فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
حامیان دشمن
ایادی داخلی دشمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

ایادی داخلی دشمن

ایادی داخلی دشمن

‎ ‎

‏ ‏

ترور برای توقف دفاع

‏بدخواهان ما که از همه جا وامانده دست به ترور وحشیانه می زنند، ما‏‎ ‎‏را از چه می ترسانند؟ امریکا خود را دلخوش می کند که با ایجاد رعب‏‎ ‎‏در دل ملت ـ‌که سربازان قرآنند‌ می تواند وقفه ای در مسیر حق و‏‎ ‎‏عقبگردی از جهاد مقدس در راه خدا ایجاد کند؛ غافل از اینکه ترس از‏‎ ‎‏مرگ برای کسانی است که دنیا را مقرّ خود قرار داده و از قرارگاه ابدی‏‎ ‎‏و جوار رحمت ایزدی بی خبرند.(884)‏

27 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترور برای سست کردن دفاع

‏این ریشه های فاسد الآن در ایران هستند، و چون مأیوس شده اند‏‎ ‎‏دست به یک همچو جنایاتی مثل ترور شخصیتهای محترم می زنند.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 518

‏     و البته آنها خیال این را دارند که ما را و شما را سست کنند در این‏‎ ‎‏جهاد اسلامی. و اینها غافل از این هستند که وقتی که جهاد برای خدا‏‎ ‎‏شد، برای اسلام شد، جهادی است که جهاد معنوی است، نه جهاد‏‎ ‎‏صوری و مادی. وقتی بنا شد که جهاد معنوی باشد تا آن فرد آخر هم‏‎ ‎‏برای جهاد حاضر است.(885)‏

28 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کارشکنی گروهکها

‏چه تأسف آور است که برادران ارتشی و سپاهی و دیگر قشرهای‏‎ ‎‏متعهد در راه خداوند و کشور عزیز اسلامی مان فداکاری کنند تا‏‎ ‎‏دشمن اسلام و وطن را از خاک خود برانند و گروههایی بازی خورده‏‎ ‎‏تحت تأثیر بعضی منحرفین واقع شده و کارشکنی کنند و به دشمن‏‎ ‎‏کمک مستقیم یا غیر مستقیم نمایند و بر روی برادران مسلمان خود‏‎ ‎‏اسلحه بکشند؛ من بار دیگر یادآوری می کنم که روزی می رسد که از‏‎ ‎‏کردار خود پشیمان می شوید. و در آن روز، که خیلی هم طولانی‏‎ ‎‏نیست، پشیمانی فایده ای نخواهد داشت. چه بهتر امروز که درهای‏‎ ‎‏رحمت خداوند بزرگ بر روی شما باز است به صفوف فشردۀ ملت‏‎ ‎‏بپیوندید، و در پناه اسلام آسوده خاطر به زندگی شرافتمندانۀ خود‏‎ ‎‏ادامه دهید.(886)‏

1 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش برای تفرقه

‏این کسانی که در این قشرهای قوای نظامی و انتظامی و یا سپاه‏‎ ‎‏پاسداران چیزهایی می گویند که بر خلاف آن چیزی است که وجدان‏‎ ‎‏خود شما و چشم و گوش خود شما شاهد آن است، بدانید که اینها‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 519

‏مصلحت شما را نمی خواهند. اینها یا جاهلند و یا مأمور. یا مأمور این‏‎ ‎‏هستند که بین ارتش و قشرهایی که در خود ارتش هست اختلاف‏‎ ‎‏ایجاد کنند، و بین ارتش و پاسداران مخالفت ایجاد کنند، و یا اشخاص‏‎ ‎‏جاهلی هستند که با جهالت خودشان صدمه بر این کشور اسلامی‏‎ ‎‏می زنند.‌...‏

‏     آنهایی که می خواهند نگذارند شماها در جبهه ها که هستید آرام‏‎ ‎‏باشید. و آنهایی که می خواهند از شماها به ملت، طور دیگری غیر‏‎ ‎‏آنچه واقعیت است عرضه کنند، آنها دانسته یا ندانسته دشمن این‏‎ ‎‏انقلابند، کار می کنند برای ابر قدرتها. کارمندِ برای ابرقدرتها یک‏‎ ‎‏وقت از روی علم و اختیار است، این جنایت بزرگی است. یک وقت‏‎ ‎‏از روی جهالت و نادانی است، این هم جنایت است نظیر آن جنایت.‏‎ ‎‏منتها بی علم و این هم جنایت بزرگی است. امروز اگر یک کلمه برای‏‎ ‎‏شکست این قدرتهای نظامی و انتظامی و پاسداران و عشایر گفته‏‎ ‎‏بشود، مستقیماً این کلمه به ضد اسلام است. و اگر یک کلمه بر ضد‏‎ ‎‏ارگانهای فعّالی که در این کشور مشغول خدمت هستند گفته بشود آن‏‎ ‎‏هم خلاف اسلام است. مسلّم این است که در اوقاتی که اسلام در خطر‏‎ ‎‏است، در اوقاتی که کشور اسلامی در خطر است، دندان روی جگر‏‎ ‎‏خودش بگذارد و لگد روی نفسانیت خودش بگذارد و نگذارد این‏‎ ‎‏کشور شکست بخورد و این ارتش خدای نخواسته تلاشی پیدا کند.‏

