فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
جنایات دشمن در عراق
تاراج اموال و ذخایر عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تاراج اموال و ذخایر عراق

تاراج اموال و ذخایر عراق

‎ ‎

‏ ‏

قصد نابودی آثار اسلامی

‏اگر این خبیث دستش برسد، تمام آثار اسلام را در عراق از بین خواهد‏‎ ‎‏برد. تمام مساجدتان را از بین خواهد برد. الآن این فرصت نیست‏‎ ‎‏برایش. اگر فرصت پیدا بشود برایش تمام آثار اسلام را به آنطوری که‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 488

‏رأی اینها اینطور است، مسلک اینطور است، تمام آثار اسلام را اینها‏‎ ‎‏خواهند از بین برد.(816)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اهانت به بقاع متبرکه

‏شما و ما شاهد بودیم که این سفاکان جنایتکار چه اهانتها به بقاع مطهر‏‎ ‎‏ائمۀ اسلام نمودند. و دیدید و دیدیم که دژخیمان رژیم در صحن‏‎ ‎‏مطهر مولا امیرالمؤمنین - علیه الصلوة والسلام - ریخته و مردم مظلوم‏‎ ‎‏را با چه وضعی مضروب نمودند، و بقعۀ شریفه را به مسلسل‏‎ ‎‏بستند.(817)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هدم حیثیت ملت عراق

‏ملت عراق بیچاره چقدر ضرر کرد در این جنگ! و ملت اسلام چقدر‏‎ ‎‏ضرر برد؛ ضرر جانی، ضرر مالی، ضرر حیثیتی او برد!(818)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خسارات مالی و جنایات انسانی

‏صدام جنایتکار و دوستان او باید بدانند که جنایات وارد بر عراق و ایران‏‎ ‎‏به دست سردمداران جنایتکار او، به میزانی نیست که به حساب آید.‏‎ ‎‏خسارات مالی که بالغ بر صدها میلیارد تومان می باشد و جنایات انسانی‏‎ ‎‏که از خسارات مالی بسیار بزرگتر است، بهترین جوانان عزیز ما را که‏‎ ‎‏می بایست در راه اعتلای اسلام در سراسر جهان و کشور عزیز کوشش‏‎ ‎‏می کردند، شهید و ارتش عراق را که لااقل می بایست با دشمن اعراب‏‎ ‎‏ـ‌اسرائیل جنایت پیشه‌ به جنگ برخیزد و قدس را نجات دهد، به تجاوز‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 489

‏به کشوری که جز به اسلام فکر نمی کند وادار و به هلاکت رساندند.(819)‏

12 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خسارت بر مردم عراق

‏صدام چه جوابی تهیه کرده است برای ارتش عراق و برای فرماندهان‏‎ ‎‏ارتش؟ چه جوابی تهیه کرده است که بی خود میلیاردها دلار به‏‎ ‎‏خودشان خسارت وارد کرده اند که مجبور شده است از جاهای دیگر‏‎ ‎‏وام بگیرد؟(820)‏

11 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هدردادن نفت ایران و اعراب

‏ما راجع به این حرف می زنیم که خوب، این برادرهای عربی که الآن‏‎ ‎‏در اطراف خلیج هستند، از کویت و نمی دانم قطر و دوبی و بحرین و‏‎ ‎‏امثال اینها، اینها الآن در مضیقۀ آب هستند، نمی گویند که چرا این کار‏‎ ‎‏را کردی، این دولتها نمی گویند صدام چرا این کار را کرده، می گویند‏‎ ‎‏نفتهای ایران آمده اینجا! نفتهای ایران خودش راه افتاده رفته آنجا!‏‎ ‎‏اصلاً وضع دنیا یک وضع تأسفباری است که نمی شود گفت که این چه‏‎ ‎‏جور وضعی پیدا کرده؛ این چه روحیه ای است که این مردم دنیا پیدا‏‎ ‎‏کردند. یعنی اینهایی که رسانه های گروهی دستشان است و اینهایی که‏‎ ‎‏قدرتها دستشان است اجتماع می کنند که ببینیم چه باید کرد. خوب،‏‎ ‎‏چه باید کرد؟ هرچه صدام اجازه فرمایند آنطور باید عمل کرد! یک‏‎ ‎‏نفر آدمی که این همه تاکنون جنایت کرده و یک کلمه نگفتید شماها‏‎ ‎‏خوب این جنایت به ما بوده؛ تقصیر ما هم این است که می گوییم‏‎ ‎‏اسلام باید باشد. اما این جنایت اخیری که کرده است و به اعراب این‏‎ ‎‏جنایت را کرده است، به ما که این جنایت نشده، جنایت به ما این است‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 490

‏که نفت ما رفته است، اما بیچاره زن و بچه این عرب چه کرده؟ زن و‏‎ ‎‏بچه خلیج چه کرده است؟ در عین حالی که این جنایت به خود آنها‏‎ ‎‏وارد شده است، حالا هم که اجتماع می کنند نمی توانند جلوی این را‏‎ ‎‏بگیرند، جلوی این را بگیرند که تضمین بدهد که حمله نکند تا بروند‏‎ ‎‏درست کنند اینجا را.(821)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بر باد دادن حیثیت عراق

‏ما می خواهیم که این حزب منحوس و این حزب عفلقی از بین برود و‏‎ ‎‏کشور عراق به دست خود عراقی ها، به دست مردم و ملت خود عراق‏‎ ‎‏اداره بشود، نه به دست دیگران و امثال صدام که تمام حیثیت عراق را،‏‎ ‎‏حیثیت نظامی عراق را، حیثیت ملی عراق را زیرپا گذاشته است، و‏‎ ‎‏تمام ذخیره های عراق را برای نفهمی به باد فنا داده است که امروز‏‎ ‎‏مفلس شده است. و طلاها و جواهرات زنهای مردم را مأمورین‏‎ ‎‏می روند و به زور می گیرند و یک دسته از خودشان هم نمایش‏‎ ‎‏می دهند که صف کشیده اند برای اینکه ذخیره های خودشان را بدهند.‏‎ ‎‏با اینکه با زور دارد از ملت خودش طلاها را می گیرد و در کویت و در‏‎ ‎‏غیر کویت به فروش می رساند برای اصلاح حال خودش، و یا برای‏‎ ‎‏پرکردن جیب خودش و دیگران. یک همچو موجودی نباید دیگر در‏‎ ‎‏دنیا باقی بماند و نباید حکومت یک کشور اسلامی را داشته باشد.(822)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اخذ پول و طلا از مردم به زور

‏می گویند که مأمورین او خانه به خانه می روند و می گویند قبض و‏‎ ‎‏رسید بده، اگر کسی قبض و رسید نداشته باشد، رسید طلا، رسید‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 491

‏جواهر، اگر نداشته باشد او را می برند و به عنوان مجرم. آن شنیده که‏‎ ‎‏اینجا طلا می دهند آن هم می خواهد صورتش را درست کند، شبیه اش‏‎ ‎‏را درست کند، یک صفی از خودشان درست می کنند که بیایید بدهید،‏‎ ‎‏لکن مأمورین می روند از مردم به زور می گیرند.(823)‏

27 / 6 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 492