فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
جنایات دشمن در ایران
بمباران شهرها و مراکز غیرنظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بمباران شهرها و مراکز غیرنظامی

بمباران شهرها و مراکز غیرنظامی

‏ ‏

‏ ‏

حملۀ موشکی به دزفول

‏دولت دست نشانده و جنایتکار عراق به شهرهای ما و مردم عادی‏‎ ‎‏حمله کرده و دیشب نیز در دزفول حمله کردند و با موشکهای‏‎ ‎‏خودشان بسیاری از مردم را کشتند، ولی ما مواضع نظامی آنها را‏‎ ‎‏خواهیم زد و آتیۀ جنگ با ماست.(847)‏

17 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آثار جرم دشمن

‏ملت ایران و عراق برادرند و هر دو باهم هستند، و هر دو ملت، دشمنِ‏‎ ‎‏این حکومت عراق هستند. شما اگر بخواهید اسلام را از شعار بالاتر‏‎ ‎‏حساب کنید، باید بیایید و ببینید که در شهرهای ما به جوانهای ما، به‏‎ ‎‏زنهای ما، به اطفال ما چه گذشته است. شهرهای مخروبۀ ما که آثار‏‎ ‎‏جرم الآن هست.(848)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زدن بیمارستانها و مدارس

‏شما مواجه هستید با یک جمعیتهایی که به بیمارستان هم رحم‏‎ ‎‏نمی کنند و به مدارس هم رحم نمی کنند.(849)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زدن موشک به شهرها

‏من رنجهایی که در جنوب و در غرب به برادران و خواهران ما وارد‏‎ ‎‏می شود می دانم و متأثر هستم. و همۀ مؤمنین و همۀ مسلمین متأثر‏‎ ‎‏هستند. لکن شما بدانید که اینطور دست و پا کردن و اینطور برخلاف‏‎ ‎‏موازین همۀ کشورهای عالم و همۀ جنگهای دنیا عمل کردن و از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 504

‏خارج و دور، موشک به شهرها انداختن و اینطور کارهای‏‎ ‎‏ناجوانمردانه کردن، اینها از ضعف آنهاست. آنها که رانده شدند از‏‎ ‎‏آبادان و شکست مفتضحانه خوردند و امید است که ان شاءالله ، از‏‎ ‎‏جاهای دیگر هم رانده شوند و شکست مفتضحانه بخورند، آنها‏‎ ‎‏نمی توانند مقابله کنند. از دور، از راههای دور موشک پرتاب می کنند،‏‎ ‎‏آن هم در خانه های مسکونی، در مساجد، در بیمارستانها و جاهایی که‏‎ ‎‏مردم بی گناه هستند.(850)‏

3 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بمباران شهرها

‏طیاره های آنها دزفول و آبادان را، اهواز و اندیمشک را، امثال اینها را‏‎ ‎‏می کوبد، و آن مردم را کوبیده است، و آنجاها را خراب کرده است، و‏‎ ‎‏الآن یک خرابه ای بعد از اینکه اینها بروند، یک خرابه ای دست کشور‏‎ ‎‏ما هست.(851)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ویرانی شهر هویزه

‏اگر هویزۀ مظلوم با دست جنایتکار صدام، این دشمن سرسخت‏‎ ‎‏اسلام و تشیع، به صورت ویرانه ای درآمد و آن جایگاهِ پروانه های‏‎ ‎‏شمعِ ولایت در کشور ثامن الائمه ـ‌علیه و علی آبائه الصلوات‏‎ ‎‏التحیات‌ چون جایگاه جغدان گردید و مسلمانان عرب مظلومِ آن‏‎ ‎‏شهرِ خون و شهادت، از صغیر و کبیر و مرد و زن، از آتش بیداد این‏‎ ‎‏کافر کیش مدعی دوستی عرب، سوخت؛ چه کس اولیٰ از تولیت‏‎ ‎‏آستان مطهر‏‎[1]‎‏ و خدمتگزار مرقد نورانی حضرتش در ترمیم خرابیها و‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 505

‏بنای شهر دوستان معظم اوست؛ و کدام مقام والاتر از مقام ولایت آن‏‎ ‎‏سرور در نوازشِ دوستانِ عزیز او می باشد که خیرخواهان و دوستان‏‎ ‎‏محترم آن مقام مقدس اقتدا به مولای خود کرده و در راه بازسازی‏‎ ‎‏خوزستان، و دیگر خرابه های یادگار این ابرجنایتکار قرن، همت‏‎ ‎‏گمارند.(852)‏

