فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
حامیان دشمن
دولتهای حامی دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دولتهای حامی دشمن

دولتهای حامی دشمن

‎ ‎

‏ ‏

همکاری عراق با امریکا

‏چطور من به دولت عراق بگویم «دولت اسلامی»؟ چطور من به دولت‏‎ ‎‏مصر بگویم «دولت اسلامی»؟ این دولتهایی که در ممالک اسلام‏‎ ‎‏هستند، اینها را می بینیم که بر ضد مسلمین، بر ضد این مسلمینی که‏‎ ‎‏الآن در ایران مقابل امریکا و مقابل شوروی ایستاده اند، آنها پایگاه‏‎ ‎‏درست می کنند برای امریکا که بیا حمله کن به مسلمین. ما چطور‏‎ ‎‏می توانیم امثال سادات را که پایگاه درست می کند و دعوت می کند از‏‎ ‎‏امریکا که هجوم کند به ایران و به مملکت اسلامی، چطور ما می توانیم‏‎ ‎‏این را مُسلم بدانیم؟ و چطور می توانیم ما عراق را، دولت عراق را‏‎ ‎‏مسلم بدانیم، در صورتی که اسلحه می فرستد به ایران، و دائماً ایران را‏‎ ‎‏مورد هجوم قرار می دهد، و برای امریکا کار می کند؟‏

‏     من گمانم این است که امریکا، شوروی را هم بازی داده. شوروی‏‎ ‎‏الآن به عراق کمک می کند، در صورتی که عراق امریکایی است، نه‏‎ ‎‏شوروی. کمکها را از او می گیرد که به ایران صدمه وارد کند و راه را‏‎ ‎‏برای امریکا باز کند، نه اینکه بخواهد راه را برای شوروی باز کند.‏‎ ‎‏امریکا بازی داده این شوروی را. آنها اسلحه می دهند که برای امریکا‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 536

‏کار کنند. آنها خیال می کنند این اسلحه را که می دهند به نفع شوروی‏‎ ‎‏است، و حال آنکه نیست به نفع شوروی.(908)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی شیخ نشینها از صدام

‏شما شنیده و ما هم شنیده ایم که بعضی شیخ نشینهای خلیج و بعضی‏‎ ‎‏دولتهای کشورهای اسلامی در جنگ بین اسلام و کفر، طرف کفر را‏‎ ‎‏اختیار و کمکهای نظامی و تبلیغاتی از دولت غاصب بعث و جنایتکار‏‎ ‎‏می کنند. و جای تأسف و شگفت است که کسانی خود را مسلمان‏‎ ‎‏بدانند و حکام کشورهای اسلامی باشند و بر ضد اسلام و قرآن کریم‏‎ ‎‏قیام کنند و آتش به روی مسلمانان بیگناه گشایند.(909)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گمان باطل حامیان صدام

‏دولتهایی که هستند، دولتهایی که ملتهایشان هم با آنها موافق نیستند،‏‎ ‎‏آنها با ما مخالفند و ما باکی نداریم از این معنا. ما این انزوا را با آغوش‏‎ ‎‏باز استقبال می کنیم؛ برای اینکه ما تا منزوی نشویم و تا دستمان از‏‎ ‎‏پیش ابرقدرتها و قدرتهای دیگر کوتاه نشود، خودمان نمی توانیم کار‏‎ ‎‏خودمان را انجام بدهیم و سر پای خودمان بایستیم. ما باید منزوی‏‎ ‎‏بشویم تا مستقل بشویم. باید منزوی بشویم تا آزاد بشویم. انزوا برای‏‎ ‎‏ما هیچ طرح نیست و ما از انزوای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ابداً‏‎ ‎‏باک نداریم؛ برای اینکه میزان ملتها هستند و ملتها با ما هستند. شما اگر‏‎ ‎‏رادیوها را ملاحظه کنید در سطح جهان، تمام جهان با ما اظهار‏‎ ‎‏موافقت کردند و با ما خواسته اند که در جبهۀ جنگ حاضر بشوند و ما‏‎ ‎‏را از این غائله به اصطلاح خودشان نجات بدهند و ما احتیاج به این‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 537

‏نداریم. ما همچو سیلی خواهیم زد به صدام و حزب بعث عراق که‏‎ ‎‏دیگر بلند نشود از جای خودش. ما باید این اشتباه را رفع کنیم، هم از‏‎ ‎‏دولت غاصب عراق و هم از سایر دولتهای اسلامی که گمان می کنند‏‎ ‎‏اگر هجومی به ایران بشود ایران صدمه به آن وارد می شود.(910)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تأیید دولتها از صدام

‏در قضیۀ هجوم عراق به ایران ملتها بودند که پیشتیبانی خودشان را‏‎ ‎‏اعلام کردند؛ از دولتها کم یک همچو امری واقع شد. یا تأیید کردند از‏‎ ‎‏مقابلۀ کفر با اسلام؛ تأیید کردند کفار بعثی را، بعث عراقی را و یا‏‎ ‎‏بی صدا و بی تفاوت کنار نشستند و هجوم کفر بر اسلام را نظاره‏‎ ‎‏کردند.(911)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترس ابرقدرتها از اتحاد مسلمین

‏ابرقدرتها برای اینکه نمی خواهند ملتهای اسلامی و دولتهای اسلامی‏‎ ‎‏مجتمع بشوند، و می ترسند از اینکه قریب یک میلیارد جمعیت اسلامی‏‎ ‎‏و مسلمین باهم باشند، و می ترسند از اینکه همۀ اینها تحت لوای اسلام‏‎ ‎‏باشند، به ما از هر طرف حمله کردند؛ حملۀ نظامی، توطئۀ کودتا و اخیراً‏‎ ‎‏هم حملۀ نظامی به دست یک نفر سرسپرده به اسم صدام حسین.(912)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام سرسپردۀ امریکا

‏صدام عفلقی سرسپردۀ امریکا، به ایران که جز به اسلام و مصالح‏‎ ‎‏مسلمین نمی اندیشد، حمله کرد و آنچنان سرش به سنگ کوبیده شد‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 538

‏که اکنون با توسل به سران عرب و پناه به اسرائیل، دنبال مفرّی است که‏‎ ‎‏او را از سقوط حتمی نجات دهد، و ملت ایران و قوای مسلح شجاع،‏‎ ‎‏آنچنان ضربه ای به او و طرفداران جنایتکار او زدند که جز تسلیم یا‏‎ ‎‏سقوط، مفرّی ندارد و حیله های ابلهانۀ او و بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏صهیونیسم راهگشای او نخواهد شد.(913)‏

