فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
جنایات دشمن در ایران
جنایت علیه مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنایت علیه مردم

جنایت علیه مردم

‎ ‎

‏ ‏

قتل ملت با بیرحمی

‏شما می دانید که صدام حسین و رفقای کافر او تابع میشل عَفْلَقْ ملحد‏‎ ‎‏و نوکر چشم بستۀ صهیونیسم و امپریالیسم به امر اربابان جهانخوار‏‎ ‎‏خود به ایران و ملت ایران ـ‌که با الله اکبر و پشتوانۀ اسلام عزیز کفار را‏‎ ‎‏از میهن خود راندند‌ حمله نموده و بی رحمانه برادران ایمانی شما را‏‎ ‎‏به قتل می رسانند.(824)‏

2 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حملۀ صدام به شهرها

‏شما و ما دیدیم که صدام پس از آن همه شرارت و خونریزی و حمله‏‎ ‎‏به شهرهای بیگناه و مسلمین بی پناه، اکنون تقاضای آتش بس کرده.‏‎ ‎‏البته هر جنایتکار و غارتگر، پس از جنایت مایل است حریف، ساکت‏‎ ‎‏باشد تا او با کمک گیری از اشرار و دیگر همجنسان خود و تجدید قوا،‏‎ ‎‏به شرارت و خونریزی خود ادامه دهد.(825)‏

12 / 7 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 492

خیانت به مردم خوزستان

‏ما با غمهای شما که برادران ما هستید ـ‌چه در سوسنگرد، چه در اهواز‏‎ ‎‏و چه در خوزستان، همۀ اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب‌ با‏‎ ‎‏همۀ شما، با همۀ کردستانی ها، خوزستانی ها، سوسنگردی ها و‏‎ ‎‏همین طور دشت آزادگان، که آقایان از آنجا و از همۀ اطراف تشریف‏‎ ‎‏آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی که بر شما برادران ما وارد‏‎ ‎‏شده است و بر اسلام وارد شده است. این مصائب بر اسلام وارد شده‏‎ ‎‏است و شما هم فرزندان اسلامید. هر چیزی که بر شما وارد بشود بر‏‎ ‎‏همۀ مسلمین وارد شده است. و هر خیانتی که صدام بر خوزستان‏‎ ‎‏بکند بر همۀ ممالک اسلامی کرده است.(826)‏

5 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسیرکردن و کشتن زن و بچه و‌کودک‌و‌بزرگ

‏الآن ملاحظه می کنید که در این کشور به ما حملۀ نظامی کردند، یک‏‎ ‎‏دفعه خودشان مستقیماً و الآن هم به توسط صدام حمله کردند به ایران،‏‎ ‎‏و این قدر از این زن و بچه و بزرگ و کوچک ایران را اسیر کردند و‏‎ ‎‏کشتند و دربدر کردند که شما‏‎[1]‎‏ همه شاهد هستید. و من میل داشتم که‏‎ ‎‏اگر تشریف نبردید به این سرحَدَّات و به این ملتهایی که جنگزده شدند،‏‎ ‎‏و این شهرهایی که خراب شدند، اگر نرفتید، بروید ببینید.(827)‏

4 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ظلمهای صدام

‏آقایان سفرا که اینجا هستند و مُشاهِد این ظلمهایی هستند که از طرف‏‎ ‎‏رژیم صدام بر ما واقع شده است و هجوم او را در رادیوها و در‏‎ ‎‏مطبوعات شنیده اند و دیده اند، باید توجه داشته باشند که این رژیم بر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 493

‏ما تعدی کرده است، تجاوز کرده است. و باید این تعدی و تجاوز‏‎ ‎‏جبران بشود، باید برگردد به محل خودشان، تا ما ببینیم با او باید چه‏‎ ‎‏بکنیم؛ و در این تجاوزات که کرده است دنیا چه حکم می کند.(828)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهید و آواره کردن مردم ایران و عراق