‏     گمان نکنند اشخاصی که برای مصالح خودشان قدم برمی دارند یا‏‎ ‎‏قلم می زنند یا گفتار می کنند، اینها با اسلام آشنا هستند؛ اینها دشمنان‏‎ ‎‏اسلام هستند، منتها بعضی مِنْ حَیثُ لاٰیَشْعُر و بعضی با شعور. لکن‏‎ ‎‏ملت ما، این ملت میلیونی که در همۀ اقشار ملت هست و در همۀ‏‎ ‎‏نواحی این کشور هست و قوای نظامی و انتظامی ما که در جبهه ها یا‏‎ ‎‏پشت جبهه ها هستند، اینها باید مطمئن باشند که اینها همه برای اسلام‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 520

‏الآن دارند کار می کنند، و هرگز گوش به حرفهای اشخاصی که‏‎ ‎‏می خواهند شما را از هم جدا کنند یا ملت را از شما جدا کنند یا‏‎ ‎‏روحانیت را از شما جدا کنند، گوش شما به آنها نباشد. شما خودتان‏‎ ‎‏قضاوت کنید و خودتان حکم کنید، و به حرف دیگران ـ‌هر کس باشد‏‎ ‎‏و هر جا باشد‌ گوش ندهید. خودتان ببینید که آیا ملت با شما خوب‏‎ ‎‏است یا بد؟ و خودتان ببینید که آیا روحانیت با شما مخالف است یا‏‎ ‎‏موافق؟(887)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه

‏اینهایی که در جبهه ها دارند خون می دهند و برای اسلام خدمت‏‎ ‎‏می کنند، اینها از جنود اسلام هستند، و اینها هستند که مملکت اسلام‏‎ ‎‏را حفظ می کنند و فداکاری می کنند. و اگر کسی در بین شما از آنها‏‎ ‎‏کلمه ای گفت، بدانید که آن هم یا جاهل نَفَهم است و یا عالِم فاسد. هیچ‏‎ ‎‏به حرف دیگران گوش ندهید.‏

‏     امروز یکی از نقشه های بزرگ آنهایی که می خواهند این کشور را،‏‎ ‎‏همۀ اشیایش را ببرند و همۀ خزاین ما را ببرند و از راههای دیگر‏‎ ‎‏مأیوس شده اند؛ شایعه است. شما در هرجا که بروید می بینید که یک‏‎ ‎‏شایعه ای درست کرده اند یا برای یک گروهی، یا برای یک اشخاصی.‏‎ ‎‏از هر طرف که می بینید، شایعه سازی فراوان است. به حرف‏‎ ‎‏شایعه سازان گوش فرا ندهید. به حرف اشخاصی که از روی غرض و‏‎ ‎‏هوای نفس صحبت می کنند گوش فرا ندهید. شما خودتان با وجدان‏‎ ‎‏خودتان بنگرید. اگر گفتند که فلان قشر با شما دشمن است ببینید که‏‎ ‎‏این مطلب صحیح است یا غیر صحیح. صحت و غیر صحتش را از‏‎ ‎‏گفتار آن گروه، از کردار آن گروه، از نوشته های آنها باید استفاده کنید. ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 521

‏     اگر کسی با شما توی دلش مخالفت کند که به شما ضرری‏‎ ‎‏نمی رساند، اما معنی مخالفت به اینکه در عَلَن گفته بشود که ما با قشر‏‎ ‎‏کذا مخالفیم، این شما خودتان باید حَکَم قرار بدهید خودتان را. اگر‏‎ ‎‏در بین ملت آمدند و گفتند فلان قشر از ارتش ما، ژاندارمری، پاسبانها‏‎ ‎‏پاسدارها و دیگر کسانی که در سرحدّات ما، در جبهه های ما مشغول‏‎ ‎‏فداکاری هستند، اینها سستی کردند یا خدای نخواسته خیانت، اینها‏‎ ‎‏حرفهای اشخاصی است که می خواهند بین شما و ارتش جدایی‏‎ ‎‏بیندازند. وجدان خودتان حَکَم باشد. اینهایی که دارند هر روز‏‎ ‎‏فداکاری می کنند و فدا می دهند، هر روز کشته می دهند، هر روز‏‎ ‎‏معلول می دهند، هر روز در جبهه ها خون می دهند، ما که در این کنار‏‎ ‎‏نشستیم و هیچ فداکاری خودمان نمی کنیم، فقط می گوییم و صحبت‏‎ ‎‏می کنیم، و با صحبتهای خودمان تفرقه بین جمعیتها می اندازیم، تفرقه‏‎ ‎‏می خواهیم بیندازیم بین ارتش و جناحهای دیگر، بین پاسداران و‏‎ ‎‏ارتش، اینها اشخاصی هستند که در خارج نشسته اند و فساد و‏‎ ‎‏شایعه سازی و این چیزها را آلت دست قرار داده اند برای اینکه این‏‎ ‎‏کشور را از این چیزی که هست به حال اوّل برگردانند. شما باید هیچ‏‎ ‎‏وقت به این صحبتها گوش نکنید، و همیشه در هر امری وجدان‏‎ ‎‏خودتان را حَکَم کنید، و اگر از کسی یا از کسانی تکذیب کرد، به‏‎ ‎‏تکذیب او فقط گوش نکنید و خودتان ببینید که اعمال او چیست. اگر‏‎ ‎‏اعمالش بد است، هر کس هم تعریف کند از او غلط است. اگر اعمالشان‏‎ ‎‏خوب است کسی که تکذیب کند از او، باز هم غلط است. انسان باید‏‎ ‎‏خودش نظر داشته باشد و همۀ قشرها و همۀ ملت و همۀ قوای نظامی‏‎ ‎‏و‌انتظامی و قوای مسلّحه و غیر نظامی باید خودش قضاوت بکند،‏‎ ‎‏گوش به حرف کسی ندهد. بی چون و چرا حرفی از کسی قبول نکند‏‎ ‎‏راجع به اینکه فلان قشر چطور است، فلان قشر چطور است. البته در‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 522