10 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی کشورها از صدام

‏شما می دانید که تمام کشورها تقریباً پشتیبان صدامند و به او، هم پول‏‎ ‎‏می رسانند و هم اسلحه می رسانند و هم نفرات می فرستند‏‎ ‎‏بسیاری شان.(914)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک حسین اردنی به صدام

‏مضحک این است که در عین حالی که مسأله را دارد دنیا می بیند که‏‎ ‎‏چطوری هست، باز هم آن «حسین اردنی» خودش را می خواهد‏‎ ‎‏متصل کند به این، خودش را می خواهد انتحار کند، این از باب این‏‎ ‎‏است که این نمی فهمد. وجه صحیحش این است که اینها نه اسلام را‏‎ ‎‏از او اطلاع دارند که قدرت اسلام چی است و نه مردم ایران را و نه آن‏‎ ‎‏تعهدی که مردم ایران به اسلام پیدا کرده اند می دانند. آنها خیال‏‎ ‎‏می کنند که اینها هم مثل خودشان می مانند و مثل اتباع خودشان‏‎ ‎‏می مانند، نمی دانند که اگر یک روز اینها از همان شهرهای خودشان،‏‎ ‎‏از همان بلاد خودشان سرنیزه را بردارند مردم آنها را از بین می برند؛‏‎ ‎‏بخلاف ایران، که ایران آن قدرتهای بزرگ را بیرون راند و الآن هم با‏‎ ‎‏اینکه می گفتند بعد از چند ماهی ایران به هم می خورد، الآن هم سال‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 539

‏چهارم را دارید جشن می گیرید و بحمدالله قدرت همان قدرت است‏‎ ‎‏و بیشتر شده و تعهد مردم همان تعهد است.(915)‏

14 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رسوایی حسین اردنی

‏شما ثابت کردید که امثال صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی‏‎ ‎‏همچه عرضه ای ندارند. آنها که با سرنیزه می خواهند حکومت کنند و‏‎ ‎‏با سرنیزه در جبهه ها ارتش بفرستند، آنها عرضۀ این را که با یک ملتی‏‎ ‎‏که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ‏‎ ‎‏می رود، به طرف شهادت می رود، تا مرز شهادت می رود، نمی توانند‏‎ ‎‏مقابله کنند. صدام خودش را با دست خودش برای حماقتی که داشت‏‎ ‎‏به هلاکت رساند و حالا نوبت حسین اردنی است. اینها در کشورهای‏‎ ‎‏خودشان و در بین ملت خودشان رسوا هستند.(916)‏

15 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

داوطلب شدن حسین اردنی برای حمایت از صدام

‏از صدام بیخبرتر و وابسته تر حسین اردنی است که پس از تجربۀ برادر‏‎ ‎‏جنایتکارش، از خواب خرگوشی بر نخواسته و داوطلب جنگ با‏‎ ‎‏اسلام و قرآن کریم شده و پیش قدم برای نامنویسی در این جنایت و‏‎ ‎‏خیانت بر ملت و ارتش خود گردیده است. غافل از آنکه علاوه بر آنکه‏‎ ‎‏ملت اردن مسلمان است و هرگز با اسلام به جنگ برنخواهد خواست‏‎ ‎‏و در این اسم نویسی توفیقی پیدا نخواهد کرد، سرنوشت او همان‏‎ ‎‏سرنوشت شاه مخلوع با آن قدرت بزرگ شیطانی و پشتیبانی‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ و کوچک خواهد بود، چنانچه سرنوشت صدام به‏‎ ‎‏خواست خداوند قادر همان است. اینان نمی دانند قیام یک ملت‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 540

‏منسجم از مرد و زن، کوچک و بزرگ، یعنی چه. و نمی دانند ملتی که‏‎ ‎‏برای خدا و نصرت احکام آسمانی او و نجات مظلومان و محرومان‏‎ ‎‏قیام نموده نصرت خداوند قادر را با خود دارد. من به حسب وظیفۀ‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی او را نصیحت می کنم که گول وعده های شیطان‏‎ ‎‏بزرگ را نخورد، و خود را با جنود خداوند قهّار درگیر نسازد؛ و به‏‎ ‎‏جای این حرکت سفیهانۀ غیر اسلامی، ارتش خود را برای نجات‏‎ ‎‏بیت المقدس مجهز کند که نفع خود و ملت عرب و اسلام در آن است؛‏‎ ‎‏والاّ بازی کردن با آتش و مقابله با قدرت اسلام عواقبی دردناک دارد. و‏‎ ‎‏ملت و دولت ایران نمی خواهند که به کشورهای اسلام صدمه و‏‎ ‎‏ضرری وارد شود؛ بلکه می خواهند همه به برادری در مقابل دشمنان‏‎ ‎‏اسلام، خصوصاً اسرائیل، دشمن سرسخت اسلام و عرب، ایستاده و‏‎ ‎‏چپاولگران جهانخوار را از سلطه بر کشورهای اسلامی و مسلمانان و‏‎ ‎‏مستضعفان باز دارند و دست چپاولگران و ستمکاران را قطع‏‎ ‎‏کنند.(917)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

درخواست کمک صدام از دولتها

‏صدام که این کار غلط را به تخیلاتی که کرده بود انجام داد،پشیمان‏‎ ‎‏شده است و به همۀ دولتها برای کمک دست دراز کرده است و از همۀ‏‎ ‎‏کشورها کمک خواسته است و همه هم، تقریباً اکثر قریب به اتفاق هم‏‎ ‎‏به او کمک می کنند و همۀ کمکهایی را که آنها کرده اند نتوانسته اند یک‏‎ ‎‏ایمانی برای او بفرستند، برای اینکه در خودشان هم نبود.(918)‏

18 / 12 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 541

نفاق حامیان صدام

‏آنهایی که از اول تا حالا به صدام اسلحه دادند، پول دادند و ارتش‏‎ ‎‏برایش فرستادند، اینها همه می گویند ما مسلمان هستیم و طریقۀ ما‏‎ ‎‏طریقۀ اسلام است، با کی اینها دارند مبارزه می کنند؟ با آن جمعیتی که‏‎ ‎‏از بچه و بزرگشان، از مرد و زنشان، از حکومت تا مجلس و تا هر جا‏‎ ‎‏انسان ملاحظه می کند و آنها هم می دانند، همه هر چه دارند هی فریاد‏‎ ‎‏اسلام را می زنند؟(919)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت دولتها از صدام

