فصل ششم: تذکرات واخطارها
هشدار به مردم و ارتش عراق
هشدار به مردم عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

هشدار به مردم عراق

هشدار به مردم عراق

‎ ‎

‏ ‏

تحریک مردم و ارتش عراق به قیام

‏عجب نیست که مرحوم صدر و همشیرۀ مظلومه اش به شهادت نایل‏‎ ‎‏شدند؛ عجب آن است که ملتهای اسلامی و خصوصاً ملت شریف‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 385

‏عراق و عشایر دجله و فرات و جوانان غیور دانشگاهها و سایر‏‎ ‎‏جوانان عزیز عراق از کنار این مصایب بزرگ که به اسلام و اهل بیت‏‎ ‎‏رسول الله ـ‌صلی الله علیه و آله‌ وارد می شود بی تفاوت بگذرند و به‏‎ ‎‏حزب ملعون بعث فرصت دهند که مفاخر آنان را یکی پس از دیگری‏‎ ‎‏مظلومانه شهید کنند. و عجبتر آنکه ارتش عراق و سایر قوای انتظامی‏‎ ‎‏آلت دست این جنایتکاران واقع شوند و در هَدم اسلام و قرآن کریم به‏‎ ‎‏آنان کمک کنند.(639)‏

2 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی بخشی نسبت به ماهیت صدام

‏ملت عراق باید بدانند که این جرثومۀ فساد همان طوری دارد با شما‏‎ ‎‏عمل می کند که محمدرضا با ایران عمل می کرد. ما محمدرضا را‏‎ ‎‏بیرون کردیم و شما هم باید این شخص را بیرون بکنید از عراق. تا‏‎ ‎‏قیام نکنید و تا مقابله نکنید با این جرثومۀ فساد، این می خواهد اسلام‏‎ ‎‏را از بین ببرد و می خواهد عربیّت را به خیال خودش ـ‌آن هم نه اینکه‏‎ ‎‏واقعاً عقیده دارد به او‌ می خواهد او را جانشین کند و همچو خیالی هم‏‎ ‎‏ندارد. می خواهد امریکا را دستش را باز کند در این ممالک اسلامی و‏‎ ‎‏ما جرممان این است که با امریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش‏‎ ‎‏صدام حسین بخشودنی نیست این است که ما برخلاف امریکا هستیم‏‎ ‎‏و لهذا، ما را هر چه می خواهد، می گوید؛ ما را مجوس می گوید‏‎ ‎‏هستیم. ما که داریم در مملکتمان قرآن را ترویج می کنیم، در‏‎ ‎‏مملکتمان احکام اسلام را داریم ترویج می کنیم و پیاده می کنیم به‏‎ ‎‏جای آن احکامی که در سابق بوده است، این آقا ما را مجوس می داند و‏‎ ‎‏خودشان که بر ضد اسلام و بر ضد مسلمین هستند، خودشان را‏‎ ‎‏طرفدار علی بن ابی طالب ـ‌سلام الله علیه‌ و اصحاب رسول الله ‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 386

‏می دانند. باید ملت عراق بداند که این آدم، آدم خطرناکی است برای‏‎ ‎‏ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است والاّ به ملت ما، او که‏‎ ‎‏نمی تواند صدمه ای بزند. او بر ملت عراق خطرناک است. ملت عراق‏‎ ‎‏باید با تمام قوا، کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این‏‎ ‎‏جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارند‏‎ ‎‏عمل می کنند، آنها را از بین ببرند.(640)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مردم برای قیام علیه صدام

‏با ملت عراق هم عرض می کنم که با همۀ قوا، قیام کنید بر ضد این‏‎ ‎‏آدمی که الآن قیام بر ضد اسلام کرده است. قیام این نسبت به ایران، قیام‏‎ ‎‏کافر بر مسلم است و قیام لشکر کفر بر لشکر اسلام است. باید با همۀ‏‎ ‎‏قوا با این شخص مقابله کنید و مقاتله کنید. من چنانچه ـ‌خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌ دامنه پیدا کرد این کارهای صدام حسین و اربابهای صدام‏‎ ‎‏حسین، تکلیف ملت ایران را تعیین خواهم کرد و امیدوارم به آنجا‏‎ ‎‏نرسد و اگر برسد، دیگر بغدادی باقی نخواهد ماند.(641)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیام به مردم و ارتش عراق