‏همۀ قشرها اشخاص فاسد هستند و نفوذ کرده اند و می خواهند بین‏‎ ‎‏شماها اختلاف بیندازند، و نتیجۀ اختلاف را خودشان یا اربابانشان‏‎ ‎‏ـ‌که آن اَبَرقدرتها هستند‌ ببرند.‏

‏     ما امروز دشمنهای زیاد داریم و بعدها هم این دشمنها هستند.‏‎ ‎‏شما آن سیلی که به اَبَر قدرتها زدید، در طول تاریخ کسی نزده است.‏‎ ‎‏متوقع نباشید که آنها بنشینند و تماشاچی باشند. آنها مشغول فعالیت‏‎ ‎‏هستند. بتوانند، با قوای نظامی به ما حمله می کنند، نتوانند، با تبلیغات‏‎ ‎‏سوء در داخل کشورمان به ما حمله می کنند. اختلاف می اندازند بین‏‎ ‎‏اینها.(888)‏

9 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کارشکنی فداییان خلق!

‏گروههایی که در ایران الآن هم اظهار موجودیت می کنند، و در یکی‏‎ ‎‏دو روز سابق هم اظهار موجودیت کردند، اینها همانها هستند که ادعا‏‎ ‎‏می کنند ما فدایی خلقیم و ما برای خلق می خواهیم فعالیت کنیم و‏‎ ‎‏تبلیغ کنیم، می بینید که اینها در جبهه ها هرگز حاضر نیستند و در داخل‏‎ ‎‏جبهه ها هرگز نیامده اند، و در پشت جبهه ها به کارشکنی برای عزیزان‏‎ ‎‏ما که در جبهه ها مشغول نبرد هستند، مشغول فعالیتند. اینها از اسلام‏‎ ‎‏جدا هستند؛ و از انسانیت هم جدا هستند؛ و از خلق هم جدا هستند و‏‎ ‎‏دشمنان خلقند که به اسم «فدایی خلق» خودشان را محسوب کردند. و‏‎ ‎‏این همان حیله ای است که ابر قدرتها برای تحت ستم قرار دادن ملتها‏‎ ‎‏حتی ملتهای خودشان به کار می برند، که ما با توده های مردم رفیق‏‎ ‎‏هستیم؛ و با اسم «رفیق» توده های مردم را اسم گذاری می کنند و‏‎ ‎‏خودشان را «رفیق» می دانند، لکن دشمن آنها هستند. طرفین شرق و‏‎ ‎‏غرب با انسانها مخالفند؛ و جز به آن چیزی که مربوط به خودشان‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 523

‏هست و مربوط به قدرت خودشان هست، به چیز دیگر فکر‏‎ ‎‏نمی کنند.(889)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار و توجه به مصالح مسلمین

‏مقتضی این است که در یک همچو زمانی که ما در جنگ هستیم و‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ پشت سر دشمنهای خارجی ما هستند و صدام با تمام‏‎ ‎‏قوا کوشش می کند که این جمهوری را به هم بزند، آن هم به اسم اسلام‏‎ ‎‏این کار را دارد انجام می دهد و برخلاف اسلام عمل می کند، در یک‏‎ ‎‏همچو موقعی مبادا برادران ما بازی بخورند از اشخاص مفسده جو که‏‎ ‎‏گاهی در کردستان و گاهی در کرمانشاه و گاهی در تهران اشتغال به‏‎ ‎‏افساد دارند. ما به آنها هشدار می دهیم که توجه به اسلام بکنند؛ توجه‏‎ ‎‏به مصالح مسلمین بکنند؛ توجه به توطئه های خارجی بکنند و دامن به‏‎ ‎‏اختلاف نزنند، که دامن زدن به اختلاف امروز یک معصیت‏‎ ‎‏نابخشودنی است و چنانچه ـ‌خدای نخواسته‌ تکلیفی پیدا بشود،‏‎ ‎‏ممکن است که به ضرر آنها تمام بشود. من مایلم که در جوّ برادری در‏‎ ‎‏جوّ همزیستی مسالمت آمیز، در جوّ آرام، ما بتوانیم این کشور را به‏‎ ‎‏ساحل نجات برسانیم.(890)‏

24 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش تخریبی گروهکها

‏برادران عزیز کارگر که برای خودکفایی کشور با جان و دل و کار‏‎ ‎‏طاقتفرسا به خدمت به کشور اشتغال دارید. اینان‏‎[1]‎‏ به خیال خام خود‏‎ ‎‏می خواهند شما عزیزان را آلت مقاصد شوم خود قرار داده و در نفع‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 524