‏می بینیم که کشورهای مختلفی با یک همچو ستمگر و یک همچو‏‎ ‎‏خبیثی دارند کمک می کنند؛ اسلحه می فرستند و همه چیز، افراد هم‏‎ ‎‏می فرستند تبلیغات می کنند، اکثراً صرف وقت می شود برای اینکه این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را از بین ببرند.(920)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پناه بردن صدام به مصر

‏صدام خائن امروز بهتر فهمیده است که از این دامی که برای او‏‎ ‎‏گسترده اند نجات نخواهد یافت و او و حزب کافر بعث عراق جز‏‎ ‎‏سرنگونی و هلاکت سرنوشتی ندارند. و از این رو با آنهمه‏‎ ‎‏رجزخوانی و ادعای پوچ سرداری قادسیه و کوبیدن طبل میان تهی‏‎ ‎‏انقلابی بودن و با اسرائیل دشمنی آشتی ناپذیر داشتن، امروز به دامان‏‎ ‎‏حکومت سرسپردۀ امریکا، یار و همقطار اسرائیل، پناه برده و دست‏‎ ‎‏ذلت و دریوزگی به جانب دشمنان عرب و اسلام دراز کرده است، که‏‎ ‎‏نخست او را از این مهلکۀ مرگبار ـ‌که خود برای خود تهیه دیده‌‏‎ ‎‏نجات دهند، و سپس اذهان را از دشمن بزرگ اسلام و غاصب‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 542

‏سرزمینهای آنان منصرف و قرارداد ننگین کمپ دیوید را با برگرداندن‏‎ ‎‏حسنی مبارک به جامعۀ عرب به کرسی نشاند، یا «طرح فهد» را که‏‎ ‎‏برای ملت عرب و بالاتر برای اسلام ننگ آور است اجرا کند.(921)‏

6 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سکوت دولتهای حامی دشمن

‏امروز که لاشۀ نیمه جان صدام و حزب کافر بعث عراق در بغداد‏‎ ‎‏نفسهای آخر را می کشند همۀ بوقهای تبلیغاتی و رسانه های گروهی‏‎ ‎‏جهانخواران و تمام وابستگان به آنان با تبلیغات و رفت‌و‌آمدهای‏‎ ‎‏پی درپی، صلح طلب شده اند و استمداد از اسرائیل و مصر و اردن‏‎ ‎‏می کنند. و گاهی امریکا ایران را تهدید می کند، و هنوز نفهمیده است‏‎ ‎‏که ایران که برای کوتاه شدن دست آنان با انگیزۀ شهادت قیام نموده‏‎ ‎‏است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل می خرد، از تهدید امثال او‏‎ ‎‏باک ندارد.(922)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیمان مصر‌و‌اسرائیل بر‌ضد ایران

‏دولت مصر با صراحت می گوید که این جمهوری اسلامی نباید باشد.‏‎ ‎‏رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور اسرائیل با هم مقابله کردند و‏‎ ‎‏اتحاد کردند به اینکه اسلام را بکوبند. آن ادعا می کند که من‏‎ ‎‏رئیس‌جمهور یک کشور مسلمان هستم و عراق ادعا می کند که ایران‏‎ ‎‏با اسرائیل مربوط است و لیکن اسرائیل و مصر با هم پیمان می بندند‏‎ ‎‏که کمک عراق بدهند به ضد ایران...‏

‏     ولیکن آخر چرا باید کشورهای اسلامی اینطور باشند؟ چرا باید‏‎ ‎‏این وضع را داشته باشند که اسرائیل طمع کند به اینکه حمله کند به‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 543

‏یک کشور اسلامی، به لبنان حمله بکند؟ همه اش برای همین است که‏‎ ‎‏به اسرائیل مهلت دادند، با او دوستی دارند، شاید کمک به او می کنند و‏‎ ‎‏امثال اینها. ما باید مقاومت کنیم.(923)‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک دولتهای اسلامی به عراق

‏من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومتها از اسرائیل و صدام،‏‎ ‎‏این دو ولد نامشروع امریکا می کنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست‏‎ ‎‏باید استرجاع کنیم برای کمکهای مادی و معنوی دولتهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به امریکا رأس جنایتکاران و اسرائیل و بعث عفلقی عراق، پیاده‏‎ ‎‏کنندۀ منویّات شوم امریکا و صهیونیسم جهانی. هر مسلمان غیرتمند‏‎ ‎‏باید استرجاع کند برای پیشنهاد حکم جهاد با یک کشور مخالف‏‎ ‎‏اسرائیل به اتهام دروغین دریافت اسلحه از اسرائیل و کوشش در راه به‏‎ ‎‏رسمیت شناختن اسرائیل متجاوز به کشور اسلامی لبنان و به شهادت‏‎ ‎‏رساندن هزاران مسلمان بیگناه جنوب آنجا.‏

‏     ‏‏اسرائیل متجاوز جنایتکار تأیید باید شود و امریکای رأس‏‎ ‎‏متجاوزین، با ذخایر کشورهای مظلوم مستمند اسلامی، کمک مادی و‏‎ ‎‏با کوششهای رسانه های گروهی منطقۀ اسلامی، کمک سیاسی و‏‎ ‎‏معنوی شود، و فلسطین و سوریه باید تنها بمانند. صدام صددرصد‏‎ ‎‏مخالف اسلام باید در تجاوز به ایران و هلاکت حرث و نسل ناحیۀ‏‎ ‎‏مسلمان عرب نشین و غیرۀ آنان تأیید تبلیغاتی و کمکهای مادی و‏‎ ‎‏نظامی شود، و کشور اسلامی ایران که برای احیای اسلام و قرآن کریم‏‎ ‎‏به پاخاسته باید تنها باشد.(924)‏

