فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
صفات و ماهیت دشمن
درنده خویی صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

درنده خویی صدام

درنده خویی صدام

‎ ‎

‏ ‏

خطرناک بودن صدام

‏باید ملت عراق بداند که این آدم، آدم خطرناکی است برای ملت عراق‏‎ ‎‏و خطرش بر ملت عراق زیاد است والاّ به ملت ما، او که نمی تواند‏‎ ‎‏صدمه ای بزند. او بر ملت عراق خطرناک است. ملت عراق باید با تمام‏‎ ‎‏قوا، کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که‏‎ ‎‏برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارند عمل می کنند،‏‎ ‎‏آنها را از بین ببرند.(746)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نبود تزکیه در صدامیان

‏همین حزب بعثی را که ملاحظه می کنید که الآن مبدأ این همه گرفتاری‏‎ ‎‏برای کشور ما و برای کشور مُسْلمِ عراق ایجاد کرده است، و برای آنجا‏‎ ‎‏بیشتر از اینجا ایجاد کرده است. اینها همینها هستند که بسیاریشان‏‎ ‎‏متخصصند، و بسیاریشان دانشگاه رفته و از دانشگاه بیرون آمده اند،‏‎ ‎‏لکن تربیت نداشتند، تزکیه نداشتند. اگر علم باشد و تزکیه نباشد، هم آن‏‎ ‎‏رژیم سابق پیش می آید و هم این رژیم صدام.(747)‏

18 / 10 / 59

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 455

طغیان صدام

‏مقایسه کنید صدام را با یک نفر آدم عادی؛ یک نفر آدم عادی هرچه‏‎ ‎‏طغیان بکند و هر چه فرعونیت داشته باشد جز اینکه یک افراد‏‎ ‎‏معدودی را به تباهی بکشد یا خانواده خودش را به تباهی بکشد کار‏‎ ‎‏دیگری از او نمی آید، اما صدام را ببینید که طغیان کرده است و طاغی‏‎ ‎‏است و این طغیان موجب به فساد کشیدن یک مملکت، دو مملکت،‏‎ ‎‏بلکه منطقه ممکن است بشود.(748)‏

11 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انگیزه شیطانی حزب بعث

‏حزب بعث خبیث عراق با انگیزۀ شیطانی خود در سراشیبی سقوط به‏‎ ‎‏سوی عذاب الیم الهی می غلتد.(749)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خوی تجاوزگری صدام

‏جنایتکار افسار‌گسیخته «بگین»‏‎[1]‎‏ و «صدام»، که اینان خوی درندگی و‏‎ ‎‏جنایتکاری دارند و زندگی و حیات مادی آنان بستگی به تجاوز به‏‎ ‎‏حقوق ملتها و مستضعفان جهان دارد، و تحت ستم قرار دادن و‏‎ ‎‏سرکوبی ملتهای مظلوم از افتخارات آنان است.(750)‏

25 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جاه طلبی صدام

‏این حمله ای که صدام به ایران کرد، خوب، همه می دانید که برای این‏‎ ‎‏بود که سردار قادسیه بشود! و آن مسائل و این حمله ای که اسرائیل بر‏‎ ‎‏لبنان در مقابل چشم همۀ مسلمانان منطقه و دولتهای منطقه کرد، همه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 456

‏می دانید که برای قدرت طلبی و جاه طلبی ‏‏[‏‏بود.‏‏]‏‏ و امریکا هم همین و‏‎ ‎‏همۀ قدرتها هم همین و این ممکن است که در شما هم پیدا بشود، در‏‎ ‎‏ما هم پیدا بشود. شیطان فقط نمی رود سراغ صدام و امریکا و‏‎ ‎‏شوروی. او همه جا هست.(751)‏

9 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفس خبیث حزب بعث صدام

‏اینکه این آقا گفتند که به حسب قوانین بین المللی، افراد هلال احمر باید‏‎ ‎‏مصون باشند، اینها در جاهایی که ارزش را، ارزش انسانی نمی دانند،‏‎ ‎‏حرفش هست، معنایش نیست. شما استبعاد نکنید که حزب بعث عراقی‏‎ ‎‏دنبال این باشد که قواعد بین المللی چی است یا آنهایی که همین‏‎ ‎‏جمعیتهای بین المللی را ـ‌به اصطلاح خودشان درست کردند. آنها‏‎ ‎‏ارزش را در این مسائل که انبیا می گفتند، در این مسائل نمی دانند. آنها‏‎ ‎‏ارزش انسان را به ایمان نمی دانند. آنها ارزش انسان را به شقاوت،‏‎ ‎‏خونریزی و بدتر از او می دانند. وقتی ارزش را اینها آن ندانستند و از‏‎ ‎‏اول، نفس خبیثشان منحرف است در اخلاق و در همه چیز، دیگر توقع‏‎ ‎‏نداشته باشید که آنها به قواعد بین المللی عمل کنند.(752)‏

5 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حب نفسانی صدام

‏ [‏‏صدام‏‎ ‎‏]‏‏از اول هم که وارد این هجوم شد، بازی اش دادند و‏‎ ‎‏بزرگمنشی خودش باصطلاح و بلندبینی خودش باصطلاح و آن حب‏‎ ‎‏شیطانی نفسانی خودش هم بود.(753)‏

19 / 11 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 457

روح ناآرام صدام

‏این خودباختگی که الآن این دولتهای اطراف خلیج و غیر خلیج و‏‎ ‎‏اینها از خود نشان می دهند نسبت به قدرتهای بزرگ، اینها گمان‏‎ ‎‏می کنند که اگر صدام مثلاً دستش برسد یکی از اینها را می گذارد‏‎ ‎‏سر‌کار باشند صدام یک روحی دارد که نمی شود جلویش را بگیرد،‏‎ ‎‏نمی تواند جلویش را بگیرد، اگر می توانست جلویش را بگیرد‏‎ ‎‏که‌خودش را به این وضع نرسانده بود؛ باز اینها کمک او‏‎ ‎‏می کنند.(754)‏

21 / 1 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سبعیت صدام

‏آنها گمان می کنند که صدام را با این کمکها می شود نجات داد؛ و اگر‏‎ ‎‏نجات پیدا کرد. دست آنان را به گرمی می فشارد. غافل از آنکه با آن‏‎ ‎‏خوی سلطه جویی و بلندپروازی و سبعیتی که در او هست فرصت‏‎ ‎‏نفس کشیدن به آنان را نخواهد داد، و با بهانه های واهی به کشورهای‏‎ ‎‏آنان تجاوز خواهد کرد.(755)‏

31 / 6 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آدم نشدن صدام

‏این جنگ افروزیهایی که الآن می بینید در منطقه دارد می شود، روی‏‎ ‎‏همین معناست، روی هوای نفس است، هوای نفس وادار می کند که‏‎ ‎‏به یک کشوری حمله کنند. هوای نفس وادار می کند که منطقه را به‏‎ ‎‏آتش بکشند و انسان می سوزد در این هوای نفس خودش، در همین‏‎ ‎‏عالم هم می سوزد. و ما حالا هم به همۀ کشورهای منطقه نصیحت‏‎ ‎‏می کنیم، نصیحت بر همه ـ‌همه باید نصیحت کنند هم را‌ نصیحت‏‎ ‎‏می کنیم که از این جانور دست بردارید، این آدم شدنی نیست. این‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 458

‏صدام محال است که آدم بشود.(756)‏

10 / 4 / 63

*  *  *

‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 459

  • )) نخست وزیر اسبق اسرائیل.