‏ابرقدرتها از شما استفاده نمایند. بهوش باشید که اینان کسانی هستند‏‎ ‎‏که دانشگاه را سنگر جنگ علیه اسلام و ایران کردند و اصرار آنان و‏‎ ‎‏هوادارانشان برای باز شدن دانشگاه به منظور مقاصد شوم‏‎ ‎‏امریکاست. اینانند که در کردستان و دیگر جاها بر ضد جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی با دشمنان اسلام پیوند بسته و به جنگ افروزی برخاسته اند. و‏‎ ‎‏اینان هستند که در هر فرصت جوانان متعهد ما را با اسلحۀ گرم و سرد‏‎ ‎‏مورد حمله قرار داده و می دهند. و اینان هستند که پس از هر پیروزی‏‎ ‎‏چشمگیر از طرف قوای مسلح در جبهه، در پشت جبهه و در‏‎ ‎‏شهرهای مختلف به جنگ افروزی و افساد می پردازند تا اذهان را از‏‎ ‎‏جبهه ها معطوف کنند. و اینانند که در توطئه ها علیه جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏دست دارند. برادران و خواهران، بهوش باشید که خدمتهای ارزندۀ‏‎ ‎‏شما در راه کشور عزیز اسلامی با دست جنایتکار این گروهکها به‏‎ ‎‏خدمت امریکا کشیده نشود.(891)‏

10 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد گروهکها در شهرها در جنگ

‏با ادعای اینکه ما طرفدار این قشرها و خلقها هستیم ـ‌در عین حالی که‏‎ ‎‏جوانان عزیز ما از هر طبقه در جبهه هستند و مشغول فداکاری هستند‏‎ ‎‏و صاحب منصبان عزیز ما در این چند روز چند نفرشان شهید شدند‌‏‎ ‎‏اینها در شهرها فساد می کنند و توطئه می کنند. اینها اشتباه می کنند.‏‎ ‎‏اینها اگر به ملت برگردند برای خودشان هم صلاح است و اگر ادامه به‏‎ ‎‏این امر بدهند، یک روز است که پشیمانی دیگر سودی ندارد و آن‏‎ ‎‏روزی است که به ملت تکلیف شود، تکلیف شرعی الهی، به مقابله با‏‎ ‎‏اینها و تکلیف آخری نسبت به اینها تعیین شود.‌... کشور ما امروز‏‎ ‎‏سرتاسر، زن و مرد و بچه و بزرگ، در راه اسلامند و برای استقلال‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 525

‏کشور خودشان و برای عزت خودشان و برای ارزش انسانی خودشان‏‎ ‎‏کوشش دارند. شمایید که سد راه آزادی و استقلال می خواهید بشوید‏‎ ‎‏و شما چیزی نیستید که بتوانید در مقابل این موج خروشان انسانهای‏‎ ‎‏برپا خاسته مقاومت کنید. پس، صلاح شما و صلاح ملت شما و صلاح‏‎ ‎‏همه این است که اسلحه ها را زمین بگذارید و این شیطنتها را دست‏‎ ‎‏بردارید و به آغوش ملت برگردید و مثل سایر برادران ما همراه با آنها‏‎ ‎‏به زندگی خودتان ادامه بدهید. این زندگی که شما الآن دارید، زندگی‏‎ ‎‏شرافتمندانه نیست. زندگی است که برای هواهای نفسانی دیگران‏‎ ‎‏شما خودتان را به باد فنا می دهید. برای ارضای خاطر آن تفاله های‏‎ ‎‏رژیم سابق و آن منحرفین از اسلام، شما برای ارضای آنها، جوانانتان‏‎ ‎‏را از دست می دهید. بیدار باشید که نیاید آن روزی که ملت ما‏‎ ‎‏تکلیفشان معلوم بشود که با شماها چه بکنند.(892)‏

10 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم حضور گروهکها در جنگ

‏دعوی نکنید که ما در جبهه مشغول جنگ هستیم. دعوی این را نکنید‏‎ ‎‏که ما از اول تا حالا همیشه طرفدار اسلام و یا طرفدار از مردم بودیم.‏‎ ‎‏این را دعوی نکنید؛ برای اینکه از شما پذیرفته نیست و شما قبل از‏‎ ‎‏اینکه اینجا به این مطلب برسید، مشت خودتان را باز کرده اید.(893)‏

21 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به گروهکها

‏چنانچه اشخاصی در این برهه از زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، باید‏‎ ‎‏آرامش محفوظ بشود، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و‏‎ ‎‏سخنرانی آنها اسباب تشنج بشود، آن شخص، هرکس می خواهد‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 526

‏باشد، هر مقامی می خواهد باشد، من او را به جای خودش می نشانم،‏‎ ‎‏قبل از اینکه شورش پیدا بشود من او را به جای خودش می نشانم.‏