‏ملت شریف و مبارز و مسلمان عراق، ارتشیان رزمنده، افسران و‏‎ ‎‏درجه داران و سربازان مسلمان عراق. کارگران و کارمندان مسلمان‏‎ ‎‏عراق! شما همه از نزدیک جنایتها و خیانتهای حزب کافر بعث را دیده‏‎ ‎‏و می بینید. شما تلخی حکومت کافر بعثی را چشیده اید. شما می دانید‏‎ ‎‏که صدام حسین و رفقای کافر او تابع میشل عَفْلَقْ ملحد و نوکر‏‎ ‎‏چشم بستۀ صهیونیسم و امپریالیسم به امر اربابان جهانخوار خود به‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 387

‏ایران و ملت ایران ـ‌که باالله اکبر و پشتوانۀ اسلام عزیز کفار را از‏‎ ‎‏میهن خود راندند‌ حمله نموده و بی رحمانه برادران ایمانی شما را‏‎ ‎‏به قتل می رسانند. شما می دانید که این جنگ بین ایران و بعثیهای‏‎ ‎‏عراق، جنگ بین اسلام و کفر و قرآن کریم و الحاد است. از این‏‎ ‎‏جهت، بر همۀ شما و ما مسلمانان جهان لازم است از اسلام عزیز و‏‎ ‎‏قرآن کریم دفاع کنیم و این خیانتکاران را به جهنم بفرستیم. اکنون‏‎ ‎‏تکلیف شرعی، الهی، انسانی شما آن است که در هر محلی هستید به‏‎ ‎‏ضدیت و کارشکنی برآیید. ارتش عراق به ارتش ایران ملحق شود؛‏‎ ‎‏و امروز نزدیک به صد نفر از درجه داران و افسران و رزمندگان‏‎ ‎‏عراق به ایران آمده و در آغوش اسلام قرار گرفته اند. و باید ارتش‏‎ ‎‏عراق بداند که ایران با آغوش باز از برادران ایمانی ارتشی عراقی‏‎ ‎‏خود پذیرایی و پشتیبانی می کند. باید به حسب تکلیف شرعی‏‎ ‎‏کارگران از هر طبقه که هستند و کارمندان در اداره که می باشند با‏‎ ‎‏اعتصابها و مخالفتها خدمت خود را به اسلام عزیز و قرآن کریم‏‎ ‎‏نشان دهند. ملت عراق از دادن مالیات و پول آب و برق به دولت کافر‏‎ ‎‏خودداری کند، که کمک به دولت غیرقانونی کافر است؛ کمک به‏‎ ‎‏مخالفین اسلام است که در حال جنگ با اسلام می باشند، و با‏‎ ‎‏راهپیماییهای میلیونی عمل جنایتکاران عراقی را محکوم نمایند.‏‎ ‎‏شما برادران عراقی باید بدانید که برادران ایرانی شما اکنون در حال‏‎ ‎‏آماده باش هستند، و هر وقت که لازم باشد با بسیج‌عمومی، مخالفین‏‎ ‎‏با اسلام را سرکوب می کنند. شما برادران ارتشی و غیر ارتشی‏‎ ‎‏و‌همۀ قوای مسلح از عمل ملت ایران که با دست خالی قدرت‏‎ ‎‏شیطانی ابرقدرتها‌را در‌هم شکست، عبرت بگیرید و از شیطان‏‎ ‎‏بزرگ و کوچک نهراسید، و برای دفاع از اسلام و کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی به پاخیزید. خداوند با شما است. ‏اِنْ تَنْصُرُوا الله َ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 388