17 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 544

تلاش دولتها برای نجات عراق

‏مصیبت و تأسف و غم و درد برای ابتلای مسلمانان به این حکومتهای‏‎ ‎‏خودفروخته و دلباخته به ابرقدرت امریکا و چشم بسته به فرمان‏‎ ‎‏دشمنان اسلام و مسلمانان است. اینان برای مخالفت با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و کمکهای نظامی و تسلیحاتی و مادی و معنوی به صدام ـ‌که‏‎ ‎‏اسلام را دشمن خود می داند‌ عذرهایی می تراشیدند و مسألۀ فارس و‏‎ ‎‏عرب را برخلاف دستورات اسلام و قرآن مجید پیش می آوردند و در‏‎ ‎‏بوقهای تبلیغاتی و مطبوعات در خدمت ابرقدرتها پشتیبانی اسرائیل‏‎ ‎‏از ایران را با دروغ شاخدار بهانه می کردند.‏

‏     ... به بهانۀ دروغین دادن اسلحه به جمهوری اسلامی به کمک‏‎ ‎‏صدام شتافتند و به دشمنی با ما برای نجات حزب بعث عفلقی یقه پاره‏‎ ‎‏می کردند.(925)‏

25 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک به صدام، ننگ کشورها

‏ننگی که بر همۀ این کشورهاست این است که با علم به اینکه دارند‏‎ ‎‏خلاف می کنند، به صدام کمک می کنند که صدام، اسلامی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏که دارد‏‎ ‎‏در ایران پای می گیرد ان شاءالله ، این آدم، این را زایل کند و همه‏‎ ‎‏کوشش شان بر این معناست. بعضی تصریح می کنند و بعضی هم‏‎ ‎‏خلافش را می گویند و دروغ می گویند.‌...‏

‏     ‏‏و مع الأسف، این دولتها به جای اینکه در مقابل این آدم و این‏‎ ‎‏غیر‌انسان قیام کنند، نهضت کنند، اتفاق حاصل کنند برای جلوگیری،‏‎ ‎‏یک انکار هم نکردند. الآن هم جست و خیز می کنند برای اینکه تثبیت‏‎ ‎‏کنند مقام او را. و این یک ننگی است که در کشورهای اسلامی بر چهرۀ‏‎ ‎‏همه است؛ بر سران، بی واسطه و بر مردم کشورها هم که سران را اینطور‏‎ ‎‏به جای خودشان گذاشته اند که هر کاری می خواهند بکنند و هر ذلتی‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 545

‏می خواهند برای اسلام و مسلمین تهیه کنند و جلو اینها را نگرفتند، بر‏‎ ‎‏آنها مع الواسطه. ما این مصیبتها را به کجا باید ببریم؟ ما را مبتلا کردند به‏‎ ‎‏جنگ عراق. توطئه تدارک دیدند که ما برویم سراغ اسرائیل تا عراق‏‎ ‎‏تقویت بشود، آن وقت عراق و اسرائیل بیایند سراغ ما.(926)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حرکت دولتهای منطقه با تکیه بر امریکا

‏چنانچه قدرت امریکا نبود، صدام هم نمی توانست که این کار‏‎ ‎‏احمقانه را بکند. و اگر قدرت امریکا نبود، اسرائیل هم نمی توانست‏‎ ‎‏که این کار سفاکانه را بکند. و اگر قدرت امریکا نبود این دولتهای‏‎ ‎‏اطراف خلیج و امثال اینها هم این کارهایی را که حالا انجام می دهند،‏‎ ‎‏نمی دادند.(927)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک حجاز به صدام

‏این کشورهای اطراف ما هم که تاکنون هر چه توانسته اند کمک‏‎ ‎‏کرده اند، حالا تازگی می گویند که اگر ایران بخواهد وارد عراق بشود،‏‎ ‎‏ما ایران را حصر اقتصادی و سیاسی می کنیم. شما تا حالا هر کاری‏‎ ‎‏توانسته اید کرده اید. آنطوری که می گویند، تاکنون سی میلیارد دلار‏‎ ‎‏حجاز کمک کرده است به ارتش عراق و به عراق راهها را هم باز‏‎ ‎‏کردند اینها؛ برای اینکه سلاحها را از هر طرف بفرستند برای اینها و‏‎ ‎‏افراد هم فرستاده اند.(928)‏

13 / 8 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 546

پشتیبانی اطلاعاتی صدام توسط کشورها

‏در خارج به عراق هی نقشه می دهند؛ از اینجاها نقشه ها می گیرند با آن‏‎ ‎‏چیزهایی که دارند و به عراق می دهند. هر کاری می خواهند، بکنند.‏‎ ‎‏تاکنون همه تقریباً ـ‌تقریباً همه، همه نه‌ بسیاری از این کشورهای‏‎ ‎‏خلیج و اطراف خلیج و اینها کمکهای همه طرفی کردند به عراق و‏‎ ‎‏کاری هم نتوانستند بکنند. حالا تازه می گویند که اگر ایران بخواهد‏‎ ‎‏پیش برود در عراق، ما دیگر تاب تحمل نداریم و ما اینها را از جهت‏‎ ‎‏سیاسی و از جهت ـ‌در بعضی جاها هم می گویند‌ نظامی، از جهت‏‎ ‎‏سیاسی و از جهت اقتصادی در فشار قرار می دهیم. شما تا حالا هر‏‎ ‎‏کاری توانسته اید کرده اید؛ کاری دیگر نمی توانید بکنید. بی خود‏‎ ‎‏خودتان را در دنیا ضایع می کنید و شما بدانید که اگر صدام ـ‌خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌ پیش ببرد، تمام شما را به آتش می کشد.(929)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت عراق با پول و اسلحه

‏همۀ کشورها دارند از آن حمایت می کنند، پول سرشار را این شیوخ‏‎ ‎‏بدبخت به این جانی می دهند و اسلحه های بسیار هم که از همه جا‏‎ ‎‏برایشان می آید.(930)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی مرتجعان منطقه از صدام

‏نیروهای مردمی و عشایری شجاع و دلیر که در شکستن حصر آبادان‏‎ ‎‏تا شکستن دژ محکم خرمشهر تا فتح بزرگ محرّم، نقش اساسی‏‎ ‎‏داشتند و به صورت حریف ستمگر ـ‌که تا بن دندان به سلاحهای‏‎ ‎‏امریکا و شوروی و دیگر قدرتها و از پشتیبانی مالی و نظامی مرتجعان‏‎ ‎‏منطقه مجهز و برخوردار بوده است‌ آنچنان سیلی زدند که داغ‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 547

