فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
حامیان دشمن
مجامع حامی صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مجامع حامی صدام

مجامع حامی صدام

‎ ‎

‏ ‏

سکوت مجامع بین المللی

‏دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز‏‎ ‎‏می کند، و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک مرتبه هم‏‎ ‎‏که شده است اعتراض کنند، لکن برای پنجاه نفر جاسوس، که با کمال‏‎ ‎‏انسانیت با آنها عمل می شود، هر روز اعتراضات و فریاد نقض حقوق‏‎ ‎‏بشر از حلقوم آنان طنین انداز است! ما ندیدیم که طرفداران حقوق‏‎ ‎‏بشر از حق دولت ضعیف و ملت مظلوم ما دفاع کنند. این سازمانها نه‏‎ ‎‏تنها این تجاوز واضح به یک کشور مستقل را نادیده می گیرند، بلکه ما‏‎ ‎‏را به نقض قراردادهای بین المللی محکوم می کنند. در صورتی که ما‏‎ ‎‏جز جاسوسان را که برای توطئه به ایران آمده اند کسی را توقیف‏‎ ‎‏نکردیم. و ببینند که آنان که به طرفداری از امریکای متجاوز ما را‏‎ ‎‏می خواهند در حصر اقتصادی قرار دهند، با اینکه کارتر آنان را در‏‎ ‎‏جریان خیانت هولناکش قرار نداده و نقض حاکمیت یک کشور‏‎ ‎‏مستقل را کرده است، باز از او طرفداری می کنند و خواهند کرد و ما را‏‎ ‎‏به حصر اقتصادی می کشند و باز برای طرفداری ظالم هیاهو‏‎ ‎‏می کنند.(956)‏

7 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت کنفرانس طائف از صدام

‏آیا به تجاوز عراق به کشور اسلامی ایران که جرمی ندارد جز آنکه‏‎ ‎‏طاغوت را برداشته است و اسلام را به جای او می خواهد پیاده کند و به‏‎ ‎‏جای رژیم طاغوت، رژیم اسلامی برپا کند، جرمی نداشتند جز این،‏‎ ‎‏آیا در کنفرانس طائف از این مسائل بحثی شد؟ یا همه ادعاست.‏‎ ‎‏اسلامی بودن هم ادعاست و این ادعای رایج بین همۀ سران‏‎ ‎‏کشورهاست.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 560

‏     توجه به حقوق بشر هم یک ادعایی است. و این رایج بین تمام‏‎ ‎‏سران کشورهای دنیاست.(957)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سخنرانی4 صدام در کنفرانس طائف

‏شما و اشخاصی که در کنفرانس طائف بودند هشتاد دقیقه به حرفهای‏‎ ‎‏صدام گوش کردید. در این هشتاد دقیقه یک دقیقه مطابق رضای خدا‏‎ ‎‏حرف نزد. چنانچه اسم از اسلام برد، اسلامی بود که از اروپا و از‏‎ ‎‏امریکا برای او هدیه آوردند؛ نه اسلامی که از مدینه و حجاز برای او‏‎ ‎‏آمده است و برای همه. شما هشتاد دقیقه گوش کردید به اراجیفی که‏‎ ‎‏او در عین حال که در کشور ما واقع شده است و لشکر او در کشور ما‏‎ ‎‏مشغول آدمکشی است، می گوید که ایران متجاوز است، و شما سؤال‏‎ ‎‏نکردید از او که تجاوز ایران کجاست. آیا الآن ما در مملکت عراق‏‎ ‎‏داریم جنگ می کنیم، یا در مملکت ایران داریم جنگ می کنیم؟ اگر در‏‎ ‎‏مملکت ایران جنگ می کنیم، تجاوز مال عراق است. اگر ما یک روز به‏‎ ‎‏عراق حمله کردیم، تجاوز مالِ ما هم هست اگر ما دفاع می کنیم از‏‎ ‎‏حقوق ملت و دفاع می کنیم از اسلام و دفاع می کنیم از حقوق عراق و‏‎ ‎‏دفاع می کنیم از مسلمین، نباید کنفرانس طائف ساکت بنشیند...‏‎ ‎‏همان طوری که دستور داده آیۀ قرآن که چنانچه یک طایفه ای از‏‎ ‎‏مسلمین ـ‌بر فرض اینکه مسلم باشند اینها‌ یک طایفه ای از مسلمین به‏‎ ‎‏طایفه ای دیگر هجوم بکند، بر همۀ مسلمین واجب است که با او قتال‏‎ ‎‏کنند. شما به همین یک واجب الهی عمل بکنید. ما بیشتر از شما‏‎ ‎‏توقعی نداریم.(958)‏

