فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
صفات و ماهیت دشمن
کفر و نفاق صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کفر و نفاق صدام

کفر و نفاق صدام

‎ ‎

‏ ‏

مسلک الحادی صدام

‏صدام حسین منطقش در اسلام غیر ماهاست. او البته ما را می گوید‏‎ ‎‏اینها، اهل مجوسی هستند. این چیزی که کهنه شده است‌... شما‏‎ ‎‏انگیزه تان چیست؟ شما برای خدا با اسلام مخالفت می کنید؟! برای‏‎ ‎‏خدا با قرآن مخالفت می کنید یا برای صدام حسین؟ اگر برای خداست‏‎ ‎‏که راهی ندارید شما. راهی ندارید که بگویید برای خداست. پس‏‎ ‎‏برای صدام حسین است. انگیزه تان هم این است که اسلام قدرت پیدا‏‎ ‎‏بکند؟! خوب اینجا اسلام است، قدرت هم دارد. خود ملت عراق که با‏‎ ‎‏صدام‌حسین موافق نیست، مخالف است. تمام توده های اسلامی‏‎ ‎‏مخالفند. برای اینکه، صدام حسین، هم مسلکش الحادی است و هم‏‎ ‎‏خودش ملحد است.‌... اگر این خبیث دستش برسد، تمام آثار اسلام را‏‎ ‎‏در عراق از بین خواهد برد. تمام مساجدتان را از بین خواهد برد. الآن‏‎ ‎‏این فرصت نیست برایش. اگر فرصت پیدا بشود برایش تمام آثار‏‎ ‎‏اسلام را به آنطوری که رأی اینها اینطور است، مسلک اینطور است،‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 448

‏تمام آثار اسلام را اینها خواهند از بین برد.‌... اینها تابع میشل عَفْلَق‏‎ ‎‏هستند. میشل عَفْلَق به اسلام کار دارد؟! میشل عَفلَق اسلام را منافی با‏‎ ‎‏مقاصد خودش می داند. این حزب بعث، اسلام را منافی می دانند با‏‎ ‎‏مقاصدی که دارند.(730)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام بدتر از عفلق

‏ما می شناسیم این آدم را. من در عراق هم می شناختم این آدم را، که این‏‎ ‎‏آدم چنانچه ـ‌خدای نخواسته‌ دستش باز بشود از عَفلق‏‎[1]‎‏ بدتر است و‏‎ ‎‏عفلق، اسلام را مخالف همه چیز خودش می داند.(731)‏

28 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شدت کفر و نفاق صدام

‏مع الأسف، بعض از عناصر منحرف، از عناصری که به اسلام اعتقاد‏‎ ‎‏هم ندارند، با ادعای خالی از حقیقت اسلام کوشش دارند به اینکه‏‎ ‎‏اسلام را در عربیت خالص کنند. گزارشی که در یکی دو روز پیش از‏‎ ‎‏خبرگزاریها رسید به ما، این بود که صدام حسین در مجلس غیرقانونی‏‎ ‎‏خودشان صحبتهای متفرقه ای کرده است و اراجیفی بافته است. از آن‏‎ ‎‏جمله اینکه «فارس مسلم نیست؛ به دلیل اینکه قرآن عربی است.‏‎ ‎‏پیغمبر عرب بوده است و اسلام مال عرب است»؛ به منطق این آدم‏‎ ‎‏منحرف که از اسلام بی اطلاع است، و از آن جمله اعرابی است که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی، فرموده است: ‏اَشَدُّ کُفراً وَ نِفاقاً وَ اَجدَرُ اَلاّ یَعلَمُوا‎ ‎حُدُودَ ما اَنزَلَ الله ‎[2]‎‏ این، سزاوارترند اینطور اشخاص از اینکه حدود‏‎ ‎

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 449

‏خدا را و احکام خدا را نشناسند. به منطق این آدمی که اعتقاد به اسلام‏‎ ‎‏هم ندارد، شما آقایان که به مکه مشرف شدید مسلم نبودید و تمام‏‎ ‎‏مسلمین دنیا که در شرق و غرب زمین هستند مسلمان نیستند؛ فارس‏‎ ‎‏مسلمان نیست، ترک مسلمان نیست، بلوچ مسلمان نیست، پاکستانی‏‎ ‎‏مسلمان نیست، مسلمانان هندوستان مسلمان نیستند، اندونزی ها‏‎ ‎‏مسلمان نیستند. مسلمانی فقط منحصر به عرب است! نظیر عفلق،‏‎ ‎‏نظیر صدام و نظیر حزب بعث عراق! این منطق یک آدمی است که از‏‎ ‎‏اسلام بی اطلاع است، از قرآن بی اطلاع است.‌... و این آدم اگر تا حالا‏‎ ‎‏هم فرض کنید ـ‌به فرض غلط‌ که مسلم است، برای این کلمه از اسلام‏‎ ‎‏بیرون رفته است؛ برای اینکه خلاف ضرورت مسلمین و خلاف قرآن‏‎ ‎‏کریم و خلاف رسول اکرم گفته است.(732)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دشمنی صدام با اسلام