‏رسوایی آن بر جبهۀ صدامیان در تاریخ خواهد ماند. قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏و حامیان صدام تا کنون باید فهمیده باشند که قدرت نظامی و‏‎ ‎‏سلاحهای مدرن هرگز نمی تواند با خشم انقلابی و مقدس ملتها‏‎ ‎‏مقابله کند.(931)‏

5 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک کشورهای بزرگ به صدام

‏شما می دانید که الآن که جنگ بین جوانهای متعهد به اسلام و بین‏‎ ‎‏صدامین بعثی عفلقی پشت کردۀ به اسلام، درگیر است، علاوه بر‏‎ ‎‏کشورهای بزرگی که منافع خودشان را در این کشور و در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی دیگر و در سرتاسر جهان، در کشورهای استضعافی در خطر‏‎ ‎‏می بینند، همه به کمک این حزب اشتراکی عفلقی عراق شتافتند، و کمک‏‎ ‎‏نظامی، کمک مالی و کمک تبلیغاتی به طور وسیع انجام می گیرد.(932)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت قدرتها با اسلام

‏خوب، مسألۀ مخالفت همۀ قدرتمندان دنیاست با ایران، مسأله هم‏‎ ‎‏یک مسأله ای نیست که مخفی باشد، خودشان هم اقرار دارند،‏‎ ‎‏خودشان هم می گویند که نباید عراق شکست بخورد. میزان، عراق‏‎ ‎‏نیست، صدام نیست. میزان، پیشرفت اسلام است. اینطور نیست که آنها‏‎ ‎‏برای صدام دلسوزی می کنند، صدام هم یک آدمی است که ـ‌اگر بشود‏‎ ‎‏گفت آدم‌ بعد از بین می رود. لکن آنی را که از آن می ترسند، از ایران‏‎ ‎‏است که می ترسند یعنی دنبال شکست ایرانند. هر چند رئیس‌جمهور‏‎ ‎‏امریکا ادعا کند که ما بیطرفیمان، همین تازه هم باز گفته است‏‎ ‎‏بیطرفیمان محفوظ است؛ لکن یک مسأله ای است که همه می دانند،‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 548

‏دیگر لازم نیست به اینکه ما برهان برایش اقامه کنیم، همه می دانند که‏‎ ‎‏ایشان تا چه اندازه بیطرف است در این مسأله؛ و دیگران هم‏‎ ‎‏همین طور، شوروی هم همین طور، فرانسه هم همین طور، دیگران‏‎ ‎‏هم همین طور. مسأله بیطرفی نیست، مسأله طرفداری از هر رژیمی‏‎ ‎‏است غیر اسلام و کوبیدن اسلام است به هر ترتیبی که بتوانند.(933)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حامیان غربی صدام

‏امروز همۀ کشورهای بزرگ عالم از شوروی گرفته است که دارد‏‎ ‎‏دائماً به عراق کمک می کند، و از امریکا گرفته است که آن هم‏‎ ‎‏همین طور، و از فرانسه که مرکز فساد همۀ دنیا شده است، کشوری که‏‎ ‎‏ادعا می کرد که اینجا مهد آزادی و کذاست حالا این تروریستها را در‏‎ ‎‏آنجا جا داده است و به صدام کمک می کند و به این کمک افتخار‏‎ ‎‏می کند. مسلمین باید توی دهن اینها بزنند و اگر مجتمع بشوند‏‎ ‎‏خواهند زد. و ایران همان طور که همۀ دنیا دیده است ـ‌ولو زیر پا‏‎ ‎‏گذاشته اند مطالب را‌ همۀ عالم الآن مطلعند که شوروی و امریکا و‏‎ ‎‏سایر قدرتها از ایران سیلی خوردند به برکت اسلام، و نخواهد دیگر‏‎ ‎‏این ملت اسلامی گذاشت که راه آنها به این مملکت باز بشود.(934)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت شرق و غرب از صدام

‏صدام را ملاحظه می کنید که در طول این مدت با این ملت چه کرده‏‎ ‎‏است و با اسلام چه کرده است و با ملت عراق چه کرده است و از آن‏‎ ‎‏طرف مشاهده می کنید که او صلح دوست خودش را حساب می کند،‏‎ ‎‏و رسانه های گروهی هم هرجا هستند او را به همین عنوان معرفی‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 549

‏می کنند.‌... فرانسه هم خودش را یک کشور متمدن و آزادیخواه و‏‎ ‎‏نمی دانم این چیزها معرفی می کند ـ‌مردم شاید باشند‌ لکن او هم‏‎ ‎‏اسلحه می فرستد، طیاره های زننده می فرستد، کوبنده می فرستد،‏‎ ‎‏برای اینکه نگذارد ایران غلبه پیدا کند. من عقیده ام این است که اگر در‏‎ ‎‏فرانسه پیش این بزرگان فرانسه ـ‌که دارند به اصطلاح اینها را‏‎ ‎‏می فرستند‌ اگر عقل پیدا بشود، این را بفرستند برای صدام، برای اینکه‏‎ ‎‏او با بی عقلی اش خودش را به اینجا رسانده، چنانچه آن عقل داشت که‏‎ ‎‏از اول گول امریکا را نمی خورد، که بگوید تو برو چند روز دیگر تمام‏‎ ‎‏می شود قضیه، خوب این آمد دید که نشد و تا حالا هم نشده است، و‏‎ ‎‏همین دوسه روز هم که دیدید که ریختند و جوانهای ما در خود عراق‏‎ ‎‏جلو رفتند و حالا هم دارند جلو می روند. خوب، با این ‏‏همه تجربه،‏‎ ‎‏مگر آن مقدار از میراژهایی که فرستاد ـ‌شصت تا مثل اینکه می گویند‏‎ ‎‏فرستاد‌ کاری از او آمد؟ این سلاحها باید دست کسی باشد که آدم داشته‏‎ ‎‏باشد. کسی که ندارد کسی را که بتواند این سلاحها را به کار ببندد، کسی‏‎ ‎‏که چند تا از این پاسدارهای عزیز وقتی که به یک فوجی از آنها حمله‏‎ ‎‏می کند فرار می کنند، آنها نمی توانند این کارها را انجام بدهند. بله، اینها‏‎ ‎‏در شهر خودشان نشسته اند و در مرز خودشان نشسته اند و با آن توپهای‏‎ ‎‏دور برد می زنند به آبادان هر روز یا می زنند به جاهای دیگر. این وضع‏‎ ‎‏دنیاست که ما در آن گرفتار هستیم، که همه با این کمک می کنند در عین‏‎ ‎‏حالی که می بینند که از این کاری بر نمی آید. مگر آن چیزهایی که روسیه‏‎ ‎‏به صدام داده کمتر از اینهایی است که فرانسه داده؟ خوب، آنها هم‏‎ ‎‏دستش بود و نتوانست کاری بکند، البته خرابکاری کرد، اما پیشروی‏‎ ‎‏نکرد، شکست خورد در همه جا.(935)‏

