فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
جنایات دشمن در عراق
جنایت علیه علما
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جنایت علیه علما

جنایت علیه علما

‎ ‎

‏ ‏

تصمیم به هدم اسلام

‏صدام حسین که همچون شاه مخلوع چهرۀ قبیح غیراسلامی و انسانی‏‎ ‎‏خود را نشان داده و به هدم اسلام و حوزۀ مقدسۀ نجف کمر بسته و با‏‎ ‎‏مسلمانان مظلوم برای رضای کارتر، آن کند که مغول کرد، و با علمای‏‎ ‎‏اسلام خصوصاً حضرت آیت الله آقای سیدمحمدباقر صدر، آن کند که‏‎ ‎‏رضاخان و محمدرضا پهلوی با علما و روحانیون و سایر طبقات‏‎ ‎‏کردند، باید بداند که با این اعمال ضداسلامی، گور خودش و رژیم‏‎ ‎‏تحمیلی غیرانسانی و غیرقانونی بعث را با دست خود می کند.(794)‏

19 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار بد با آیت الله ‌حکیم و‌حوزه ها

‏شما و ما شاهد بودیم که این حزب فاسد با مرحوم آیت الله حکیم و‏‎ ‎‏آقازاده های معظم ایشان چه ها کردند و آن سید بزرگوار مظلوم در‏‎ ‎‏آخر عمر با چه خون دل به اجداد بزرگوارش ملحق شد، و شاهد‏‎ ‎‏حبس و زجر و فشار به فرزندان محترم ایشان بودید. و شما و ما شاهد‏‎ ‎‏بودیم که با سید مجاهد بزرگوار آقای صدر و خواهر مظلومش چه‏‎ ‎‏کردند و با چه شکنجه ها آنان را به شهادت رساندند. و شما و ما شاهد‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 480

‏بودیم که با حوزۀ علمیۀ نجف و سایر مشاهد مشرفه چه ستمها و چه‏‎ ‎‏وحشیگریها کردند و گروه گروه علما و طلاب را به حبس و شکنجه‏‎ ‎‏کشیدند.(795)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت آیت الله  صدر

‏ما شریک غم شما ملت عراق هستیم که آقای صدر و خواهر عزیز‏‎ ‎‏ایشان را به آنطور کشتند و شکنجه کردند.(796)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

از دست دادن علما

‏همان طوری که ملت ایران انزجار دارد از این حکومت، ملت عراق‏‎ ‎‏بیشتر انزجار دارد. برای اینکه ملت عراق علمایی از دست دادند،‏‎ ‎‏جوانهایی از دست دادند، پیرمردها و جوانها و بچه هایی را از دست‏‎ ‎‏دادند، همه به دست این رژیم فاسد.(797)‏

10 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت مظلومانۀ علمای عراق

‏شهادت مرحوم آیت الله صدر را به همۀ ملتهای مستضعف جهان و به‏‎ ‎‏مسلمین خاصتاً و به عراق و ایران بالاخص، تسلیت عرض می کنم.‏

‏     ... علمای شما هم گرفتار این حزب فاجر فاسد بود. با مرحوم‏‎ ‎‏آیت الله حکیم آن کردند که ما شاهد بودیم و مرحوم آیت الله صدر را به‏‎ ‎‏جرم اینکه از ظلم آنها شکایت داشت و می خواست حکومت اسلام‏‎ ‎‏برقرار باشد، شهید کردند و خواهر مکرمۀ مظلومۀ ایشان را هم شهید‏‎ ‎‏کردند.‌... من در سابق که ایران بودم، قبل از اینکه تبعید بشوم و منتهی‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 481

‏بشود که به عراق بیایم، گمان می کردم که عشایر عرب که دارای سلاح‏‎ ‎‏هم بودند، در مقابل این حکومت خواهند ایستاد و خواهند او را به‏‎ ‎‏جای خودش نشاند، لکن بعد از اینکه آمدم به عراق، تعجبم بیشتر شد‏‎ ‎‏که دیدم در حضور همین عشایر و در حضور همان ملت، رئیس‏‎ ‎‏روحانی ملت عراق و ملت اسلام را محاصره کردند و تحت الحفظ از‏‎ ‎‏بغداد به نجف آوردند و آن هم مظلومانه باید بگوییم به شهادت‏‎ ‎‏رسید.(798)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ظلم و جنایت با علما و مراجع