‏     و امروز اعلام می کنم به اینهایی که در اطراف می روند و صحبت‏‎ ‎‏می کنند ـ‌و از قراری که به من اطلاع دادند، این گروهکهای فاسد هم‏‎ ‎‏فرصت را به دست آوردند و می خواهند راهپیمایی کنند‌ قوای نظامی‏‎ ‎‏و انتظامی و پاسدارها باید به طور جد از سخنرانیهایی که اینطور‏‎ ‎‏هستند، جلوگیری کنند و سخنرانهایی که اینطور هستند، دستگیر‏‎ ‎‏کنند. اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای‏‎ ‎‏ایجاد تشنج و برای گرفتار کردن ملت مسلمان ما، که خونها داده است‏‎ ‎‏در راه اسلام، اگر من هم این کار را بکنم، موظف شرعی هستند این‏‎ ‎‏ارگانهای انتظامی و نظامی که من را بگیرند و به دادگاه ‏‏بسپرند، این‏‎ ‎‏استثنا ندارد. گوشهای خودتان را باز کنید، من همان طوری که با شاه‏‎ ‎‏عمل کردم و هم ملت ما همان طوری که با محمد رضا عمل کرد، با‏‎ ‎‏اشخاصی که بخواهند فساد ایجاد کنند، با اشخاصی که زاید بر صحبت،‏‎ ‎‏بخواهند تشنج ایجاد کنند، با اشخاصی که می خواهند صف آرایی بکنند‏‎ ‎‏در مقابل دادستانی، در مقابل مجلس، در مقابل ارگانهای دیگر، من‏‎ ‎‏همان خواهم کرد که با محمدرضا ‏‏[‏‏کردم‏‏]‏‏، امروز وسایل در دست است،‏‎ ‎‏و شماها منزوی خواهید شد.(894)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از مفسده جوها

‏امروز بازار بستن، راهپیمایی کردن، سخنرانیهای انحرافی کردن، تمام‏‎ ‎‏اینها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏که اسلام را برای ما الگو قرار داده است می باشد و حرام است. بستن‏‎ ‎‏بازار در هر جا و راه افتادن در کوچه و محله ها بدون اینکه از طرف‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 527

‏وزارت کشور اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرّم است و‏‎ ‎‏قوای انتظامی و نظامی و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظفند، شرعاً‏‎ ‎‏مکلفند به تکلیف الهی که جلوگیری از این مفسده ها بکنند.(895)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئۀ نابودی ارتش

‏آنها‏‎[2]‎‏ می خواستند که این قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود‏‎ ‎‏کنند و ارتش برود سراغ کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و‏‎ ‎‏همچو راحت و آسوده آقای صدام بیایند هرجا دلشان می خواهد!‏‎ ‎‏آقای کارتر یا ریگان هم بیایند هر کاری دلشان می خواهد بکنند، راه را‏‎ ‎‏باز کنند برای این مسائل.(896)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم موفقیت بمب گذاری گروهکها

‏با کشتن من و امثال من کنار می رود این ملت؟! اشتباه دارید شماها؛‏‎ ‎‏شمایی که دعوت می کنید به ایستادن در مقابل مردم. در مقابل این‏‎ ‎‏ملت، می خواهد کسی بایستد؟‏

‏     ‏‏اینهایی که دم از خلق می زنند و دم از شجاعت می زنند و دم از‏‎ ‎‏جنگجویی می زنند، چطور در کنار خانه ها خزیده اند و بچه ها را وادار‏‎ ‎‏می کنند که بروند بمب بگذارند؟ این کار ابلهانه برای چیست؟ برای این‏‎ ‎‏است که شما خیال می کنید که حالا که این کار را کردید، دیگر ملت ما‏‎ ‎‏همه کنار می روند و صحنه را می گذارند برای شما؟این اشتباه‌است.(897)‏

8 / 4 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 528

هوشیاری ملت

‏شما برادران رزمنده در جبهه ها پیروزی می آفرینید و برادران عزیز‏‎ ‎‏پشت جبهه و ملت شجاع در سراسر کشور، منافقان و دیگر منحرفان‏‎ ‎‏راستگرا و چپگرا را گروه گروه بازیافته و به قوای انتظامی و سپاه‏‎ ‎‏پاسداران معرفی می نمایند و آنان را به دادگاههای انقلاب تحویل‏‎ ‎‏می دهند.(898)‏

18 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ترور برای کمک به صدام

‏اینها می خواهند با کشتن یکی از اولاد رسول الله ،‏‎[3]‎‏ نگذارند صدام‏‎ ‎‏شکست بخورد. این خیال باطلی است. صدام شکست خورده است و‏‎ ‎‏شرف و حیثیت نداشته است و اگر داشته است از دست داده‏‎ ‎‏است.(899)‏

7 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت منافقین به صدام

‏حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهید حاج سید عبدالحسین‏‎ ‎‏دستغیب‏‎[4]‎‏ را که معلم اخلاق و مهذّب نفوس و متعهد به اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی بود با جمعی از همراهانش به شهادت رساندند و‏‎ ‎‏خدمت خود را به ابرقدرت و ابرجنایتکار زمان ایفا کردند، به‏‎ ‎‏گمان‌آنکه به ملت رزمندۀ ایران آسیب رسانند و آنان را در راه هدف‏‎ ‎‏به‌سستی بکشند. این کوردلان نمی بینند که در هر شهادتی و در هر‏‎ ‎‏جنایتی ملت متعهد به اسلام و کشور مصمم تر و در صحنه‏‎ ‎‏حاضرترند؟ اینان پس از بمباران شهرها در جنوب و غرب و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 529