10 / 12 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 561

دشمنی سازمانهای بین المللی

‏برادران و خواهران محترم که از اماکن مختلف در اینجا آمده اید،‏‎ ‎‏بدانید که همۀ قدرتهای شیطانی، همۀ وابستگان به قدرتهای شیطانی‏‎ ‎‏مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمانها، همه دست به هم داده اند‏‎ ‎‏که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند و نگذارند شکوفا‏‎ ‎‏بشود و خوف این را دارند که این انقلاب به جاهای دیگری که منافع‏‎ ‎‏آنها در آنجاها هست، صادر بشود. و شماها را سرد کنند... ما می دانیم‏‎ ‎‏که این سازمان عفو بین المللی که تقاضا کرده است بیاید در ایران و‏‎ ‎‏ببیند در اینجا چه می گذرد، این مأمور است که بیاید در ایران و ایران را‏‎ ‎‏محکوم کند. اینها مأمورند که همه شان دست به هم بدهند و این‏‎ ‎‏نهضت اسلامی را سرکوب کنند؛ یعنی، اسلام را سرکوب کنند. اینها از‏‎ ‎‏اسلام ترسیده اند و از اول هم از اسلام می ترسیدند، لکن اکنون که‏‎ ‎‏سیلی خورده اند از اسلام، خوف آنها بیشتر است.(959)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انحطاط جوامع بین المللی

‏شما اگر چنانچه از این جوامع بین المللی که ما می شناسیمشان ـ‌یعنی‏‎ ‎‏تا حدودی‌ بخواهید دعوت کنید که بنشینید و ببینید متجاوز کی‏‎ ‎‏است، مطمئن باشید که اگر از یک کشورهای صالح ـ‌اگر باشند‌‏‎ ‎‏نخوانید اشخاص را برای رسیدگی، آنها قبلاً شما را محکوم کرده اند!‏‎ ‎‏قبلاً آنها ما را متجاوز شاید محسوب کرده باشند! و اینها همان‏‎ ‎‏انحطاطی است که من عرض می کنم رو به انحطاط اخلاقی ما هستیم و‏‎ ‎‏ما باید چه بکنیم و اسلام باید چه بکند با این اخلاقی که دیگر به‏‎ ‎‏افتضاح کشیده شده است، با این وضعی که دیگر آن روزی که اینها‏‎ ‎‏شکست خوردند و رفتند بیرون و زدند ایرانی ها آنها را بیرون کردند،‏‎ ‎‏آن روز هم باز هی گفته می شود که صدام افراد خودش را خواسته‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 562

‏است دیگر! بعد از اینکه واضح شده این مسأله در همه جا، از خارج‏‎ ‎‏آمدند دیدند و گفتند که مسأله چی بوده، حالا هم باز آنجا را‏‎ ‎‏نمی خواهند به رو بیاورند که شکست خورده، می گوید که ایشان‏‎ ‎‏خواستند افرادش را لابد صلح جویی بوده این! اینها همه علایم این‏‎ ‎‏است که دنیا رو به سراشیبی است؛ یعنی، این قشرهایی که دارند دنیا را‏‎ ‎‏اداره می کنند اینها رو به سراشیبی هستند.‏

‏     و ملتها باید متوجه به این معنا باشند که ملتها را اینها نکشانند‏‎ ‎‏همراه خودشان رو به سراشیبی.(960)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نصیحت به‌اعضای‌اجلاس غیرمتعهدها