27 / 6 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 550

حمایت گرگها از صدام

‏ما گرفتار چنگال گرگهایی هستیم که با تمام وجود در فکر نگه داشتن‏‎ ‎‏صدام هستند و به او کمک می کنند، ولی چنین آدمی که این قدر به‏‎ ‎‏کشور خودش و ایران و اسلام خیانت کرده است را نمی شود نگه‏‎ ‎‏داشت.(936)‏

28 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش قدرتها برای حفظ صدام

‏قدرتها گمان کردند می توانند که آنها را نگه دارند. در رژیم‏‎ ‎‏سابق‌هم‌چه امریکا و چه شوروی، چه فرانسه و سایر قدرتها‏‎ ‎‏می خواستند شاه را نگاه دارند، و عده ای هم از ایران آمدند در‏‎ ‎‏فرانسه که بگذارید شاه باشد و سلطنت کند نه حکومت، ولی نشد،‏‎ ‎‏او رفت. حالا هم تمام قدرتها می خواهند صدام را نگه دارند، ولی‏‎ ‎‏نمی شود.(937)‏

29 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمکهای همه جانبۀ ابرقدرتها

‏بی تردید باید برای صدامیان و وابستگان آن در داخل کشور ثابت شده‏‎ ‎‏باشد که کمکهای همه جانبۀ ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهای‏‎ ‎‏تبلیغاتی شبانه روزی آنان تاکنون به حال آنان مفید نبوده؛ و پس از این‏‎ ‎‏نیز به خواست خداوند تعالی مفید نخواهد بود. و اگر چشم خود را باز‏‎ ‎‏کنند، برای آنها واضح شده است که قدرتهای بزرگ یعنی امریکا و‏‎ ‎‏شوروی از بی عقلی آنان استفاده نموده و می خواهند با دست آنان، ولو‏‎ ‎‏به احتمال بسیار ضعیف، در منطقه یا در ایران به خیال واهی خود‏‎ ‎‏ناراحتی ایجاد کنند.‏

‏     تمام این مسائل و رسوایی هایشان به خاطر آن است که اسلام و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 551

‏نفوذ معنوی آن را در توده های میلیونی مردم نشناخته اند، و چشم و‏‎ ‎‏گوش خود را از شناخت حقیقتها بسته اند.(938)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دولتهای منطقه مؤید جنایات صدام

‏امریکا و شوروی برای تضعیف اسلام و دولتهای اسلامی مشغول‏‎ ‎‏فعالیت، از قبیل تفرقه افکنیها و ایجاد تشنجات داخلی به دست عمال‏‎ ‎‏مزدور یا فریب خورده و بر افروختن جنگ بین کشورها و دیگر‏‎ ‎‏شیوه های استعماری، هستند. و این دولتهای کشورهای اسلامی و‏‎ ‎‏مستضعف جهان هستند که باید چشم و گوش خود را باز کرده و این‏‎ ‎‏توطئه ها را خنثی کنند.‏

‏     ... اکنون که از جمهوری اسلامی سیلی خورده و امیدی برایش‏‎ ‎‏نمانده است، به دولت فرانسه نیز متشبث شده است تا با کمک‏‎ ‎‏سلاحهای مخرب به منابع اقتصادی ایران ضربه بزند و برگی بر‏‎ ‎‏جنایات خود بیفزاید. اینجانب به همۀ کشورهای منطقه و کشورهایی‏‎ ‎‏که به نحوی از نفت استفاده می کنند هشدار می دهم که دولت ایران با‏‎ ‎‏تمام قدرت در مقابل این جنایت ایستادگی می نماید؛ و مصمم است تا‏‎ ‎‏در صورت وقوع چنین جنایتی، با تمام قدرت تنگۀ هرمز را مسدود‏‎ ‎‏کند و اجازه ندهد حتی یک قطره نفت از آنجا صادر شود. مسئول‏‎ ‎‏پیامدهای این حادثۀ بزرگ دولت فرانسه است.(939)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تکاپوی قدرتها برای حفظ صدام

‏قدرتهای بزرگ الآن در فکر این هستند که برای شکست خوردن،‏‎ ‎‏تقریباً شکست آخر صدام، فکری بکنند که بلکه بتوانند این را‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 552

‏حفظش بکنند.(940)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جانی بودن حامیان صدام

‏ما آنوقت خیال می کردیم که صدام این است که تلافی می کند، بیخودی،‏‎ ‎‏در جنگ شکست می خورد، آنوقت تلافی اش را سر خوزستان در‏‎ ‎‏می آورد و کردستان. خیال می کردیم که این کار، کار صدامی است. معلوم‏‎ ‎‏شد که همه اینجور هستند.(941)‏

29 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش همۀ قدرتها برای نجات صدام

‏یک کشوری که الآن مبتلای به جنگ است آن هم نه جنگ با یک‏‎ ‎‏دولت پوسیده ای مثل صدام، جنگ با همه، همه قدرتها دنبال اینند‏‎ ‎‏که او را دستش را بگیرند و نجات بدهند و نمی توانند هم. یک‏‎ ‎‏همچو جنگی، الآن شما جنگ با دنیا دارید. همۀ تبلیغات بر ضد شما‏‎ ‎‏هست، همۀ سلاحها را به او می دهند، همۀ پولها را به او می دهند و‏‎ ‎‏او را تجهیز می کنند و شما خودتانید. خودتان هستید و اتکال به‏‎ ‎‏خدا.(942)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازیخورده های امریکا، یاران صدام

‏الآن هم اگر، ما مهلت بدهیم به صدام، اگر این دو ماه مهلت پیدا بکند‏‎ ‎‏دوباره تجهیزش می کنند، مجهزش می کنند و دوباره یک جای دیگر‏‎ ‎‏حمله می کند. یک همچو حیوانی را که نمی شود که ما رهایش کنیم که‏‎ ‎‏سرخود هر کاری می خواهد بکند. این تا خفه نشود، این منطقه‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 553