‏شما‏‎[2]‎‏ به کشوری آمدید که قریب شصت هزار شهید داد، و بیش از صد‏‎ ‎‏هزار معلول ‏‏[‏‏دارد‏‎ ‎‏]‏‏و قرب به پنجاه هزار خانواده های بی سرپرست به‏‎ ‎‏جا گذاشت. در کشوری واقع شدید که این مصیبتها را داشته است.‏‎ ‎‏شما به کشوری آمدید که بالفعل قریب یک میلیون و نیم آوارۀ جنگی‏‎ ‎‏دارد که آنها را از شهرهای خودشان و منازل خودشان بیرون راندند، و‏‎ ‎‏همۀ انواع ظلم را بر این ملت و بر این آوارگان سزاوار دانستند. و شما‏‎ ‎‏به کشوری آمدید که ستمگرها به واسطۀ بستگی که دارند به قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ، وارد شدند در این کشور از مرزهای ما ناگهان گذشتند و بعض‏‎ ‎‏شهرهای ما را به ظلم غصب کردند، و تمام جوانهای ما را و کسانی که‏‎ ‎‏در آن جبهه بودند یا کشتند و یا بعضیشان را به اسارت بردند.(829)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات علیه مردم ایران

‏این آدمی که در عراق آن همه جور و ستم کرد، برای خاطر به دست‏‎ ‎‏آوردن دل قدرتهای بزرگ، به ایران تجاوز کرد، آن هم به محلهای‏‎ ‎‏عرب نشین. این شخص و این جرثومۀ فساد که با اسم عُروبت به‏‎ ‎‏اسلام می تازد با ملت عرب و با عرب نشین ایران آن کرد که محمدرضا‏‎ ‎‏به همۀ ایران کرد و بدتر از او. عربهای ایران را کشت و یا آواره کرد. زن‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 494

‏و بچه های مناطق عرب نشین را و سایر مناطق را، برای خاطر به قول‏‎ ‎‏خودش عروبت و به حسب واقع برای شیطان بزرگ و برادرهای‏‎ ‎‏شیطان بزرگ، آن قدر قتل عام کرده است که قبرستانهای ایران‏‎ ‎‏مضاعف شده است. در زمان حکومت جائر این سفّاک، چاره جز‏‎ ‎‏وحدت کلمه و اتکا به خدا نیست.(830)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زیر خاک کردن تعدادی زن

‏دیشب وقتی دیدم عراقی ها تعدادی زن‏‎[3]‎‏ را زیر خاک کرده اند، پیش‏‎ ‎‏خود گفتم ما هر چه فریاد بزنیم و بخواهیم به دنیا بگوییم که اینها چه‏‎ ‎‏می کنند، فایده ای ندارد؛ چون مظلوم هستیم و نمی خواهیم زیر بار‏‎ ‎‏کسی برویم، باید این فشارها را هم تحمل کنیم، ولی چون برای خدا‏‎ ‎‏کار می کنیم دیگر چه باک! هر چه می خواهند علیه ما تبلیغات کنند و‏‎ ‎‏هر چه می خواهند ما را بد جلوه دهند. امیرالمؤمنین علی ـ‌علیه‏‎ ‎‏السلام‌ فرمودند تمام عالم اگر پشت به من کنند، من ابا ندارم. پس‏‎ ‎‏وقتی کار برای خدا باشد دیگر چه باک. هر کس برای خدا بیشتر کار‏‎ ‎‏کند بیشتر فحش می شنود، کما اینکه شما پاسداران از همه بیشتر‏‎ ‎‏توهین شدید. خداوند شما را موفق کند.(831)‏

26 / 10 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بمباران مردم

‏همین دیروز که این مردم در خیابانها ریختند و راهپیمایی کردند، و‏‎ ‎‏برای احیای روز 15 خرداد؛ آن روزی که آنقدر به مردم صدمه وارد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 495

‏شد. صدام ایلام را، یک مردم محرومی را، یک ناحیۀ محرومی را، در‏‎ ‎‏حالی که اینها دارند راهپیمایی می کنند بمباران می کند. تا کنون چهل نفر‏‎ ‎‏معلوم شده است، معلوم نشده است چقدر هم هست که شهید شدند و‏‎ ‎‏دویست نفر تا کنون معلوم شده است که مجروح شده اند. یک همچو‏‎ ‎‏جنایت بزرگی را اگر یک ذره اش واقع شده بود از طرف دولت ایران،‏‎ ‎‏می دیدید که آنوقت رسانه های گروهی چه خواهند کرد. این را همین‏‎ ‎‏جا یک چیزی نقل می کنند که «بطوری که ایران می گوید اینطوری شده‏‎ ‎‏است» آنوقت هم دنبالش می گویند که صدام گفته است که این تلافی‏‎ ‎‏این است که به بصره چه کردند! خوب، یک دروغی صدام می گوید، باید‏‎ ‎‏عذری پیدا بکند. یک دروغی می گوید و یک همچو جنایتی را می کند و‏‎ ‎‏ما باید منتظر این جنایات باشیم. نباید بگوییم که چرا شد، چرای او‏‎ ‎‏معلوم است، «چرا» آن همین قیامی است که شما کرده اید. شما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهید، آنها می گویند نباید اسلام باشد.(832)‏