‏از امریکا تا انگلستان، تا فرانسه، تا آلمان تا سایر جاها به راه افتاده اند،‏‎ ‎‏دستپاچه شده اند و هیاهو می خواهند راه بیندازند که در این وقت چه‏‎ ‎‏می شود. این دستجاتی که می خواهند صدام را زنده کنند یا تطهیر‏‎ ‎‏کنند، چه در بغداد بروند و غیر متعهدین به اصطلاح مجتمع بشوند و‏‎ ‎‏چه نروند، مطلب از اینها گذشته است، این مرده، زنده نخواهد شد.‏‎ ‎‏اگر هم بغداد بروید، یک مرده را رئیس خودتان قرار دهید، یک‏‎ ‎‏جنایتکار مرده را انتخاب کرده اید و این عار برای شما غیرمتعهدها تا‏‎ ‎‏قیامت بر پیشانیتان منتقش است. و اگر گمان کنید که با رفتن بغداد و‏‎ ‎‏تعیین صدام به ریاست، یا یکی دیگری که مثل صدام است، شما‏‎ ‎‏بتوانید که یک کسی که جنایتش آن قدر زیاد است که نمی توانیم ما به‏‎ ‎‏زبان و قلم، ذکر کنیم آن را، بخواهید تطهیر کنید، او با دریاهای عالم‏‎ ‎‏هم تطهیر نخواهد شد و اگر بخواهید عَلَم کنید او را و زنده کنید، این‏‎ ‎‏علم خوابید و این نعشش الآن موجود است، الآن یک نعشی است که‏‎ ‎‏دارد حرکت آخر عمرش را می کند. شماها نمی توانید این کار را انجام‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 563

‏بدهید، بیخود خودتان را زحمت ندهید و عِرض خودتان را نبرید و‏‎ ‎‏برای ماها هم زحمت درست نکنید.(961)‏

11 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دروغهای سازمانnعفو بین المللی

‏سازمان عفو بین المللی، که من باید بگویم «سازمان جعل بین المللی»،‏‎ ‎‏«سازمان کذب بین المللی»، در یک بیانیه ای که صادر کرده است، همان‏‎ ‎‏تهمتهایی که در صدر اسلام به اسلام، به رسول خدا و به اولاد و اتباع‏‎ ‎‏او می زدند، زاید بر او را بر کشور ما زده اند. همان دروغهایی که اتباع‏‎ ‎‏یزید منتشر می کردند، امروز همین سازمان عفو بین المللی ـ‌به‏‎ ‎‏اصطلاح‌ منتشر می کند یک همچو دروغهایی را. انسان خجالت‏‎ ‎‏می کشد که بگوید ما در یک کشورهایی و در یک زمینی زندگی‏‎ ‎‏می کنیم که اینها رسانه های گروهی اش است و اینها هم سازمانهای‏‎ ‎‏عفو بین المللی و سازمانهای دیگرش است. انسان عار دارد که بگوید‏‎ ‎‏ما در عصری زندگی می کنیم که تمام ارزشها، تمام ارزشها فدای‏‎ ‎‏قدرتهاست، فدای منافع مادی است و برای خود جز منافع مادی‏‎ ‎‏چیزی را ارزش نمی دانند. و ما امروز اینطور مبتلا هستیم.(962)‏

25 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سازمانهای جهانی و قواعد بین المللی

‏مگر آنهایی که این جمعیتهای حقوق بشر و ـ‌نمی دانم‌ سازمان کذا را‏‎ ‎‏درست کردند، خودشان به این قواعد بین المللی عمل می کنند؟‏

‏     آنهایی که این همه فریاد می زنند از حقوق بشر، وقتی که می رسند‏‎ ‎‏به اینکه حزب بعث صدامی این قدر از انسانها را در اینجا کشته است‏‎ ‎‏و آن قدر از انسانها را در اینجا بی خانمان کرده و علیل کرده، علاوه بر‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 564

‏اینکه از آن همین طوری می گذرند، توجیه هم می کنند. توجیه‏‎ ‎‏می کنند به اینکه خوب، شما در عراق فلان جا را منفجر کردید، اینها‏‎ ‎‏هم عوض دادند! یک دروغ عراق می گوید برای اینکه تصحیح کند کار‏‎ ‎‏خودش را، هر روز می گوید که بصره را زدند! این بصره ای که زدند،‏‎ ‎‏کجاست؟ این جمعیت بصره کجایند که زدندشان یا سایر شهرها؟‏‎ ‎‏اسلام اجازه نمی دهد که ما مردم بی گناه را برای خاطر گناه دیگری‏‎ ‎‏آزار بدهیم.(963)‏

5 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهامات سازمان عفو بین المللی

