فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
صفات و ماهیت دشمن
حیله گری صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حیله گری صدام

حیله گری صدام

‎ ‎

‏ ‏

فریب مردم توسط صدام

‏امروز من صدای منحوس این آدم را شنیدم؛ یعنی، بیانیه اش را شنیدم.‏‎ ‎‏ایشان معلوم می شود که تازه مسلمان شده است! برای اینکه به‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 461

‏حضرت امیر، علی بن ابی طالب و امام حسین ـ‌سلام الله علیهما‌ و اینها‏‎ ‎‏تشبث کرده و مردم را می خواهد گول بزند. ایشان نمی داند که مردم‏‎ ‎‏عراق ایشان را می شناسند و از اوّلی که این حکومت اشتراکی‏‎ ‎‏روی‌کار آمد و مرحوم آقای حکیم تحریم کرد و آنها را تکفیر کرد،‏‎ ‎‏مردم عراق اینها را شناخته اند و بعد هم از اعمالی که انجام داده اند،‏‎ ‎‏اینها شناسایی شده اند. اینها علمای بزرگ عراق را اعدام کردند. اینکه‏‎ ‎‏الآن به شَعْب عراق متوسل می شود، اینها شعب عراق را سرکوب‏‎ ‎‏کرده اند.(763)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دروغ بودن ادعای صدام

‏این آدم با تشبثات مختلف که همه اش دروغ است، تشبث به اینکه ما‏‎ ‎‏عربی هستیم، دروغ می گوید، خیر شما امریکایی هستید. شما عرب‏‎ ‎‏نیستید. عرب مسلم است. شما عرب نیستید. شما امریکایی‏‎ ‎‏هستید.(764)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فریبکاری صدام به وسیله نماز

‏در این جنگ ـ‌یک، خیلی از امور، که بعضی دیگرش هم هست البته‌‏‎ ‎‏خیلی از امور معلوم شد. باز خوب شد که صدام حسین را به ظواهر‏‎ ‎‏اسلام کشانده؛ برای اینکه این روزها می گویند نماز هم می خواند!‏‎ ‎‏توی مسجد هم می رود! این همان کارهایی بود که محمدرضا می کرد،‏‎ ‎‏عیناً همان. اینها از یک آخور ارتزاق می کنند. آن هم یکوقتی که پیش‏‎ ‎‏می آمد، بدترین فحشها را به علمای اسلام می داد و به اسلام هیچ کار‏‎ ‎‏نداشت، ضربه می زد. یکوقت که ضعیف و بیچاره می شد، می رفت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 462

‏نماز می خواند و در حرم حضرت رضا می رفت و نماز می خواند و از‏‎ ‎‏این بساط درمی آورد. حالا ایشان هم که همۀ ملت عراق می شناسند او را‏‎ ‎‏کی هست، نمی دانند که ایشان که حالا هم می خواهد نماز بخواند و در‏‎ ‎‏مسجد برود، کی را می خواهد بازی بدهد. ملت عراق را می خواهد‏‎ ‎‏بازی بدهد. ملت عراق ایشان را ماهیتش را می شناسد. ماها را هم‏‎ ‎‏می خواهد بازی بدهد. ماها هم ماهیتش را می شناسیم. کسانی که آن ور‏‎ ‎‏دنیا هستند، در امریکا و اروپا هستند، اگر بعضی اشخاص پیدا بشوند‏‎ ‎‏نشناسند این را، ممکن است. اما آنجاهایی که ایشان هستند مثل بغداد و‏‎ ‎‏ـ‌عرض بکنم که‌ عراق، مردم ایشان را می شناسند. مردم سالهای دراز با‏‎ ‎‏این حزب بعث زندگی کردند و از این حزب بعث، اینها صدمه ها دیدند.‏‎ ‎‏این آدمی که حالا دارد می گوید من مسلمان هستم و ما در مقابل کفّار‏‎ ‎‏داریم جنگ می کنیم، این آدم همان آدمی است که برای اربعین، وقتی که‏‎ ‎‏زوّار حضرت سیدالشهدا حرکت کردند، آنها را به توپ و تفنگ بستند‏‎ ‎‏و آنقدر جنایت کردند. دیگر ملت عراق با اینکه این جنایات را از شما‏‎ ‎‏دیده، باور می کند که شما یک آدم دینی باشید؟(765)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سالوسی صدام