اَقْدٰامَکُمْ‏.(642)‏

2 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای ماهیت رژیم عراق

‏ملت عراق هم، با اینکه من سابقاً این معنا را به نظرم بود که این‏‎ ‎‏عشایری که در عراق هستند مسلحند و ملت عراق هم یک ملت‏‎ ‎‏زنده ای است، حالا هم همین طور است، لکن نمی دانم چه شده است‏‎ ‎‏الآن که آنطوری که باید حرکت کنند و نهضت بکنند، آنطور نیست.‏‎ ‎‏من می دانم که همه دل خون دارند از این حکومت، و هیچ مسلمی‏‎ ‎‏نمی تواند موافق باشد با او. لکن حالا که سرگرم جنگ با ایران هستند،‏‎ ‎‏و قبل از اینکه ما آنها را اعدام کنیم، از بین ببریم، ملت قیام کند و‏‎ ‎‏نهضت کند، مثل قیامی که ملت ایران کرد. ملت ایران قیام کرد و یک‏‎ ‎‏قدرت صدچندانی قدرت صدام حسین را از بین برد. شماها هم قیام‏‎ ‎‏کنید. الآن این آدم مشغول است به ایران. شما از پشت خنجر به او‏‎ ‎‏بزنید. قیام کنید. اعتصاب کنید. راهپیمایی کنید برخلافش. مگر‏‎ ‎‏می تواند قتل عام بکند وقتی همۀ شهرهای عراق راهپیمایی کردند بر‏‎ ‎‏ضد او، و منطقشان هم این بود که تو داری با اسلام مخالفت می کنی.‏‎ ‎‏برای خدا، برای اسلام راهپیمایی کنید. اقتصادش را فلج کنید. ندهید‏‎ ‎‏مالیات به او. حرام است دادن مالیات به این. از گناهان کبیره است.‏‎ ‎‏برای اینکه، اعانت بر یک کسی است که برخلاف اسلام است. و پول‏‎ ‎‏آب و برق را ندهید. چیزهای دیگر را که می خواهند، ندهید. زیر بار‏‎ ‎‏نروید و تظاهرات بکنید و راهپیمایی بکنید. محکوم کنید او را.‏‎ ‎‏نمی تواند با یک ملت طرف بشود او. حالا هی در رادیوشان می گویند‏‎ ‎‏که ملت عراق چطور، ملت عراق چطور. این را شما می دانید، ملت‏‎ ‎‏عراق می دانند که این با ملت عراق دارد چه می کند و چه کرده است تا‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 389

‏حالا. و اگر این دستش برسد، اگر این خبیث دستش برسد، تمام آثار‏‎ ‎‏اسلام را در عراق از بین خواهد برد. تمام مساجدتان را از بین خواهد‏‎ ‎‏برد. الآن این فرصت نیست برایش. اگر فرصت پیدا بشود برایش تمام‏‎ ‎‏آثار اسلام را به آنطوری که رأی اینها اینطور است، مسلک اینطور‏‎ ‎‏است، تمام آثار اسلام را اینها خواهند از بین برد. قبل از اینکه اینها‏‎ ‎‏فارغ بشوند از جنگ با ایران، شما از پشت مشغول بشوید. راهپیمایی‏‎ ‎‏کنید. منفجر کنید جاهایی را که مال دولت است. و آنطوری که در‏‎ ‎‏ایران عمل می کردند و حالا هم عمل می کنند. پس شما باید در مقابل‏‎ ‎‏جمعیتی که بر ضد اسلام است، قیام کرده است بر ضد اسلام باید دفاع‏‎ ‎‏از اسلام بکنید. دفاع از اسلام یک چیز واجبی است. چیز لازمی است.‏‎ ‎‏به علاوه این دفاع از حیثیت خودتان است. این آدم با تشبثات مختلف‏‎ ‎‏که همه اش دروغ است، تشبث به اینکه ما عربی هستیم، دروغ‏‎ ‎‏می گوید، خیر شما امریکایی هستید. شما عرب نیستید. عرب مسلم‏‎ ‎‏است. شما عرب نیستید. شما امریکایی هستید. آمدی حالا در اینجا‏‎ ‎‏ادعای اسلام می کنید. این مطلب را باید ملت عراق بدانند که امروز‏‎ ‎‏جنگ بین اسلام و کفر است، و بر همۀ مسلمین واجب است که دفاع‏‎ ‎‏کنند از اسلام. اگر این آدم به فرض محال غلبه پیدا کند بر ایران و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را ازبین ببرد، این عکس العملش در همۀ‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی می شود. اینها مایلند که اصل کشور اسلامی نباشد.‏‎ ‎‏اینها تابع میشل عَفْلَق هستند. میشل عَفْلَق به اسلام کار دارد؟!‏‎ ‎‏میشل عَفلَق اسلام را منافی با مقاصد خودش می داند. این حزب بعث،‏‎ ‎‏اسلام را منافی می دانند با مقاصدی که دارند. ملت عراق باید بیدار‏‎ ‎‏بشوند. باید قیام کنند. باید نهضت کنند. باید انقلاب کنند. انقلاب کنید‏‎ ‎‏تا این را از بین ببرید، و بدانید این را که اگر برای خدا انقلاب کنید،‏‎ ‎‏شما پیروز خواهید بود، چنانچه ما برای خدا، ملت ما برای خدا قیام‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 390