‏این سازمانهایی که همه شان نوکر امریکا و امثال او هستند. سازمان‏‎ ‎‏عفو بین المللی ـ‌نمی دانم‌ شورای امنیت و امثال اینها که ملاحظه‏‎ ‎‏می کنید در طول این جنگی که صدام و صدامیان به ما تحمیل کردند و‏‎ ‎‏آنقدر از شهرهای ما را کوبیدند و آنقدر جوانهای ما را کشتند و آنقدر‏‎ ‎‏صغیر و کبیر و مردم و زن را زیر آوارها دفن کردند، یک کلمه راجع به‏‎ ‎‏این مسائل ذکر نکردند و کاش ذکر نمی کردند. امروز ما را محکوم‏‎ ‎‏می کنند. امروز به ما نسبتها می دهند و روی همان نسبتها محکوم‏‎ ‎‏می کنند. قول دشمنهای ما سند این سازمانهاست و گاهی هم خودشان‏‎ ‎‏سند درست می کنند، اگر چیزی ندارند، یا در مطبوعاتشان یا در‏‎ ‎‏رادیوهاشان یک مصاحبه درست می کنند. مصاحبه با کی؟ مصاحبه با‏‎ ‎‏آن که اینجا را چاپیده و فرار کرده، این را سند قرار می دهند و بر ضد ما‏‎ ‎‏تبلیغ می کنند.(964)‏

21 / 11 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 565

محکوم نکردن صدام توسط سازمانهای بین المللی

‏دنیا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانی است که کشورها را به‏‎ ‎‏آتش می کشند و غارت می کنند و نیز گرفتار وابستگان آنان است که‏‎ ‎‏منافع ملتها و کشورهای خود را فدای منافع ابرقدرتها می کنند و‏‎ ‎‏همچنین گرفتار سازمانهای دست نشاندۀ قدرتهای بزرگ بویژه‏‎ ‎‏امریکاست که با اسم بی محتوای شورای امنیت و عفو بین المللی و‏‎ ‎‏حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بی محتوا که به قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏خدمت می کنند و در حقیقت مجری احکام و مقاصد آنان و مأمور‏‎ ‎‏محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏جهانخوار هستند.‏

‏     همه می دانیم و می دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم‏‎ ‎‏وحشیانۀ خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است و‏‎ ‎‏از اول تاکنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت‏‎ ‎‏خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمانها برای یک بار‏‎ ‎‏هم او را محکوم نکردند. صدام زمانی به دروغ پیشنهاد صلح می کرد‏‎ ‎‏که ایران زیر تاخت و تاز صدامیان خونخوار بسر می برد، او با این‏‎ ‎‏مقصد شیطانی تصمیم داشت هر چه زودتر خوزستان را تصرف‏‎ ‎‏نموده و با در دست داشتن منابع بزرگ نفتی و حمایت قدرتهای‏‎ ‎‏جهانخوار، منطقه را به آتش و خون بکشد، چرا که دیو سرکش نفس‏‎ ‎‏حیوانی او حد و مرزی نمی شناسد و تا منطقه از لوث وجود او پاک‏‎ ‎‏نشود روی امنیت نخواهد دید. همه می دانیم که هر روز دست صدام‏‎ ‎‏به خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است ولی رسانه های گروهی‏‎ ‎‏و سازمانهای وابسته به قدرتها، بویژه امریکا چقدر از صلح دوستی‏‎ ‎‏صدام پشتیبانی و ثناخوانی نموده و می نماید، در صورتی که‏‎ ‎‏صلح خواهی صدام و کوشش امریکا در ایجاد امنیت در دنیا و نیز‏‎ ‎‏دیگر قدرتمندان چپاولگر و به اصطلاح طرفداران حقوق بشر همه از‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 566

‏یک قماش هستند و تا دنیا به این آرامش طلبان و صلح دوستان و‏‎ ‎‏طرفداران حقوق بشر مبتلا است روی امنیت و صلح و آرامش‏‎ ‎‏نخواهد دید، و آنچه آرزوی بشر است تحقق نخواهد یافت.(965)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایت بزرگ و سکوت مجامع بین المللی