16 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ثبت جنایات صدام در تاریخ

‏بیست و چند ماه این ارتش مزدور عراق در ایران بود و موارد حساس‏‎ ‎‏ایران را در دست داشت و آن همه جنایات کرد که تاریخ اینها را باید‏‎ ‎‏ثبت کند و از این کشورهایی که می گویند ما طرفدار اسلام هستیم و‏‎ ‎‏جمعیتهای حقوق بشر و سازمان کذا صحبتی نشد. گاهی اگر شد،‏‎ ‎‏ایران را محکوم می کردند.(833)‏

3 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار مردم ایران

‏شما می دانید که هر روز آبادان مورد اصابت گلوله است و موشک‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 496

‏است و امثال اینها. هر روز خوب، می آیند کنار و از آنجا با آن توپهای‏‎ ‎‏دور برد می زنند به آن. کی را می شکند؟ مردم بیچاره را. مردم که نه،‏‎ ‎‏هیچ کار ندارد. جز بقال است و نمی دانم خباز است و یک زن‏‎ ‎‏بیچاره ای است و یک بچه کوچکی است و اینها؟(834)‏

14 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسلیت‌به‌خانواده های مصیبت‌دیدۀ دزفول

‏ما در عین حالی که در این جنگ، خیلی جوانهای عزیز از دست دادیم‏‎ ‎‏و خیلی شخصیتهای عزیز از دست دادیم و این همه جنایات واقع‏‎ ‎‏شده است که انصافاً این جنایت اخیر دزفول یکی از بزرگترین‏‎ ‎‏جنایاتی بود که اینها کردند، در عین حالی که ما این قدر جنایت برمان‏‎ ‎‏واقع شد، مع ذلک، آن چیزی که کشور ما دریافت کرد بسیار‏‎ ‎‏ارجمندتر و عزیزتر از این است که ما صدمه خوردیم. و اما صدمات‏‎ ‎‏افرادی که البته جبران نمی توانیم بکنیم، لکن ان شاءالله ، بعدها به جای‏‎ ‎‏آنها اشخاص دیگری بیایند که بهتر جبران کنند.(835)‏

2 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قتل و غارت و تخریب کشور

‏همه می دانیم و می دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم‏‎ ‎‏وحشیانۀ خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است و‏‎ ‎‏از اول تاکنون قسمتی از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت‏‎ ‎‏خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این سازمانها برای یک بار‏‎ ‎‏هم او را محکوم نکردند.‌... همه می دانیم که هر روز دست صدام به‏‎ ‎‏خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است.(836)‏

21 / 11 / 61


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 497

کشتار اطفال و پیر‌و‌جوان در‌خوزستان

‏شما ببینید که اینهایی که ادعای طرفداری از خلق و طرفداری از عرب‏‎ ‎‏می کنند با خوزستان چه می کنند، و با دزفول عزیز چه کرده اند. به‏‎ ‎‏گمان فاسد اینکه با موشک انداختن در خانه ها و اطفال و زنهای پیر و‏‎ ‎‏جوان را کشتن اسباب این می شود که ما تسلیم بشویم. آنها باز‏‎ ‎‏خوزستان را نشناختند.(837)‏

4 / 2 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایت صدام

‏راجع به مصیبتی که به وسیلۀ صدام به ایران وارد شد به همۀ اهالی‏‎ ‎‏ایران بخصوص گیلانغرب و بالاخص به بازماندگان شهدا تسلیت‏‎ ‎‏عرض می کنم، و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که آنها را با اولیای‏‎ ‎‏اسلام محشور گرداند و به مجروحین این جنایت بزرگ شفا عنایت‏‎ ‎‏کند.(838)‏

20 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قتل مردم بیگناه

‏پشت هر شکستی صدام حمله کرده است و یک عده بیگناه، زن و مرد،‏‎ ‎‏بچه و صغیر و کبیر را به خاک و خون کشیده و امریکا یک کلمه راجع‏‎ ‎‏به این حرف نزده است برای اینکه انساندوست است ایشان! اما انسان‏‎ ‎‏امریکایی پسند!(839)‏

