و اخلاقی و‏‎ ‎‏وصول به مراتبی از مراتب اخلاق و فرهنگ، و پیروزی در جبهه ها، و‏‎ ‎‏بالاتر از آن پیروزی بر نفس که برای جوانهای ما در قشر وسیعی‏‎ ‎‏حاصل شده است. و من امیدوارم که برای همۀ ما این پیروزی معنوی‏‎ ‎‏و این تسلط بر نفس و این تسلط بر شیطان نفس حاصل بشود. و ما‏‎ ‎‏امروز غرق به نعمتهایی هستیم که نمی توانیم آن نعمتها را شکرگزاری‏‎ ‎‏کنیم الاّ به طور اجمال که از خدای تبارک و تعالی تشکر می کنیم که به‏‎ ‎‏ما یک همچو ملتی عنایت فرموده است که در همۀ جبهه ها، در همۀ‏‎ ‎‏صحنه ها حاضرند. و ما را و جوانهای ما را و بانوان ما را از آن منجلابی‏‎ ‎‏که برای آنها درست کرده بودند، خداوند نجات مرحمت فرمود. و‏‎ ‎‏جوانهایی که می رفت بکلی از دست اسلام و از دست مسلمین بروند‏‎ ‎‏خداوند به ما برگرداند، و آنها را همچو متعهد کرد که الآن برای‏‎ ‎‏شهادت داوطلب می روند، و در جبهه ها در حالی که جنگ می کنند‏‎ ‎‏تکبیر می گویند، نماز می خوانند و در شبها مناجات با خدا می کنند. و‏‎ ‎‏اینها از نعمتهایی است که ما باید تشکر کنیم.(1094)‏

1 / 1 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 653

افزایش تحمل ملت ایران

‏هزاران شکر خدای متعال را که با دست عنایت خود تحولی در این‏‎ ‎‏ملت عظیم الشأن ایجاد فرموده که همۀ اقشار آن به هم پیوسته و ید‏‎ ‎‏واحد شده اند و با اتکال به قدرت الهی در مقابل همه ایستاده و از این‏‎ ‎‏هیاهوها و چنگ و دندان نشان دادنها به خود هراس راه نمی دهند و هر‏‎ ‎‏روز مصمم تر و مهیاتر برای دفاع از آرمانهای اسلامی هستند.(1095)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کسب رضایت الهی

‏ملت بزرگ ایران به پیروی از اولیای عظیم الشأن اسلام، این دفاع‏‎ ‎‏مقدس را آغاز نموده و در انجام آن و رسیدن به هدفهای اعلای قرآنی‏‎ ‎‏جان و مال را داوطلبانه فدا کرده و آنچه وظیفۀ الهی بوده به طور‏‎ ‎‏شایسته انجام داده است و بحمدالله تعالی قدمهای بزرگی در راه‏‎ ‎‏شناساندن اسلام الهی و محمدی ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ برداشته‏‎ ‎‏است. گرچه وجودهای عزیز و ارزشمندی را از دست داده است،‏‎ ‎‏لکن ارزشهای بالاتر و والاتری به دست آورده و آن رضای خداوند‏‎ ‎‏متعال است و چه چیز می تواند از آن بالاتر باشد.(1096)‏

3 / 12 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اقبال مردم به امور معنوی

‏بحمدالله کشور ما، کشور شما، کشوری است که امروز باید بگوییم‏‎ ‎‏نمونه است. آنچه که می خواستم عرض کنم این است که این اقبال‏‎ ‎‏مردم بر امور معنوی و بر امور ظاهری، خصوصاً، این جوانهای ما در‏‎ ‎‏جبهه ها و این روز قدس که امسال من هر چه نگاه کردم به نظرم‏‎ ‎‏عظیمتر از سال قبل بود، و نمی تواند انسان قدر این نعمت را و شکر‏‎ ‎‏این نعمت را به اندازۀ کافی بجا بیاورد‌... خدا می داند که من هر وقت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 654

‏نظرم به این جوانهایی که عازم جبهه هستند و با شور و شعف دارند به‏‎ ‎‏جبهه ها می روند، وقتی من آنها را نگاه می کنم، از خودم خجالت‏‎ ‎‏می کشم، ما کی هستیم، ما چی هستیم؟ ما قریب هشتاد و چند سال در‏‎ ‎‏این دنیا ـ‌خودم را می گویم‌ بودم و به قدر این چند روزی که اینها‏‎ ‎‏مشغول خدمت هستند، ما خدمت نکردیم، ما خودمان را نساختیم. از‏‎ ‎‏من گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید. توجه کنید که دنیا‏‎ ‎‏را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی نزدیک بشویم تا آن جا ما را راه بدهند.(1097)‏

19 / 3 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سبقت در مبارزه با باطل

‏به هر حال، قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و گستردۀ‏‎ ‎‏میلیونها مسلمان شیفتۀ خدمت و ایثار و شهادت را در این کشور‏‎ ‎‏صاحب الزمان ـ‌ارواحنا فداه‌ ترسیم نماید، و از حماسه ها و رشادتها و‏‎ ‎‏خیرات و برکات فرزندان معنوی کوثر، حضرت فاطمۀ زهرا‏‎ ‎‏ـ‌سلام الله علیها‌ سخن بگوید؛ که همۀ اینها از هنر اسلام و اهل بیت و‏‎ ‎‏از برکات پیروی امام عاشورا سرچشمه گرفته است. و ملت‏‎ ‎‏ما‌کمربندها را محکم بسته اند؛ و از زن و مرد و پیر و جوان همه و‏‎ ‎‏همه، جز تعداد‌انگشت شماری منافق خود فروختۀ جاسوس و سایر‏‎ ‎‏وابستگان به استکبار جهانی،‌در صحنۀ نبرد حق در برابر باطل‏‎ ‎‏ایستاده اند و بر یکدیگر سبقت می جویند. و‌کدام سبقتی در مسیر‏‎ ‎‏الی الله بالاتر از اینکه سیلزدگان محصور در فکر کمک به‌جبهه اند و‏‎ ‎‏رزمندگان در صحنۀ نبرد هم بضاعت مالی خود را به سیلزدگان‏‎ ‎‏تقدیم‌می کنند؟ و کدام تحولی بالاتر از اینکه پدران و مادران و‏‎ ‎‏همسران شهیدان ما از فراق عزیزان خود شِکوه نمی کنند، ولی غبطه و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 655

‏حسرت دوری از قافلۀ شهدا را بر زبان دارند؟(1098)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پرورش داوطلبان شهادت

‏الحمدلله این کشور رسول خدا ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ امروز‏‎ ‎‏میلیونها جوان داوطلبِ جنگ و شهادت در خود پرورانده است و دل‏‎ ‎‏و دیدگان ملت ما را جز رضایت حق چیزی پر نخواهد کرد و به همین‏‎ ‎‏جهت از بذل مال و جان و فرزندان خویش در راه خدا لذت می برند و‏‎ ‎‏ملاک ارزش و برتری در نزد آنان تقوا و سبقت در جهاد گردیده است‏‎ ‎‏و از تفرعنها و خودنماییهای جاهلیت قدیم و جدید متنفرند.(1099)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تقویت حس برادری

‏ما در جنگ حس برادری و وطن‌دوستی را در نهاد یکایک مردمان‏‎ ‎‏بارور کردیم.(1100)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 656