‏قتل‌عامهای فجیع مردم بی پناه، فریاد «جنگ جنگ تا پیروزی» را‏‎ ‎‏نشنیده اند که ملت وفادار، شهادت را در راه خداوند با آغوش باز‏‎ ‎‏پذیرا هستند؟ یا می خواهند شکستهای لشکر کفر را و آتشی که به‏‎ ‎‏جان دوستان و اربابانشان از پیروزی رزمندگان ایران افتاده است با‏‎ ‎‏خون این مردان خدا فرونشانند؟ اینک سزاوار است اصحاب نظر و‏‎ ‎‏ارباب تحلیل در این شرارتها و جنایتها فکر کنند که انگیزۀ آنکه در هر‏‎ ‎‏پیروزی و دنبال هر شکست حزب بعث امریکایی یک جنایت بزرگ‏‎ ‎‏از این منافقان و منحرفان واقع می شود چیست. از باب اتفاق نمی شود‏‎ ‎‏باشد که دنبال پیروزی آبادان جنایتی واقع، و دنبال فتح بستان، باز‏‎ ‎‏جنایتی و امروز به دنبال فتح عظیم در غرب و شکست مفتضحانۀ‏‎ ‎‏دشمنان اسلام، این جنایت بزرگ واقع شد آیا اینها هم من باب اتفاق‏‎ ‎‏است یا حساب شده یا دیکته شده عمل می شود؟ آیا ما این بزرگان،‏‎ ‎‏علما و معلمان ارزشمند را برای جبران شکست امریکا در منطقه و‏‎ ‎‏صدام امریکایی در جبهه ها از دست می دهیم؟ رحمت خداوند بر این‏‎ ‎‏مجاهدان عظیم الشأن که شهادتشان پیروزی اسلام را بیمه می کند و‏‎ ‎‏ننگ و نفرت بر امریکای جنایتکار و دست نشاندگان و هواداران‏‎ ‎‏آن.(900)‏

20 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار اطفال شیرخوار توسط صدام

‏دنبال هر پیروزی ای که برای کشور اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما‏‎ ‎‏تحقق پیدا می کند این طرفدارهای امریکا که خودشان را طرفدار خلق‏‎ ‎‏می دانند، اینها یا افراد کوچک و حتی طفلهای شیرخوار را هدف قرار‏‎ ‎‏می دهند... بحمدالله الآن هر چه از این فسادها واقع می شود و هر چه‏‎ ‎‏از این جنایات واقع می شود، مردم بیشتر توجه به عمق مسأله پیدا‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 530

‏می کنند.‏

‏     اگر آن وقت این گروههای فاسد می توانستند یک دسته ای را بازی‏‎ ‎‏بدهند به اینکه ما برای خلق داریم کار می کنیم و می خواهیم اشخاص‏‎ ‎‏فاسد را از بین ببریم و این حکومت، حکومت فاسد است، کم کم‏‎ ‎‏دارند خودشان مسائل خودشان را رو می کنند و خودشان روابطشان‏‎ ‎‏را با عراق، روابطشان را با دمکرات طرف غرب و روابطشان را با حتی‏‎ ‎‏انگلستان دارند کم کم ظاهر می کنند و بحمدالله اینها دیگر آبرویی‏‎ ‎‏ندارند. این خرابکاریها هم یک قدرتی نیست؛ خوب، یک دزدی‏‎ ‎‏می تواند بیاید یک خانه ای را آتش بزند، اینها الآن مَثَلشان مَثَل همان‏‎ ‎‏دزدها هست که گاهی خرابکاری می کنند. دیگر کار دیگر از اینها‏‎ ‎‏برنمی آید و اینها پیش ملت ما دیگر آبرویی ندارند و خرابکاریهایی که‏‎ ‎‏می کنند شاید برای تشفی باشد و الاّ می دانند خودشان هم که کاری از‏‎ ‎‏این ساخته نیست. حکومتی از بین نخواهد رفت به واسطۀ انفجار.(901)‏

21 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفرت از یاری کنندگان صدام

‏نفرت و لعنت بر منافقان و منحرفانی که می خواستند یکی از انبارهای‏‎ ‎‏مهمات چنین مجاهدانی را به آتش بکشند. و غضب و سخط خداوند‏‎ ‎‏بر آن خدانشناسانی که با کمک به صدام عفلقی می خواستند او را‏‎ ‎‏نجات دهند.(902)‏

2 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جهالت ایادی داخلی دشمن

‏این اشخاص منحرفی که در داخل و خارج شیطنتهایی می خواهند‏‎ ‎‏بکنند بسیار ابله هستند! اینها عقلشان را از دست داده اند. حب مقام و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 531

‏جاه اینها را اصلاً نابینا کرده، بصیرتشان را از آنها گرفته. اینها نمی دانند‏‎ ‎‏که در یک کشوری که وضعش اینطوری است، در یک کشوری که‏‎ ‎‏همۀ مردمش فریاد می زنند و جنگ می روند و عشق به فداکاری‏‎ ‎‏دارند، در یک همچو کشوری نمی شود از این کارها کرد، نمی شود با‏‎ ‎‏این کشور معارضه کرد، نمی شود در این کشور کودتا کرد.‏