‏این می خواست که برای خودش یک حیثیتی پیدا بکند و اینکه دشمن‏‎ ‎‏اسلام بود و قبل از این هم که هجوم کند به ایران، با عراق آنطور معامله‏‎ ‎‏کرد و با علمای عراق آنطور معاملات کرد و با ملت عراق آنطور و با‏‎ ‎‏دسته جات برای عاشورا آنطور و برای زائرین کربلا، که برای اربعین‏‎ ‎‏می رفتند، آنطور جنایتکارانه عمل کرد. این در دنیا رسوا شد. و حالا‏‎ ‎‏هم هر چه می خواهد سالوسی کند و نماز بخواند و اظهار اسلامیت‏‎ ‎‏بکند و امثال ذلک، دیگر فایده ندارد. این دیگر نمی تواند با سالوسی،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 463

‏خودش را جا بیندازد.(766)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دروغپردازی عراقیها

‏الآن این اشخاصی که اسیر مملکت اسلامی هستند اینها اسلحه‏‎ ‎‏ندارند، و اینها باید به طور انسانی، به طور خوب با آنها رفتار بشود که‏‎ ‎‏می شود. لکن در عراق آن دستگاههای تبلیغاتی عراق که هر روز‏‎ ‎‏دروغ می گوید، راجع به این هم دروغپردازی می کند که نه، اشخاصی‏‎ ‎‏که اسیر می شوند با آنها چه می کنند و چه می کنند. در صورتی که این‏‎ ‎‏حرف دروغ است و مملکت ما این اسرا را به طور انسانی، به طور‏‎ ‎‏اسلامی، به طور خوب با آنها رفتار می کند و پذیرایی از آنها می کند. و‏‎ ‎‏هر کس که می خواهد بیاید، از دنیا بیایند ببینند که چه می کنند اینها.‏‎ ‎‏البته تبلیغات سوء زیاد است و ما باید احتراز کنیم از کارهایی که‏‎ ‎‏تبلیغات سوء در آن کارها بهانه پیدا می کند.(767)‏

18 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حیلۀ عامیانه صدام

‏اخیراً لازم به تذکر است که چون صدام شکست خود را نزدیک‏‎ ‎‏می بیند دست به حیله ای عامیانه زده است و بعضی از طرفداران او نیز‏‎ ‎‏همان را تعقیب نموده اند؛ می گوید ماه مبارک رمضان ماه عبادت است‏‎ ‎‏و جنگ در آن حرام است و لازم است آتش بس اعلام شود.‏

‏     او و دوستان امریکایی اش نمی دانند که ماه مبارک رمضان «شهر‏‎ ‎‏حرام» نیست. صدام در یکی از ماههای حرام علیه ما به جنگ‏‎ ‎‏برخاست و کسی از طرفدارانش به او اعتراض نکرد.(768)‏

18 / 4 / 60


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 464

نیرنگ صدام

‏لازم است قوای مسلح تا آخرین نقطه و تا پیروزی نهایی دارای‏‎ ‎‏آمادگی لازم بوده و از نیرنگ و خطر دشمن در هیچ حال غافل نباشند؛‏‎ ‎‏بویژه دشمنی که تمام قدرتهای شیطانی برای حفظ او کوشش دارند و‏‎ ‎‏خود، خوب می داند که شکست برای او نابودی است.(769)‏

12 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حیله های جنگی صدام

‏راهی که صدام می خواهد به ما بدهد، راهی است که نجات خودش را‏‎ ‎‏در آن راه می یابد، نه راه می خواهد برای اسرائیل بدهد. این، طرفین‏‎ ‎‏قضیه را ملاحظه کرده است. اگر ما قبول کنیم، پس مصالحه واقع شده‏‎ ‎‏است و صدامیها نجات پیدا کرده اند. و اگر قبول نکنیم، پس معلوم‏‎ ‎‏می شود که ما نمی خواهیم جهاد کنیم، نمی خواهیم با اسرائیل جنگ‏‎ ‎‏کنیم.(770)‏