‏شما ملاحظه می کنید که یک همچو جنایت بزرگی‏‎[1]‎‏ که واقع شده است و‏‎ ‎‏در این سالها کراراً واقع شده است و این چند روز دنبال هم واقع شده‏‎ ‎‏است، در تمام رسانه های گروهی محکومیتی در کار نبود. عبور‏‎ ‎‏می کردند به طور گذرا و یک کلمه می گفتند که ایران اینطور می گوید،‏‎ ‎‏عراق هم در مقابل او می گوید که ما تلافی کردیم. ارزشهای انسانی دفن‏‎ ‎‏شده است در دنیا. انسانیت در دنیا دفن شده است. آنهایی که دعوی‏‎ ‎‏حقوق بشر می کنند، و سازمانها و کذا که با عرض و طول و طَمْطَراق زیاد‏‎ ‎‏در دنیا هستند، ندیدیم که محکوم کنند این عمل را. به دروغ از آنهایی که‏‎ ‎‏با ما دشمنند چیزی را می گیرند و در مقابل، مقابل اسلام و در مقابل‏‎ ‎‏ایران، ملت عزیز ایران اطلاعیه صادر می کنند و هشدار می دهند به ما، و‏‎ ‎‏دلیلشان این است که دشمنها اینطور گفته اند. دلیل محکم سازمانهای دنیا‏‎ ‎‏این است که شما بچه های کوچک را در خیابانها می کشید و هر روز در‏‎ ‎‏اوین‏‎[2]‎‏ صدها نفر را تیرباران می کنید؛ دلیلش این است که منافقین‏‎ ‎‏گفته اند. این دلیل بزرگی است برای سازمان، اما سازمانها نمی پرسند که‏‎ ‎‏صدام چه کرده است در اینجا. وضع دنیا اینطور شده است.(966)‏

4 / 2 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 567

سکوت سازمان ملل در برابر جنایات صدام 

‏مدتی است که دولت ایران از سازمان ملل خواسته است که نماینده ای‏‎ ‎‏بفرستند که این جنایاتی که این رژیم بعث ملحد به دزفول و سایر‏‎ ‎‏شهرهای ما، پلدختر و اینها وارد کرده اند، ملاحظه کنند، و اثری از این‏‎ ‎‏پیدا نشده است که تا حالا یک همچو کاری بکنند و توقع هم نیست که‏‎ ‎‏بکنند. آنها، وقتی که منافقین و امثال آنها یک مطلب دروغی می گویند‏‎ ‎‏که الآن روزی صدها نفر را در خیابانها، بچه های کوچک را می کشند‏‎ ‎‏و در اوین چه می کنند و اینها، آنها مستندشان را قول یک دشمن اسلام‏‎ ‎‏قرار می دهند و هیاهو می کنند و اطلاعیه و اینها می دهند، لکن حاضر‏‎ ‎‏نیستند که یک نماینده بفرستند که ببینند اینها با این شهرهای ایران چه‏‎ ‎‏کردند، اینها با خوزستان چه کردند. اینهایی که می گویند که ما عرب‏‎ ‎‏هستیم و به اصطلاح غیرت عربی داریم، با این ملت عرب چه کردند،‏‎ ‎‏با این ملت مسلم چه کردند، با این کردها چه کردند. حاضر نیستند این‏‎ ‎‏کسانی که ادعای طرفداری از حقوق بشر می کنند، حاضر نیستند‏‎ ‎‏گوش کنند به حرف این مظلومانی که زیر ستم این ظالمها به دستیاری‏‎ ‎‏امریکای جابر ظالم که تمام گرفتاریهای ما با دست اوست، حاضر‏‎ ‎‏نیستند که رسیدگی کنند که چه شده است. از آن طرف برای ما اطلاعیه‏‎ ‎‏صادر می کنند و اعلامیه صادر می کنند و محکوم می کنند. و ما نه به آن‏‎ ‎‏محکومیتش ترتیب اثر می دهیم و نه به این نیامدن.(967)‏

18 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم بیطرفی مجامع بین المللی

‏حالا من نمی دانم که این آقایانی که آمدند و رسیدگی کردند به‏‎ ‎‏خرابیهای ایران و رفتند در عراق هم یک دسته فقط مجروح جنگی‏‎ ‎‏را آوردند به آنها نشان دادند که اینها در بین شهرها اینطور شدند،‏‎ ‎‏لکن خرابی ای نداشتند که نشان بدهند شاید دو تا دیوار هم خراب‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 568

