فصل نهم: برکات و دستاوردهای جنگ
کسب تجربه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کسب تجربه

کسب تجربه

‏ ‏

‏ ‏

جنگ، میدان آموزشهای عملی

‏یکی از برکات این جنگ تحمیلی برای ملت ما همین معناست که ما‏‎ ‎‏سربازانمان و جوانان و دانشجویان افسری ما در دانشکدۀ افسری،‏‎ ‎‏علاوه بر تحصیل دوره های دانشکده، عملاً در جبهه ها حاضر‏‎ ‎‏می شوند و تعلیمات عملی می بینند و در علوم عملی، این میزان است،‏‎ ‎‏نه خواندن. خواندن مقدمۀ عمل است و شما امروز در میدانها عمل را‏‎ ‎‏هم یاد می گیرید.(1056)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهای سنگین برای تجربه های انقلاب

‏تجربۀ انقلاب اسلامی در ایران، با خونبهای هزاران شهید و مجروح و‏‎ ‎‏خراب شدن منزلها و به آتش کشیده شدن خرمنهای کشاورزان و‏‎ ‎‏کشته شدن تعداد بسیاری در بمبگذاریها و اسیر شدن فرزندان انقلاب‏‎ ‎‏و اسلام به دست دژخیمان بعث عراق و هزاران گونه تهدید و فشار‏‎ ‎‏اقتصادی و جانی به دست آمده است.(1057)‏

6 / 5 / 66

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 635

دستیابی ملت به پیشرفتهای دفاعی مدرن

‏خدا را سپاس می گزاریم که منت هیچ قدرت و کشوری و ابرقدرتی‏‎ ‎‏در جنگ، بر گردن ما نیست و مردم کارآزموده و متوکل ما با استعانت‏‎ ‎‏از ذات مقدس کبریا یکه و تنها و مظلومانه بر‌مشکلات بسیاری از‏‎ ‎‏طرح و عملیات و بسیج و آموزش نیروها تا نیاز تسلیحاتی کشورمان‏‎ ‎‏فائق آمده است. و علاوه بر موفقیتهای اعجاز گونه ای که در‏‎ ‎‏صحنه های دفاع از کشور اسلامی و بیرون راندن متجاوزین از هزاران‏‎ ‎‏کیلومتر، به تحولات شگرف صنعتی از قبیل راه اندازی کارخانجات و‏‎ ‎‏دیگرگونی در خطوط تولید و ساختن و اختراع دهها وسایل پیشرفته‏‎ ‎‏و مدرن نظامی، آن هم بدون حضور هیچ مستشاری و بدون هیچ گونه‏‎ ‎‏کمک خارجی، دست یافته ایم.(1058)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به توان خودی در جنگ

‏ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان‏‎ ‎‏بایستیم.(1059)‏

3 / 12 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 636