2 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجاوز به شهرها

‏در مدت قریب دو سال که صدام عفلقی به کشور اسلامی ایران تجاوز‏‎ ‎‏نمود و شهرهای مسلمان عرب ایرانی را خراب، و کوچک و بزرگ آن‏‎ ‎‏سامان را با آتش توپها، و موشکها و سایر سلاحها به قتل رساند،‏‎ ‎‏دولتهای جهانخوار و بستگان آنان او را محکوم نکردند و سازمانهای‏‎ ‎‏حقوق بشر و امثال آنان دم فرو بسته بودند.(853)‏

15 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

غارت اموال مردم توسط نیروهای دشمن

‏اینها دزدهایی بودند که ریختند به این کشور و هر چه هم بود در این‏‎ ‎‏شهرها برده اند. هر چه مردم مال داشتند، اگر یک مقدارش را توانستند‏‎ ‎‏خود اینها حمل کنند از محلشان، کرده اند، اگر نه، آنها برده اند و از بین‏‎ ‎‏برده اند و آنهمه خرابی کرده اند و خرابیهایی که در هیچ جا متعارف‏‎ ‎‏نیست. مغول هم که به ایران حمله کرده، اینطور نبوده است که وقتی‏‎ ‎‏یک شهری را می گیرد تا آخر خرابش کند. شهرهای ما را اینطور‏‎ ‎‏کرده اند اینها.(854)‏

22 / 3 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 506

بمباران آبادان

‏الآن هم در عین حالی که صدام ادعا می کند که ما شهرهای ایران را به‏‎ ‎‏آن کاری نداریم، الآن هم آبادان ما و بعضی دیگر از بلاد ما هر روز‏‎ ‎‏ـ‌آبادان تقریباً، هر روز تقریباً‌ بمباران می شود؛ یعنی، از خارج توپ‏‎ ‎‏می اندازند و اینجا را تباه می کنند. مردم را شهید می کنند، و ما باید دفاع‏‎ ‎‏کنیم از این مسلمانها و باید دفاع کنیم از این کشور اسلامی.(855)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هدف قراردادن شهرها

‏ملت ما ایستاده و در صحنه است تا به خواسته های مشروع خود‏‎ ‎‏دست یابد؛ زیرا عراقی ها به کشور ما آمده اند و هر کجا را که گرفته اند‏‎ ‎‏با بمب خراب کرده اند، به طوری که الآن بسیاری از شهرها و دهات‏‎ ‎‏غرب و جنوب به تل خاکی تبدیل گردیده است.‌... شما تحقیق کنید و‏‎ ‎‏ببینید که آنها هر روز آبادان و بعضی از شهرهای دیگر ما را می زنند و‏‎ ‎‏مردم بی دفاع ما را کشته و می گویند ما نظامیها را می کشیم.(856)‏

17 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات صدام در دزفول و پلدختر

‏ملاحظه می کنید که مدتی است که دولت ایران از سازمان ملل خواسته‏‎ ‎‏است که نماینده ای بفرستند که این جنایاتی که این رژیم بعث ملحد به‏‎ ‎‏دزفول و سایر شهرهای ما، پلدختر و اینها وارد کرده اند، ملاحظه‏‎ ‎‏کنند، و اثری از این پیدا نشده است که تا حالا یک همچو کاری بکنند‏‎ ‎‏و توقع هم نیست که بکنند.(857)‏

18 / 2 / 62

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 507

کوبیدن روزانۀ آبادان

‏هر روز تقریباً باید گفت بی استثنا آبادان تقریباً بی استثنا هر روز‏‎ ‎‏کوبیده می شود، زاید بر آن هم جاهای دیگری که همه می دانید.(858)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوبیدن مناطق مسکونی

‏در اثر شکست مفتضحانه صدام، مناطق مسکونی کشور ما مورد‏‎ ‎‏تجاوز واقع می شود و با موشکها کوبیده می شود، و اخیراً که‏‎ ‎‏اندیمشک را هم ملاحظه کردید که با آن چه کردند، و من به ملت ایران‏‎ ‎‏و اهالی محترم مبارز اندیمشک تسلیت عرض می کنم و امیدوارم‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی شهدای آنها را با شهدای صدر اسلام محشور‏‎ ‎‏بفرماید و به بازماندگان آنها سلامت و صبر عنایت بفرماید.(859)‏