‏کرد و پیروز شد. حالا هم پیروز خواهد شد و ان شاءالله این مرد را از‏‎ ‎‏بین ‏‏[‏‏برده‏‏]‏‏ هم شما و ما با هم دست به هم بدهیم و این حزب را‏‎ ‎‏منحلش کنیم، و اشخاص حزبی که برنگردند به اسلام اعدامشان‏‎ ‎‏بکنیم، تا اینکه این مملکت از شرّ اینها و از شرّ «میشل عَفْلَق»ها و‏‎ ‎‏«صدام حسین»ها و «سادات»ها، از شرّ اینها فارغ بشود، و دیانت‏‎ ‎‏خودشان را پیاده کنند، و بشود یک مملکت اسلامی. همه جا حکومت‏‎ ‎‏خودش سر جای خودش. حکومت اسلامی سر جای خودش.(643)‏

4 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاه کردن ملت عراق

‏سلام بر ملت مظلوم و شریف عراق که سالهای طولانی در تحت‏‎ ‎‏سلطۀ رژیم سفاک بعث متحمل انواع خیانتها و جنایتهای این حزب‏‎ ‎‏کافر فاجر بوده و هستید، و شاهد ستمگریها و فشارهای جانفرسا‏‎ ‎‏نسبت به بزرگان و مراجع و مجاهدین کشورتان بوده اید. شما و ما‏‎ ‎‏شاهد بودیم که این حزب فاسد با مرحوم آیت الله حکیم و آقازاده های‏‎ ‎‏معظم ایشان چه ها کردند و آن سید بزرگوار مظلوم در آخر عمر با چه‏‎ ‎‏خون دل به اجداد بزرگوارش ملحق شد، و شاهد حبس و زجر و فشار‏‎ ‎‏به فرزندان محترم ایشان بودید. و شما و ما شاهد بودیم که با سید‏‎ ‎‏مجاهد بزرگوار آقای صدر و خواهر مظلومش چه کردند و با چه‏‎ ‎‏شکنجه ها آنان را به شهادت رساندند. و شما و ما شاهد بودیم که با‏‎ ‎‏حوزۀ علمیۀ نجف و سایر مشاهد مشرفه چه ستمها و چه‏‎ ‎‏وحشیگریها کردند و گروه گروه علما و طلاب را به حبس و شکنجه‏‎ ‎‏کشیدند. و شما و ما شاهد بودیم که این سفاکان جنایتکار چه اهانتها به‏‎ ‎‏بقاع مطهر ائمۀ اسلام نمودند. و دیدید و دیدیم که دژخیمان رژیم در‏‎ ‎‏صحن مطهر مولا امیرالمؤمنین ـ‌علیه الصلوة والسلام‌ ریخته و مردم‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 391

‏مظلوم را با چه وضعی مضروب نمودند، و بقعۀ شریفه را به مسلسل‏‎ ‎‏بستند. و شما و ما شاهد بودیم که در اربعین حسینی چه جنایتها نسبت‏‎ ‎‏به زُوار عزیز آن مظلوم کردند. و شما و ما شاهد بودیم که مردم مظلوم‏‎ ‎‏بیگناه را گروه گروه از وطن خودشان آواره کردند، که اکنون این‏‎ ‎‏آوارگان، در کشور اسلامی ایران با سلامت و عزت به سر می برند.‏

‏     ای ملت شریف، و ای ارتش گرفتارِ تحت سلطۀ کفر! اکنون بیش‏‎ ‎‏از ده روز است که رژیم بعث فاسد به امر قدرتهای کافر، به کشور‏‎ ‎‏اسلام و همسایۀ شما هجوم وحشیانه نموده و شهرهای بی پناه و‏‎ ‎‏برادران مسلمان مظلوم شما را مورد تجاوز و ستم قرار داده و منازل و‏‎ ‎‏پناهگاههای آنان را خراب و اطفال و زنان مظلوم را قتل عام نموده اند‏‎ ‎‏که جرم آنان هیچ نیست جز آنکه می خواهند در کشورشان جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی باشد و احکام قرآن مجید جاری شود. و می خواهند مستقل و‏‎ ‎‏آزاد باشند و زیر سلطه و ستم ابر قدرتان نباشند و مخازن کشورشان‏‎ ‎‏از خودشان و مستمندان میهنشان باشد. و چه جرمی در نظر‏‎ ‎‏چپاولگران و نوکران و جیره خوران آنان بالاتر از این جرمها!‏