15 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار مردم عرب

‏صدام را ملاحظه می کنید که در طول این مدت با این ملت چه کرده‏‎ ‎‏است و با اسلام چه کرده است و با ملت عراق چه کرده است...‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 498

‏     وضع اینطوری شده است که کسی که دارد هر روز از این ور و‏‎ ‎‏آن‌ور سلاح تهیه می کند برای اینکه بریزد به جاهایی که ربطی به‏‎ ‎‏ارتش ندارد. ـ‌او دستش به آنها که نمی رسد‌ وقتی آنجا شکست‏‎ ‎‏می خورد، می گیرد از این سلاحهای دور زن و می زند به شهرهای‏‎ ‎‏عرب نشین و کردنشین و فقرا، و آن وقت این را دنیا معرفی می کنند به‏‎ ‎‏اینکه این صلح طلب است، و خودش هم داد صلح طلبی می زند!(840)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات صدام علیه مردم مرزنشین

‏اکنون علی رغم دروغپردازیها و عربده کشیدنها، آنچه برای صدام‏‎ ‎‏مانده است شکستهای پی در پی و جنایتهای وحشیانه نسبت به مردم‏‎ ‎‏مرزنشین، بخصوص مناطق عرب نشین و کردنشین، و همچنین دیگر‏‎ ‎‏شهرهای ایران و به شهادت رساندن زنان و کودکان و مردان بیگناه‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏     و آنچه برای دشمنان اسلام و انقلاب، چه آنان که در رأس‏‎ ‎‏کشورهای کفر و دولتهای الحادی هستند و چه آنهایی که به این دولتها‏‎ ‎‏پناه برده اند، مانده است شایعه سازیهای واضح البطلانی است که جز‏‎ ‎‏عده ای بی خبر از اوضاع ایران و منطقه کسی باور نمی کند.(841)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار عزیزان در دزفول و اندیمشک

‏ما در این آستانۀ ماه محرم مصیبتهای بزرگی دیدیم. دزفول و‏‎ ‎‏اندیمشک که همۀ جوانان ما بودند، برادران ما بودند، خواهران ما‏‎ ‎‏بودند، عزیزان ما بودند، اینها به دست عمال امریکا و آنهایی که به‏‎ ‎‏اسلام عقیده ندارند و ضد اسلام هستند شهید شدند و دنیا در این باب‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 499

‏ساکت است.(842)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسلیت به ملت ایران و خوزستان

‏مصیبتهایی که پی‌در‌پی بر اسلام و امت اسلامی و دوستان اسلام و‏‎ ‎‏اهل بیت پیغمبر‌اکرم وارد می شود به همۀ ملت مسلمان و به ملت‏‎ ‎‏ایران و به ملت عزیز خوزستان وبه شهرهایی که اخیراً مورد تجاوز‏‎ ‎‏ستمگران واقع شد، تسلیت عرض می کنم. و من امیدوارم که خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی این شهدا را با اولیای خودش و شهدای صدر اسلام‏‎ ‎‏محشور بفرماید، و به بازماندگان آنها صبر و اجر عنایت بفرماید و به‏‎ ‎‏ملت ایران مقاومت.(843)‏

15 / 8 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جنایات علیه مردم‌بی دفاع و ویران نمودن خانه ها

‏عجبا که دیو صفتان عفلقی وقتی که در صحنه های نبرد آنهمه‏‎ ‎‏شکستها را متحمل شده اند و بُزدلانه از رو به روی شیرمردان ارتش‏‎ ‎‏اسلام پا به فرار گذاشته اند، برای جبران آنهمه ناتوانی و عجز،‏‎ ‎‏ناجوانمردانه خانه ها و مدارس و بیمارستانها و مساجد را بر سر اقشار‏‎ ‎‏بی دفاع مردم از طفل شیرخواره گرفته تا محصل دبستانی و دبیرستانی‏‎ ‎‏و از بیمار در بیمارستانها تا پیرمردان و پیرزنان خراب می کنند. آری،‏‎ ‎‏ملت عزیز ایران و خصوصاً مردم شهرهای مورد تهاجم هوایی‏‎ ‎‏دشمن، به خوبی لمس کرده اند که دشمنان آنان راه پیشوایان و اعقاب‏‎ ‎‏شجرۀ خبیثۀ بنی امیه و یزیدیان ـ‌علیهم لعنة الله ‌ را برگزیده اند و‏‎ ‎‏هدفی جز محو آثار رسالت و اثبات و تحکیم شعار پوسیدۀ «لا خَبَرٌ‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 500