25 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زدن موشک به شهرها

‏صدام هم که می بینید که وضع روحی اش یک وضع جنون آمیزی شده‏‎ ‎‏است که هر وقت شکست می خورد در میدان از دور می ایستد و‏‎ ‎‏کشور ما را، جوانهای ما را، بچه های ما را مورد موشکهای دوربرد‏‎ ‎‏می کند. و دیدید که با دزفول، سابق و حالا همین دیروز و امروز چه‏‎ ‎‏کرده است، و با مسجد سلیمان چه کرده است، و با مریوان و بانه چه‏‎ ‎‏کرده است. ما در جنگ بر او غلبه کردیم و او نمی تواند مقابله کند. و او‏‎ ‎‏با شرارت به مردم عادی، به مردم بی پناه، به اینها تجاوز می کند. و‏‎ ‎‏عجب این است که در یکی دو سه روز پیش از این، قبل از این جنایت،‏‎ ‎‏گفت که ما ـ‌به یکی از مسئولین آنها گفتند که، یا شاید خود صدام هم‏‎ ‎‏بود که‌ ما به سازمان بین المللی یا یکی از همین سازمانها گفتیم که ما‏‎ ‎‏حق خودمان را برای اینکه همۀ نقاط ایران را بکوبیم حفظ کردیم و ما‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 508

‏این کار را می کنیم. و سازمان بین المللی هم که باصطلاح برای حفظ‏‎ ‎‏حقوق بشر است سکوت کرد و با این سکوت او را تشویق کرد به یک‏‎ ‎‏همچو جنایتی. او نمی تواند به نظامیهای ما صدمه بزند، لکن از دور‏‎ ‎‏می تواند که موشک بیندازد! موشکهای دوربرد را بیندازد. همان‏‎ ‎‏موشکهایی که قدرتهای بزرگ به او دادند، قدرت امریکا و شوروی به‏‎ ‎‏او دادند، او را از دور بیندازد و خانه های مظلومین را به سر خود و‏‎ ‎‏بچه هاشان خراب کند، و رجز خوانی کند که ما چه کردیم و چه‏‎ ‎‏کردیم، چقدر کشتیم. این رجز خوانی ندارد که یک دسته مظلومی که،‏‎ ‎‏زن و بچه ای که در خانه های خودشان خوابیده اند، شما با موشکی که‏‎ ‎‏از خارج ایران می اندازید آنها را بکشید. از آن طرف هم عربده‏‎ ‎‏می کشد که خاک عراق هیچ از دست نرفته و یک وجبش ایرانی ها وارد‏‎ ‎‏نشدند، در صورتی که 700 کیلومترش را الآن وارد شده اند و ان شاءالله ‏‎ ‎‏بعدها هم امید است که تتمیم بشود.(860)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شکست در جنگ موجب صدمه به مردم عادی

‏صدام در جنگ شکست می خورد، در جنگ هر وقت شکست خورد‏‎ ‎‏یک صدمه ای به مردم عادی و به مظلومین و به زن و بچۀ مردم وارد‏‎ ‎‏می کند. من همین دو روز منتظر بودم که این به واسطۀ این صدمه ای که‏‎ ‎‏خورده، و این صدمه هم بزرگترین صدمه ای بوده است که تقریباً در‏‎ ‎‏طراز بزرگترین صدمه بوده است که خورده است، این تلافی اش را سر‏‎ ‎‏مظلومین در آورد، سر بهبهانیها و ـ‌عرض می کنم که‌ دیگر جاهایی که‏‎ ‎‏هستش، این چند شهری‏‎[2]‎‏ که اخیراً در آنها موشک انداختند، این مورد‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 509

‏انتظار ما بود، برای اینکه امثال این را ما از او دیده بودیم.(861)‏

15 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار مردم و تخریب شهرها

‏تعجب ندارد که این حزب بی فرهنگ، هر روز شهرهای ایران را بر روی‏‎ ‎‏ساکنین عرب و فارس بیگناه، از زن و مرد و کودک و پیر و جوان فرو‏‎ ‎‏ریزد. تعجب نیست که اینان زندانیان بیگناه را چه عراقی و چه ایرانی در‏‎ ‎‏شکنجه گاههای خود برخلاف مقررات ملل آزاد شکنجه نمایند. اینگونه‏‎ ‎‏اعمال، خوی شیطان صفتان و درندگان منحرف است.(862)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بمباران و موشک باران مناطق مسکونی

‏بعید به نظر نمی رسد که در این روزها یکی از اهداف شرارتهای اخیر‏‎ ‎‏صدامیان در تهدید و ارعاب و ادامۀ بمبارانها و موشکباران مناطق‏‎ ‎‏مسکونی، علاوه بر سرپوش نهادن بر شکستهای پیاپی خود در‏‎ ‎‏صحنه های نبرد، رسیدن به این هدف باشد که حضور مردم را‏‎ ‎‏تحت الشعاع این جنایات قرار دهد.(863)‏

11 / 1 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 510

  • )) پاسخ امام به درخواست تولیت آستان قدس رضوی.
  • )) حملۀ موشکی و هوایی عراق به چهار شهر نهاوند، بهبهان، مسجد سلیمان و اندیمشک منجر به شهید و مجروح‌شدن جمعی از مردم بیگناه شد.