23 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه در انحراف اذهان از جنگ

‏شما بدانید که این چیزی که از عراق در چند روز پیش، از آن مجلس‏‎ ‎‏عراق صادر شد که ما بلاد ایران را خالی می کنیم، این یک مسألۀ توطئه‏‎ ‎‏است؛ نه اینکه اینها می خواهند خالی کنند، اینها می خواهند تخدیر‏‎ ‎‏کنند ما را و جوانهای ما را از جبهه منصرف کنند و داوطلبانی که باید‏‎ ‎‏وقتی اعلام می کنند که ما، ده هزار جمعیت، بیست هزار جمعیت‏‎ ‎‏می خواهیم، صد هزار می روند اسم نویسی کنند، سردشان کنند که‏‎ ‎‏نروند. وقتی نرفتند، عراق در این مسأله ممکن است ـ‌خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌ پیروز از کار در آید. اگر عراق پیروز شد، مطمئن باشید که‏‎ ‎‏شما در لبنان هم هیچ کاری نمی توانید بکنید.‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 465

‏     ‏‏باید ما این نقشه ای که امریکا کشیده است برای ما، خنثی کنیم.‏‎ ‎‏یعنی، همۀ گویندگان ما در سرتاسر کشور و همۀ ائمۀ جماعت ما در‏‎ ‎‏سرتاسر کشور، این مسأله را بگویند، بگویند که ما از راهی که شکست‏‎ ‎‏عراق است، به لبنان برویم. عراق را نگذاریم سر جای خودش بایستد و‏‎ ‎‏جمع کند قدرت خودش را و دیگران هم به او کمک کنند و مرزهای‏‎ ‎‏خودش را قوی کند و بعد هم یک حملۀ ناگهانی به ما بکند، باز برگردد به‏‎ ‎‏آن چیزهایی که از اول بود. غفلت از این، انتحار است.(771)‏

31 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خنثی شدن حیلۀ صدام

‏بلندپروازیهای سردار قادسیه بدل شده است به دریوزگی از این‏‎ ‎‏دولت و آن دولت و به مشتی دروغ که خود را به آن دلخوش و روی‏‎ ‎‏خود را با سیلی سرخ کرده است، و به خیال خود ارتش خویش را‏‎ ‎‏فریب می دهد، و انتقام شکست مفتضحانۀ خود را از ملت مظلوم‏‎ ‎‏عراق و فرماندهان ارتش خود می گیرد. و مضحکتر از همه اینکه،‏‎ ‎‏جزیرۀ خارک را منطقۀ نظامی اعلام می کند. و پشتیبانان‏‎ ‎‏شکست خوردۀ او دامن به این دروغ زده اند که شاید این حیله موجب‏‎ ‎‏شود کشتیهای نفتکش به جزیرۀ خارک نیایند و ایران را وادار به صلح‏‎ ‎‏نمایند؛ که این حیلۀ شیطانی نیز خنثی و نقش بر آب شد. چرا که‏‎ ‎‏رزمندگان ایران شجاعانه از خاک و بندرهای ایران دفاع می نمایند و‏‎ ‎‏دولت با اعلام بیمۀ کشتیهای نفتکش، این نقشه را باطل کرد.‌... صدام‏‎ ‎‏عفلقی که برای روبه رویی با اسرائیل بهانه می تراشید، و می خواست با‏‎ ‎‏آن بهانه ها خود را از دست مدافعان سلحشور ایران نجات دهد، در‏‎ ‎‏کنفرانس فاس‏‎[1]‎‏ به حمایت و شناسایی اسرائیل و بیمه و امنیت آن‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 466