‏صدام کسی است که تابع «عفلق»ها هست و آنها حزبشان اسلام را منافی‏‎ ‎‏می دانند با وضعیت خودشان؛ دشمن اسلام هستند آنها. اینکه می گوید‏‎ ‎‏حسین بن علی ـ‌سلام الله علیه‌ چه، این همان آدمی است که زوار‏‎ ‎‏حسین بن علی را دسته جمعی اعدام کرده است و به حبس کشانده است.‏

‏     ‏‏این همان آدمی است که مرقد مطهر حضرت امیر را به امر او به‏‎ ‎‏گلوله بستند که گلوله هایی که خراب کرده بود یک جایی از، سوراخ‏‎ ‎‏کرده بود، یک جایی از دیوار را به من نشان دادند. اینها همانها هستند‏‎ ‎‏که علمای بزرگ اسلام را چه از طایفۀ سنی و چه از طایفۀ شیعه گرفتار‏‎ ‎‏کردند و حبس کردند و شهید کردند. اینها از اسلام بویی نبردند و حالا‏‎ ‎‏دعوی اسلامیت می کند و می گوید من مسلم هستم! ایشان از همان‏‎ ‎‏اعرابی است که خدای تبارک و تعالی فرموده است اینها از اسلام و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 450

‏حدود اسلام بی اطلاع هستند.(733)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم اعتقاد حزب بعث به اسلام

‏این جملاتی که از دهان بعضی از این منحرفین در می آید، در دیوارهای‏‎ ‎‏عراق این جملات هست. ـ‌همین حزب بعث کافر‌ این جملاتی که این‏‎ ‎‏اشخاص منحرف در اینجا ذکر می کنند، در دیوارهای نجف هم، در‏‎ ‎‏دیوارهای سایر بلاد هم، در کربلا هم بعضیهایشان را من خودم دیدم.‏‎ ‎‏این جملات نه این است که اینها به اسلام عقیده دارند. حزب بعث،‏‎ ‎‏اسلام را مخالف خودش می داند. نه اینکه اینها با اسلام آشنا هستند.‏‎ ‎‏اینها می خواهند با شمشیر اسلام، اسلام را از بین ببرند.(734)‏

26 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فاصله صدام با اسلام

‏امروز هم صدام ادعای اسلام و ادعای عرب دوستی دارد، و برادرهای‏‎ ‎‏خائنشان هم همین ادعا را دارند ـ‌از قبیل سادات و امثال او. لکن وقتی‏‎ ‎‏اعمالشان را مشاهده می کنید و مشاهده می کنیم، بین اعمال آنها و‏‎ ‎‏گفتارشان فرسنگها فاصله است.(735)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کفر و نفاق صدام

‏من احتمال می دهم که محمدرضا در باطن ذاتش مسلمان باشد، لکن‏‎ ‎‏مسلمان بدتر از کافر؛ لکن نسبت به صدام این احتمال را نمی دهم که‏‎ ‎‏بر حسب ذاتش به اسلام گرایش داشته باشد. قیام بر ضد کشور‏‎ ‎‏اسلامی و حکومت اسلامی که الآن در ایران مستقر است، همین قیام‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 451

‏بر ضد اسلام، در حکم الحاد و کفر است و این آدم در عین حالی که به‏‎ ‎‏قول خودش مسلم است، قیام بر ضد اسلام کرده است.‌... آن کسی که‏‎ ‎‏می کوبد مسلمین را و آواره می کند مسلمین عرب را و به تباهی‏‎ ‎‏می کشد کشور اسلامی را، به جرم اسلامیت، آن کس در سلک‏‎ ‎‏مسلمین نیست؛ هر چه هم فریاد بزند که من مسلمم، فریاد بزند که من‏‎ ‎‏شهادت می دهم، لکن این اسلام نفاق است که بسیاری از شهادتها را‏‎ ‎‏می دهند و در صدر اسلام هم می دادند، لکن منافقینی بودند که بالاتر‏‎ ‎‏از سایر کفار بودند.(736)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با اسلام

‏صدام صددرصد مخالف اسلام باید در تجاوز به ایران و هلاکت‏‎ ‎‏حرث و نسل ناحیۀ مسلمان عرب نشین و غیرۀ آنان تأیید تبلیغاتی و‏‎ ‎‏کمکهای مادی و نظامی شود، و کشور اسلامی ایران که برای احیای‏‎ ‎‏اسلام و قرآن کریم به پاخاسته باید تنها باشد.(737)‏

17 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت صدام با اسلام

‏مسأله ای که بین ما و عراق است ـ‌و ممکن است شما‏‎[3]‎‏ از آن بی اطلاع‏‎ ‎‏باشید‌ این است که صدام از زمانی که من در نجف تبعید بودم، در بین‏‎ ‎‏مردم، به عنوان مخالف اسلام و به جلاّدی و خونخواری معروف‏‎ ‎‏بود.(738)‏