‏کردند که نشان بدهند، آیا اینها بعد چه خواهند گفت؟ خواهند گفت‏‎ ‎‏که هم ایران خلاف کرده و هم عراق، دیگر هیچ حرف دیگری‏‎ ‎‏نیست؟ یا واقعاً اینها می خواهند رسیدگی کنند و می خواهند بفهمند‏‎ ‎‏که اندازه چی بوده، ایران چه کرده، آنها چه کردند؟ در همان وقتی که‏‎ ‎‏اینها مشغول رسیدگی بودند، آنها می زدند ایران را. این دلالت بر این‏‎ ‎‏می کند که اینهایی که آمدند اینها با ما هستند، شما بیخودی خواستید‏‎ ‎‏که اینها بیایند.‏

‏     حالا ما منتظر این هستیم که ببینیم اینها چه می کنند و چه خواهند‏‎ ‎‏کرد و چه خواهند گفت. امیدوارم که اینها هم به حسب وجدان‏‎ ‎‏انسانی عمل بکنند و آنچه که هست گزارش بدهند؛ بعد هم که‏‎ ‎‏گزارش دادند، آنهایی که گزارش را می گیرند، کاری به این ندارند که‏‎ ‎‏امریکا چه نظری در این مسأله دارد و شوروی چه نظری دارد و‏‎ ‎‏فرانسه چه نظری دارد، به اینها کار نداشته باشند و حکومت واقعی‏‎ ‎‏بکنند و آنکه هست به حسب واقع بگویند؛ ما هیچ توقعی از آنها‏‎ ‎‏نداریم الاّ اینکه آنها همانی که هست بگویند.(968)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحسین جنایتکاران توسط مجامع بین المللی

‏ما در عصری هستیم که جنایتکاران به جای توبیخ و تأدیب، تحسین و‏‎ ‎‏تأیید می شوند. ما در عصری به سر می بریم که سازمانهای به اصطلاح‏‎ ‎‏حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانۀ ابرجنایتکاران و مدافع ستمکاری‏‎ ‎‏آنان و بستگان آنان هستند.(969)‏

28 / 3 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 569

مجامع بین المللی در خدمت ابرقدرتها 

‏مجامع بین المللی و حقوق بشر، این دست نشاندگان امریکا و‏‎ ‎‏ابرقدرتها، از این جنایاتی که به بشریت وارد شده است، می گذرند.‏‎ ‎‏افرادی که آمدند و دیدند که چه جنایاتی صدام کرده است و تصدیق‏‎ ‎‏کردند و گزارش دادند، پس چرا مجامع بین المللی هیچ نگفتند؟ اصلاً‏‎ ‎‏مجامع بین المللی لفظی است در خدمت قدرتهای بزرگ، نه در‏‎ ‎‏خدمت مظلومین و محرومین. هر ملتی باید خودش در مقابل جنایات‏‎ ‎‏بایستد، و ایران ثابت کرد که در مقابل جنایات قدرتها ایستادگی‏‎ ‎‏می کند.(970)‏

20 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق سازمانهای بین المللی از صدام

‏عجب این است که در یکی دو سه روز پیش از این، قبل از این‏‎ ‎‏جنایت،‏‎[3]‎‏ گفت که ما ـ‌به یکی از مسئولین آنها گفتند که، یا شاید خود‏‎ ‎‏صدام هم بود که‌ ما به سازمان بین المللی یا یکی از همین سازمانها‏‎ ‎‏گفتیم که ما حق خودمان را برای اینکه همۀ نقاط ایران را بکوبیم حفظ‏‎ ‎‏کردیم و ما این کار را می کنیم. و سازمان بین المللی هم که باصطلاح‏‎ ‎‏برای حفظ حقوق بشر است سکوت کرد و با این سکوت او را تشویق‏‎ ‎‏کرد به یک همچو جنایتی.(971)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادعای نقض حقوق بشر در ایران

‏رسانه های گروهی و سازمانهای آنچنانی وقتی پیروزی ایران و اسلام‏‎ ‎‏را می بینند و یا وقتی می فهمند که عراق آن همه ظلم به ما کرده است،‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 570

‏به دروغ مسألۀ نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می کنند.(972)‏

20 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرپوش نهادن بر جنایات صدام