‏جَاء و لاَ وَحیٌ نَزَلَ»‏‎[4]‎‏ را دنبال نمی کنند؛ چرا که از یزیدیان انتظاری جز‏‎ ‎‏این نیست که به حریم کشور اسلامی ما و به ملت پیرو امام زمان‏‎ ‎‏ـ‌عجل الله فرجه الشریف‌ و حتی به خانۀ آل محمد ـ‌صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله‌ یعنی قم تجاوز نمایند. و از ملت دلاور مسلمان ایران هم انتظاری‏‎ ‎‏جز ادامۀ راه حسین ـ‌علیه السلام‌ و زینب ـ‌سلام الله علیها‌ نیست که‏‎ ‎‏این راه را انتخاب کرده اند. ملتی که سالار شهیدان را پیشوا و ایثار و‏‎ ‎‏فداکاری را سلاح و شهادت را سبب جاودانگی خود می داند از چه‏‎ ‎‏می ترسد و با چه کسی جز خدا معامله می کند؟‏

‏     و اینک من به همۀ عزیزانی که خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود‏‎ ‎‏را در این حوادث و میدان کارزار از دست داده اند عرض می کنم که‏‎ ‎‏یقیناً شما احساس همدردی این خدمتگزار و پدر پیر خود را درک‏‎ ‎‏می کنید که من ویرانی خانه های شما را ویرانی خانۀ خود و شهادت و‏‎ ‎‏جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود‏‎ ‎‏می دانم و با شما هستم؛ و شما را به صبر و مقاومت سفارش می کنم. و‏‎ ‎‏امیدوارم که ملت ایران با همان روح همبستگی و برادری که در همۀ‏‎ ‎‏مشکلات خود را یاور و غمخوار یکدیگر می دانند در این امتحان‏‎ ‎‏بزرگ الهی به یاری و کمک آسیب دیدگان بشتابند و با آغوش باز و‏‎ ‎‏محبت و اخوت در رفع مشکلات آنان کوشش نمایند؛ و همگام با‏‎ ‎‏دولت خدمتگزار که با کمال فداکاری و پشتکار شب و روز مشغول‏‎ ‎‏امداد و برنامه ریزی هستند، به جنگ مشکلات بروند.(844)‏

16 / 11 / 65


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 501

وحشی گری صدام

‏دنیا از آغاز جنگ تاکنون و در تمام مراحل دفاعی ما، هیچ گاه با زبان‏‎ ‎‏عدالت و بیطرفی با ما سخن نگفته است. آن روزی که صدام و حزب‏‎ ‎‏بعث از روی غرور و بیخردی به منظور ساقط نمودن نظام نوپای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران به کشور عزیزمان ایران حمله نمود و‏‎ ‎‏قراردادهای بین المللی را پاره کرد و شخصاً تجاوزات هوایی و‏‎ ‎‏دریایی و زمینی ارتش را رهبری می نمود و نه تنها خانه های یک شهر‏‎ ‎‏و روستا، که مراکز دهها شهر و صدها روستا را با خاک یکسان می کرد‏‎ ‎‏و کودکان معصوم ملت ما را در آغوش مادرانشان به شهادت‏‎ ‎‏می رساند و تجاوزات و وحشیگریها را تا آنجا ادامه داد که قلم از‏‎ ‎‏نوشتن و زبان از بیان آنان شرم می کند و نیز در آن روزی که صدام‏‎ ‎‏اولین جرقه و شعله های آتش جنگ را در خرمن امنیت همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و خلیج فارس برافروخت، هیچ کس از این‏‎ ‎‏مدعیان صلح، جلوی آتش افروزی او را نگرفته و از امکانات و‏‎ ‎‏اهرمهای فشار و قراردادهای خود در جهت کنترل و مهار او بهره‏‎ ‎‏نجست و به دفاع از ملت مظلوم و ستمدیدۀ ایران و عراق برنخاست و‏‎ ‎‏به صدام، این آغاز کنندۀ جنگ، نگفت که به کدام گناه و به چه جرمی‏‎ ‎‏ملت ایران باید کشته شوند! و به کدام گناه میلیونها زن و مرد و پیر و‏‎ ‎‏جوان آواره شوند و یا خانه و کاشانه شان ویران گردد! و به کدام جرم و‏‎ ‎‏گناه حاصل زحمات دهها سالۀ تلاش و سرمایه گذاری یک ملت در‏‎ ‎‏صنایع و کارخانجات و مزارع و کشتزارها سوخته و بر باد برود! آیا‏‎ ‎‏جرم ما، ایرانی بودن ما است، جرم ما فارسی بودن ما است، جرم ما‏‎ ‎‏اختلافات و تنازعات گذشتۀ مرزی ما است؟ خیر، چنین نیست.‏‎ ‎‏امروز همه می دانند جرم واقعی ما از دید جهانخواران و متجاوزان،‏‎ ‎‏دفاع از اسلام و رسمیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی به جای‏‎ ‎‏نظام طاغوت ستمشاهی است، جرم و گناه ما احیای سنت پیامبر‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 502