‏     کشوری که همۀ قوای نظامی اش دنبال شهادت می روند و همۀ‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی ـ‌پاسدار مسلحش‌ و همۀ عشایری، که آنها هم‏‎ ‎‏در جنگها وارد می شوند. همه دارند با روی گشاده طرف شهادت‏‎ ‎‏می روند، با یک همچو کشوری نمی شود با یک گروه چند صد نفری‏‎ ‎‏ـ‌یا بیشتر یا کمتر‌ معارضه بکنند.‏

‏     اینها اشتباهشان همه اش این است که نه قدرت اسلام را اینها‏‎ ‎‏می توانند بفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته اند. از این جهت،‏‎ ‎‏خارج و داخل توطئه های بچه گانه، توطئه های ابلهانه، به خیال‏‎ ‎‏خودشان درست می کنند. در هر رشته ای که بخواهند توطئه بکنند،‏‎ ‎‏نمی دانند که چشمهای بینای این کشور به همۀ کارهای آنها از صبح تا‏‎ ‎‏شبشان نظارت دارد. نمی فهمند این مسائل را اینها. از این جهت،‏‎ ‎‏خودشان را به مهلکه می اندازند؛ بچه های عزیز ما را می خواهند گول‏‎ ‎‏بزنند.(903)‏

21 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برچیدن بساط گروهکها

‏بحمدالله تعالی در سالروز 15 خرداد 61 رزمندگان قدرتمند ما با‏‎ ‎‏فداکاری و عاشق پیشگی که پشتوانۀ آنان عنایت حضرت باری تعالی و‏‎ ‎‏توجه خاص حضرت بقیة الله ـ‌روحی لمقدمه‌الفداء‌ و پشتیبانی ملت‏‎ ‎‏بزرگوار در سراسر کشور است، بر جنگ آفرینان پیروز شدند، و‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 532

‏اکنون قدمهای آخر را برمی دارند. و صدامیان تبهکار نفسهای‏‎ ‎‏احتضار را می کشند و بساط مفسدان داخل و گروهکهای مزدور با‏‎ ‎‏همت پاسداران، کمیته ها و پرسنل شهربانی و بسیج و همکاری ملت‏‎ ‎‏عزیز درهم پیچیده شد. در سال 60 با فعالیت زیاد خائنان و وابستگان‏‎ ‎‏به امریکا می رفت تا میان سپاه پاسداران، این جوانان متعهد فداکار با‏‎ ‎‏ارتشیان رزمندۀ عزیز که فداکاری همگان را در جبهه ها مشاهدیم با‏‎ ‎‏دست پلید جنایتکارانی سیاست باز و تروریستهایی جنایت پیشه با‏‎ ‎‏حیله هایی شیطانی شکاف پیدا شود. و خداوند می داند که کشور‏‎ ‎‏مظلوم ما با این نقشۀ شوم به کجا کشیده می شد و به ملت شریف چه ها‏‎ ‎‏می گذشت و به سر اسلام چه ها می آمد. و به خواست خداوند بزرگ و‏‎ ‎‏همت مجلس شورای اسلامی و پشتیبانی ملت شریف در سال 61‏‎ ‎‏سالروز خرداد، این جرثومه های فساد و خیانت و این جنایت پیشگان‏‎ ‎‏امریکایی از صحنه خارج و به قبرستان نسیان سپرده شدند.(904)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عقده گشایی گروهکها با ترور

‏ملت عزیز ما می بینند که هر وقت پیروزی نصیبشان می شود و‏‎ ‎‏رزمندگان دلیر و مجاهد ایران، دشمنان اسلام و ملتها را شکست داده‏‎ ‎‏به عقب می رانند، به انگیزۀ انتقام از آنان، یک عدۀ مظلوم را به خاک و‏‎ ‎‏خون می کشند و عقده های خود را می گشایند، و به گمان باطل خود‏‎ ‎‏می خواهند تزلزل و سستی در رزمندگان شجاع به وجود آورند. اینان‏‎ ‎‏قدرت اسلام و ایمان را نشناخته و با انگیزه های حیوانی و غربی خود‏‎ ‎‏ملت اسلام را می سنجند. اینان از فهم حقایق، محروم و از انگیزه های‏‎ ‎‏الهی، بیخبرند.‏ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاٰیَعْقِلُونَ‎[5]‎‏ و شاید یکی از انگیزه های‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 533

‏باطل آنان، آن است که اذهان ملت ایران و ملتهای مظلوم جهان را از‏‎ ‎‏شکست مفتضحانۀ امریکا در جنگ صدام عفلقی و رانده شدن او از‏‎ ‎‏ایران، منحرف و به این فاجعۀ بزرگ متوجه کنند، و بهانه به دست‏‎ ‎‏رسانه های گروهی خارجی دهند تا با تبلیغات دامنه دار خود بر این‏‎ ‎‏شکست بزرگ امریکا و نوکر بی اراده اش صدام، پرده پوشی کنند، و یا‏‎ ‎‏از حجم بزرگ پیروزی رزمندگان شجاع بکاهند؛ غافل از آنکه ملت‏‎ ‎‏انقلابی ایران دفاع از اسلام و قطع دست شیطان بزرگ از منطقه را در‏‎ ‎‏رأس برنامه های خود می داند. در عین حال که هر انسانی که از فطرت‏‎ ‎‏الهی خود خارج نشده، برای این جنایت بزرگ و برای به شهادت‏‎ ‎‏رسیدن یک عده کودک و بزرگ بیگناه در سوگ است، و از مصدوم و‏‎ ‎‏مجروح شدن برادران خود متأثر و متأسف است، پیروزی‏‎ ‎‏غرورآفرین و کفرشکن سلحشوران جبهه ها را از یاد نمی برد. ملت‏‎ ‎‏بیدار ایران حیله های شیطانی این تبهکاران را شناخته و مرتکبین آنان‏‎ ‎‏را نیز می شناسد، و انکار آنان را چون انکار اسرائیل در جنایت‏‎ ‎‏حیوانی خود در بیروت می داند. اینجانب پیروزی بزرگ سلحشوران‏‎ ‎‏ایران را به اسلام و ولی الله الاعظم ـ‌ارواحنا له الفداء‌ و ملت شریف‏‎ ‎‏ایران تبریک، و این فاجعۀ‏‎[6]‎‏ دردناک را به همگان بویژه‌به‌بازماندگان و‏‎ ‎‏مادران و پدران این مظلومان تسلیت عرض می کنم.(905)‏