‏درست نخواهد شد. و آنهایی که به این کمک می کنند نمی فهمند،‏‎ ‎‏متوجه نیستند. امریکا اینها را بازی می دهد، اینها را آلت دست قرار‏‎ ‎‏داده، همان طوری که صدام مبتلا شده است. با اینکه عراق طرف‏‎ ‎‏نسبت نیست قدرتش با دیگر جاهایی که الآن در خلیج و اینها هستند،‏‎ ‎‏همان طور که اینها مبتلا شدند، امریکا می خواهد اینها را مبتلا کند،‏‎ ‎‏دیگران را هم می خواهد مبتلا کند. باید اینها بفهمند که تکلیفشان چی‏‎ ‎‏هست، با اسلام تکلیفشان چی هست، با ایران تکلیفشان چی‏‎ ‎‏است.(943)‏

13 / 12 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معارضۀ دولتهای منطقه با ایران

‏حکومتهای منطقه در عوض آنکه همه دست در دست هم منطقه را از‏‎ ‎‏دست قدرتهای بزرگ، که به آنها به چشم وابسته می نگرند، نجات‏‎ ‎‏دهند، و نیز به جای آنکه در مقابل کسانی که ثروتهای سرشار آنان،‏‎ ‎‏خصوصاً نفت، را به رایگان می برند بایستند، و به جای آنکه منطقه را‏‎ ‎‏از لوث وجود اسرائیل پاک کنند، همۀ کوشش خود را در معارضه با‏‎ ‎‏دولت و ملت ایران خلاصه کرده اند! اینان با دشمن و متجاوز به ایران،‏‎ ‎‏که اگر فرصت پیدا کند به همۀ منطقه تجاوز می نماید، همدست شده و‏‎ ‎‏بر ضد ایران، که جرمی جز پیاده کردن احکام اسلام ندارد،‏‎ ‎‏همکاریهای همه جانبه می کنند.(944)‏

4 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

علت حمایت قدرتها از صدام

‏صدام هم مقابل اسلام ایستاده است، از این جهت آنها هم زیر بغلش را‏‎ ‎‏نگه داشته اند که نبادا یکوقت چه بشود. لکن خدای تبارک و تعالی اگر‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 554

‏اراده فرموده باشد تمام این کیْدها به خودشان بر می گردد.(945)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت دنیا از عراق

‏شما کشورتان الآن مورد طمع یک جنایتکار واقع شده است، و او را‏‎ ‎‏بازیش داده اند برای اینکه، بیاید یک همچو شلوغکاری بکند. اگر‏‎ ‎‏چنانچه دستِ اینها پشت سرش نبود، با یک سیلی از بین رفته بود. اما‏‎ ‎‏آنها دارند همه دنبالش می کنند و حالا هم دارد سست می شود دنبال‏‎ ‎‏کردنشان، مأیوس شده اند اینها. شما بدانید که دشمن شما مأیوس‏‎ ‎‏است امروز و شما قوی اید امروز.(946)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

یاری همه جانبۀ دولتها به صدام

‏ملت عزیز ایران و رزمندگان و مسئولین محترم جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏می دانند که استکبار جهانی و اکثر کشورهای منطقه به خوبی‏‎ ‎‏دریافته اند که امروز نجات صدام از این بن بست و منجلابی که خود‏‎ ‎‏آنان برای او به وجود آورده اند امری ناممکن است؛ و علی رغم آنهمه‏‎ ‎‏تسلیحات مدرن و کمکهای نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی، هر روز که‏‎ ‎‏از عمر این شجرۀ خبیثه می گذرد بی ثباتی آن آشکارتر می گردد. و‏‎ ‎‏شاید کم و بیش دریافته اند که مقاومت بیش از این در مقابل عواطف و‏‎ ‎‏احساسات پاک مردم ایران و حمایت از صدام نه تنها برای آنان سودی‏‎ ‎‏نخواهد داشت، که زمینه های تزلزل و بی ثباتی آنان را در میان ملتهای‏‎ ‎‏خود فراهم خواهد ساخت. و نیز در طول این چند سال جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی، برای آنان و حتی سازمانهایی که تا دیروز به حمایت از صدام‏‎ ‎‏برخاسته بودند به خوبی آشکار گردیده است که تنها کسی که در این‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 555

‏عامل آنهمه تجاوزها و شرارتها، کشتارها، و ناامن کردن‏‎ ‎‏دریاها، و حمله به هواپیماهای غیرنظامی، و استفاده از بمبهای‏‎ ‎‏شیمیایی و نقض حقوق و قوانین بین المللی است، شخص صدام و‏‎ ‎‏«حزب بعث» عراق است.(947)‏

15 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام مانع برادری کشورهای اسلامی

‏اگر دولتهای منطقه به جای هماهنگ شدن با ملت ایران، کمک به‏‎ ‎‏حزب عفلقی عراق که اسلامزدایی جزء مرام آن است نمی کردند، در‏‎ ‎‏همان ماههای اول کوبیده شده بود و ملت عزیز اسلامی عراق از شرّ او‏‎ ‎‏راحت شده بودند و کشور ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه با‏‎ ‎‏برادری زیست می نمودند.(948)‏

16 / 5 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجهیز صدام توسط دشمن

‏چه کور و کرند آنان که بعد از تجربۀ سالها مقاومت و سرسختی این‏‎ ‎‏ملت قهرمان هنوز هم بر حقایق و واقعیات پا می نهند، و به تجهیز صدامِ‏‎ ‎‏رو به احتضار و حزب عفلقی ادامه می دهند، که در حقیقت خود و صدام‏‎ ‎‏را به گورشان نزدیکتر و ملت ما را آبدیده تر می سازند و عزم آنان را‏‎ ‎‏برای سرعت بخشیدن به سقوط متجاوز جَزمتر می کنند.(949)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سهیم بودن قدرتها در جنایات عراق

‏ابرقدرتها، از امریکا که در رأس مفاسد همۀ عالَم است گرفته تا‏‎ ‎‏شوروی و فرانسه که متأسفانه بیشترین امکانات تهاجم به شهرها را‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 556