‏     ‏‏... ای عشایر غیور دجله و فرات و ای رزمندگان و سلحشوران!‏‎ ‎‏به پاخیزید و از اسلام دفاع کنید و قرآن و احکام آن را حفظ کنید که بر‏‎ ‎‏تمام مسلمین، چه زن و چه مرد، دفاع از اسلام و قرآن کریم واجب است.‏‎ ‎‏وای ملت عراق! که جنایات این مزدوران را چشیده و می چشید همچون‏‎ ‎‏ملت رزمندۀ ایران به پاخیزید و انقلاب کنید و از این حزب کافر هراسی‏‎ ‎‏نکنید؛ و بدانید اگر به اینان مهلت دهید و فرصت پیدا کنند اسلام را محو‏‎ ‎‏و آثار آن را از بین می برند. اینان با اسلام دشمن هستند. امریکا و بستگان‏‎ ‎‏و نوکران آن از اسلام سیلی خورده و با اسلام به دشمنی برخاسته اند. شما‏‎ ‎‏از «عفلق»ها و «صدام»ها و «سادات»ها توقع نداشته باشید که دست از‏‎ ‎‏دشمنی با اسلام بردارند. و هان ای علمای اعلام و مشایخ اهل سنت و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 392

‏خطبا عظام و روشنفکران مسلمان عراق! مردم را بیدار کنید و برای اسلام‏‎ ‎‏و حفظ کشورهای اسلامی قیام کنید که خداوند معین شماست.(644)‏

12 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعا برای مردم عراق

‏ان شاءالله خداوند تبارک و تعالی به شما قدرت بدهد و این شخص‏‎ ‎‏کثیف‏‎[1]‎‏ را از مملکت خودتان دور کنید. خداوند با شماست و شما‏‎ ‎‏پیروز هستید و این حکومت رفتنی است، ان شاءالله .(645)‏

16 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای فریبکاری حزب بعث

‏شما ای ملت شریف و مظلوم عراق که هر روز شاهد جنایتهای این‏‎ ‎‏حزب و سران آن بوده و هستید، بدانید که این اشخاص شهرت طلب و‏‎ ‎‏سرسپرده به اجانب اگر فرصت یابند، دیری نخواهد گذشت که اسلام‏‎ ‎‏و همۀ مظاهر آن را از بین خواهند برد و کشور اسلامی شما را به سوی‏‎ ‎‏کفر خواهند کشاند و مخازن شما را به اربابان خود هدیه خواهند کرد؛‏‎ ‎‏و اگر فرصت به این حزب کافر دهید، دیری نپاید که قبور ائمۀ اسلام و‏‎ ‎‏مشایخ و امامان تشیع و تسنن را از بین خواهند برد. دشمن اصلی اینان‏‎ ‎‏اسلام و قرآن است. اینان اسلام را مخالف مرام و هواهای نفسانی‏‎ ‎‏خود می دانند. «عفلق» و اتباع او به هیچ دینی و مذهبی عقیده ندارند.‏‎ ‎‏بهوش باشید و از سالوسی و فریبکاری صدام بازی نخورید که نماز‏‎ ‎‏او در حرم سیدالشهدا ـ‌علیه السلام‌ همچون نماز محمدرضا در حرم‏‎ ‎‏حضرت رضا ـ‌علیه السلام‌ است.‏

‏     این جنگ به شما ملت غیور فرصت می دهد که سکوت را شکسته‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 393

‏وبا فریاد الله اکبر به پاخیزید و دشمنان اسلام و قرآن را به سزای‏‎ ‎‏خودشان برسانید.‏

‏     ای جوانان دانشگاهی، ای دانشجویان عزیز، به فریاد کشور و‏‎ ‎‏اسلام و ملت خودتان برسید و قهرمانانه قیام کنید که فرج شما نزدیک‏‎ ‎‏و حزب خدا بر حزب شیطان غلبه می کند. و ای عشایر دلیر دجله و‏‎ ‎‏فرات، فرصت را از دست ندهید و دشمن اسلام و میهن عزیز خودتان‏‎ ‎‏را با قیام قهرمانانه از پای درآورید و دیْن خودتان را به اسلام و‏‎ ‎‏قرآن‌مجید ادا کنید که با از دست دادن فرصت بدبختیها به شما روی‏‎ ‎‏خواهد آورد. و باید همۀ قشرهای ملت از قوای مسلح و دستگاههای‏‎ ‎‏دولتی تا دانشگاهیان و کارگران و کارمندان و بازاریان و کشاورزان‏‎ ‎‏بدانند که اعانت و کمک به این دولت غیرقانونیِ غاصبِ کافر از‏‎ ‎‏گناهان کبیره و مخالفت با خدای تعالی است، و کارشکنی و مخالفت‏‎ ‎‏عملی و قولی، در حد امکان، از واجبات الهیه است. به خدای تعالی‏‎ ‎‏اتکال کنید و با وحدت کلمه نهضت کنید که خدا با شما است.(646)‏