‏گریبان پاره کرد و ‏وَمَکَرُوا وَ مَکَرَالله وَ الله ُ خَیْرُ الْمٰاکِرینَ.‎[2]‎‏(772)‏

31 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دروغگویی صدام در عدم تجاوز به ایران

‏در مصاحبه ای که اخیراً کرده است ـ‌حرفهای اخیر این خیلی تماشایی‏‎ ‎‏است‌ مصاحبه ای که همین اخیر، شاید امروز به من رسید، یکی از‏‎ ‎‏حرفهایش این است که ما از اسلام و دین و دنیای اسلامی دریافتی‏‎ ‎‏کردیم که دیگران نکردند؛ دریافت ما این است که باید تجاوز نکنیم به‏‎ ‎‏کشور دیگر! شما ببینید چه قدرتی لازم است و چه قلبی باید در باطن‏‎ ‎‏یک همچو آدم باشد که جرأت کند یک همچو حرفی را بزند پیش‏‎ ‎‏اشخاصی که همه می دانند دروغ می گوید؟! حالا اگر فرض کنید ارتش‏‎ ‎‏خودش هم نمی دانست، یک چیزی بود.‏

‏     اما ارتش خودش هم می داند چه کاره هستند و چه کاره بودند.‏‎ ‎‏می گوید: ما مثل دیگران نیستیم، ما صلح طلب هستیم، ما از اسلام‏‎ ‎‏اینطور فهمیده ایم که تجاوز نکنیم. امروزی که بیرونش کردند، این به‏‎ ‎‏یاد این حرف افتاده است.(773)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغات دروغین صدام پس از فتح خرمشهر

‏در عین حالی که این مسائل هست و این پیشرفتها هست، صدام در‏‎ ‎‏نطق خودش می گوید که ایران حمله کرد، لکن ما آنها را شکست‏‎ ‎‏دادیم؛ ارتش ما آنها را شکست داد. ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 467

‏     ... در قضیۀ خرمشهر، توجه کردید که قضیۀ خرمشهر، مدتها انکار‏‎ ‎‏این می کردند که خرمشهر گرفته شده است از آنها. هم صدام می گفت‏‎ ‎‏که این حرفها نیست، ما چقدر از اینها کشته ایم، چه کرده ایم، چه‏‎ ‎‏کرده ایم و هم بوقهای تبلیغاتی دنبال او، این حرفها را می زدند. کم کم‏‎ ‎‏که آنهمه اسیر گرفتند و نشان دادند و اینها، آنوقت می گوید که ما به‏‎ ‎‏ارتش قدرتمند خودمان دستور دادیم که شما فتح خودتان را کرده اید‏‎ ‎‏و حالا عقب نشینی کنید، دیگر ما فتحمان تمام شد.‏

‏     و تعجب ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ این است که این را در برابر ارتش و نظامیهای‏‎ ‎‏خودش و فرماندهان خودش می گوید که آنها در باطن نفسشان به‏‎ ‎‏ریشش می خندند ـ‌اگر داشته باشند‌ و می فهمند که قضیه چی است.‏‎ ‎‏در عین حالی که می بیند که همۀ اینهایی که در مقابلش ایستاده اند‏‎ ‎‏می فهمند که این دارد بی ربط می گوید، با جرأت می گوید. الآن هم‏‎ ‎‏همین طور است؛ الآن هم این سردار قادسیه باز می گوید که سپاه‏‎ ‎‏قادسیۀ من، ارتش قادسیه من چه کرده اند! اخیراً می گوید که در همین‏‎ ‎‏جنگ، چهار هزار نفر ما ایرانی را کشتیم و تاکنون چقدر از دست داده،‏‎ ‎‏آنها را گرفتیم آوردیم و چقدر هم اسیر گرفتیم. این همین معناست که‏‎ ‎‏نمی داند اصلش چه بکند و این باید نفرینش را به امریکا بکند که یک‏‎ ‎‏همچو کلاهی سر این گذاشته اند.(774)‏