‏اعم از موشک و بمب و هواپیما در اختیار عراق گذارده اند، باید بدانند‏‎ ‎‏که با ادامۀ این حمایتهای علنی و تلویحی از صدام کینۀ یک ملت‏‎ ‎‏انقلابی و استوار و یک حکومت اسلامی و مردمی و صد در صد‏‎ ‎‏تثبیت شده و دارای هواداران بیشمار از مکتبها و نژادها و ملیتهای‏‎ ‎‏مختلف در سر تا سر جهان را علیه خود برمی افروزند و مردم ما و‏‎ ‎‏ملتهای جهان آنان را در این جنایتها و خیانتها سهیم می دانند. و باید‏‎ ‎‏تمامی قدرتها و ابرقدرتها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل‏‎ ‎‏و تا آخرین قطرۀ خون برای اِعلای کلمة الله ایستاده ایم؛ و برخلاف‏‎ ‎‏میل تمامی آنان، حکومت نه شرقی و نه غربی را در اکثر کشورهای‏‎ ‎‏جهان پایه ریزی خواهیم نمود.(950)‏

16 / 11 / 65

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سفارش به سران کشورهای منطقه

‏من به سران کشورهای خلیج فارس سفارش می کنم که به خاطر یک‏‎ ‎‏عنصر ورشکستۀ سیاسی، نظامی، اقتصادی بیش از این خود و مردم‏‎ ‎‏کشورتان را تحقیر نکنید و با توسل به دامن امریکا ضعف و ناتوانی‏‎ ‎‏خود را برملا نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع‏‎ ‎‏خود استمداد نطلبید ابر قدرتها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند‏‎ ‎‏شما و قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش‏‎ ‎‏آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد.‏‎ ‎‏آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن‏‎ ‎‏سخن می گویند. چه خوب است که بعض سرانِ سرسپردۀ کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به اربابان و خدایان زر و زور و تزویر خود، این نکته را جدی‏‎ ‎‏گوشزد کنند که اینقدر از منافع خود در خلیج فارس سخن نگویید،‏‎ ‎‏برای اینکه همین مسأله موجب حساسیت شدید مردم منطقه است که‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 557

‏امریکا و فرانسه و انگلیس چه منافعی در آبهای خلیج فارس دارند تا‏‎ ‎‏پای دخالت نظامی و جنگ هم می خواهند آن را حفظ کنند؟(951)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خردکردن دندان امریکا

‏ما و همۀ مسلمانان منطقۀ خلیج فارس، حضور نظامی ابرقدرتها را‏‎ ‎‏نقشه و مقدمۀ تهاجم و حمله به ممالک اسلامی و کشور جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران و در ادامۀ حمایت از صدام تلقی می کنیم. مسلمانان‏‎ ‎‏جهان با همراهی نظام جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کنند‏‎ ‎‏تا دندانهای امریکا را در دهانش خرد کنند و نظاره گر شکوفایی گل‏‎ ‎‏آزادی و توحید و امامت جهان نبی اکرم باشند.(952)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تصمیم ابرقدرتها برای نابودی اسلام

‏خداوندا! امروز تمامی قدرتها و ابر قدرتها مصمم شده اند تا ریشۀ اسلام‏‎ ‎‏ناب رسول گرامی مان ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ را قطع کنند. بار الها!‏‎ ‎‏امروز صدامیان با کینه ای که از دین تو دارند، دست در دست تمامی‏‎ ‎‏شیاطین جهان داده اند تا صدای اسلام محمدی را خاموش سازند.(953)‏

31 / 6 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فراموش نکردن یاوران صدام

‏البته این نکته از ذهن مردم ما خارج نمی شود که وقتی ببینند که آنهایی‏‎ ‎‏که کمک می کنند به صدام برای این شرارتهایش، این از ذهن مردم ما‏‎ ‎‏خارج نمی شود، توجه به آن دارند. و آنهایی که می خواهند منافع‏‎ ‎‏خودشان محفوظ بشود باید توجه به این داشته باشند که منافعشان‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 558

‏محفوظ اگر بخواهد باشد، باید یک جوری عمل بکنند که اینطورها‏‎ ‎‏نباشد و الاّ محفوظ نخواهد ماند. آن کسی که کمک می کند، یا کمک‏‎ ‎‏مادی می کند یا کمک نظامی می کند، آنها هم خیال می کنند که ما از‏‎ ‎‏کمکهای نظامی آنها، کمکهای ‏‏[‏‏آنها‏‎ ‎‏]‏‏می ترسیم، نه، ترسی در کار‏‎ ‎‏نیست؛ برای اینکه یک ملتی است که شهادت طلب است، حالا‏‎ ‎‏شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد یا با هر چه‏‎ ‎‏باشد. شهادت‌طلب است این ملت. از این نمی ترسند، اما فراموش هم‏‎ ‎‏نمی کند که کی ها به اینها دارند خدمت می کنند. کی امر می کند به آنها‏‎ ‎‏که این کار را بکنید، انگیزۀ آنها چی هست. آنهایی هم که این را وادار‏‎ ‎‏می کنند کی است و کی به اینها کمک می کند، کی موشک می دهد، کی‏‎ ‎‏چی می کند، این از ذهن مردم ما بیرون نمی رود و باید این را توجه‏‎ ‎‏داشته باشند آنهایی که این کار را می کنند.(954)‏

12 / 12 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به دولتهای منطقه

‏به دولتها و حکومتهای منطقه، خصوصاً به عربستان و کویت می گویم‏‎ ‎‏که همۀ شما در ماجراجوییها و جنایاتی که امریکا می آفریند شریک‏‎ ‎‏جرم خواهید بود. و ما تا به حال از اینکه همۀ منطقه در کام آتش و خون‏‎ ‎‏و بی ثباتی کامل غوطه ور نشود، دست به عملی نزده ایم. ولی حرکات‏‎ ‎‏جنون آمیز ریگان مطمئناً حوادث غیرمنتظره و عواقب خطرناکی را بر‏‎ ‎‏همه تحمیل می کند. شما اطمینان داشته باشید که در این برگ جدید‏‎ ‎‏بازنده اید. خودتان و کشور و مردم اسلامی را در برابر امریکا اینقدر‏‎ ‎‏ذلیل و ناتوان نکنید. اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.(955)‏

29 / 4 / 67

*  *  *

 

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 559