24 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مردم عراق به قیام

‏ملت شریف عراق! شما اخلاف آنان هستید که انگلیس را از عراق‏‎ ‎‏راندند؛ به پاخیزید و قبل از آنکه این رژیم فاسد همه چیز شما را تباه‏‎ ‎‏کند، دست جنایتکار او را از کشور اسلامی خود قطع کنید. ای عشایر‏‎ ‎‏فُرات و دجله! همه با هم و با همۀ ملت اتحاد کنید و این ریشۀ فساد را‏‎ ‎‏قبل از آنکه فرصت از دست برود، قلع و قمع نمایید، و برای خدا دفاع از‏‎ ‎‏کشور اسلامی خود و از اسلام مقدس نمایید که خدا با شماست.(647)‏

1 / 1 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 394

همدردی با معاودین عراقی

‏شما هم در طول ‏‏[‏‏حکومت‏‏]‏‏ این حزب فاجر کافر مبتلا بودید و به‏‎ ‎‏همان نحو ابتلائاتی که ما داشتیم. جوانهای شما را، به جرم اینکه برای‏‎ ‎‏زیارت حضرت سیدالشهدا می رفتند، در بین راه گرفتند و با آنها‏‎ ‎‏آنطور سبعانه عمل کردند. علمای شما هم گرفتار این حزب فاجر‏‎ ‎‏فاسد بود. با مرحوم آیت الله حکیم آن کردند که ما شاهد بودیم و‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله صدر را به جرم اینکه از ظلم آنها شکایت داشت و‏‎ ‎‏می خواست حکومت اسلام برقرار باشد، شهید کردند و خواهر‏‎ ‎‏مکرمۀ مظلومۀ ایشان را هم شهید کردند. ما شهید دادیم، شما هم‏‎ ‎‏شهید دادید؛ ما در حبس به سر بردیم، شما هم به سر بردید، لکن‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی خواست که ملت ایران را از زیر بار ظلم بیرون‏‎ ‎‏بیاورد و به آنها توفیق داد که در سایۀ وحدت و اتکال به خدای کریم بر‏‎ ‎‏حکومت جائر وقت غلبه کردند و او را از کشور خودشان راندند و‏‎ ‎‏دست قدرتهای بزرگ را از کشور خودشان کوتاه کردند و یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی ـ‌انسانی در ایران مستقر کردند. و مع الأسف،‏‎ ‎‏دستهای ظالم خارجی در کار است و از اول در کار بود که نگذارند این‏‎ ‎‏حکومت اسلامی مستقر بشود و نگذارند در سایر کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏هم حکومت دست خود ملت باشد. این آدمی که در عراق آن همه‏‎ ‎‏جور و ستم کرد، برای خاطر به دست آوردن دل قدرتهای بزرگ، به‏‎ ‎‏ایران تجاوز کرد، آن هم به محلهای عرب نشین. این شخص و این‏‎ ‎‏جرثومۀ فساد که با اسم عُروبت به اسلام می تازد با ملت عرب و با‏‎ ‎‏عرب نشین ایران آن کرد که محمدرضا به همۀ ایران کرد و بدتر از او.‏‎ ‎‏عربهای ایران را کشت و یا آواره کرد. زن و بچه های مناطق‏‎ ‎‏عرب نشین را و سایر مناطق را، برای خاطر به قول خودش عروبت و‏‎ ‎‏به حسب واقع برای شیطان بزرگ و برادرهای شیطان بزرگ، آن قدر‏‎ ‎‏قتل عام کرده است که قبرستانهای ایران مضاعف شده است. در زمان‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 395

‏حکومت جائر این سفّاک، چاره جز وحدت کلمه و اتکا به خدا نیست.‏‎ ‎‏من در سابق که ایران بودم، قبل از اینکه تبعید بشوم و منتهی بشود که‏‎ ‎‏به عراق بیایم، گمان می کردم که عشایر عرب که دارای سلاح هم‏‎ ‎‏بودند، در مقابل این حکومت خواهند ایستاد و خواهند او را به جای‏‎ ‎‏خودش نشاند، لکن بعد از اینکه آمدم به عراق، تعجبم بیشتر شد که‏‎ ‎‏دیدم در حضور همین عشایر و در حضور همان ملت، رئیس روحانی‏‎ ‎‏ملت عراق و ملت اسلام را محاصره کردند و تحت الحفظ از بغداد به‏‎ ‎‏نجف آوردند و آن هم مظلومانه باید بگوییم به شهادت رسید.(648)‏