10 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دوستی خلقی ها با صدام

‏این منافقینی که می خواستند در ایران آنطور وقایع را ایجاد کنند و‏‎ ‎‏جنایات را ایجاد کنند و کردند و فرار کردند و حالا هم باز تتمه شان‏‎ ‎‏هست، اینها همان راه را دارند می روند، اگر قبل از رفتن به فرانسه‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 534

‏اشکال می شد که شاید نه، خودشان چی باشند، خوب، حالا معلوم شد‏‎ ‎‏که نه، اینطورند. اینهایی که خلقی هستند با صدام دست دوستی‏‎ ‎‏می دهند، در صورتی که هر روز دارد این خلق اسلامی را می کوبد.‏‎ ‎‏اینها دیگر برایشان آبرویی باقی نمانده است، لکن خارج نشسته اند و‏‎ ‎‏فحش می دهند. خوب، این یکی برایشان مانده که فحاشی کنند.(906)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دست اخوت صدام با منافقین

‏سه سال از حملۀ وحشیانه و احمقانۀ «سردار قادسیه» گذشت. تجربۀ‏‎ ‎‏سه ساله و مطالعۀ اوضاع نظامی، سیاسی، اقتصادی ایران، که به خیال‏‎ ‎‏پوچ عفلقیان و منافقان و «حزب تودۀ» وابسته و دلباختۀ شوروی و‏‎ ‎‏دیگر گروهها و دسته های نوکر مآب در همان هفتۀ اول و یا ماههای‏‎ ‎‏اول شکست ایران و سقوط جمهوری اسلامی و اسلام حتمی بود، که‏‎ ‎‏اکنون بر جهانیان خلاف آن ثابت شده است، خوب است چشم‏‎ ‎‏کوردلان را باز کند؛ و از کارهای جنون آمیزی که تاکنون کرده اند، و‏‎ ‎‏امروز جز حربۀ دروغ و گزاف چیزی برایشان به جای نمانده است،‏‎ ‎‏توبه کنند...‏

‏     سقوط صدام تا حدی است که حتی با منافقین فراری، که خود از‏‎ ‎‏او مفلوکتر و شکست خورده تر هستند، دست اخوت می دهد. و‏‎ ‎‏منافقین نیز که برای ترمیم ننگ و بی آبرویی خود به هر حشیشی‏‎ ‎‏متشبث می شوند و تنها برای اینکه رادیو بغداد اسمی از این مدعیان‏‎ ‎‏نجات خلق بَرَد با کمال وقاحت با صدام جانی، که با خمپاره ها و‏‎ ‎‏موشکها هزاران زن و مرد و کودک و بزرگ و کوچک این مرز و بوم را‏‎ ‎‏شهید کرده است و هر روز شهرهای این خلق بیگناه را با توپهای‏‎ ‎‏دوربرد بر سرشان خراب می کند. دست اخوت و برادری می دهند، و‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 535

‏رسماً برای آنان جاسوسی می کنند. و با آنکه سران منافقین در دامن‏‎ ‎‏امریکا و فرانسه مشغول عیاشی و خوشگذرانی هستند، مع الأسف‏‎ ‎‏عده ای نوجوان را با حیله و تزویر گول زده و قدرت تفکر را از آنان‏‎ ‎‏سلب نموده اند. امیدوارم نوجوانان فریب خورده با دیدن این جنایات‏‎ ‎‏و روشن شدن همدستی آنان با صدام، دیگر کورکورانه از آنان تبعیت‏‎ ‎‏نکنند.(907)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 536

  • )) اشاره امام به گروهکهای ضدانقلاب.
  • )) گروهکهای ضدانقلاب خصوصاً منافقین.
  • )) اشاره به شهادت حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد به دست منافقین.
  • )) آیت الله حاج سیدعبدالحسین دستغیب، نماینده امام و امام جمعه شیراز که در روز جمعه 20 / 9 / 60 در مسیر رفتن به مسجد برای اقامه نماز جمعه توسط منافقین به شهادت رسید.
  • )) «کفار از شنیدن و گفتن و دیدن حق کر و گنگ و کورند؛ زیرا عقل خود را به کار نمی بندند»؛ (بقره‌ / ‌171).
  • )) اشاره به فاجعه دلخراش بمب گذاری در خیابان ناصر خسرو.