13 / 8 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادعای دروغ صدام

‏یک دروغ عراق می گوید برای اینکه تصحیح کند کار خودش را، هر‏‎ ‎‏روز می گوید که بصره را زدند! این بصره ای که زدند، کجاست؟ این‏‎ ‎‏جمعیت بصره کجایند که زدندشان یا سایر شهرها؟ اسلام اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد که ما مردم بی گناه را برای خاطر گناه دیگری آزار بدهیم.‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 468

‏منتها آنها می گویند این مسائل را؛ برای اینکه وقتی یک بمب یا چند‏‎ ‎‏بمب می اندازند و یک جمعیت کثیری را، زن و بچۀ بی گناه را، پیر و‏‎ ‎‏جوان بی گناه را می کشند، بگویند که ما در ازای آن، این کار را کردیم.‏

‏     شما متوقع نباشید از اینهایی که ادعای این مسائل را می کنند و‏‎ ‎‏می گویند ـ‌مثلاً‌ هلال احمر در هر جا یا صلیب سرخ در هر جا افرادش‏‎ ‎‏مصونند. توقع نداشته باشید که در عمل هم همین طور باشند؛ در عمل‏‎ ‎‏اینطور نیستند.(775)‏

5 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آمار دروغ کشتگان

‏الآن که شما ملاحظه می کنید و صدامیان اشتلم می کشند که حتی در‏‎ ‎‏این نبرد آخر گاهی می گویند هفت هزار، گاهی می گویند پانزده هزار،‏‎ ‎‏ما از ایرانیان را ـ‌یعنی از این سپاهیان ایران را‌ کشتیم و از بین بردیم،‏‎ ‎‏بیش از چهار هزار ما نفرستادیم در جبهه ها.(776)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عابد شدن صدام

‏صدام ماه مبارک رمضان را خواسته است که جنگ موقوف باشد برای‏‎ ‎‏اینکه ایشان به عباداتش برسد. و این ماه ـ‌تعبیرات آنها این است‌ این‏‎ ‎‏ماه خداست، این ماهی است که برای عبادت است. بعضیشان هم‏‎ ‎‏می گویند این ماهی است که جنگ در او حرام است. این هم‏‎ ‎‏معلوماتشان است. می گوید پیغمبر به کفار هم مهلت می داد، آتش بس‏‎ ‎‏می کرد. پیغمبر اکرم به منافقین هم مهلت می داد؟ پیغمبر اکرم اگر‏‎ ‎‏چنانچه منافقین می آمدند و می گویند به ما مهلت بدهید، ما دیگر‏‎ ‎‏مسلمان هستیم، و ما با شما هستیم، و مهلت بدهید می خواهیم عبادت‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 469

‏و نمی دانم چه بکنیم، و می دید که دارند توطئه می کنند، و می خواهند‏‎ ‎‏که خودشان را قوی کنند به این مهلت و هجوم کنند، باز هم پیغمبر‏‎ ‎‏مهلت می داد؟ پیغمبر به کفار مهلت می داد برای اینکه کفار مطلبشان‏‎ ‎‏معلوم بود، آنها پرونده شان واضح بود و روشن. اما به منافقین که در‏‎ ‎‏ظاهر می خواهند عبادت کنند و مثل آنهایی که در زمان حضرت امیر‏‎ ‎‏ـ‌سلام الله علیه‌ بودند و پینه هم در جبینهاشان بود، به یک همچو‏‎ ‎‏اشخاصی هم مهلت می داد؟ مهلت برای او جایز بود که به توطئه گرها‏‎ ‎‏مهلت بدهد که دست و پای خودشان را جمع کنند و حملۀ بالاتر‏‎ ‎‏بکنند؟ ما که می شناسیم اینها را، ما که حزب بعث را می شناسیم، ما که‏‎ ‎‏صدام را می شناسیم، ما که می دانیم که او برای اصلاح هیچ وقت‏‎ ‎‏دستش را دراز نکرده، او با اسم اصلاح می خواهد افساد کند؛‏‎ ‎‏می خواهد ما را اغفال کند، به دنیا هم بگوید که ببینید من چه آدم‏‎ ‎‏سالمی هستم، ماه مبارک که برای روزه است و برای نماز است و برای‏‎ ‎‏اطاعت خداست دیگر ما جنگ نکنیم. دریاها را دیگر لااقل چیز نکنیم‏‎ ‎‏تا اینکه نفتها را صادر کند و اسلحه ها را هم وارد کند و هیچ که هم‏‎ ‎‏مزاحمش نباشد، و همان بین رمضان اگر خودش را دید که قوی است،‏‎ ‎‏حمله کند. کدام عاقل این را می پذیرد؟ این ملتی که جوان داده است،‏‎ ‎‏اعم از اینکه کشته شدند و شهید شدند یا معلول شدند، و حالا رسانده‏‎ ‎‏است به اینجایی که طرف مقابل را به عجز و لابه درآورده، باز اغفال‏‎ ‎‏بشود و مهلت بدهد که شما دست و پایتان را جمع کنید و حمله کنید و‏‎ ‎‏عربستان درست کنید و نمی دانم «خوزستان» را «عربستان» کنید و‏‎ ‎‏امثال اینها؟(777)‏