20 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام علیه حزب بعث

‏زن و مرد عراق ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ قیام کنند و این شخص فاسد را، که از اول با‏‎ ‎‏اسلام مخالف بود، لکن خودش را به اسلام می بندد برای اینکه مردم‏‎ ‎‏را اغفال کند ـ‌و ما حزب بعث عراق را می شناسیم و می دانیم که اینها به‏‎ ‎‏اسلام عقیده ندارند و دشمن اسلامند و اسلام را خار راه خودشان‏‎ ‎‏می دانند‌ بر همۀ ملت عراق است که قیام کنند و این جرثومۀ فساد را از‏‎ ‎‏بین ببرند.(649)‏

26 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت مردم عراق به همکاری با قوای ایرانی

‏ملت مظلوم در بند عراق، عزیزان زجردیده و شکنجه کشیدۀ محترم‏‎ ‎‏بین النهرین، اکنون که برادران مجاهد شما در دفاع از میهن خود و دفع‏‎ ‎‏حملات دشمن اسلام مجبور شدند به خاک عراق بیایند تا به خواست‏‎ ‎‏خداوند متعال ملت ستمدیدۀ عراق را از شرّ حزبی که در طول سلطۀ‏‎ ‎‏غیرمشروعش بر کشور اسلامی، آنچنان ضربه ها به این ملت شریف‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 396

‏وارد کرده که قابل شمارش نیست نجات دهند. چه علمای بزرگی مثل‏‎ ‎‏مرجع عظیم الشأن آیت الله حکیم ـ‌قدس‌سره‌ از جور و ستم و‏‎ ‎‏فشارهای غیر انسانی این حزب کافر در منزل خود منزوی و با دل‏‎ ‎‏خون به جوار رحمت حق رخت بربستند، و مثل شهید مظلوم، عالم‏‎ ‎‏آگاه، آیت الله صدر و خواهر بزرگوارش که در تحت شکنجۀ‏‎ ‎‏دژخیمان صدام عفلقی جان خودشان را فدا کردند، و چه جوانان‏‎ ‎‏عزیز و برومند عراق که در حبس و شکنجه به سر برده و بالاخره به‏‎ ‎‏دست این حزب به لقاءالله شتافتند. و اکنون که قریب دو سال است که‏‎ ‎‏به جمهوری اسلامی به جرم اسلامی بودنش حمله کرده اند و روی‏‎ ‎‏مغول را سفید کرده اند، هزاران جوان عراقی و ایرانی را که‏‎ ‎‏سرمایه های ملت خویش بودند فدای هواهای نفسانی خودشان‏‎ ‎‏نمودند که شما بهتر جنایات این حزب و صدام، این ابر جنایتکار را‏‎ ‎‏می دانید، به پاخیزید و با برادران صمیمی خود دست اخوت اسلامی‏‎ ‎‏دهید، و این حکومت ستمگر را از صحنه خارج کنید و خود با تضمین‏‎ ‎‏خود، حکومت اسلامی دلخواه را تشکیل دهید. ملت عزیز عراق،‏‎ ‎‏اکنون که برادران شما با فداکاری، جان بر کف برای حفظ میهن خود و‏‎ ‎‏نجات برادران عزیز در بند خود به سوی شما آمده اند، قیام کنید و با‏‎ ‎‏الهام از اسلام بزرگ بر دشمنان اسلام بتازید که برادران عزیز شما و‏‎ ‎‏ملت شریف ایران از پشت جبهه ها به جبهه می آیند و با کمک شما‏‎ ‎‏عزیزان و برادران ایمانی، این غده های سرطانی را از قلب یک کشور‏‎ ‎‏اسلامی بیرون ریخته و ملت شریف عراق را بر سرنوشت خود حاکم‏‎ ‎‏می گردانند. ای اهالی غیور بصره، به استقبال برادران مؤمن خود بیایید‏‎ ‎‏و دست ستمکار عفلقیهای کافر را از بلاد خود کوتاه کنید. ای اهالی‏‎ ‎‏محترم اعتاب مقدسه، ای جوانان غیور که در هر فرصت بر این ناپاکان‏‎ ‎‏تاخته اید، فرصتی را که خداوند به شما عنایت نموده غنیمت شمرید‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 397