17 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 452

سابقۀ دشمنی حزب بعث با اسلام

‏ما ارتشمان و قوایمان در کنار هستند الآن. و ما می خواهیم که این‏‎ ‎‏دولتهایی که دارند کمک می کنند به یک جنایتکار تاریخ، به یک‏‎ ‎‏جنایتگر که از اولی که این حزب در عراق پیدا شد با اصل جنایت پیدا‏‎ ‎‏شد و با تز «اسلام نباید باشد»، این دولتهایی که ادعای اسلام می کنند،‏‎ ‎‏ما چطور می توانیم از آنها این ادعا را بپذیریم، دنیا چطور می تواند این‏‎ ‎‏ادعا را بپذیرد، که شما مدعی اسلام در لفظ هستید، لکن در عمل‏‎ ‎‏اسلام را می کوبید و دشمنان اسلام را تقویت می کنید. امریکا که‏‎ ‎‏دشمن همۀ ادیان است حتی مسیحیت، امریکا که اصلاً اعتنا به ادیان‏‎ ‎‏ندارد و جز منافع خودش را نمی خواهد، حتی منافع امریکایی ها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏هم نمی خواهد، منافع دولت امریکا را می خواهد و همۀ جهان را به‏‎ ‎‏آتش زده است و دارد آتش می کشد، شما در منطقه با آغوش باز از او‏‎ ‎‏استقبال می کنید و ارتش او را در مناطق اسلامی می پذیرید، برای‏‎ ‎‏اینکه، ارعاب کنید لبنان را و ارعاب کنید ایران را.(739)‏

21 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سابقه دشمنی صدام با اسلام

‏صدام که دشمن اسلام است ـ‌از اول دشمن اسلام بودند آن وقت که‏‎ ‎‏من نجف بودم می دانستم که اینها دشمن اسلام هستند؛ همینها را‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله حکیم تکفیر کرد. اینها مشرکند، ملحدند.(740)‏

14 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم اعتقاد به معنویات

‏این کوردلان از خدا بیخبر و عاری از معنویات نمی دانستند که این‏‎ ‎‏کشتی نوح است که خدایش کشتیبان و پشتیبان است. اینان با ابزار و‏‎ ‎‏ساز و برگ مادی به جنگ ایمان و معنویت و کشور صاحب الزمان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 453

‏ـ‌ارواحنا لمقدمه الفداء‌ آمده اند؛ و اکنون نیز پس از سالها تجربه‏‎ ‎‏به‌خود نیامده اند و به حرکات مذبوحانه ادامه می دهند. ولی چه باک از‏‎ ‎‏موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان.(741)‏

18 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فساد صدام

‏ما می خواهیم که دنیا این آدم فاسدی که اینهمه فساد کرده است، باز‏‎ ‎‏نرود دنبالش و برایش دست بزند. الآن دنیا متوجه این است که این را‏‎ ‎‏زیر بغلش را بگیرد، نگهش دارد. برای چی نگه دارد؟ برای به هم زدن‏‎ ‎‏همۀ اوضاع، برای اینکه اسلام نباشد.(742)‏

1 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دشمنی با اسلام

‏صدام پا روی اسلام گذاشته، ما از او دفاع می خواهیم بکنیم؟! دفاع از‏‎ ‎‏اسلام می خواهیم بکنیم! صدام یک حکم از احکام اسلام را قبول‏‎ ‎‏ندارد.(743)‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم اعتقاد به اسلام

‏حزب عفلقی ای که اصلاً اعتقاد به اسلام ندارد، بلکه مضاد با اوست،‏‎ ‎‏مع ذلک، کلمات ایشان‏‎[4]‎‏ را در دیوارها برش استشهاد می کردند و هر‏‎ ‎‏کسی به یک نحو از ایشان اسم می برد.(744)‏

23 / 12 / 65

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 454

کینه ورزی به اسلام

‏خداوندا! امروز تمامی قدرتها و ابر قدرتها مصمم شده اند تا ریشۀ اسلام‏‎ ‎‏ناب رسول گرامی مان ـ‌صلی الله علیه و آله وسلم‌ را قطع کنند. بار الها!‏‎ ‎‏امروز صدامیان با کینه ای که از دین تو دارند، دست در دست تمامی‏‎ ‎‏شیاطین جهان داده اند تا صدای اسلام محمدی را خاموش سازند.(745)‏

31 / 6 / 66

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 455

  • )) میشل عفلق، مؤسس حزب بعث در سوریه و عراق.
  • )) «اعراب (بادیه نشینان) در کفر و نفاق از دیگران سخت تر و به جهل و نادانی احکام خدا سزاوارترند»؛ (توبه‌ / ‌97).
  • )) رهبران مذهبی بنگلادش.
  • )) حضرت علی (ع).