21 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 470

شایعه سازی

‏اکنون علی رغم دروغپردازیها و عربده‌کشیدنها، آنچه برای صدام‏‎ ‎‏مانده است شکستهای پی در پی و جنایتهای وحشیانه نسبت به مردم‏‎ ‎‏مرزنشین، بخصوص مناطق عرب نشین و کردنشین، و همچنین دیگر‏‎ ‎‏شهرهای ایران و به شهادت رساندن زنان و کودکان و مردان بیگناه‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏     و آنچه برای دشمنان اسلام و انقلاب، چه آنان که در رأس‏‎ ‎‏کشورهای کفر و دولتهای الحادی هستند و چه آنهایی که به این دولتها‏‎ ‎‏پناه برده اند، مانده است شایعه سازیهای واضح البطلانی است که جز‏‎ ‎‏عده ای بی خبر از اوضاع ایران و منطقه کسی باور نمی کند. بی تردید‏‎ ‎‏باید برای صدامیان و وابستگان آن در داخل کشور ثابت شده باشد که‏‎ ‎‏کمکهای همه جانبۀ ابرقدرتها و وابستگان به آنها و بوقهای تبلیغاتی‏‎ ‎‏شبانه روزی آنان تاکنون به حال آنان مفید نبوده؛ و پس از این نیز به‏‎ ‎‏خواست خداوند تعالی مفید نخواهد بود.(778)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دسیسه های دشمن برای توقف جنگ

‏در ماه مبارک، جنگ بدر واقع شده است. اینهایی که به هر بهانه ای،‏‎ ‎‏می خواهند مهلت برای صدام بگیرند، اخیراً هم باز متشبث شده اند به‏‎ ‎‏اینکه در ماه مبارک آتش‌بس باشد؛ ‏‏[‏‏می گویند:‏‏]‏‏ مهلت بدهید به این‏‎ ‎‏جنایتکار که در ماه مبارک تجهیز کند خودش را و بعد از ماه مبارک‏‎ ‎‏بدتر از اول، حمله کند... در سال قبل بود یا سال جلویی بود که‏‎ ‎‏دست اندرکارهای عراق می گفتند که ماه حرام است، جنگ حرام‏‎ ‎‏است. اینها باز این مطلب را هم نفهمیدند که ماه رجب ماه حرام است،‏‎ ‎‏نه ماه رمضان. ماه رمضان ماه جنگ است.‏

‏     ملت ما باید متوجه باشند به دسیسه های قدرتهای بزرگ، که در‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 471

‏هر فرصتی دسیسه ای ایجاد می کنند. و ما باید هشیار باشیم و گول‏‎ ‎‏اینها را نخوریم و ماه رمضان را مهلت ندهیم به این جنایتکار که مجهز‏‎ ‎‏بشود و باز به شرارت خودش ادامه بدهد.(779)‏