‏شما می بینید که در حالی که صدام آن کار را کرد، آن جرم را مرتکب‏‎ ‎‏شد، ما را محکوم کردند به جای اینکه اینها بنشینند با هم و بگویند‏‎ ‎‏کسی که روی مسلمین، روی ملت عرب، روی ملت غیرعرب، روی‏‎ ‎‏فارس، روی همه، بمبهای شیمیایی می ریزد، این محکوم است در‏‎ ‎‏دنیا، لکن مجامع دنیا یک کلمه ای می گویند، باز هم می گویند باز‏‎ ‎‏معلوم نیست که مال آنجا باشد، معلوم نیست که اینها آن باشد و ما را‏‎ ‎‏محکوم می کنند. در مقابلش در عین حالی که سازمان بین المللی این‏‎ ‎‏مسأله را تعقیب دارد می کند، دنبالش بی فاصله ایران را برای نقض‏‎ ‎‏حقوق محکوم می کند. این توطئه است برای پوشاندن او. یا بعدها‏‎ ‎‏نمی گویند، یا اگر بگویند با این توطئه می خواهند روپوشی از آن‏‎ ‎‏بکنند، لکن ما متوسل هستیم به خدای تبارک و تعالی.(973)‏

1 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم استقلال مجامع بین المللی

‏شما مطلعید که این عده ای که آمدند برای رسیدگی به جنایت بزرگ‏‎ ‎‏صدام که بشریت را تهدید می کند، گزارش دادند، لکن آنهایی که باید‏‎ ‎‏محکوم کنند صدام را محکوم نکرده بودند و بهتر این بود که اینها را‏‎ ‎‏نفرستند که مشت خودشان را در دنیا باز نکنند. آنهایی که ادعا می کنند‏‎ ‎‏که ما مستقل هستیم و ما حامی بشر هستیم، اینها مشتشان باز شد و‏‎ ‎‏نتوانستند به واسطۀ ملاحظاتی که از شرق و غرب داشتند، نتوانستند‏‎ ‎‏به اسم، عراق را محکوم کنند، و به طور کلی گفتند که مواد شیمیایی را‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 571

‏هر که استعمال کند، محکوم است. دیگر این کی هست که مواد‏‎ ‎‏شیمیایی را محکوم می کنند که آنها محکوم می کنند، این را دیگر‏‎ ‎‏نتوانستند بگویند. بهتر این بود که اینها اقدام به این عمل نکنند و ما‏‎ ‎‏خودمان بدون اینکه به این جنایتها دست بزنیم، با مشت محکم‏‎ ‎‏ان شاءالله صدام را و حزب بعث را به کنار می زنیم و ملت عراق را‏‎ ‎‏آزاد می کنیم از این قید و بندی که این مرد فاسق به آنها گذاشته‏‎ ‎‏است.(974)‏

19 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجامع بین المللی و برافروختن جنگ

‏سازمانهای به اصطلاح «حقوق بشر» و «شورای امنیت» و «عفو‏‎ ‎‏بین الملل» و دیگران همّ خود را صرف محکوم نمودن اسلام و ایران‏‎ ‎‏نموده اند. مدعیان صلح طلبی و انساندوستی با تمام توان سعی در‏‎ ‎‏افروختن آتش فتنه و جنگ در همه جا بخصوص در ایران می نمایند‏‎ ‎‏و با اسلحه های کشنده و بمبهای آتشزا و شیمیایی به دشمنان اسلام‏‎ ‎‏کمکهای بیدریغ می کنند.(975)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق جنگ پیشگان

‏تعجب از مدعیان دروغین طرفداران حقوق بشر است که این‏‎ ‎‏جنایت پیشگان را در اطراف جهان برای این اعمال تشویق می کنند و‏‎ ‎‏به آنان کمکهای تسلیحاتی و تبلیغاتی می کنند. تعجب از سازمانهای‏‎ ‎‏عریض و طویل بین المللی است که گاه با گفتار و گاه با سکوت خود از‏‎ ‎‏اینان پشتیبانی می کنند. باید ملتهای مظلوم چشم امیدی به اینان‏‎ ‎‏نداشته و بدانند که آنها جز در خدمت زورگویان و قدرتمندان نیستند‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 572

‏و ابرقدرتها جز در پی مطامع خود نمی باشند.(976)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 573

  • )) اشاره به حمله هوایی عراق به دزفول در 3 / 2 / 62 است که چهل شهید و 210 مجروح بر جای گذاشت.
  • )) زندان اوین واقع در شمال غربی تهران.
  • )) منظور، حمله موشکی زمین به زمین عراق در 30 / 7 / 62 به مسجد سلیمان و دزفول است که منجر به شهادت و جراحت جمعی از مردم بی دفاع گردید.