‏ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم‌ و عمل به دستورات قرآن کریم و اعلان‏‎ ‎‏وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی، برای مقابله با توطئۀ کفر جهانی‏‎ ‎‏و پشتیبانی از ملت محروم فلسطین و افغانستان و لبنان و بستن‏‎ ‎‏سفارت اسرائیل در ایران و اعلام جنگ با این غدۀ سرطانی و‏‎ ‎‏صهیونیسم جهانی و مبارزه با نژادپرستی و دفاع از مردم محروم‏‎ ‎‏افریقا و لغو قراردادهای بردگی رژیم کثیف پهلوی با امریکای‏‎ ‎‏جهانخوار بوده است. و نزد جهانخواران و نوکران بی ارادۀ آنان چه‏‎ ‎‏گناهی بالاتر از اینکه کسی از اسلام و حاکمیت آن سخن بگوید و‏‎ ‎‏مسلمانان را به عزت و استقلال و ایستادگی در مقابل ستم متجاوزان‏‎ ‎‏دعوت کند.(845)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقایسه صدام و شاه

‏دوباره امریکا همان تیغی که به دست محمدرضا سپرده بود در کف‏‎ ‎‏صدام این زنگیِ مست نهاد. صدام چه کرد؟ آیا صدام همان کاری را که‏‎ ‎‏شاه قبل از انقلاب انجام داده بود انجام نداد؟ شاه قبرستانهای ما را از‏‎ ‎‏سروهای بلند آزادی پرنساخت؟ آیا صدام که از قدرت برتر و مانور‏‎ ‎‏بیشتری برخوردار بود غیر از این کرد؟ آیا شاه کشورمان را به امریکا‏‎ ‎‏نفروخته بود؟ آیا صدام برای فروختن ایران به امریکا به صورت‏‎ ‎‏دیگری عمل نکرد؟ گفتم که خرابیهای شاه را اگر مهلتمان دهند با‏‎ ‎‏تلاش همۀ دست اندرکاران و ملت شریف در بیست سال هم‏‎ ‎‏نمی توانیم آباد کنیم. آیا خرابیهای صدام را می شود در کمتر از بیست‏‎ ‎‏سال آباد نمود؟(846)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 503

  • )) خطاب به سفرای کشورهای اسلامی.
  • )) خطاب به اعضای هیأت بررسی کننده جنگ تحمیلی که از طرف سازمان کنفرانس اسلامی آمده بودند.
  • )) با پخش قطعۀ فیلمی از تلویزیون عراق توسط سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر کشتن و زیر خاک کردن زنان بومی ایران در نوار مرزی جنوب، حضرت امام به جنایات رژیم عراق اشاره کرده اند.
  • )) پاره ای است از این بیت شعر عبدالله بن زبعری:               لعبت هاشم بالملک فلا          خبر جاء ولا وحی نزل     (قبیلۀ بنی هاشم با سلطنت بازی کردند. پس نه خبری آمد و نه وحی ای نازل گشت). آمده است که یزید ـ‌لعنت خدا بر او باد‌ آنگاه که اهل بیت عصمت(ع) را در شام بر وی وارد کردند با چوب بر دندانهای سر مطهر حضرت اباعبدالله (ع) می زد و این شعر را بر زبان می راند. علامه شعرانی؛ مع السجوم فی ترجمة نفس المهموم؛ ص 252.