‏ما حزب بعث را جنایتکارانی می دانیم که در حال صلح و جنگ در‏‎ ‎‏جنایتند. در طول حکومتشان در عراق در حال جنگ نبودند، لکن‏‎ ‎‏جنایت آنها بر اسلام، بر مسلمین، بر ملت عراق، بر مراجع عظام عراق‏‎ ‎‏و بر علمای اسلام هر روز واقع می شد و بعد هم آن دیوانگی را که در‏‎ ‎‏فطرت آنها بود و طغیانگری را که خمیرۀ ذاتی صدام است، آن‏‎ ‎‏دیوانگی را عمل کرد.(799)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حبس آقای حکیم در منزل

‏ملت عراق از حالا بد نیست، از اول با این حزب بد بود؛ برای اینکه‏‎ ‎‏ملت عراق، اشخاصی که علاقه مند بودند به آنها، آنها را اینها از بین‏‎ ‎‏بردند؛ مثل آقای حکیم که مردم علاقه مند بودند، مرجعشان بود،‏‎ ‎‏آنطور با ایشان عمل کردند، ایشان را در خانه تقریباً حبس کردند و‏‎ ‎‏ریختند در منزل ایشان در بغداد ـ‌که رفته بودند برای معالجه‌ ریختند‏‎ ‎‏در منزل، ایشان را تفتیش کردند؛ در منزل یک مرجعی. و مردم متوجه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 482

‏به این مسائل هستند که اینها از اول با اسلام بد بودند، از اول با مسلمین‏‎ ‎‏بد بودند.(800)‏

16 / 5 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتقام از قاتلین علمای اسلام

‏ما می خواهیم آن کسی که تعدی کرده است به مسلمانها و آن اشخاصی‏‎ ‎‏که خون مسلمانها را در بلاد ما و بلاد خودش ریخته است و علمای‏‎ ‎‏اسلام را در بلاد خودش شهید کرده است، ما می خواهیم به حکم‏‎ ‎‏اسلام از او انتقام بگیریم؛ ما می خواهیم قصاص کنیم، ما می خواهیم‏‎ ‎‏دست او را قطع کنیم... ما دفاع داریم می کنیم از شما و از کشور‏‎ ‎‏خودمان. ما دفاع از نوامیس شما می کنیم، ما دفاع از علمای شما‏‎ ‎‏می کنیم، ما دفاع از متدینین شما می کنیم، ما دفاع از ملت شما‏‎ ‎‏می کنیم.(801)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار وحشیانه با مراجع

‏امروز در مقابل شما چه درندگانی واقع شده اند! وقتی انسان می بیند‏‎ ‎‏که شهید آقای صدر آن عالم فاضل را و همچنین همشیرۀ ایشان را با‏‎ ‎‏چه وضعی شهید کردند، و بعد هم با بیت مرحوم آقای حکیم که آنقدر‏‎ ‎‏خدمت کردند و با آقای آقا یوسف حکیم‏‎[1]‎‏ که وقتی انسان ایشان را‏‎ ‎‏می دید، به یاد قیامت می افتاد، آنگونه رفتار نمودند و نود نفر از بیت‏‎ ‎‏مرحوم حکیم را گرفتند، شدیداً متأثر شده و می فهمد که اینها چه‏‎ ‎‏سبعهایی هستند. من می دانم که مردم عراق از این جهت منزجر‏‎ ‎‏هستند. آخر کدام انسانی است که این فشارها را ببیند و متأثر نشود.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 483

‏امیدوارم کارها به زودی درست شود.(802)‏

29 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شهادت ده نفر از علما و سادات

‏فاجعۀ بزرگ شهادت ده نفر از علما و سادات محترم بیت معظم‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله حکیم ـ‌رضوان الله علیه‌ به دست جنایتکار رژیم‏‎ ‎‏عفلقی عراق موجب کمال تأسف و تأثر گردید و برگی بر جنایات‏‎ ‎‏صدام پلید که به هیچ اصلی از اصول انسانیت پایبند نیست، افزود. ما‏‎ ‎‏از این جنایتکار که با اعمال خود روی مغول را سفید نموده توقع غیر‏‎ ‎‏از این نحو تبهکاریها نداریم.(803)‏

18 / 12 / 63

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 484

  • )) آیت الله شهید سید یوسف حکیم.