25 / 1 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری در برابر مکر دشمن

‏اکیداً به ملت عزیز ایران سفارش می کنم که هوشیار و مراقب باشید،‏‎ ‎‏قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران به معنای حل مسألۀ‏‎ ‎‏جنگ نیست. با اعلام این تصمیم، حربۀ تبلیغات جهانخواران علیه ما‏‎ ‎‏کند شده است؛ ولی دورنمای حوادث را نمی توان به طور قطع و‏‎ ‎‏جدی پیش بینی نمود. و هنوز دشمن از شرارتها دست برنداشته‏‎ ‎‏است؛ و چه بسا با بهانه جوییها به همان شیوه های تجاوزگرانۀ خود‏‎ ‎‏ادامه دهد. ما باید برای دفع تجاوز احتمالی دشمن آماده و مهیا باشیم.‏‎ ‎‏و ملت ما هم نباید فعلاً مسأله را تمام شده بداند. البته ما رسماً اعلام‏‎ ‎‏می کنیم که هدف ما تاکتیک جدید در ادامۀ جنگ نیست. چه بسا‏‎ ‎‏دشمنان بخواهند با همین بهانه ها حملات خود را دنبال کنند.‏‎ ‎‏نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کیْد و مکر دشمنان غافل بمانند. در‏‎ ‎‏هر شرایطی باید بنیۀ دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد. مردم ما،‏‎ ‎‏که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت‏‎ ‎‏دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران‏‎ ‎‏در شیوه ها و شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعلاً چون گذشته‏‎ ‎‏تمامی نظامیان، اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه ها برای دفاع در‏‎ ‎‏برابر شیطنت استکبار و عراق به مأموریتهای خود ادامه دهند.(780)‏

29 / 4 / 67

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 472

هوشیاری در برابر دروغهای دشمن

‏ما نباید حساب کنیم که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که‏‎ ‎‏در حال جنگیم، برای اینکه، دشمن ما ـ‌چه دشمنهای بزرگ از قبیل‏‎ ‎‏امریکا و شوروی و چه آنهایی که اذناب آنها هستند از قبیل صدام و‏‎ ‎‏امثال اینها‌ اینها چون با اسلام مخالف هستند و دیدند که اسلام امروز‏‎ ‎‏در دنیا یک قدرت بزرگی شده است در مقابل آنها، از این جهت، آنها‏‎ ‎‏دائماً مشغول نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسأله غفلت کنیم.‏‎ ‎‏هم باید مردم مهیا باشند. قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به‏‎ ‎‏جبهه بروند و جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این مطلب را و سستی‏‎ ‎‏نکنند. دشمن ما دشمنی است که با نقشه کار می کند.(781)‏

8 / 6 / 67

  *  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم غفلت از کید دشمنان

‏من مجدداً به همۀ ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض می کنم چه در‏‎ ‎‏جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم‏‎ ‎‏جهانخواران خصوصاً امریکا و شوروی از ما و اسلام عزیز دست‏‎ ‎‏برداشته اند؛ لحظه ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم. در نهاد و سرشت‏‎ ‎‏امریکا و شوروی کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی ـ‌صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله و سلم‌ موج می زند. باید برای شکستن امواج طوفانها و فتنه ها و‏‎ ‎‏جلوگیری از سیل آفتها به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم.(782)‏

2 / 9 / 67

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 473

  • )) کنفرانس سران کشورهای اسلامی که در خرداد ماه سال 1361 در یکی از شهرهای مراکش تشکیل شد و در آن طرح‌ هشت ماده ای فهد که در آن وقت ولیعهد عربستان سعودی بود، مطرح گردید. این کنفرانس تنها چند ساعت پس از شروع از سوی ملک حسن، پادشاه مراکش تعطیل شد. علت تعطیلی، اختلاف عقیده در مورد طرح پیشنهادی عربستان بود.
  • )) «یهود با خدا مکر کرد و خدا هم در مقابل با آنها مکر کرد و از همه کس خدا بهتر مکر می کند»؛ (آل عمران‌ / ‌54).