‏و مردانه قیام کنید و سرنوشت خویش را به دست گیرید. ای ارتشیان‏‎ ‎‏گرفتار حزب کافری که برای هواهای نفسانی خویش جوانان شما را‏‎ ‎‏به قربانگاه فرستادند، برادران ما برای نجات شما آمده اند و با فداکاری‏‎ ‎‏و توکل به خدای تعالی این رژیم کافر و ستمگر را به جهنم‏‎ ‎‏می فرستند. شما عزیزان در بند به پاخیزید و خود و میهن خود را با‏‎ ‎‏کمک برادران ایرانی خود نجات دهید و نگذارید مقدرات کشورتان‏‎ ‎‏در امریکا طرح ریزی شود.(650)‏

23 / 4 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به ملت عراق

‏باید ملت عراق بدانند که قضیه مربوط به بیت معظم حکیم نیست.‏‎ ‎‏اینان که با آن شکنجه ها شهید شدند، در راه اسلام عزیز و مصالح ملت‏‎ ‎‏عراق به شهادت رسیدند و به لقاءالله در جوار اجداد معظمشان‏‎ ‎‏محشورند. لکن مسألۀ مهم، اسلام است که اگر به این ملحد مخالف‏‎ ‎‏بالذات با اسلام مهلت داده شود، اسلام بزرگ و ملت عزیز عراق را در‏‎ ‎‏زیر چکمۀ دژخیمان جنایتکارش خرد خواهد کرد و به حَرث و نسل‏‎ ‎‏ملت عراق بس نخواهد کرد.(651)‏

28 / 3 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

افشای ماهیت حزب بعث

‏امروز کشور عراق ابتلایش بیشتر از کشور ماست، مردم مسلمان‏‎ ‎‏عراق امروز بیشتر در رنج هستند از ما، اختناقی که در عراق‏‎ ‎‏حکمفرماست، در هیچ عصری شاید نبوده، مردم مالک هیچ نیستند‏‎ ‎‏در عراق. دم از اسلام می زنند این سردمدارهایی که اصل اسلام را‏‎ ‎‏اطلاع ندارند چی هست، لکن یک کلمۀ اسلامی شنیده اند و دم از‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 398

‏اسلام می زنند، لکن اسلام را زیر پا گذاشته اند و این مردم مسلمان‏‎ ‎‏عراق را در فشار و اختناق قرار داده اند که سلب امنیت الآن از عراق‏‎ ‎‏هست. بعضی از آقایان که تازه آمده بودند از عراق، می گفتند اصلاً‏‎ ‎‏مردم مسلوب الأمنیّه هستند. اینها نمی دانند که فردا چه خواهند کرد با‏‎ ‎‏آنها، حزب بعث چه خواهد کرد با آنها. ما دفاع می کنیم از اسلام،‏‎ ‎‏اسلام در عراق دارد پایمال می شود. این ارتش عراق که همه بعثی‏‎ ‎‏نیستند؛ اینها یک دسته شان بعثی هستند، خوب، باقی مسلم هستند،‏‎ ‎‏اینها ننشینند که این حزب بعث، اسلام را زیر پا بگذارد و همۀ شعائر‏‎ ‎‏اسلامی را از بین ببرد. اینها آن روزی که دست شان برسد، شک نکنید‏‎ ‎‏که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنند ـ‌همان طوری که قبور‏‎ ‎‏اولیای خدا را در بقیع با نافهمی و کجروی از بین بردند‌ اینها با ضد‏‎ ‎‏اسلامی در عراق خواهند رفتار کرد و این بقاع مطهره را نخواهند ـ‌اگر‏‎ ‎‏دستشان برسد خدای نخواسته‌ باقی گذاشت. چرا ملت عراق و ارتش‏‎ ‎‏عراق توجه ندارند به این معانی؟ صدام لب جهنم واقع شده است،‏‎ ‎‏حزب بعث لب جهنم واقع شده است و محتاج به یک قیامی است در‏‎ ‎‏عراق، ولو قیامی ضعیف.(652)‏

13 / 7 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تشویق ارتش عراق به قیام

‏من امیدوارم که خود عراقی ها و ارتش عراق بیش از این تحمل نکنند‏‎ ‎‏این جنایات این را، و این حزب بعث را به جای خودش بنشانند تا‏‎ ‎‏کشور عراق، تا ان شاءالله کشور عراق با سرافرازی و آسودگی بتواند به‏‎ ‎‏زندگی اسلامی خودش ان شاءالله ادامه بدهد.(653)‏

1 / 8 / 62

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 399

  • )) صدام حسین، رئیس جمهور عراق.